Copy
Beste bewoner, Hierbij de newsflash! kom meer te weten over de ALV, Pitch, Sprinklercontrole, Plannen voor de Weespertrekvaart en kans op seks.

November: ALV - Pitch - Sprinklercontrole - Weespertrekvaart - Prikbord

ALV

Kom bier drinken en laat je stem gelden!
 
In de eerste week van september heeft er een bestuurswissel binnen de bewonersvereniging Wenckehof plaatsgevonden. Sinds die tijd is het nieuwe bestuur druk bezig geweest met inwerken en het realiseren van een beleidsplan en een jaarbegroting voor ons bestuurstermijn 2012-2013. Deze stukken zullen wij, gelijktijdig met enkele andere agendapunten, presenteren op donderdag 20 november om 20.00 uur in Grandcafé Cinetone aan de Duivendrechtsekade 85. De volgende agendapunten zullen deze avond centraal staan; instemmen Maeike Mulder als PR-persoon, instemmen Sebastiaan van Eyk en Thomas Hermsen als kascommissie, instemmen begroting en uitleg pitch. Om onze gemaakte plannen uit te kunnen voeren, hebben we uiteraard jullie goedkeuring nodig. Komt allen en maak meteen van de gelegenheid gebruik om je buurtbewoners, onder het genot van een drankje, beter te leren kennen! Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij de ALV, dan is het mogelijk bijgevoegde machtiging ingevulde machtiging aan ons terug te sturen zodat we jou als lid goed kunnen representeren.Om iemand te machtigen copy/paste je onderstaand bericht in een reply op deze e-mail:


Ik,  ……… , bewoner van H. J. E. Wenckebachweg huisnummer……… kan dinsdag 20 november niet  aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering van Bewonersvereniging Wenckehof.
Ik machtig hierbij de voorzitter van het bestuur om in mijn plaats te stemmen met de volgende instructie.
Volmachtiging
voor/tegen de begroting voor het bestuursjaar 2012-2013
voor/tegen functie public relations: Maeike Mulder
voor/tegen functie kascommissie: Sebastiaan van Eyk en Thomas Hermsen
voor/tegen de pitch van het bewonersinitiatief
Datum: .. - .. - 2012ACTIECOMMISSIE ZOEKT LEDEN

Versterk ons team, help mee in het creatieproces van onze evenementen en activiteiten!
 
Wist jij dat er binnen het bestuur een aparte Actiecommissie bestaat? Het grootste gedeelte van ons jaarbudget zal geïnvesteerd worden in evenementen en activiteiten ter verbetering van de sociale cohesie in onze buurt en ter bevordering van de participatie van bewoners. Om extra dimensie te geven aan het creatieproces van dergelijke activiteiten, zijn meer leden voor deze denktank gewenst. Heb jij altijd al willen leren hoe je een evenement organiseert, vind je het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en daarmee samen evenementen en activiteiten te organiseren voor onze bewoners? Meld je dan aan bij Jeroen Kuijpers, voorzitter Actiecommissie, door een mailtje te sturen naar jeroen@bewonersverenigingwenckehof.nl. Hierna zul je een uitnodiging ontvangen voor de eerstvolgende brainstormsessie, die je geheel vrijblijvend kunt bijwonen.
 

PITCH!

Bestuur Bewonersvereniging Wenckehof looft 2x €500 budget uit aan creatieve, breed gedragen bewonersinitiatieven.
 
Het is de bewonerscommissie via de Facebook pagina opgevallen dat er ideeën zijn om een grote blokparty te organiseren. Wij als bewonerscommissie willen dit bewonersinitiatief steunen en daarom de bewoners met dergelijke ideeën aanmoedigen om hun idee te pitchen! Dus loop jij al een tijd in gedachten met een spannend idee, nieuw concept of creatief plan voor onze buurt? Maar mis je de volgende stap, financiering, een netwerk, ingang of uitvoerplek? Grijp dan nu je kans! Het bestuur van de Bewonersvereniging Wenchehof een vernieuwend concept bedacht om meer ruimte te creëren voor bewonersinitiatieven. In de vorm van een pitchwedstrijd willen we onze leden de mogelijkheid bieden om zelf een evenement of activiteit te organiseren, wat tot 500 euro gefinancierd kan worden uit ons budget! Lijkt je dat wel wat? Kom dan voor meer informatie over de spelregels voor deze pitchwedstrijd naar onze Algemene Ledenvergadering op 20 november om 20.00 uur. De tap zal onbeperkt open staan voor alle aanwezige leden. Mocht je dus nog geen creatieve plannen of ideeën hebben voor de pitch, kom dan gewoon stemmen, gezellig borrelen, netwerken en inspiratie opdoen. Wie weet ontstaat het ultieme idee dan vanzelf met elkaar!
 

PROJECTONTWIKKELING

Wat gebeurt er toch allemaal langs de Weespertrekvaart?

Het kan je bijna niet ontgaan zijn. In korte tijd zijn er aardig wat kavels aan de kop van de Weespertrekvaart (vanaf het tunneltje aan de Spaklerweg) ontruimd en geëgaliseerd. Het bestuur had laatst een onderhoud met projectbureau Oost Amsterdam en deze heeft ons hierover wat meer informatie verschaft.
 
Allereerst zullen er de komende tijd nog meer sloopwerkzaamheden plaatsvinden, maar vanaf april 2013 zal het projectbureau overgaan tot verkoop van lege kavels aan particulieren. Deze mensen worden in de gelegenheid gesteld om geheel naar eigen wens een huis op eigen grond te bouwen. Kostenplaatje? Zo'n 400.000 euro per leeg kavel! Zodra alle kavels verkocht zijn, zal er dus flink gebouwd moeten worden en dat heeft ook gevolgen voor onze bewoners. Moet je dan vrezen voor je woning? Nee, dat niet. Ons gebiedje valt buiten de ontwikkelingsplannen van het projectbureau, dus dat is al een hele opluchting natuurlijk! Daarbij komt wel kijken dat onze straat de komende jaren langzaam zal veranderen in een bouwterrein. Het kan dus zijn dat jullie enige last zullen ondervinden van bouwwerkzaamheden, en -afval, tijdelijk opengebroken wegen en geluidsoverlast.
 
Daar tegenover staat wel dat het projectbureau onze leefomgeving respecteert. Dat blijkt uit hun voorstel om nauw contact met hen te blijven onderhouden. Ze zien ons als belangrijke schakel in de gebiedsontwikkeling, omdat wij de meeste kennis en ervaring hebben met het leefklimaat van onze buurt. Daarom hebben ze ons nadrukkelijk verzocht om, zodra er aanleiding toe is, ontwikkelingen met hen te communiceren.
 
Zijn jou dingen in de straat opgevallen die voor verbetering vatbaar zijn? Laat het ons dan weten. Hopelijk kunnen ze dan zo spoedig mogelijk opgelost worden in overleg met de gemeente!

SPRINKLERCONTROLE

Alweer?!

Voor degenen die de e-mail van De Key niet hebben opgemerkt; Op dinsdag 27 november komt de firma Veritas de hele dag steekproeven uitvoeren in de woningen. De beheerder Stefan van Bronswijk loopt de hele dag met de firma Veritas mee om de woningen die onder de steekproef vallen te controleren.

De bewonersvereniging realiseert zich dat de kwantiteit van de controles hoog is, maar ook De Key is hiervan op de hoogte en zij zullen in de toekomst proberen om de verplichte werkzaamheden te bundelen zodat de bewoners minder last zullen ondervinden. Daarnaast  heeft de bewonersvereniging  de binnengekomen klachten bij Stefan van Bronswijk aangekaart en hij heeft aangegeven dat het niet meer zal gebeuren.

PRIKBORD

Heb je een oproep aan je buren? Laat je horen!

In de toekomst willen we jou als bewoner de mogelijkheid geven om een oproep te plaatsen in deze nieuwsbrief. Dus heb je iets gevonden, wil je een blind date, zoek je leuke buren om bijvoorbeeld mee te eten of wil je een dienst aanbieden? Stuur dan een e-mail naar info@bewonersverenigingwenckehof.nl

CONNECT WITH US


Friend us on Facebook
Follow us on Twitter

CONTACT US


Bewonersvereniging Wenckehof

Josephine Oryszcyn - voorzitter
Sean Weggelaar - penningmeester
Brinn Hekkelman - secretaris
Jeroen Kuijpers - actie commissie
Maeike Mulder - public relations

info@bewonersverenigingwenckehof.nl
www.wenckehof.com

 

Copyright © 2012 Bewonersvereniging Wenckehof, All rights reserved.
Our mailing address is:
info@bewonersverenigingwenckehof.nl