Copy
Bezield Verband Utrecht
Nieuwsbrief Bezield Verband Utrecht en Professorenmanifest 22 november 2013: “Paus Petitie”

Beste mensen,

Wellicht heeft u er over gehoord: momenteel loopt er een “pauspetitie” op internet. Initiatiefnemer is Joost Verhoef, pastoraal werker in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam.

Honderden mensen hebben al via Facebook op deze petitie gereageerd. 'Gewone' katholieken kunnen daar hun dromen en wensen over de katholieke kerk in Nederland delen.

Een overzicht met de tussenstand van de reacties is inmiddels naar alle Nederlandse bisschoppen gestuurd. Drie bisschoppen hebben laten weten dat ze het initiatief steunen. De bisschoppen Hendriks, Punt en De Korte nemen de opmerkingen en aanbevelingen mee naar paus Franciscus tijdens het Ad Limina bezoek van 2 tot en met 7 december.

Joost Verhoef’s bedoeling is om een breed gesprek op gang te brengen in de katholieke kerk in Nederland over alle opmerkingen in de pauspetitie. Hij hoopt dat er een nieuw klimaat van vertrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland zal ontstaan.

Wat zou het mooi zijn als we, behalve onze positieve en hoopgevende reacties, ook de ondersteunende reacties op ons Dringend Appèl en het Professorenmanifest in dit brede gesprek in kunnen brengen. Daardoor wordt het beeld aangevuld met hoe wij als gelovigen denken over bisschoppelijke richtlijnen, parochiefusies, opheffing van lokale geloofsgemeenschappen en gedwongen kerksluitingen.

Wij willen u daarom oproepen om uw eerder naar ons gestuurde reacties toe te voegen aan deze petitie, zodat die opgenomen kunnen worden in een zo breed en realistisch mogelijk beeld over de ontwikkelingen in de RK-kerkprovincie en over de zaken die betrokken gelovigen aan het hart gaan.

Met hartelijke groet,

Gerard Zuidberg en Ad de Groot namens Bezield Verband Utrecht
Jan Stoop namens het Professorenmanifest

Geef je reactie op: www.facebook.com/pauspetitie
 
 
Copyright © 2013 Bezield Verband Utrecht, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp