Copy
"Als ik het overneem, zet ik robots in' 
#Brussenboek
nieuwsbrief 16 november 2015.
Kijk voor actuele informatie op Twitter en Facebook
View this email in your browser
  • Donderdag 26 november op informatiemarkt Kinderfondssymposium:

LEESTIP Ronald Mc Donald nieuwsbrief: 
"
Vergeet het brusje niet!" (p. 4)

 Participatie Symposium - Haagse Hogeschool

Lezing: "Brussen The Next Generation in de gezondheidszorg"

Participatie mag dan een relatief nieuw begrip zijn, maar journalist Anjet van Dijken (mantelzorger) en haar broer Jalbert (cliënt van gehandicapteninstelling) participeren al járen. Op de Haagse Hogeschool werden zij bij het symposium over patiënt -en cliëntparticipatie gevraagd om hun conclusies met studenten, onderzoekers en beleidsmakers te delen. Kortom, hoe zij erin slagen om zusje en broer te blijven in een bijna 40-jaar durende 'zorgrelatie'.
Het symposium was een initiatief van www.patientervaringsverhalen.nl, olv Coleta Platenkamp. Meer foto's op Facebook.

Prisma -  Toekomst in Beeld:

Lezing: "Brussen vragen? Informatie geboden!"


"Als ik het overneem, zet ik robots in!"

'Ook als mijn kinderen het overnemen, dan moet mijn gehandicapte kind centraal blijven staan', zegt een moeder na afloop van de presentatie. 'Dat mijn kinderen de zorg anders gaan doen, moet ik accepteren...', concludeert een andere vader. Dan gaat de microfoon naar een broer: 'Als ik het overneem, zet ik robots in!'. Hij nuanceert zijn uitspraak later, want natuurlijk zullen hij en zijn broers zelf de zorg doen. Hij gooit echter de knuppel in het hoenderhok: hij vindt de aanpak van ouders veel te veel op emoties gebaseerd. Hij is pragmatischer, praktischer en biedt zich ter plekke aan om met de Raad van Toezicht mee te denken - met de financien, waar zijn expertise ligt. Achteraf zegt hij: 'Het is ook niet meer dan normaal: mijn ouders hebben mij alle mogelijkheden gegeven, ik heb het nu goed voor mekaar; dan is dit het minste dat ik kan doen'. 

Prisma is enthousiast: dit hadden ze nodig om broers en zussen op de agenda te krijgen. Een goed begin, maar het begin. 

Meer foto's op Brussenboek Facebook pagina

NB. Dat broers en zussen zich in het bijzijn van hun ouders uitspreken is uitzonderlijk. Normaliter is de loyaliteit te groot naar hun ouders: ze willen hun ouders sparen. Of er over gesproken wordt is afhankelijk van of ouders er aan toe zijn om hun volwassen kind 'anders vast te houden'.
Copyright © 2015 JetAlert, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp