Stad Holland laat premie slechts beperkt stijgen
 
Schiedam, 17 november 2014 – In tegenstelling tot de eerdere verwachting van het ministerie van VWS tijdens Prinsjesdag, die melding maakte van een premiestijging van bijna € 10 per maand, verhoogt Stad Holland de premie met slechts € 3 per maand. De premie voor de restitutiepolis bedraagt in 2015 voor zowel individueel als collectief verzekerden 
€ 1.188 per jaar (€ 99 per maand). 

 
Nominale premie wordt € 1.188
De nominale premie stijgt licht naar € 1.188 (2014: € 1.152), ofwel € 99 per maand voor onze restitutiepolis. Bij Stad Holland betaalt iedereen, zowel individueel als collectief verzekerden, dezelfde premie voor de basisverzekering. Daarmee houden onze verzekerden ook in 2015 hun keuzevrijheid tegen een scherpe premie.
 
De premie voor de basisverzekering stijgt minder dan verwacht
De toename van de zorgkosten en het overhevelen van zorg uit de AWBZ naar de basisverzekering zorgen ervoor dat de premie moet stijgen. De minister verwacht in de Miljoenennota dat de gemiddelde jaarpremie met € 110 stijgt. Door haar reserves af te bouwen, kan Stad Holland de stijging van haar premie beperken tot slechts € 3 per maand. Daarmee blijft de premie ver onder de verwachting van de minister en onder de verhogingen die bij veel andere zorgverzekeraars worden doorgevoerd.
 
Verbeteringen in aanvullende verzekeringen bij veelal gelijkblijvende premie
In de afgelopen weken hebben ruim 600 bij Stad Holland aangesloten intermediairs zich laten informeren over de herziening van de langdurige zorg en wijzigingen in de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. In de aanvullende verzekeringen heeft Stad Holland een aantal sterke verbeteringen doorgevoerd. Zo is in de Standaard, Uitgebreide en Extra Uitgebreide aanvullende verzekering een sommendekking geïntroduceerd voor tandheelkunde en is in de Zorg Riant de dioptrie eis voor brillen en lenzen naar 0,25 verlaagd.
 
Ondanks deze sterke verbeteringen blijven de  premies van de aanvullende verzekeringen gelijk, met uitzondering van de Zorg Riant, die vanwege de verbeterde dekking voor brillen en lenzen 4,9% per maand stijgt. 
De maandpremies bedragen in 2015:

 
                                                                  Vanaf 18 jaar
Compact AV €  7,50
Jongeren AV € 10,95
Standaard AV € 18,75
Uitgebreide AV € 31,25
Extra Uitgebreide AV € 43,50
AV Zorg Riant € 53,75

 
Stad Holland heeft, als onderlinge waarborgmaatschappij, geen winstoogmerk. Ons motto blijft: goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. Sinds 2008 is Stad Holland bij elke verkiezing door het intermediair uitverkozen tot “beste zorgverzekeraar”. Stad Holland ziet dan ook de komende overstapronde met veel vertrouwen tegemoet.

Zodra alle premies van onze collega zorgverzekeraars bekend zijn, zullen wij u hierover zo snel mogelijk via het Stadsblad informeren.
Brochures
Zoals gebruikelijk, sturen wij u ook dit jaar een set fysieke brochures met daarin de vergoedingen vanuit onze aanvullende verzekeringen. Deze brochures worden op dit moment gedrukt. Zodra wij alles binnen hebben zullen wij er voor zorgen dat deze uw kant op komen. 

De digitale versies hebben wij uiteraard al wel beschikbaar. Door middel van de onderstaande links kunt u deze downloaden.

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door:
Stad Holland Zorgverzekeraar
T (010) 246 64 46

 @Stadholland   

 Stad Holland Zorgverzekeraar
Uitschrijven    
Gegevens wijzigen
Doorsturen