Nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Huisdokter.

Medewerkers

 • Anne van Gelswijk (huisarts) is momenteel met zwangerschapsverlof en zal vanaf december weer aanwezig zijn.
 • Femke Weijers (huisarts i.o.) is momenteel met zwangerschapsverlof en zal vanaf november weer aanwezig zijn.
 • Per 1 september is Nicole van Lochem bij ons gestart. Nicole is in opleiding tot huisarts en werkt onder supervisie van Edwin Smits op woensdag, donderdag en vrijdag.
 • Per 7 september is Lethe van Schadewijk gestart met haar opleiding tot doktersassistente. Zij is tot maart 2022 aanwezig op dinsdag t/m vrijdag.

Zelftest BVO

Alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar oud krijgen automatisch iedere 5 jaar een uitnodiging voor het maken van een uitstrijkje bij de huisarts. U kunt dan ook een (gratis) zelfafnameset aanvragen. Bijvoorbeeld als u het vervelend vindt om een uitstrijkje te laten maken. In de uitnodigingsbrief staat hoe u de zelfafnameset aanvraagt.

 • De zelfafnameset is er voor vrouwen die het moeilijk vinden om een uitstrijkje te laten maken bij de huisarts.
 • Met een zelfafnameset kunt u zich laten testen op het humaan papillomavirus (HPV).
 • Met de zelfafnameset kunt u niet testen of u ook ongewone (afwijkende) cellen in uw baarmoederhals heeft.
 • Heeft u geen HPV? U heeft dan bijna geen kans op baarmoederhalskanker.
 • Heeft u wel HPV? Ga dan naar uw huisarts voor een uitstrijkje.
 • In een uitstrijkje wordt gekeken of u ook afwijkende cellen heeft.

Let op: De uitslag van een zelfafname test komt alleen bij uw huisarts terecht, als u hiervoor toestemming geeft. U kunt hiervoor het kruisje op het aanvraagformulier aanvinken.

Planning vaccinaties vanuit onze praktijk

Op zaterdag 16 oktober gaan wij de griepprik (en pneumokokkenprik voor leeftijdsgroep 69-73 jarigen) weer geven. Mocht u hiervoor in aanmerking komen, dan ontvangt u hier binnenkort vanzelf een uitnodigingsbrief over. Deze prik heeft géén interactie met het Corona-vaccin.

Risicogroep 1 zijn patiënten met:

 • een leeftijd van 60 jaar en ouder;
 • longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem;
 • hartziekten, zoals mensen die een hartaanval gehad hebben, mensen die hartklachten hebben zoals hartritmestoornissen, of mensen die een hartoperatie hebben ondergaan;
 • diabetes (suikerziekte); niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen;
 • een nieraandoening; vooral als de nieren door een ziekte niet goed werken (dus niet bij nierstenen);
 • weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling; bijvoorbeeld mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, mensen die met hiv humaan immunodeficientievirus  zijn geïnfecteerd, mensen bij wie de milt is verwijderd (asplenie), mensen met een auto-immuunziekte met verminderde weerstand, mensen met leukemie (bloedkanker) en mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan;
 • een leeftijd vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen);
 • een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
 • een verminderde weerstand tegen infecties, bijvoorbeeld door levercirrose;
Op basis van de meest recente onderzoeken adviseert de gezondheidsraad deze groep uit te breiden. Het is namelijk gebleken dat er meer groepen zijn met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van de griep.

 

Risicogroep 2 zijn patiënten met:

 • Patiënten met neurologische en neuromusculaire aandoeningen (NNMD)
  • Mensen met een spierziekte, of een andere ziekte(n) aan het zenuwstelsel zoals Parkinson of ALS.
  • Mensen met een doorgemaakt hersenbloeding of infarct.
  • Mensen met epilepsie
  • Kinderen met psychomotore aandoeningen
 • Patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt en longschade hebben
 • Mensen met morbide obesitas (BMI Body Mass Index  > 40)
 • Mensen met dementie
 • Mensen met cochleaire implantaten
 • Zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap
 • Mensen met een verstandelijke beperking die niet ineen instelling wonen. Dit is op advies van de verantwoordelijke (huis)arts

 

Zelf melden
Behoort u tot risicogroep 1? U ontvangt t.z.t. een uitnodigingsbrief van uw huisarts.
Behoort u tot risicogroep 2? U kunt zich tussen 1 oktober en 15 oktober melden bij uw huisarts. Uw huisarts stelt u een aantal vragen om te bepalen of u de gratis griepprik mag krijgen. Als u in aanmerking komt, maakt de huisarts een afspraak voor de vaccinatie.

Bloedprikken

U kunt voor bloedprikken uitsluitend op afspraak bij ons terecht.
Hierdoor zal de wachttijd afnemen, u komt immers op afspraak.

LSP

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. In geval van spoed werkt het ook prettig en volledig als de collega’s op de huisartsenpost de belangrijkste onderdelen (o.a. diagnoselijst, medicatie) van ons huisartsendossier kunnen opvragen. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).

Wilt u dat zorgverleners deze medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor mondeling toestemming geven aan ons. Ook kunt u uw toestemming online regelen op www.volgjezorg.nl. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Praktijkaccreditatie

We zijn altijd bezig met verbetering van onze zorg en onze praktijk.
U kunt ons helpen door aan te geven wat u van onze praktijk en onze artsen vindt, wat u goed vindt gaan en wat beter kan. Hiervoor hebben we de afgelopen maanden vragenlijsten rondgemaild aan ongeveer 200 patiënten die onlangs op de praktijk zijn geweest. We danken u voor het invullen van deze vragenlijsten!

Wist u dat...?

 • U op thuisarts.nl betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid kunt terugvinden (soms kunt u hier de informatie al vinden zonder de assistente te spreken).
 • U op onze website actueel nieuws m.b.t. Corona (richtlijnen) e.d. kunt teruglezen.
 • Praten over eenzaamheid kan helpen. Voor aanvullende informatie zie wijwijchen.nl en meervoormekaar.nl.
Eerdere nieuwsbrieven kunt u hier teruglezen.
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
Adresgegevens:
De Huisdokter
Buizerdstraat 101
Wijchen, Gelderland 6601 AT
Netherlands

Add us to your address book


© 2021 De Huisdokter, Alle rechten voorbehouden.

afmelden voor nieuwsbrief