Copy

Inschrijving Partindag 2016 open

Bekijk deze nieuwsbrief via uw browser
 
 
   
 
 
 
Beste leden (en belangstellenden),

Omdat we nu een vereniging zijn, houden we - conform de statuten - eens per jaar een Algemene Leden vergadering (ALV). Deze eerste ALV na de oprichtingsvergadering krijgt zijn beslag op de aankomende Partindag van 3 december. Om de ALV efficiënt te laten verlopen, sturen we u hierbij alvast de stukken die aan de orde komen:  
Vragen schriftelijk indienen
Wij verzoeken u allen uw eventuele vragen en opmerkingen, ook als u niet op de ALV aanwezig kunt zijn, schriftelijk in te dienen. Dit doen we ten eerste om mensen die niet naar de Partindag kunnen komen de gelegenheid te geven om hun stem te laten horen*, en ten tweede om het antwoord op uw vragen voor te bereiden en ten derde om de ALV niet uit te laten lopen ten koste van de rest van het programma.
 
Stuur uw vraag of opmerking dus voor 30 november naar: secretariaat@partin.nl
Tot ziens op de Partindag en veel leesplezier!

Het bestuur

Partindag 2016

De inschrijving voor de Partindag is geopend. Ook dit jaar hebben we weer een programma samen weten te stellen met voor elk wat wils: keynotes over samenwerking met vermogensfondsen en the World's Best News. Een achttal verschillende workshops en ruime gelegenheid om te netwerken tijdens lunch en borrel. Alle informatie en het inschrijfformulier vindt u op www.partin.nl/partindag-2016

Kascommissie

Nu wij een vereniging zijn, dienen jaarlijks de geldstromen gecontroleerd te worden.
Wie wil zitting nemen in de kascommissie? Het tijdsbeslag is beperkt: 1 keer per jaar een middag bij de penningmeester van Partin in Capelle a/d IJssel, de eerste keer in 2017.
Bent u hiertoe bereid? Stuur een mail naar secretariaat@partin.nl

Wilde Ganzen en Partin

Misschien is er een reden waarom uw stichting nog nooit een susbsidie-aanvraag bij Wilde Ganzen heeft ingediend: uw project is te klein en haalt de drempel niet die Wilde Ganzen stelt, of misschien vindt u de aanvraagprocedure te ingewikkeld.  Als dat zo is kunnen 10 stichtingen, onder begeleiding van Partin, toch een aanvraag doen om 50% subsidie te verwerven voor hun project. Lees meer op KleineGoedeDoelen

Professionele film tegen onkosten

Een professionele filmer biedt zich aan om tegen reiskosten een film, inclusief montage en geluid,  te maken van uw project. Voordat de filmer en geluidsman afreist naar uw projectland vindt er eerst uitgebreid overleg plaats. Wat laat de film zien, waarom is juist dát belangrijk?
De film kunt u inzetten voor uw eigen fondsenwerving en publiceren op het  YouTube-kanaal over KleineGoedeDoelen dat over enige tijd van start gaat.
Belangstelling? Mail het secretariaat: secretariaat@partin.nl
 
   
 
 
 

Partin in de social media

 
Webinar: Leren vloggen om je werk (en resultaten) zichtbaar te maken http://tinyurl.com/zo3tpm2 
 
Nieuwe richtlijnen jaarverslagen fondsenwervers https://www.dedikkeblauwe.nl/news/nieuwe-richtlijnen … via @DeDikkeBlauwe
 
Armoede - Hoe krijgen we dat de wereld uit? https://decorrespondent.nl/10029/armoede-hoe-krijgen-we-dat-de-wereld-uit/436973559-50486e74 … via @decorrespondent
 
Hét Nederlandse platform over de duurzame ontwikkelingsdoelen is NU live! De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen http://www.sdgnederland.nl/
 
Deel
Stuur door
Tweet
 
Copyright © 2016 Partin, All rights reserved.


voorkeuren bijwerken | uitschrijven van de nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp