Copy
Deze nieuwsbrief bevat plaatjes. Ziet u ze niet? Klik dan hier.

Partin Nieuwsbrief No. 35   -   September 2015

Geachte Partin deelnemers en belangstellenden,

De zomervakantie achter de rug, de datum en de locatie voor de Partindag zijn gekozen en er zijn diverse ontwikkelingen in de politiek en op onze publiekswebsite www.kleinegoededoelen.nl

Wij wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur
 

Inhoud Nieuwsbrief

 • Partindag 2015
 • Rondetafelgesprekken tijdens de Partindag
 • Partin is nu ook een vereniging
 • Nieuwe validatiestelsel
 • KleineGoedeDoelen.nl
 • Leerbehoefte Kleine Goede Doelen
 

Partindag 2015

De Partin-dag van 2015 wordt gehouden op zaterdag 28 november. De locatie is ons vorig jaar uitstekend bevallen – dus daar gaan we weer naar toe:
Opstandingskerk Nijkerk. Inloop zoals gebruikelijk vanaf 9.30, begin programma om 10.00 uur. Zodra het programma wat is uitgekristalliseerd verschijnt dit samen met de routebeschrijving en het aanmeldformulier op de website van Partin.
 

Rondetafelgesprekken tijdens de Partindag

In het ochtendprogramma zullen verscheidene zaken de revue passeren, terwijl de middag voor een groot deel uit rondetafelgesprekken zal bestaan. Voor deze gesprekken zoeken wij PI’s uit onze achterban die een werkwijze hebben gevonden die ook interessant is voor een ander: een innovatieve projectaanpak bijvoorbeeld, een vernieuwend project, een succesvolle manier van fondsenwerven.
Als u een aanpak heeft waarvan u denkt dat die ook interessant is voor een ander en deze tijdens de Partindag wilt presenteren, mail het ons – dan kunnen wij met een aantal PI’s de beschikbare tijd verdelen.
In het geval van veel aanmeldingen zullen we een keuze moeten maken, dus wilt u bij uw aanmelding kort samenvatten waar u het over gaat hebben? Aanmelden kan tot zondag 4 oktober 23.59u.
 

Partin is nu ook een vereniging

Partin is bij de oprichting begonnen als een stichting. Daarvoor is indertijd gekozen om slagvaardig te kunnen handelen. Nu Partin een aantal jaren bestaat, is het tijd geworden om voor de verenigingsvorm te kiezen. Dat doet meer recht aan waar Partin voor staat: het legt meer nadruk op de gezamenlijkheid, is democratischer en legt de controle van het bestuur daar waar het hoort: bij de Algemene Ledenvergadering. Nu was het bestuur al gewend om verantwoording af te leggen aan de achterban, maar met deze stap zijn we verplicht dat te doen.
De Partin-dag begint dan ook met een verantwoording aan de leden en een gelegenheid tot vragen stellen.
Voor de Partin-dag hoort u meer hierover, zodat u voor onze eerste Algemene Ledenvergadering uw vragen kunt voorbereiden en in kunt sturen.

 

Nieuwe validatiestelsel

Zoals de meesten van u weten, loopt dit onderwerp al een aantal jaar. De ambtelijke molens malen langzaam, daarom is er nog steeds geen concrete conclusie waar we wat mee kunnen.
Het verslag op de site van Partin doet nog steeds recht aan de actualiteit: http://www.partin.nl/nieuws-item/stand-van-zaken-validatiestelsel/
Welke kogel nu wel door de kerk is, is deze: het CBF wordt de keurmerkverstrekkende instantie. Ook kleine organisaties (dus die met minder omzet dan 100.000 euro per jaar) kunnen op basis van vrijwilligheid een keurmerk aanvragen. Kosten zijn nog niet bekend. We volgen namens u de ontwikkelingen op de voet en doen er alles aan de administratieve belasting zo laag mogelijk te houden, aan de hand van een invulformulier dat wordt ontwikkeld in samenwerking met PWC.  De eerste versie van dit formulier wordt ons medio oktober gedemonstreerd.
We houden u op de hoogte over deze belangrijke ontwikkeling.
 

KleineGoedeDoelen.nl

Kleine Goede Doelen is onze gezamenlijke website. Niet alleen voor Partin-leden, maar voor alle kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking. Samen zetten we het particuliere initiatief als actieve actor bij de mondiale armoedebestrijding in de etalage en laten we geldgevers weten dat we er zijn.
Naarmate u meer participeert (e.g. nieuwe verhalen plaatst) gaan we er meer gezamenlijk voordeel uit halen:
 • De geplaatste verhalen worden breder gelezen dan alleen door de eigen achterban, zo wordt er regelmatig een verhaal getwitterd
 • Partin gaat er actief achteraan, dat ook vermogensfondsen en social clubs en alle mogelijke geldgevers kijken naar de verhalen. Op de Partin dag hopen wij u over de bereikte resultaten op dit vlak te berichten, er zit al het een en ander in de pen!
 • Echt groot nieuws dat een Partin-lid te melden heeft, wordt gemeld in de header van de site en doorgemeld als persbericht aan landelijke media.
 • Iedereen kan zijn evenementen aanmelden. Die worden gratis geplaatst.
 • Wij halen adverteerders binnen die betalen voor ruimte op onze site. Dit spekt onze verenigingskas!
 • En last but not least: onze marktplaats gratis/bijna gratis goederen onder Vraag en Aanbod.
De aanbieders zijn nu:
 • Dorcas (aan Dorcas kunt u ook goederen die u nodig hebt vragen)
 • Mission & Relief (aan Mission & Relief kunt u ook goederen die u nodig hebt vragen)
 • MRI (Mission Resources International) biedt goederen aan.
 • Diverse individuele aanbieders.

Leerbehoefte Kleine Goede Doelen

Wat willen Kleine Goede Doelen voor training of ondersteuning? Een aantal organisaties doet onderzoek naar de ideale inhoud en vorm hiervan. Laat je horen en vul de enquête in, zodat er een goed en duurzaam aanbod ontwikkeld kan worden. Bovendien maak je kans op een dagdeel gratis advies!
Meer informatie vind je op de website van KleineGoedeDoelen.
Copyright © 2015 Partin.
Deze Nieuwsbrief is bestemd voor Partin deelnemers en andere geïnteresseerden die zich via www.partin.nl hebben aangemeld.

Ons adres is:
Partin
Postbus 2089
7301 DB  Apeldoorn
Email Marketing Powered by Mailchimp