Rectifcatie     |     Social media, deel 2     |     Onderzoek Bureau D&O
Vergoedingenoverzicht up-to-date     |     Onze aanvullende verzekeringen in vogelvlucht

Rectificatie
Tot onze spijt stond er in de vorige editie van het Stadsblad een verkeerd jaartal bij het premieoverzicht. Het overzicht betrof uiteraard de premies voor het jaar 2015 en niet 2013. Onze welgemeende excuses hiervoor.
 
Social media, deel 2
Op 13 november jl. stuurden wij u het eerste deel van onze social mediakit. Het bestand bevatte voorbeeldposts voor Facebook en Twitter voor de periode van 15 tot en met 26 november.

In de tussentijd zijn wij druk bezig geweest met de voorbeeldposts voor de komende periode. Deel 2 van de social mediakit, lopend van 29 november tot en met 11 december, kunt u hier downloaden.
 
Volgt u ons al? Wij zijn actief op Twitter en op Facebook.
 
Onderzoek Bureau D&O
Onlangs heeft Bureau D&O wederom een onderzoek verricht onder 229 intermediairs die adviseren in zorgverzekeringen. 

In de rapportage komen ondermeer de volgende onderwerpen aan bod:
  • Ontwikkeling in percentage zorgverzekerden binnen de kantoren in 2014 t.o.v. 2013 en verwachtingen voor 2015;
  • Verwachtingen die men heeft van de verschillende aandelen van zorgverzekeraars binnen de kantoren voor 2015;
  • Aspecten die kantoren van belang vinden bij adviseren zorgpolissen en mate waarin zorgverzekeraars hieraan volgens hen voldoen;
  • Mate waarin intermediair zorgverzekeraars aanbeveelt aan collega-intermediairs.

Door de respondenten zijn de volgende 12 zorgverzekeraars beoordeeld:
 
- Aevitae - Menzis
- Avéro Achmea - Nedasco
- CZ - ONVZ
- De Amersfoortse - Stad Holland
- De Goudse - Turien & Co
- Delta Lloyd - VGZ


ONVZ en Stad Holland zijn ook dit jaar de zorgverzekeraars die de hoogste waardering krijgen. 
Per verzekeraar is onder meer de Net Promotor Score ontwikkeld. Opvallend is dat alleen deze twee verzekeraars van de beoordeelde verzekeraars een positieve NPS hebben. 

 
Vergoedingenoverzicht up-to-date
Een veelgebruikte tool op onze website is het vergoedingenoverzicht, een gemakkelijk hulpmiddel om de vergoedingen vanuit onze aanvullende verzekeringen te vergelijken.

Wij hebben het overzicht inmiddels bijgewerkt. De vergoedingen die u er nu terug vindt zijn de vergoedingen voor 2015. 

 
Onze aanvullende verzekeringen in vogelvlucht
Overweegt u een (e-)mailing te doen aan al uw klanten om de zorgverzekering van Stad Holland onder de aandacht te brengen? Wellicht komt de volgende informatie u dan goed van pas.

U kunt natuurlijk alle brochures naar uw klanten sturen, maar vaak is het voor hen al voldoende om de hoofdpunten van de vergoedingen te kennen. Daarbij wil men graag weten wat men in totaal per maand gaat betalen. 

Wij hebben daarom een overzicht van de voornaamste vergoedingen per aanvullende verzekering gemaakt waarbij we meteen de maandpremie per volwassene voor de basisverzekering + de aanvullende premie vermelden. 
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor dezelfde aanvullende verzekering als die van de verzekeringnemer. 


Basisverzekering + Compact AV - € 106,50
Speciaal voor mensen die geen tandheelkunde willen meeverzekeren. Een prijsbewuste keuze, waarbij er wel dekking is voor alternatieve geneeswijzen, anticonceptiemiddelen, fysiotherapie, kraamzorg en podotherapie.Basisverzekering + Standaard AV - € 117,75
Dit pakket kent voor tandheelkundige behandelingen een vergoeding van € 250,- per jaar. Hierbij geldt dat controles (c-codes), vullingen (v-codes), verdovingen (a-codes) en het trekken van tanden en kiezen (h-codes) voor 100% worden vergoed. De overige codes worden voor 75% vergoed.
Ook zijn vergoedingen opgenomen voor alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie, 
kraamzorg en steunzolen.


Basisverzekering + Uitgebreide AV - € 130,25
De uitbreidingen van dit pakket ten opzichte van bovenstaande pakketten zijn een gedeeltelijke vergoeding van vaccinaties voor verblijf in het buitenland, een gemaximeerde dekking voor bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak, een vergoeding van 100% tot een maximum van € 350,- per jaar voor alle tandheelkundige behandelingen, maximaal 36 behandelingen fysiotherapie, een gedeeltelijke dekking voor hoortoestellen, een vergoeding voor anticonceptiemiddelen en werelddekking voor medische kosten in het buitenland.Basisverzekering + Extra Uitgebreide AV - € 142,50
Dit pakket kent ten opzichte van bovenstaande pakketten vooral een hogere vergoedingslimiet voor tandheelkunde van € 450,- per jaar, een ruimere dekking voor orthodontie, evenals voor brilmonturen en glazen.Basisverzekering + AV Zorg Riant - € 152,75
Dit aanvullende pakket kent riante vergoedingen voor kosten van alternatieve geneeswijzen, bevalling en kraamzorg, brillen voor maximaal € 300,- per 3 jaar, hoortoestellen, steunzolen, tandarts en orthodontie.Basisverzekering + AV Zorg Riant incl. VipPakket - € 175,25
Een ziekenhuisopname is al vervelend genoeg. U kunt nu kiezen voor de privacy van een eigen kamer, met extra voorzieningen zoals televisie, telefoon, internet en extra drankjes. Het VipPakket kan alleen in combinatie met de AV Zorg Riant worden afgesloten.Basisverzekering + Jongeren AV - € 109,95
Dit aanvullende pakket is er speciaal voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar. Voor een zeer scherpe premie krijgt de verzekerde vergoeding voor tandheelkundige verrichtingen tot € 75,- per jaar, alternatieve geneeswijzen, anticonceptiemiddelen en 6 behandelingen fysiotherapie.


Voor veel behandelingen geldt een maximumvergoeding per jaar. Een overzicht van de exacte vergoedingen vindt u in de vergoedingenbrochures die u kunt vinden op onze website. 

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door:
Stad Holland Zorgverzekeraar
T (010) 246 64 46

 @Stadholland   

 Stad Holland Zorgverzekeraar
Uitschrijven    
Gegevens wijzigen
Doorsturen