Copy
Deze nieuwsbrief bevat plaatjes. Ziet u ze niet? Klik dan hier.

Partin Nieuwsbrief No. 33   -   April 2015

Geachte Partin deelnemers en belangstellenden,

In de vorige nieuwsbrief deden wij een oproep om uw organisatie aan te melden voor een televisieprogramma dat de schijnwerper zet op kleine goede doelen. Hieraan heb ruim dertig organisaties gehoor gegeven. Marc Nelissen (producent De Hallen studio’s, Amsterdam) en Karen van Holst Pellekaan (film en televisiescenarist) zijn druk bezig in de onderhandelingen met omroepdirecteuren, netbeheerders en potentiële presentatoren. Wij hopen in de volgende nieuwsbrief het verlossende antwoord te kunnen geven.

Wij wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur
 

Inhoud Nieuwsbrief

  • Nationale Postcodeloterij
  • Filantropie in Nederland
  • Onderzoek CIDIN
 

Nationale Postcodeloterij

Zoals wij u hebben beloofd in de nieuwsbrief van februari 2015 hebben we achterhaald waarop de afwijzing van onze aanvraag stoelt.
 
In 2013 is onze aanvraag goedgekeurd maar niet gehonoreerd.
In 2014 is onze voldeed onze aanvraag niet aan alle criteria en is niet gehonoreerd.
 
Gezien het enorme aantal ingediende aanvragen is men bij de NPL strakker omgegaan met de criteria. En hoewel men wel vond dat de regels halverwege de race niet veranderd konden worden, is dat eigenlijk wél gebeurd: de miljoen eigen werving moet door de aanvragende organisatie (Partin) ZELF geworven zijn, en mag geen optelsom zijn van de eigen werving van de deelnemers (onze achterban).
Als goedmakertje heeft men ons verzekerd dat onze aanvraag wel is beoordeeld, maar dat er onder de indieners andere organisaties waren die de voorkeur genoten van de NPL.
Heel jammer, te meer dat dit impliceert dat vanwege de recente aanscherping van de criteria een volgende gezamenlijk aanvraag niet zinvol is.

 

Filantropie in Nederland

Partin heeft zich aangesloten als partner bij het nationale onderzoek "Filantropie in Nederland". Dit onderzoek, een sectorbreed initiatief, streeft ernaar om grote gevers (€1000+ per donatie) en non-profit organisaties beter op elkaar te helpen aansluiten, zodat ze samen meer impact kunnen creëren.

De resultaten en praktische aanbevelingen die uit het onderzoek voortkomen zullen totaal open en kosteloos met de hele sector gedeeld worden, zodat ze meteen door goede doelen, particuliere initiatieven, en anderen gebruikt kunnen worden om beter in te spelen op de behoeften van grote gevers.

U kunt de online enquête, die begin mei van start gaat, beantwoorden als goede doel of gever. Meer informatie op www.filantropieinnederland.nl
 

Onderzoek CIDIN

Mede namens Anne van Opijnen willen we iedereen bedanken die de tijd heeft genomen de enquête in te vullen. Maar liefst 96 PI’s hebben alle vragen beantwoord – een geweldige respons. Hoewel het onderzoek nog loopt, volgt nu alvast een terugkoppeling van de informatie uit de enquête. In dit korte rapport komen de volgende gegevens aan de orde: een korte schets van de particuliere initiatieven (PI’s) die hebben meegewerkt aan de enquête en tevens of en op welke manier ze contact hebben met bedrijven en instellingen. Het rapport eindigt met een korte weergave van de volgende fase in het onderzoek.
 
Copyright © 2015 Partin.
Deze Nieuwsbrief is bestemd voor Partin deelnemers en andere geïnteresseerden die zich via www.partin.nl hebben aangemeld.

Ons adres is:
Partin
Postbus 2089
7301 DB  Apeldoorn
Email Marketing Powered by Mailchimp