Copy
Maandelijks nieuws van het Jaar van de Boerderij 2013

Nieuwsbrief Jaar van de Boerderij oktober 2013

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van het Jaar van de Boerderij, wat op stapel staat en wordt georganiseerd. De website www.boerderij2013.nl is daarbij onmisbaar. Volgt u ons ook op twitter @jaarvdboerderij.

De Boerderij van 2013

Voor de verkiezing van de Boerderij van 2013 hebben de boerderijstichtingen hun Boerderij van het Jaar voorgedragen. Aan het einde van het Jaar van de Boerderij vindt de landelijke verkiezing plaats. Plaats en datum worden nog bekend gemaakt. Er zijn inmiddels acht kandidaten voorgedragen voor de landelijke boerderijcompetitie.
Lees verder ....
 

Ken de boerderij!

Maquettes gevraagd!

Voor de Dag van de Boerderij Informatie zijn wij op zoek naar maquettes van historische boerderijen. We vermoeden dat er veel fraaie werkstukken staan op allerlei meer of minder verborgen plekken. Weet u van het bestaan van zo'n maquette, laat ons dat dan weten.  Het programma van de Dag van de Boerderij Informatie is er op gericht om kennis uit te wisselen, op allerlei manieren. Het bouwen en bekijken van boerderijen in miniatuur is een uitstekend middel voor beter begrip. Stuur een e-mail aan Ewoud van Arkel.

Binnenkort start de inschrijving voor de Dag van de Boerderij Informatie. Lees daarover verder...

De oogst van
Het Jaar van de Boerderij

Bij het begin van het Jaar van de Boerderij stelden we de Agenda herbestemming op. Zie hier. We zijn nu bezig om die agenda in te vullen en we doen dat aan de hand van de verschillende hoofdstukken van de agenda. De publicatie zal op de afsluitende bijeenkomst van het jaar van de Boerderij, in de tweede helft van januari 2014, worden gepresenteerd.

Agriwiki druk bezocht
 

Het inmiddels ruim een jaar bestaande kennissysteem trekt niet minder dan 180 unieke bezoekers per dag. Dat zijn er zo'n dikke 65.000 per jaar. Allemaal mensen op zoek naar wetenswaardigheden over bouwkundige oplossingen, over kleurgebruik, over plaatselijke stijlkenmerken, over metselverbanden, gebint-constructies en zo meer. Alle reden om tevreden te zijn, zou je zeggen.
Toch denken de makers van het systeem, Piet den Hertog, Ineke de Visser en Ewoud van Arkel, dat er veel meer mogelijk is. Want waar blijft de kennis van al die specialisten in de boerderijstichtingen?
Kennelijk is de drempel om zelf met het systeem aan de gang te gaan nog té hoog. Jammer. Maar ook wel weer begrijpelijk en dus er zijn verschillende mogelijkheden bedacht om Agriwiki inhoudelijk nóg rijker en aantrekkelijker te maken. Hou de Agriwiki-openingspagina in de gaten!
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven via onze website.

Ons adres:
Jaar van de Boerderij
Kolkweg 6 Terwolde
http://boerderij2013.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp