Copy
  • Kan alleen massale ongehoorzaamheid ons nog redden?
  • “Wij weigeren ons kerkgebouw op die dagen te sluiten”
  • We willen een open gemeenschap zijn waar iedereen welkom is
Bezield Verband Utrecht
Kan alleen massale ongehoorzaamheid ons nog redden?
Langzaam maar zeker dringt in lokale geloofsgemeenschappen door wat de gevolgen zijn van de mega-fusies en de bisschoppelijke richtlijnen.
Zoals een van de bisschoppen het onlangs uitdrukte: uiteindelijk zal vanwege het priestertekort elke (mega-)parochie nog slechts over 1 eucharistisch centrum beschikken met mogelijk nog 1 of 2 “bijkerken”. Alle overige kerken zullen gesloten worden. Wat dat voor de tot “locaties” gereduceerde lokale gemeenschappen betekent wordt wijselijk in het midden gelaten.
Juist bij de nieuwe regels rond het paastridium wordt dat pijnlijk duidelijk. De gebruikelijke vieringen in de plaatselijke kerk worden teruggedrongen of zelfs verboden of onmogelijk gemaakt. Met het argument dat het goed is om elkaar beter te leren kennen, worden de belangrijkste vieringen in deze hoogtijdagen alleen nog in de eucharistische centra gehouden. Lokale vieringen zonder priester worden verboden. Om mensen te dwingen naar het eucharistisch centrum te komen, moeten voor die dagen de plaatselijke kerkgebouwen soms zelfs gesloten blijven.
Dit ondanks het feit, dat het de bisschoppen hoogstwaarschijnlijk kerkjuridisch niet is toegestaan om een kerkgebouw tegen de zin van de plaatselijke gemeenschap (tijdelijk) te sluiten.
Een lokale geloofsgemeenschap stuurde ons hierover een kopie van de verontwaardigde brief aan het centrale parochiebestuur en het pastorale team.

“Wij weigeren ons kerkgebouw op die dagen te sluiten”
Enkele citaten:
  • “Als onze kerk in die periode moet sluiten dan gaan wij bij voorkeur naar een andere plaats dan het eucharistisch centrum omdat de verbondenheid daarmee veel groter is en afstand korter.
  • Onze kerk is bijeengebracht door lokale mensen. Die is al gedeeltelijk afgepikt tijdens de fusie. Als dan de mensen naar die andere plaats gaan kerken dan voelen wij dat pikken natuurlijk des te meer.”
  • “We zijn op een éénrichtingsweg beland, waarbij de richting wijst naar het eucharistisch centrum. Voor onze gemeenschap betekent het dat we steeds meer gaan inleveren. Op termijn zal men voor een doopviering, huwelijksviering of welk sacrament dan ook naar het eucharistisch centrum moeten gaan. En als het klopt wat we in de wandelgangen vernemen, duurt dat “op termijn” niet zo lang. Misschien wordt er zelfs al over gedacht met een overledene te gaan slepen, om in het eucharistisch centrum de uitvaart te kunnen gaan houden? Op dit ogenblik zijn wij al veel mooie vieringen kwijt.”
  • “In uw beleid kondigt u aan dat wij 5 maal per jaar op zondag onze kerk moeten sluiten om gezamenlijk de eucharistie te gaan vieren in het eucharistisch centrum.(Volgend jaar misschien nog wel meer, wie zal het zeggen?) Met als motto: Om zo elkaar te leren kennen.”
  • “Als u dit beleid voortzet, waarbij gemeenschappen worden uitgehold en mensen gedwongen worden elders te gaan kerken, voorzien we dat velen zullen afhaken.”
We willen een open gemeenschap zijn waar iedereen welkom is
 
Wij willen en kunnen niet meewerken aan een voortijdige uitloop uit onze gemeenschap
 
De zondag blijft voor ons heilig, in onze eigen kerk!!!
 
Voor de volledige brief klik op <Onze kerk blijft open>
Is het niet van het allergrootste belang dat zoveel mogelijk plaatselijke gemeenschappen een dergelijke brief schrijven naar hun centrale kerkbestuur en pastoor???????????

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Bezield Verband Utrecht

Ad de Groot
Voorzitter
Copyright © 2013 Bezield Verband Utrecht, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp