Copy
Maandelijks nieuws van het Jaar van de Boerderij 2013

Nieuwsbrief Jaar van de Boerderij augustus 2013

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van het Jaar van de Boerderij, wat op stapel staat en wordt georganiseerd. De website http://www.boerderij2013.nl is daarbij onmisbaar. Volgt u ons ook op twitter @jaarvdboerderij.

Week van de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert in de week van 23 t/m 28 september de Week van de Wederopbouw, een week vol activiteiten die in het kader staan van de wederopbouwperiode van 1940-1965. In de lijst van beschermwaardige monumenten is ook een aantal wederopbouwgebieden opgenomen. Het grootste is de Noordoostpolder, maar er zijn ook ruilverkavelingen in vertegenwoordigd en natuurlijk de wederopbouwboerderijen die we tot cultureel erfgoed rekenen.
Lees verder ...

Ervendag ' Het Boerenerf staat in bloei', vrijdag 6 september

In de vorige Nieuwsbrief nodigden we u uit voor de studie- & inspiratiedag over Boerenerven op vrijdag 6 september. Vanwege de vakantie sturen we de uitnodiging nogmaals. 's Ochtends besteden die dag aandacht aan het denken en doen op het gebied van boerenerven gedurende de laatste tien jaar, 's middags zijn er 8 verschillende workshops over het boerenerf en boerenbloemen. U kunt zich nog opgeven.
Lees verder ...

Jaar van de Boerderij excursie Vlaanderen, 4 en 5 oktober

Het programma voor de excursie naar West en Oost Vlaanderen is in grote lijnen klaar. U kunt zich opgeven voor de bijzondere ontmoeting met de agrarische erfgoedwereld in Vlaanderen. Op vrijdag verblijven we in Eeklo op de Huysmanhoeve en worden we bijgepraat over de ontwikkelingen op erfgoedgebied. Vrijdagavond spreken we informeel boerderijbewoners en erfgoeddeskundigen 'uit de buurt'. Zaterdag bezoeken we een aantal interessante objecten. Geeft u zich hier op.

Red Brabants Mooiste Boerderij

De boerderij van Marja Kivits aan de Nassaudwarsstraat 5 in Vlijmen werd vorig jaar nog uitgeroepen tot mooiste boerderij van Noord-Brabant. Maar er zijn dringend fondsen nodig om de boerderij te behouden. Stichting de Brabantse Boerderij is een Crowdfunding gestart om de eigenaar die zelf alle mogelijke initiatieven onderneemt om geld bij elkaar te krijgen, daarbij te ondersteunen. Allereerst voor een nieuw rieten dak, waarvoor bijna 70 procent bij elkaar is gehaald. Hulp en suggesties zijn welkom.
Lees verder ...

Nieuw Bouwlust

Een van de particuliere initieven om een nieuwe functie te vinden voor een oude boerderij is Nieuw Bouwlust in Anna Paulowna. De functieverandering en transformatie moet leiden tot een erf waarop meerdere personen kunnen wonen. Het initiatief zoekt partners die het project mede vorm willen geven, hun kwaliteiten willen inzetten, van het buitenleven houden en de uitdaging willen oppakken om er met elkaar een fantastische woon- en leefplek van te maken.
Lees verder ...

Herbestemming boerderijen in het slop

Voor agrarisch en landelijk vastgoed blijken nog maar moeilijk kopers te vinden. Makelaarsvereniging NVM ziet onder meer een sterk afnemende belangstelling voor woonboerderijen. Sinds 2008 zijn de prijzen daarvan (nominaal) met 25 procent afgenomen.
Lees verder ...

Verkiezing Boerderij van 2103

In het Jaar van de Boerderij verkiezen we ook dé Boerderij van 2013. De regionale stichtingen doen daarvoor de voordracht. Wend u tot agrarische erfgoedstichting in uw gebied om mee te doen. Hier een overzicht.
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven via onze website.

Ons adres:
Jaar van de Boerderij
Kolkweg 6 Terwolde
http://boerderij2013.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp