Copy
Schrijf hier een samenvatting van de nieuwsbrief 
(wordt door sommige e-mailprogramma's gebruikt als preview).

Nieuwsbrief Jaar van de Boerderij april 2013

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van het Jaar van de Boerderij, wat er op stapel staat en wordt georganiseerd. De website http://www.boerderij2013.nl is daarbij onmisbaar. Volgt u ons ook op twitter @jaarvdboerderij.

Restauratiebeurs

Op 18, 19 en 20 april vindt de tweejaarlijkse Restauratiebeurs plaats. Het is hét evenement van de restauratiewereld: techniek, organisatie, beleid en opleiding zijn vertegenwoordigd.
AEN is in dit Jaar van de Boerderij aanwezig met een stand aan het kennisplein. Bovendien verzorgt de organisatie een minisymposium over herbestemmen waarbij Frank Strolenberg van het Nationaal Programma Herbestemming en restauratiearchitect Kor Holstein een inleiding verzorgen. Dat is op vrijdag, de dag van de herbestemming, om 14.00 uur.
Op zaterdag kunt u nog meedoen met een speciale excursie naar het Duijfhuis, de oudste Vlaamse schuur van Nederland.
Lees verder......

Twentse boerderijenstichting i.o.

Nederland heeft een grote variatie aan boerderijen. Die maakt het Nederlandse landschap 'afleesbaar'. Veel organisaties zetten zich dan ook in voor de historische boerderij. Soms zijn ze nationaal georganiseerd zoals Agrarische Erfgoed Nederland. De meeste organisaties zijn  regionaal actief, per provincie of per boerderijtype. Het ziet er naar uit dat in het Jaar van de Boerderij voor een nog ‘onbeschermd’ boerderijtype een organisatie ontstaat, een Twentse boerderijenstichting.
Lees verder .....

Agenda herbestemming

Het centrale thema van het Jaar van de Boerderij is herbestemmen. Er is gelukkig nog erg veel agrarisch erfgoed, zelf zoveel dat het nodig is om, zeker in een tijd waarin minder geld beschikbaar is voor behoud, na te denken over hoe en wat behoudenswaardig is. Wat kunnen selectiecriteria zijn? Het beeldbepalende karakter, de boerderijen-met-een-verhaal, de boerderijen die in een gebied liggen dat nu al marginaliseert vanwege krimp of andere economische omstandigheden? Of moet je juist die boerderijen een steuntje in de rug geven die veel marktpotentie hebben? Het onderzoek dat de RCE heeft gedaan is een belangrijke steun in de rug. Voor de volledige herbestemmingsagenda, zie hier 

Het Friese Jaar van de Boerderij

Het Jaar is nu echt op stoom. Friesland opende haar jaar in Tytsjerk op 10 april. Architect Jelle de Jong hield een lezing over de herbestemde boerderij en Els van Loon (Landschapsbeheer Friesland) over de boerderij en het landschap. Johan Laman Trip vertelde iets over het Jaar van de Boerderij en Piet Vellinga, voorzitter van boerderijenstichting Fryslân gaf een overzicht van alles wat dit jaar staat te gebeuren in de provincie. Het is indrukwekkend. Bijzonder is ook dat het in Friesland lukt om goed samen te werken met een aantal instellingen zoals het Heemschut en het Steunpunt Monumentenzorg Friesland. Maar ook met enkele regionale media en musea. Friesland doet het goed.

Tentoonstelling Wychen

Op 14 april is de reizende tentoonstelling ‘Tussen Maas en Waal’ in Leur (G) van start gegaan. De tentoonstelling, die de ontwikkeling van boerderijen in dat gebied aanschouwelijk maakt, doet ook andere dorpen aan, zoals Balgoij, Alphen en Malden.
De opening werd verricht door mevrouw Jeanne de Jong - den Held, voorzitter van de Monumentenraad aldaar, in gezelschap van historicus Wim Kattenberg, Judith Toebast (RCE) en Johan Laman Trip (voorzitter AEN). De tentoonstelling is nu nog te bezichtigen in het bezoekerscentrum van Geldersch Landschap & Geldersche Kasteelen in Leur, een karakteristiek gehucht bij Wijchen.

Boerderij van 2013

Aan het einde van het Jaar van de Boerderij organiseren we de verkiezing van dé boerderij van 2013. Inmiddels is een deskundige jury onder leiding van Fons Asselbergs aangezocht. Die jury zal de regionale inzendingen beoordelen. Mocht u suggesties hebben voor een bijzondere (niet perse de 'mooiste') boerderij, wend u zich tot een van de  regionale/provinciale stichtingen, want die doen de voordrachten.
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven via onze website.

Ons adres:
Jaar van de Boerderij
Kolkweg 6 Terwolde
http://boerderij2013.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp