Editie 1 2014

Mijn Stad Holland vernieuwd   |   Aanpassing Artikel 13
KiKa-actie   |   Uitbreiding Mijn Stad Holland-app

Mijn Stad Holland vernieuwd

Uhome mijnsh bent ongetwijfeld bekend met onze beveiligde omgeving, Mijn Stad Holland.

In navolging op de normale website hebben we nu ook Mijn Stad Holland een nieuwe look-and-feel gegeven en deze responsive gemaakt. Hierdoor is de beveiligde omgeving nu ook geschikt gemaakt voor gebruik op tablets. 

Wat is nieuw?
Nadat u bent ingelogd ziet u dat de belangrijkste menu-items in tegelvorm op de homepage zijn geplaatst. De complete lijst met menu-opties vindt u in het menu, dat van de linkerkant van het scherm is verhuisd naar de bovenbalk. Wanneer u in de menubalk een van de onderwerpen aanklikt wordt een zogenaamd 'megamenu' opengeklapt. Hierin vindt u overzichtelijk alle mogelijkheden terug.   

De voornaamste functionele aanpassing is dat een geselecteerde verzekerde nu wordt onthouden. Zodra een verzekerde is geselecteerd, verschijnt de naam van de verzekerde boven de menubalk. Via de knop 'Verzekerde' kunt u mutaties voor deze verzekerde doorvoeren. Daarna kunt u allerlei andere zaken binnen de beveiligde omgeving doen, om vervolgens via de knop 'Verzekerde' verder te gaan met een mutatie voor de geselecteerde verzekerde.
De geselecteerde verzekerde wordt onthouden totdat u een andere verzekerde in uw portefeuille selecteert of tot u in de bovenbalk kiest voor ‘Annuleren’.
 
Mijn met mastermenu
 
 
button Mijn
Wij nodigen u van harte uit onze vernieuwde beveiligde omgeving te ontdekken. 
Mocht een en ander u niet helemaal duidelijk zijn, dan helpen de medewerkers van Intermediaire Zaken u graag op weg.
 

Aanpassing Artikel 13

Er is momenteel een hoop te doen om de aanpassing van Artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars kunnen straks als extra keuze een budgetpolis zonder keuzevrijheid gaan aanbieden. De budgetpolis is nodig om de kosten in de zorg in de hand te houden, zegt minister Schippers. Dat lijkt te mooi om waar te zijn. Een nieuwe polis die én kosten bespaart én meer te kiezen biedt. Wij vinden dit inderdaad te mooi om waar te zijn.

Nu is het zo dat de zorgverzekeraar de zorg die in het basispakket zit moét vergoeden. Ook als men naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, is de zorgverzekeraar verplicht minstens 80% van het gangbare tarief te betalen. De wet bepaalt dat, omdat de zorgverzekeraar mensen niet mag beperken in hun keuzevrijheid.  

Betalen voor keuzevrijheid
Als het aan minister Schippers ligt gaat dit veranderen. Zij wil de wet veranderen zodat de zorgverzekeraar niet langer tot betalen verplicht is als men naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Wie dit nog wel zelf wil bepalen, moet meer premie gaan betalen. De keuzevrijheid die men nu heeft, kost straks dus extra geld. 

Het idee achter aanpassing van de wet is dat veel geld bespaard kan worden als zorgverzekeraars niet meer hoeven te betalen voor zorg die niet rechtmatig of doelmatig is. Dat lijkt misschien een redelijk argument, maar dat is het niet. 
Ook nu hebben zorgverzekeraars het recht om nota’s te weigeren voor zorg die niet aan de gestelde redelijke eisen voldoet. Om een nota te kunnen weigeren moet de zorgverzekeraar wel bewijzen dat de zorg niet deugt en daarvoor moet deze dus wel een stapje harder lopen.

De zorg zal verschralen
Ruim 90 procent van alle Nederlanders is bij 1 van de 4 grote zorgverzekeraars verzekerd. Deze zorgverzekeraars hebben al (te) veel macht en die macht wordt straks alleen maar groter. 

Zorgverleners zien de bui al hangen en reageren terecht verontrust. Voor hen wordt het slikken of stikken. De enige manier om zich tegen de overmacht van de zorgverzekeraars te wapenen is door zelf ook groot te worden. Overal in het land zijn inmiddels fusies gaande. Als je groter bent heb je weliswaar meer invloed, maar de zorg wordt daar niet beter, en zeker niet goedkoper van. Grote zorginstellingen worden log en vragen om extra managementlagen. Zo verdwijnt geld dat beter rechtstreeks aan de zorg voor de patiënt besteed had kunnen worden.

De zorg in Nederland zal verschralen. Immers, waar zorgverzekeraars zoveel macht hebben, zorgverleners gaan fuseren en de verzekerden hun keuzevrijheid verloren hebben, zal er weinig of geen ruimte meer zijn voor nieuwe zorgaanbieders met frisse en vernieuwende initiatieven. Niemand zal nog investeren in de zorg als de verzekeraar die zorg niet meer hoeft te betalen. De concurrentie verdwijnt naarmate er minder verschillende zorgaanbieders zullen zijn. Daarmee verdwijnt ook de prikkel om zich in het belang van de verzekerde te onderscheiden.   

Keuzevrijheid is een belangrijk recht
Het moge duidelijk zijn dat Stad Holland het niet eens is met de aanpassing van Artikel 13. Nog los van het feit dat wij vinden dat keuzevrijheid een belangrijk recht is waarvoor niet extra betaald zou moeten worden, denken wij dat het systeem niet gaat werken. Want als zorgverleners gaan fuseren, nieuwkomers zich nog maar nauwelijks kunnen vestigen en de noodzaak er niet meer is om zich voor hun patiënten in positieve zin te onderscheiden, dan zal er uiteindelijk niet zo veel meer over blijven om uit te kiezen.
 

KiKa-actie

In april en mei hebben al onze verzekerden hun nieuwe zorgpas ontvangen. Met de pasmailing hebben wij ook een flyer meegestuurd, waarin we mensen wijzen op de mogelijkheid om alle correspondentie digitaal te ontvangen, via Mijn Stad Holland.

Digitale correspondentie heeft meerdere voordelen. Zo is het voor de verzekerde gemakkelijk omdat deze niet meer zelf een administratie hoeft bij te houden, maar alle correspondentie overzichtelijk bij elkaar heeft in Mijn Stad Holland. Daarnaast helpt het ons de papierstroom terug te dringen. 
KiKa-logo
 
Om de keuze voor digitaal aan te moedigen hebben wij besloten voor iedere polishouder die voor 1 juni 2014 de correspondentievoorkeur op digitaal zou zetten â‚¬ 2,50 over te maken aan KiKa, stichting Kinderen Kankervrij.
In totaal hebben 2.371 verzekerden de voorkeur aangepast. Namens hen zal Stad Holland een totaalbedrag van € 5.927,50 overmaken aan KiKa. 
 

Uitbreiding Mijn Stad Holland-app

Eind 2013 introduceerden wij voor onze verzekerden de Mijn Stad Holland-app. De belangrijkste functionaliteit van deze app is zonder meer de mogelijkheid om te declareren met de telefoon.

Zoals we tijdens onze roadshows hebben aangegeven, is deze app in een 'groeifase' en zullen we deze blijven doorontwikkelen. Onlangs is de mogelijkheid toegevoegd om de stand van het eigen risico in te zien.

Ook de verzekeringspas kan via de app worden geraadpleegd. Altijd handig, wanneer men de fysieke pas net even niet bij zich heeft.

Momenteel wordt er gewerkt aan extra functionaliteiten die we in de toekomst zullen toevoegen aan de Mijn Stad Holland-app.
 
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door:
Stad Holland Zorgverzekeraar
T (010) 246 64 46
F (010) 204 35 96

Uitschrijven   

Gegevens wijzigen

Doorsturen