Copy
Oproep om steun te betuigen aan het initiatief "haal paus Franciscus naar Nederland"
Bezield Verband Utrecht

Nieuwsbrief Bezield Verband Utrecht 7 februari 2014

Samen halen we de paus naar Nederland

Onze parochie strijdt al jaren tegen fusie en sluiting. Tot nu toe hebben we het steeds gered en met deze paus krijgen we nieuwe hoop en energie om vol te houden. Ik ben van plan a.s. zondag een intekenlijst neer te leggen, waarop mensen hun steun kunnen betuigen aan uw actie en met name onze jeugd en jongerengroepen daarvoor te mobiliseren. Bovendien wil ik voorstellen onze parochie als steungevende organisatie op te geven, uiteraard in overleg met de parochievergadering. Kunt u mij het postadres doorgeven om de intekenlijst naar toe te sturen? Bij voorbaat dank”, N. van D. te V.

Aldus een hartverwarmende reactie op ons “burgerinitiatief” (term van Mgr. Punt) om de paus over te halen om naar Nederland te komen.

De paus zou toch niet komen
U heeft ongetwijfeld gehoord dat de bisschoppen meegedeeld hebben dat de paus niet naar Nederland komt. Over de reden daarvoor doen allerlei geruchten en tegenstrijdige mededelingen de ronde. De officiële lezing is dat de paus het te druk heeft.

Het bezoek zou door Mgr. Punt al helemaal zijn voorbereid: de ArenA beschikbaar, burgemeester Van der Laan akkoord, de financiën en de veiligheid geregeld en de lichten in het Vaticaan leken op groen te staan.

Ons “burgerinitiatief”
Daarom willen wij nu als gelovigen (en ongelovigen) van Nederland een dusdanig massaal en hartstochtelijk verzoek richten aan de paus dat hij alsnog een gaatje in zijn drukke agenda weet te vinden. Wij garanderen de paus dat de ArenA overvol zal zitten en zal zinderen van enthousiasme.

Hoewel wij de initiatiefnemers zijn, wilden we de oproep uit neutraliteitsoverwegingen niet koppelen aan Bezield Verband Utrecht. Daarom hebben we een onafhankelijke website opgezet met een daaraan verbonden Facebookpagina.

Wat vragen wij u
We proberen zoveel mogelijk mensen, (RK-)organisaties (dat kan ook uw parochie of geloofsgemeenschap zijn!) en instanties achter dit initiatief te krijgen. We roepen iedereen op een dergelijk verzoek aan de paus te ondersteunen via website, e-mail of per post en deze oproep verder te verspreiden.

Een voorbeeld
“Beste mensen, Wie doet mee en stuurt door? Een initiatief van Bezield Verband.

We gaan er als Nederlandse gelovigen voor zorgen dat de paus dit jaar naar

Nederland komt. Het bezoek is door enkele bisschoppen al helemaal voorbereid, de Arena is beschikbaar, burgemeester Van der Laan is akkoord en de financiën zijn

geregeld. Het enige wat nog moet gebeuren is dat wij als gelovigen van Nederland een

dusdanig massaal en dringend verzoek richten aan de paus dat hij niet kan weigeren om te komen. Voor een online petitie open deze link: www.pausnaarnederland.nl

Met vriendelijke groet, Anne Koole”

 

Aldus een voorbeeld van een mailingbrief die deze enthousiaste steunbetuigster aan een aantal vrienden/kennissen heeft gestuurd en die als een lopend vuurtje haar weg vindt.

 

Wij roepen iedereen op om de twee geciteerde voorbeelden na te volgen en er voor te zorgen dat onze website www.pausnaarnederland.nl en Facebookpagina www.facebook.com/pausnaarnederland over gaat lopen van de steunbetuigingen.

Ons postadres is:

Paus Franciscus naar Nederland
Postbus 84087
2508 AB Den Haag

Met hartelijke groet,
Ad de Groot
Gerard Zuidberg

PS 1 Er zijn al verschillende parallelle initiatieven ontstaan om de paus naar Nederland te krijgen, wat wij van harte toejuichen. Kijk bijvoorbeeld voor andere Faceboekinitiatieven op onze homepage

PS 2 Als direct gevolg van de overweldigende media-aandacht hebben we al ruim 1.700 ondersteunende reacties ontvangen, nog zonder dat wij aan ons eigen draaiboek zijn toegekomen.

Copyright © 2014 Bezield Verband Utrecht, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp