Copy
Latest news from Sorkfjord Performance!
View this email in your browser
Alexander Wireen examines the edge of a chisel that needs to be resharpened. During the workshop we will use loupes to see what happens when we sharpen our tools. / Alexander Wireen undersöker eggen på ett stämjärn som behöver brynas. Under kursen kommer vi att använda luppar för att se vad som händer med verktygen när vi slipar dem.

För svenska, läs längre ned ↓

Looking at chisels

Hello! We're now looking close at our chisels ... We will use loupes, and you will finally be able to see what happens during the sharpening process, and understand why.

Share this and help us fill the last spots!

This saturday (June 4) is the very last day to sign up for the workshop and we still have some spots available.

Please help us fill the last spots by forwarding or sharing this to anyone you think could be interested! Click at the "share", "tweet" or "forward" button at the bottom.


En titt på stämjärn

Hej! Nu kollar vi närmare på våra stämjärn ... Under kursen kommer vi att använda luppar så att du äntligen kan se vad som händer under slipprocessen och förstå varför.

Dela detta och hjälp oss fylla de sista platserna!

Kommande lördag (4 juni) är den sista dagen för anmälan och vi har fortfarande lågra lediga platser.

Hjälp oss fylla de sista platserna i kursen genom att skicka vidare eller dela till alla som du tror kan vara intresserade av kursen! Klicka på "share", "tweet" eller "forward" här nedanför.

Share
Tweet
Forward
sorkfjord.com
Email
Facebook
Copyright © 2016 Sorkfjord Performance, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp