Copy
Maandelijks nieuws van het Jaar van de Boerderij 2013

Nieuwsbrief Jaar van de Boerderij september 2013

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van het Jaar van de Boerderij, wat op stapel staat en wordt georganiseerd. De website http://www.boerderij2013.nl is daarbij onmisbaar. Volgt u ons ook op twitter @jaarvdboerderij.

Excursie Vlaanderen

Op 4 en 5 oktober organiseert Agrarisch Erfgoed Nederland in het kader van het Jaar van de Boerderij een tweedaags programma in Oost Vlaanderen. Plaats van ontvangst Huysmanhoeve in Eeklo. Daar worden inleidingen gehouden over (agrarisch) erfgoed. 's Avonds ontmoeten we bewoners en anderen die iets met boerderijen hebben. Zaterdag 5 september gaan we het veld in en bezoeken we drie verschillende boerderijen. Meer informatie en aanmelding hier .

Zeeuws symposium 'Geslaagde voorbeelden?'

Als u snel bent kunt u nog meedoen aan het symposium op 19 september waarbij de Boerderijenstichting Zeeland niet alleen aandacht vraagt voor de bestaande karakteristieke Zeeuwse boerderijen, maar ook voor het aanzicht van nieuw te bouwen boerderijen in het buitengebied van Zeeland.
Lees meer ....

Beleef Landleven

Agrarisch Erfgoed was afgelopen weekend aanwezig met een fraaie en goedgevulde kraam op het zeer goed  bezochte evenement Beleef Landleven! Het bekende blad Landleven organiseerde ook dit jaar weer een soort van country fair tegen de mooie achtergrond van het Openlucht Museum in Arnhem. Ondanks een regenachtige zaterdag wisten ruim 25.000 mensen Beleef Landleven! te vinden. En te midden van bijzondere kippenrassen, hand-gesponnen schapenvachtproducten, waxjassen , gietijzeren kookpotten en zoveel “buitenmensen”  voelde AEN zich dan ook helemaal thuis.
Samen met de BoerderijBoekwinkel wist AEN met de Jaar van de Boerderij 2013-kraam in drie dagen tijd een paar honderd boerderijliefhebbers te trekken. Logisch, want de deskundigheid was volop voorhanden. Diverse boerderijstichtingen hadden iemand gestuurd om de kraam te bemensen. Prangende vragen konden dan ook meteen worden beantwoord. En aan liefhebbers werd zo nu en dan zelfs ook nog een boek of een SHBO-map landelijke bouwkunst verkocht.

Ken de boerderij!

Noteer alvast in de agenda: De Dag van de Boerderij-informatie te houden op 13 december 2013 in Amersfoort.
AEN organiseert samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dé studiedag over het verzamelen, beschrijven, toegankelijk maken en distribueren van alles wat we weten over historische boerderijen en erven.
Deskundige sprekers als Ileen Montijn, Ger van den Oetelaar, Fons Asselbergs, Erik Klein en Peter Bouwman gaan tijdens het congresgedeelte in op de rol van kennis en informatie bezien vanuit de vier belangrijke steunpilaren van ons agrarisch  erfgoed: de erfgoedsector, de overheid (m.n. de lagere), de financiële wereld en last but not least de boerderijstichtingen oftewel: het veld.
Lees verder ....

Utrechts Mooiste Boerderij

Erve de Hoogerhorst te Hoogland is uit de reeks prijswinnaars van de laatste 25 jaar gekozen als mooiste van de provincie Utrecht. De huldiging vond plaats op 14 september 'op de deel' van de boerderij door de Boerderijen Stichting Utrecht, het Landschap Erfgoed Utrecht en de plaatselijke Oudheidkundige Kamer. Lowik Doude van Troostwijk coördineerde de verkiezing en huldiging.  AEN-voorzitter Johan Laman Trip reikte de prijs, een aquarel van de Hoogerhorst geschilderd door Gerrie den Engelsman, uit aan de bewoners Wulf en Meta van den Hengel. Zij runnen nog actief hun melkbedrijf. Ook werd het nieuwste boek van Gerard Raven, 'Monumenten in Hoogland en Amersfoort-Noord' ten doop gehouden.

Ervendag ' Het Boerenerf staat in bloei', een mooie dag

Een prachtige dag, de tuinen op de Boschhoeve vol in bloei en interessante workshops 's middags. Met het  ingekort programma in de ochtend zien we terug op een prima eerste Boerenervendag.
Lees verder ...
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven via onze website.

Ons adres:
Jaar van de Boerderij
Kolkweg 6 Terwolde
http://boerderij2013.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp