Copy
Bezield Verband Utrecht heeft het initiatief genomen voor een petitie aan Paus Franciscus m.b.t. het catastrofale proces van kerksluiting en opheffing van lokale geloofsgemeenschappen.
Bezield Verband Utrecht
NOODKREET  AAN  PAUS  FRANCISCUS
 
“Een gemeenschap zonder lokale kerk is geen gemeenschap.”
 
“Wij, mensen, zijn de kerk. Ik vind het heel pijnlijk als daar aan voorbij wordt gegaan.”
 
“De eigen Geloofsgemeenschap geeft geborgenheid en samenhorigheid. Dit is wat Kerk voor mij is, niet een ver weg gelegen eucharistisch centrum.”
 
“Willibrordus en later al onze missionarissen stichtten vele parochiegemeenschappen waar zij slechts enkele keren per jaar konden voorgaan. Het beleid om het aantal priesters bepalend te doen zijn voor het aantal geloofsgemeenschappen is derhalve in strijd met de historische verworvenheden van onze kerk. De huidige leiding " steelt" mijn kerk!”
 
“Door het sluiten van onze kerk wordt een hele hechte gemeenschap over de IJssel uit de kerk gejaagd. Ook buitenparochianen van wie de kerk al gesloten is, hebben nu weer geen kerk.”
 
Dit zijn enkele van de vele reacties die we woensdag j.l. direct al kregen bij de opening op onze website van een oproep tot steun aan onze noodkreet aan paus Franciscus tegen het massale kerksluitingsbeleid van kardinaal Eijk.
 
In de noodkreet richten wij ons tot Paus Franciscus om onze diepe bezorgdheid te uiten  over het catastrofale proces van kerksluiting en opheffing van plaatselijke geloofsgemeenschappen dat zich voltrekt in de Nederlandse kerkprovincie. Kardinaal Eijk neemt in dit proces het voortouw. Hij ziet maar één oplossing voor het probleem van te weinig priesters en het afhaken van de RK-gelovigen: het sluiten van meer dan 300 kerken en het verzamelen van de gelovigen rond de overgebleven priesters in twintig zogenoemde eucharistische centra.
Hij voorziet dat er in 2028 minder dan 20 megaparochies zijn in zijn aartsbisdom met ieder nog slechts één kerk en dat er meer dan 300 plaatselijke gemeenschappen zullen zijn opgeheven en grotendeels verdampt. Dus ook de nog vitale geloofsgemeenschappen.
 
Op de website van Bezield Verband Utrecht staat de volledige tekst van de Noodkreet aan de Paus en kunt u de noodkreet steunen. Zie http://www.bezieldverbandutrecht.nl/
 
Ook is het mogelijk om via de site een handtekeningenlijst te downloaden.
 
U kunt ingevulde handtekeningenlijsten (graag voor 25 februari) sturen naar:
Noodkreet aan Paus Franciscus
Postbus 84087
2508 AB Den Haag
 
Via onderstaande link blijft u op de hoogte van reacties en publicaties:
http://www.bezieldverbandutrecht.nl/index.php/noodkreet-aan-paus-franciscus-2

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Bezield Verband Utrecht,
Ad de Groot
 
 
 
Copyright © 2015 Bezield Verband Utrecht, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp