Nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Huisdokter.
Bij deze weer een nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Huisdokter.
Met de nieuwsbrief proberen we nieuwe inzichten, ontwikkelingen en veranderingen bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Is er een onderwerp dat u graag behandeld zou willen zien in een volgende editie, laat het ons dan weten. 
We wensen u veel leesplezier!

De psychiater in de praktijk van de huisarts

 

gekker moet het niet worden


Vanaf half maart zal psychiater H. Minkema uit het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis iedere veertien dagen een ochtendspreekuur komen doen in onze praktijk. Met het project “specialist in de eerste lijn” proberen ziekenhuis en huisarts in de komende jaren
 • de samenwerking te verbeteren,
 • de specialist dichter bij de mensen thuis te brengen, en
 • de kennis van de huisarts te verdiepen.
Naast de zeer succesvolle aanwezigheid van Wil Peters als POH GGZ willen we zo de hulpverlening op het gebied van de meer ingewikkelde psychiatrische problematiek verbeteren en sneller beschikbaar maken. De huisarts kan in overleg met u een consult bij de psychiater in de praktijk regelen.
 

Informatie avond Positieve Gezondheid


Wilt u ook meer weten hoe u uw leven gunstig kunt beïnvloeden door een gezonde leefstijl en positief te leven? Hoe u daarmee allerlei ziektes zoals hart- en vaatziekten en diabetes kunt voorkomen en/of kunt verminderen? Kom dan op 17 mei aanstaande naar De Huisdokter om de informatie avond met als thema Positieve Gezondheid bij te wonen.

Op deze informatieve avond krijgt u meer zicht op wat een gezonde leefstijl en positief leven doet met gezondheid en ziekte, wat dit inhoudt en hoe u dit zelf in praktijk kunt gaan brengen. Deze avond wordt verzorgd door huisarts Joop de Vette en praktijkondersteuners Kim van den Heuvel en Marian Nillesen.

“Keer je diabetes om”, onlangs te zien geweest bij 1Vandaag, is een goed voorbeeld van hoe je door anders te eten suikerziekte kunt verminderen en zelfs laten verdwijnen. In het onderzoek dat gedaan is werkte dit bij 80% van alle mensen met diabetes.

De informatie avond wordt gehouden op dinsdag 17 mei 2016:
 • van 19.30 uur tot 21.00 uur in De Huisdokter;
 • de praktijk is open vanaf 19 uur;
 • er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.
U kunt u aanmelden vóór 10 mei aanstaande via emailadres marian@dehuisdokter.nl of via de assistente van De Huisdokter.
 

Themacursussen


In onze praktijk worden sinds enkele jaren een tweetal groepscursussen gegeven, te weten “Mindfulness” en “Leefstijlcursus in De Huisdokter”.
In het najaar 2016 zullen deze bijeenkomsten opnieuw in De Huisdokter starten.

Geweldig nieuws en een enorme motivatie om door te gaan is het volgende: in 2015 heeft praktijkondersteuner Marian Nillesen de eerste prijs gewonnen met de “Leefstijlcursus in De Huisdokter”. De prijs is toegekend door de OCE Nijmegen als Beste Idee van de OCE zorggroep regio Nijmegen. Marian zal in april een workshop, en mogelijk een training, gaan geven voor andere huisartsenpraktijken in de regio.

De Leefstijlcursus wordt in De Huisdokter al voor de 5e keer met veel succes gegeven en deelnemers ervaren een positief effect op hun leven. Mensen leven gezonder, vallen af, ervaren meer positiviteit en kunnen makkelijker keuzes maken. Ook zien we vaak dat hoge bloeddruk en bloedsuikers dalen.

Mocht u al interesse hebben, mail dan naar marian@dehuisdokter.nl voor meer informatie en om u aan te melden.
 

Slaapproblemen

 

daar lig je wakker van


Slapen is belangrijk voor de gezondheid. Een goede nachtrust zorgt voor een uitgeslapen en fit gevoel. Het aantal uren slaap dat nodig is voor dit gevoel varieert van persoon tot persoon, meestal ligt het tussen de zes en negen uur slaap per nacht. Mocht u overdag minder goed functioneren dan kan er sprake zijn van slapeloosheid.

Bij het ontstaan van slaapproblemen spelen vaak een aantal oorzaken mee. Veel voorkomende oorzaken zijn angsten, spanningen of zorgen. Ook lichamelijke klachten kunnen mee spelen, zoals pijn, jeuk, nachtelijke opvliegers of vaak plassen ‘s nachts.

Ook zijn er een aantal ongezonde gewoontes die slaapproblemen kunnen veroorzaken of in stand kunnen houden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
 • verstoring van het dag- en nachtritme door onregelmatige slaaptijden zoals bij lange vliegreizen en ploegendiensten
 • te vroeg naar bed gaan of overdag een dutje doen
 • koffie drinken voor het slapen
 • roken voor het slapen
 • voor het slapen op een smartphone, beeldscherm of tv kijken
In enkele gevallen is de oorzaak van vermoeidheid overdag een slaapstoornis. Een voorbeeld van een slaapstoornis is slaapapneu. Hierbij stopt de ademhaling meerdere keren kortdurend gedurende de nacht. Vaak gaat deze slaapstoornis gepaard met snurken en/of overgewicht. Mocht u vermoedens hebben dat u slaapapneu heeft, maak dan een afspraak op het spreekuur.

Tip
Om inzicht te krijgen in uw slaapprobleem kunt u een week lang een slaapdagboek bijhouden. Deze is te vinden op www.thuisarts.nl onder het kopje “ik slaap slecht”. In dit dagboek schrijft u iedere dag een aantal dingen op. Met het dagboek wordt vaak duidelijk welke problemen of gewoontes uw slaap verstoren en wat u er aan kunt doen. U kunt ook met het ingevulde slaapdagboek een afspraak maken op het spreekuur om met ons over uw slaapproblemen te praten.

Blaasontsteking, wat nu?


Sommige vrouwen hebben regelmatig last van blaasontstekingen. Te weinig drinken speelt hier vaak een belangrijke rol. Het is niet altijd nodig om hiervoor een urine onderzoek bij de huisarts te laten plaatsvinden.
Op onze internetsite vindt u het beslisformulier urineweginfectie. Daar kunt u vinden of dit voor u geldt. Soms kan de assistente een kuurtje voorschrijven zonder dat eerst onderzoek noodzakelijk is. Geldt dit niet voor u dan willen we wel de urine nakijken. Hiervoor hebben we aanvullende gegevens van u nodig. U kunt het benodigde formulier downloaden, thuis alvast invullen en samen met de urine meenemen.
 

Nieuwbouw update


De nieuwbouw van onze nieuwe huisartsenpraktijk is intussen in volle gang. Op de Buizerdstraat komt naast De Oogst een prachtig nieuw gezondheidscentrum waarin ook apotheek Van Poppel zal worden gehuisvest.

We verwachten hier voorjaar 2017 naar toe te kunnen verhuizen.
 

Symposium Wijchen Gezond

 

Vitaal Wijchen


Op 26 april aanstaande organiseert “Wijchen Gezond”, een initiatief van burgers, gemeente en professionals, het symposium Vitaal Wijchen. Samen willen we er voor zorgen dat Wijchen de gezondste gemeente wordt. Wij van De Huisdokter zijn mede-kartrekkers van dit intussen landelijk bekende initiatief.

Thema van deze bijeenkomst is Positieve Gezondheid en volgens de definitie van de eerste spreker op het symposium, Machteld Huber, wordt hiermee bedoeld:
 
Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
Eerdere nieuwsbrieven kunt u hier teruglezen.
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
Adresgegevens:
De Huisdokter
Buizerdstraat 101
Wijchen, Gelderland 6601 AT
Netherlands

Add us to your address book


© 2016 De Huisdokter, Alle rechten voorbehouden.

afmelden voor nieuwsbrief