Nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Huisdokter.
 

Vragen over vergoedingen zorgverzekering


Wij krijgen veel vragen van onze patiënten over de zorgverzekering en in het bijzonder over wat wel en wat niet vergoed wordt. Huisartsenzorg wordt vergoed binnen de basisverzekering en wordt NIET afgehaald van het eigen risico. Dit geldt voor alle consulten, huisbezoeken, telefonische consulten en de onderzoeken en behandelingen die door de huisarts worden verricht. Buiten de huisartsenpraktijk ligt het vaak ingewikkelder en kunnen de vergoedingen per hulpverlener en ook per zorgverzekeraar verschillend zijn. Als u hierover vragen hebt raden wij u aan om dit bij uw zorgverzekeraar na te gaan. Voor meer uitleg, kijk hier.
 

Reanimeren of niet reanimeren?


Hebt u er ooit over nagedacht of u in geval van een hartstilstand wilt worden gereanimeerd? Het doel van reanimatie is duidelijk, maar reanimatie kan ook nadelig uitpakken. Wist u dat bij 70-plussers met een hartstilstand het slechts in 8 procent van de gevallen lukt om het hart weer op gang te krijgen? En dat er in de helft van die gevallen ernstig en onherstelbaar hersenletsel ontstaat? Hulpverleners kunnen niet anders dan tot reanimatie overgaan als niet duidelijk van tevoren is aangegeven hoe de betreffende persoon erover denkt.
Als u niet wilt worden gereanimeerd, kunt u dit middels een verklaring in uw dossier laten vastleggen, zodat het in een noodgeval voor uw behandelaars duidelijk is hoe te handelen. Ook de huisartsenpost wordt dan op de hoogte gesteld van uw wens.
Voor het geval u in de toekomst niet zelf de keuze meer kunt maken is het mogelijk om naast een niet-reanimeren verklaring een wilsverklaring op te stellen voor minder spoedeisend medisch ingrijpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekenhuisopname, beademing, kunstmatige voeding en euthanasie. Meer informatie over wilsverklaringen vindt u hier.

Veranderingen GGZ 2014


Met ingang van 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) veranderd. Dit geldt zowel voor behandelingen als vergoedingen. Onze praktijk heeft hier al op geanticipeerd door in 2013 te starten met een nieuwe praktijkmedewerker in de persoon van mevrouw Wil Peters. Zij vervult bij ons de functie van POH-GGZ. In eerdere nieuwsbrieven is hieraan aandacht besteed.
Het ministerie van VWS heeft over de recente veranderingen in de GGZ op haar site informatie geplaatst.
 

Het belang van leefstijl


Steeds meer wordt duidelijk hoe belangrijk een gezonde leefstijl is voor het leiden van een gezond leven, het voorkomen van ziekte en als ondersteuning bij allerlei behandelingen. Met een gezonde leefstijl bedoelen we o.a. gezond eten, dagelijks bewegen, bezinning/reflectie en verbinding met anderen. Deze factoren blijken gunstige effecten te hebben op (het voorkomen van) o.a. hart- en vaatziekten, kanker, dementie en depressie en werken ondersteunend bij de medische behandeling ervan. De Huisdokter is een van de initiatiefnemers van Wijchen Gezond. Het doel van dit initiatief is dat er uiteindelijk Wijchen breed een aantal ideeën uitgewerkt gaan worden, die ervoor zorgen dat de mensen bewuster en gezonder gaan leven. Ongeveer 80 enthousiaste Wijchenaren hebben zich al aangemeld om hier hun bijdrage te leveren. Voelt u zich ook aangesproken, dan nodigen wij u uit om zich aan te melden via info@wijchengezond.nl. In de komende nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en wat dieper ingaan op de verschillende pijlers van een gezonde leefstijl.
 

Griep


Griep is een besmettelijke ziekte die zich snel verspreidt. Elke winter krijgt gemiddeld één op de tien mensen griep. Als veel mensen tegelijk griep hebben, noemen we dat een griepepidemie.
Voor de meeste mensen is griep een vervelende ziekte die vanzelf overgaat. Sommige mensen kunnen ernstig ziek worden door de griep. Zij zitten in een risicogroep en worden elk jaar opgeroepen om gratis de griepprik krijgen.
Griep ontstaat door het influenzavirus. Dit virus zit in de luchtwegen en veroorzaakt daar een infectie, die ook gevolgen heeft voor de rest van het lichaam.
Het virus zit in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Het virus gaat gemakkelijk via de lucht of via de handen van de een naar de ander. Bijvoorbeeld door hoesten, niezen of praten, of door iemand de hand te geven.
Griep begint vaak plotseling met hoge koorts en koude rillingen. Meestal krijgt u keelpijn, hoofdpijn en spierpijn in het hele lichaam. Verkoudheid en droge hoest horen er ook bij. U kunt zich flink ziek voelen. Griep gaat meestal vanzelf over. De koorts en pijn verdwijnen na drie tot vijf dagen. Het kan een paar weken duren voordat u zich weer helemaal de oude voelt.
 

Informatie avonden met specialist uit het CWZ


In 2014 organiseren we een aantal avonden in samenwerking met een specialist uit het CWZ. De eerste keer vindt plaats op dinsdag 18 februari a.s. en gaat over Gezond leven bij chronische nierschade. De avond wordt verzorgd door dr. Marc ten Dam, nefroloog en Miranda Boom, verpleegkundig specialist van het CWZ in samenwerking met Joop de Vette, huisarts en Marian Nillesen, praktijkondersteuner van de Huisdokter.
Een verminderde nierfunctie geeft vaak geen directe klachten, maar kan in de toekomst de nodige problemen veroorzaken. Chronische nierschade gaat vaak samen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Een goede bloeddruk, verantwoord medicijngebruik en een gezonde leefstijl kan veel problemen voorkomen of uitstellen. Naast uitleg over de nieren en nierfunctie gaan we samen in gesprek over wat u zelf hierin kunt doen.
Mensen met een verminderde nierfunctie en daardoor chronische nierschade krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Hebt u om een andere reden belangstelling dan kunt u dit melden via de praktijkassistente.
  • de mogelijkheid bestaat bij ons om - in geval u meer dan 5 medicijnen gebruikt - samen met apotheker Bas van de Steen van apotheek Van Poppel een medicatie-check uit te voeren?
  •  
  • er door langdurige zieken binnen het vaste team tijdelijk enkele invalkrachten in onze praktijk werken?
Eerdere nieuwsbrieven kunt u hier teruglezen.
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
Adresgegevens:
De Huisdokter
Buizerdstraat 101
Wijchen, Gelderland 6601 AT
Netherlands

Add us to your address book


© 2014 De Huisdokter, Alle rechten voorbehouden.

afmelden voor nieuwsbrief