Copy
Nieuwsbrief 14 mei 2014

Graag je aandacht voor een interessante website
Bezield Verband Utrecht
Beste mensen,

Het is niet onze gewoonte om wervende berichten voor derden aan jullie door te sturen. We maken nu een uitzondering. We willen aandacht vragen voor een nieuwe website, die zeker de moeite waard is voor veel geloofsgemeenschappen. De website “De Bezieling, hedendaags leven ontmoet Christelijke spiritualiteit” beoogt regelmatig bijdragen te leveren die de  verhouding beschrijven tussen het moderne levensgevoel, de moderne ontwikkelingen in onze cultuur en de joods christelijke geloofstraditie. Het boeiende is dat allerlei auteurs (theologen, filosofen, journalisten, mensen in de pastorale praktijk) daaraan meewerken.
We willen je graag uitnodigen onderstaand bericht te lezen, de website te bezoeken en – als die bevalt – ook je financiële steun te geven. Alles wijst zich vanzelf.
Hartelijke groet,
Gerard Zuidberg
Ad de Groot

Nieuwe website deBezieling.nl van start
Sinds 4 oktober 2013 is de nieuwe site de Bezieling online. Neem eens een kijkje op:  www.deBezieling.nl. Zie daar het interview met hoogleraar Erik Borgman over zijn geloofsovertuiging. Of lees het verhaal van theoloog Thijs Caspers. Zijn reizen naar Kenia veranderden definitief zijn kijk op het leven. De Bezieling brengt geloof en alledaags leven samen. De site stelt fundamentele vragen en houdt die vragen voor langere tijd vast.
Lees hieronder over alle ins en outs van debezieling.nl 


Wat is de Bezieling?
DeBezieling.nl is een publiekssite over hedendaags leven en christelijk geloven. De site is de opvolger van rk-kerkplein.org. DeBezieling.nl vertrekt vanuit hedendaagse vragen, gaat te rade bij de christelijke traditie om vervolgens weer terug te keren bij het leven van alledag. Met inspiratie, ideeën en handelingsperspectieven.


Wat kan men verwachten?
Maandelijks zijn op de site enkele nieuwe grote artikelen te vinden. Vier columnisten verzorgen om beurten een wekelijkse column over religie, zin en spiritualiteit. In een cultuur- en boekenrubriek gaat de Bezieling in op literatuur, film, muziek en spirituele of theologische boeken. Onder de noemer ‘Theo blogt’ zal hoofdredacteur Theo van de Kerkhof de inhoud regelmatig van zijdelings commentaar voorzien. De site is modern, overzichtelijk, eenvoudig en inhoudelijk.


Voor wie?
De Bezieling is voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft. De Bezieling is er voor alle leeftijdsgroepen. “We zoeken naar continuïteit tussen de generaties en kijken met een frisse blik en open geest over allerlei muurtjes heen. Achter deBezieling.nl staat de overtuiging dat de christelijke traditie een spannende vindplaats is voor wie op zoek gaat naar de essentie van het bestaan”, aldus de redactie.


Door wie?
Spil van het bezielingsproject is theoloog en journalist Theo van de Kerkhof (zie kader). Hij gaat de site managen. Maar vooral zal hij ook zelf de pen ter hand nemen. De Bezieling werkt verder met een kleine onafhankelijke redactie. Naast hoofdredacteur Van de Kerkhof bestaat de redactie uit pastor/theoloog Gerard Zuidberg en schrijfster/journalist Lisette Thooft. Uitgever van de Bezieling is de stichting Kerk Hardop.
Een groeiende kring vaste medewerkers gaat regelmatig bijdragen leveren: Erik Borgman, hoogleraar theologie aan de Universiteit van Tilburg; Ralf Bodelier, journalist en hoofdredacteur van het Wereldpodium; Eric Corsius, theoloog en beleidsmedewerker bij de congregatie der Redemptoristen; Annemarie Scheerboom, studente biologie en hoofdredacteur van het katholieke jongerentijdschrift Omega Magazine.


Een uniek project
Debezieling.nl is zowel theologisch als journalistiek een vernieuwend project. De site bevraagt de christelijke traditie op een journalistieke manier met het oog op antwoorden voor het leven van vandaag. De site refereert aan de stand van zaken in de geesteswetenschappen, maar presenteert de daar gevonden inzichten voor een breed publiek. DeBezieling.nl is een publiekssite, maar geen nieuwssite. De Bezieling haakt in op vragen uit de onderstroom van onze cultuur.


Volg deBezieling.nl
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de maandelijkse Nieuwsbrief via redactie@debezieling.nl. DeBezieling.nl is ook te volgen op Twitter: (@deBezieling).
 
Copyright © 2014 Bezield Verband Utrecht, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp