Copy
Deze nieuwsbrief bevat plaatjes. Ziet u ze niet? Klik dan hier.

Partin Nieuwsbrief No. 37   -   april 2016

Beste Partinleden en belangstellenden,

Ook in april is er weer veel te melden namens Partin. Met het gebruik van Adwords stijgt het aantal  bezoekers van KleineGoedeDoelen.nl gestaag. Via de verhalen maken zij kennis met het Nederlandse particuliere initiatief in ontwikkelingssamenwerking. Blijf daarom mooie verhalen aanleveren. Je verhoogt de zichtbaarheid van je eigen PI en bovendien maak je kans op de Partin-prijs (€ 1.500,-) voor verhalenschrijvers in samenwerking met ASN-bank.

Wij wensen jullie veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur
 

Inhoud Nieuwsbrief

  • Nieuw gezamenlijk project
  • Onderzoek Erasmus Universiteit
  • Nogmaals: de erkenningsregeling
  • Besparen op internationale geldoverboekingen
  • De leukste Partin-tweets van maart
  • Rectificatie: Raptim
 

Nieuw gezamenlijk project

Vanuit onze achterban – de stichtingen de Gevulde Waterkruik en Hakuna Matata – is de oproep gekomen om een gezamenlijk project te doen. Werktuigbouwkundige Paul Akkerman heeft een 5000 liter watertank ontwikkeld, die gebouwd wordt volgens een beproefd Afrikaans concept met slechts 8 zakken cement, 10 kg staaldraad, wat kippengaas en een kraantje. Er zijn er al duizenden gebouwd. Afrikaanse gezinnen zijn dolblij met de tank – en de watertankbouw zou zomaar een goede toevoeging zijn aan de Afrikaanse beroepsopleidingen.

 

Op http://www.kleinegoededoelen.nl/samenwerking-partin-leden/
staan de bijzonderheden over dit project. Als het af en toe stevig regent in uw projectland is deelname misschien iets voor u. We komen hier op terug!.
 

Onderzoek Erasmus Universiteit

Naar aanleiding van de presentatie van prof. dr. Lucas Meijs op de afgelopen netwerkdag heeft de Erasmus Universiteit samen met het bestuur van Partin enkele onderzoeksvragen geformuleerd op basis van vragen, praktijkervaringen en problemen van onze leden. Een eerste onderzoek wordt inmiddels uitgevoerd aan de Rotterdam School of Management. In het kader daarvan ontvangt u onderstaande korte vragenlijst.

Graag zouden wij u willen verzoeken deze vragenlijst in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/Particuliere_Initiatieven_PARTIN

Doel van het onderzoek is in kaart te brengen hoe PI’s in de uitvoering van hun projecten risico’s kunnen herkennen en effectief kunnen balanceren tussen de eigen missie en de belangen van hun donoren en doelgroepen. De resultaten van het onderzoek zullen aan PI’s een handreiking bieden om in de praktijk een meer rationele afweging te kunnen maken in het besturen en op koers houden van hun projecten.

 

Nogmaals: de erkenningsregeling

In de Nieuwsbrief van februari kondigden we een bijeenkomst aan, om u als Partin lid te ondersteunen bij uw aanvraag van een erkenning via CBF.
Om twee redenen bleek het verstandig om deze bijeenkomst niet op korte termijn te organiseren.
1. In de nieuwe erkenningsregeling worden andere eisen gesteld aan de financiële jaarrekening van organisaties. De penningmeester van Partin heeft binnen de Raad voor de Jaarverslaglegging uitonderhandeld dat deze eisen zo goed mogelijk worden afgestemd op de mogelijkheden en positie van kleine organisaties. Deze besprekingen hebben langer geduurd dan we hadden voorzien, maar de nieuwe (vereenvoudigde) regels zullen deze zomer officieel bekrachtigd worden. De handleiding en spreadsheets ten behoeve van de administratieve ondersteuning zullen hierna ook aangepast moeten worden.
2. De nieuwe eisen bestaan informeel uiteraard al wel, maar ze zijn dit jaar nog niet van kracht. U kunt dus met uw huidige jaarrekening 2015 een aanvraag bij het CBF indienen. De toetsingskosten bedragen dit jaar € 200,- voor organisaties (*) met een jaaromzet lager dan € 100.000,-. Er worden geen toezichtkosten gerekend voor deze categorie. De eerste 100 organisaties krijgen 50% korting en betalen dus € 100,-. Het CBF bepaalt in de loop van dit jaar in hoeverre zij deze bijdrage in de volgende jaren nog moeten aanpassen. Het spreekt vanzelf dat het bestuur van Partin zich ervoor zal inzetten de prijsverhoging zoveel mogelijk te beperken.
(*) Let op: bestaande certificaathouders betalen het tarief van 2015

 

Besparen op internationale geldoverboekingen

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gemeld dat het voor leden die overboekingen doen naar landen met zogenoemde ‘zachte valuta’ er waarschijnlijk wel een besparing in zit als zij gebruik maken van INTL FC Stone, een organisatie die een platform heeft ontwikkeld waarbij ze banken tegen elkaar laat opbieden voor de beste koers. We hebben het voor u getest – en inderdaad, er komt een besparing uit van 1 tot 4 procent. Onderstaand is een voorbeeld van een overboeking naar Kenia.

Wilt u ook gebruik maken van het platform? Stuur een mail naar secretariaat@partin.nl en wij sturen u een korte, stapsgewijze beschrijving hoe u te werk gaat. We testen door in meer landen en zullen u hiervan op de hoogte houden.
 

De leukste Partin-tweets van maart

Sociale bescherming voor de armen is povere sociale bescherming http://www.mo.be/opinie/sociale-bescherming-voor-de-armen-arme-sociale-bescherming via @mondiaalnieuws

Wat was er eigenlijk gebeurd zonder het goede doel? https://www.dedikkeblauwe.nl/articles/wat-was-er-gebeurd-zonder-het-goede-doel  via @DeDikkeBlauwe

Hoe goed is weldoener Bill Gates? http://s.vk.nl/t5a87-a4267467/  via @volkskrant

Armoede bestrijden? Focus op empowerment, vergroten van het sociaal kapitaal van mensen...
http://www.socialevraagstukken.nl/gemeenten-moeten-armoede-bestrijden-hoe-kan-dat-het-beste/

Listen to the Voiceless | Marijn Poels | TEDxVenlo https://youtu.be/7rVK0VYPWHk  via @YouTube

‘Hobbyisme kenmerkt ontwikkelingshulp’ O ja? https://www.dedikkeblauwe.nl/news/fwiw-45  via @DeDikkeBlauwe

Abakoula Argalaless: Gun elkaar het geluk | Afrikanieuws.nl - Nieuws uit Afrika en Afrikaanse cultuur in
Nederland: http://www.afrika-nieuws.nl/gun-elkaar-het-geluk/

 

Rectificatie: Raptim

In de advertentie voor Raptim Humanitarian Travel in de nieuwsbrief van februari 2016 is een foutje geslopen. Abusievelijk is nog het oude logo gebruikt. Hiernaast vindt u het nieuwe, correcte logo van Raptim.
Copyright © 2016 Partin.
Deze Nieuwsbrief is bestemd voor Partin deelnemers en andere geïnteresseerden die zich via www.partin.nl hebben aangemeld.

Ons adres is:
Partin
Postbus 2089
7301 DB  Apeldoorn
Email Marketing Powered by Mailchimp