Copy
Harry Huisintveld
Bezield Verband Utrecht
E-mailoproep aan bisschoppenconferentie voor steun aan Harry Huisintveld

De St Jozefparochie in Zuidhorn, Groningen heeft een brief aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de nuntius geschreven uit bezorgdheid over het besluit van Mgr. Eijk om pastor Harry Huisintveld oneervol te ontslaan en een jaar te verbieden de eucharistie op te dragen in zijn parochie. Daarin schrijven ze o.a.:

 “Het besluit van de bisschop van Utrecht stuit op veel onbegrip. Mensen horen in de Evangeliën over Jezus Christus die zich als vrome Jood hield aan de geboden. Hij aarzelde echter niet om geboden die mensen niet langer tot steun waren, maar hen in een isolement brachten, weer hun oorspronkelijke betekenis te geven. Zo hebben mensen Christus leren kennen als iemand die niet de letter van de wet volgt, maar de geest van de wet.  We horen over Christus die tollenaars en zondaars niet buitensluit, maar met hen aan tafel gaat. ‘Hoe is het dan mogelijk dat iemand die Hem van harte is toegewijd, op een dergelijke manier wordt buitengesloten?’ zo vragen mensen zich af.”

“Mensen ervaren de opgelegde straf als buitenproportioneel. Onbegrip en verontwaardiging over het besluit om pastor Huisintveld te ontslaan, vervreemden mensen van de boodschap van de kerk. Wij gaan ervan uit dat dit U evenzeer zorgen baart als het ons doet.”

“Wij verzoeken bisschop Eijk om het decreet van 4 oktober 2013 in te trekken en pastor Huisintveld, zijn werk als pastor in de parochie Sint Jan de Doper te laten hervatten en ook het verbod om de Eucharistie te vieren, op te heffen.”

We vragen iedereen die instemt met deze brief dit via een e-mail kenbaar te maken aan de bisschoppenconferentie.

Lees de hele brief

Stuur een e-mail aan de bisschoppenconferentie (N.B. vergeet niet om op de email uw naam en parochie of plaats in te vullen)

Kijk voor meer informatie over het incident Harry Huisintveld op onze website: http://bezieldverbandutrecht.nl/index.php/red-de-vitale-gemeenschappen/mgr-eijk-een-fenomeen/29-04-bezielde-lokale-gemeenschappen/136-het-incident-harry-huis-in-t-veld

Copyright © 2013 Bezield Verband Utrecht, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp