Copy
Uitnodiging landelijke bijeenkomst Bezield Verband Utrecht
Bezield Verband Utrecht
Graag nodigen wij u uit voor een landelijke bijeenkomst.

Datum/tijd: zaterdagmiddag 2 juni a.s. van 13.30 uur tot 17.00 uur.              
Plaats: Nicolaas-Monicakerkcentrum, Boerhaaveplein 199 te Utrecht.             
Voor treinreizigers: bus 4 en 5 richting Maarssen, platform D4, halte Nijenoord.

Thema: DE KERK VAN DE TOEKOMST;                                                          
door welke tekenen van de tijd laten we ons leiden?

Wat gaan we doen?
We hebben Annemiek Schrijver, een ervaren gespreksleider, o.a. van het KRO/NCRV-programma ‘De Verwondering’, bereid gevonden om ons op deze bijeenkomst te begeleiden. We laten ons inspireren door verhalen en ervaringen die ons het vertrouwen geven om de angst voorbij te leven en een nieuw vuur te ontdekken dat een weg opent naar de toekomst. Op bijzondere wijze heeft Herman Agterhoek (voormalig rechterhand van bisschop Gerard de Korte in Groningen) ons uitgedaagd met zijn boekje “De tijd kantelt; voor wie erin gelooft”. Hij zal actief meedoen in ons gesprek. Ook Janneke Stegeman (theoloog des Vaderlands 2017) en Marinus van de Berg zullen hun bijdrage leveren.

Nadere informatie.
Kosten: in principe kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage stellen wij zeer op prijs.
 
Aanmelding
Er is een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden door een e-mailberichtje te sturen naar: 2juni18@bezieldverbandutrecht.nl  met vermelding van naam, functie, plaats en geloofsgemeenschap. Als u zich al aangemeld heeft, hoeft u dat niet nogmaals te doen.
 
Namens de kerngroep BVU,
Gerard Zuidberg, Ad de Groot, Nicole Buijtendijk, Arja Santer
 
Copyright © 2018 Bezield Verband Utrecht, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp