Copy
Nieuwsbrief Bezield Verband Utrecht 27 april 2015
Bezield Verband Utrecht
Delegatie Bezield Verband Utrecht vertrekt maandag 27 april met Noodkreet aan paus Franciscus naar Rome

In the past weeks an appeal has been enrolled out of deep concerns over the catastrophic developments resulting from Cardinal Eijk’s centralization plan of parish mergers, massive church closures and suppressions of local faith communities in the Archdiocese Utrecht. More than 12.000 Roman Catholics have responded to this appeal with their signature and formulated their feelings of sorrow, anger and despair to this Urgent Cry for Help to Pope Francis.”

Aldus een persbericht dat wij hebben verzonden naar internationale media om het bezoek van een delegatie van Bezield Verband Utrecht aan het Vaticaan aan te kondigen. Want maandag 27 april vertrekken we met z’n zevenen naar Rome om de Noodkreet zo breed mogelijk te verspreiden binnen het Vaticaan en zo dicht mogelijk bij de paus.

De aanbieding aan kardinaal Eijk
In onze brief van 23 maart aan de kardinaal Eijk schreven wij: “U zult net als wij verbaasd zijn over het enorme aantal gelovigen (ruim 12.200) dat steun betuigd heeft aan onze oproep. En u zult ongetwijfeld net als wij geraakt en ontroerd zijn als u de bijna 100 pagina’s aan reacties leest van degenen die via onze website gereageerd hebben. Verdriet, verontwaardiging, onbegrip, vooral over (dreigende) gedwongen kerksluiting en opheffing van hun geloofsgemeenschap.”
Naast een verzoek om in gesprek te gaan kondigden wij in deze brief aan dat wij op 1 april aan de Maliebaan langs wilden komen om de resultaten aan te bieden.
http://www.rtvutrecht.nl/data/image/d/2015/04/01/582334_480.jpg
Op die datum hebben we geprobeerd onze rapportage aan kardinaal Eijk te overhandigen. Met veel media-aandacht werd het in ontvangst genomen door een van de medewerkers van de kardinaal. Verder hebben we geen enkele reactie van de Maliebaan ontvangen. Wel is kardinaal Eijk enkele dagen daarna voor het eerst in zijn carrière met een groot kranteninterview van 3 pagina’s in de NRC (4 april) en een televisie-interview voor RTV Utrecht (9 april) naar buiten getreden om zijn beleid publiekelijk te verdedigen.

Isolatie kardinaal Eijk
Want de kardinaal raakt met zijn beleid steeds meer geïsoleerd:
  • het toenemend verzet vanuit de basis (groeiend verzet van gelovigen tegen verbod op vieringen en gedwongen kerksluitingen; bezwaar/beroepsprocedures van lokale geloofsgemeenschappen bij het Vaticaan)
  • het Tweede Professorenmanifest (“Over het voortbestaan van lokale geloofsgemeenschappen in het aartsbisdom Utrecht”)
  • de publicatie van prof. Jozef Wissink (“De verwoesting van een bisdom?”) en de steunbetuiging van 93 emeriti
  • de steeds diepere kloof tussen de bisschoppen over het kerksluitingsbeleid, waarbij m.n. Mgr. de Korte van Groningen regelmatig de publiciteit opzoekt om aandacht te geven aan zijn beleid
  • persoonlijke brieven aan de paus van prominente Nederlanders
  • en nu dan het overweldigend succes van onze Noodkreet aan paus Franciscus
Delegatie naar Rome
Op maandag 27 april reizen wij met een delegatie van 7 personen naar Rome om onze publicatie “Noodkreet aan paus Franciscus” bij zo veel mogelijk instanties in het Vaticaan aan te bieden en zo dicht mogelijk bij de paus te krijgen. Via de Nuntius (de ambassadeur van de paus in Nederland) is onze publicatie al naar enkele belangrijke congregaties in het Vaticaan gestuurd. Tijdens ons bezoek gaan we met een aantal invloedrijke personen praten om onze zaak toe te lichten. Enkele van hen zijn al bezig om onze publicatie verder te verspreiden en nog meer kanalen aan te boren.
Op het programma staat verder deelname aan de algemene audiëntie van de paus op woensdag 29 april. Bovendien brengen we door contacten met de media onze zaak internationaal in de publiciteit.

De publicatie “Urgent Cry for help to Pope Francis”
Onze Engelstalige publicatie bevat, naast de reacties op de Noodkreet, ook een samenvatting van het Tweede Professorenmanifest, de publicatie van prof. Jozef Wissink en de tekst van het beroepschrift van de geloofsgemeenschap Brummen die gestart is met een bezwaar/beroepsprocedure tegen de gedwongen sluiting van hun kerk door kardinaal Eijk.

Kijk op onze website www.bezieldverbandutrecht.nl voor de verschillende publicaties (Engels en Nederlands), een overzicht van artikelen, radio- en tv-uitzendingen en voor de reacties op de Noodkreet. Of klik in het zij-menu van onze website op “Noodkreet aan paus Franciscus” voor de onderliggende hoofdstukken in het submenu.

Utrecht, 27 april 2015
Ad de Groot
Gerard Zuidberg
 
 
Copyright © 2015 Bezield Verband Utrecht, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp