Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev september
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

USA och Kina inleder hösten starkt

Vilken nyhet! USA och Kina ratificerar Parisavtalet i samband med G20-mötet. För att Parisavtalet ska gälla sÃ¥ mÃ¥ste 55 länder som stÃ¥r för minst 55 procent av världens utsläpp av växthusgaser ha skrivit pÃ¥. Med USA och Kinas ratificering omfattas nu 39,06 procent av de globala växthusgaserna. Varför inleder vi Hagas nyhetsbrev med denna nyhet? Jo, för att detta skickar en oerhört viktig signal till näringslivet om att klimatfrÃ¥gan är pÃ¥ riktigt, att Ã¥tgärder är att vänta och företagen därför gör klokt i att proaktivt agera. 

Glad läsning!

 

Hallå där dr Gunhild Stordalen, initiativtagare till EAT Stockholm Food Forum

Hur fÃ¥r vi maten pÃ¥ agendan inför kommande klimatförhandlingar?
- Livsmedelsproduktion är den sektor som har enskilt störst pÃ¥verkan pÃ¥ klimatförändringen. Vi kommer aldrig att nÃ¥ klimatmÃ¥let frÃ¥n Paris om vi inte ändrar vad vi äter och hur vi producerar maten. Om utsläppen frÃ¥n det globala matsvinnet betraktades som ett eget land skulle endast Kina och USA ha högre utsläppsnivÃ¥er.

- Men mat är mer än bara klimat. Nästan alla åtgärder för hållbarhet påverkas av mat, direkt eller indirekt. Som tur är har allt fler börjat förstå att livsmedel spelar en huvudroll i att lösa några av världens viktigaste hälso- och miljöproblem. Men det förutsätter att vi ser till den stora bilden och hittar win-win-lösningar.


Hur kan livsmedelsföretag bidra till hållbar matkonsumtion?
- Livsmedelsföretag har en nyckelroll att spela, bÃ¥de mot konsument och genom leverantörskedjan. Hälsosam och hÃ¥llbar mat mÃ¥ste - och kommer - vara en central del av lösningen pÃ¥ nÃ¥gra av världens största utmaningar. Redan nu ställer fler och fler krav pÃ¥ vad maten innehÃ¥ller och var den kommer ifrÃ¥n. Särskilt unga efterfrÃ¥gar mat som är bättre för klimatet, hälsan, djuren och jordbrukarna. Livsmedelsföretag och restaurangbranschen kan visa sina kunder hur en hÃ¥llbar framtid kan se ut – bokstavligen hur gott det kan smaka.

Vad är du mest optimistisk över gällande klimatförändringar och matförsörjning?
- Vi upplever ett stadigt större intresse och en vilja till samarbete – det såg vi på sommarens EAT-konferens. Vi ser att näringsliv, forskare, politiker och kockar förstår att vi måste förena våra krafter - och tänka och agera integrerat. När vi jobbar tillsammans kan vi, måste vi, kommer vi ändra systemet – för att ge vår planet möjligheten att fortsätta blomstra - och underlätta friska, hälsosamma liv för nuvarande och kommande generationer.


Läs hela intervjun här.
 

SAVE THE DATE: Frukostmöte i Göteborg 21 oktober
Parisavtalet – hur blir företagen vinnare?

Välkommen till Hagainitiativets frukostseminarium i Göteborg som bjuder på inspiration och konkreta förslag om hur företagen kan bli vinnare i en värld där Parisavtalet sätter ramarna. Vad betyder Parisavtalet för svenska företag? Vad krävs för att företag ska bli vinnare i klimatomställningen? Vad gör politiken för att underlätta för företagen i klimatomställningen?

Tid: 21 oktober, kl.8-10 (Frukost från kl 7.30)
Plats: Återkommer (centralt i Göteborg)

Medverkande:
Birgitta Losman, regionråd Västra Götaland (MP)
Rickard Nordin, riksdagsledamot (C)
Cecilia Våg, hållbarhetschef, Stena Recycling
Johan Widheden, Global hÃ¥llbarhetsexpert, AkzoNobel 
Moderator: Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet
Med flera.

Mer information kommer inom kort, håll utkik här.

 

Ny statssekreterare med ansvar för klimat

Regeringen har utsett Eva Svedling till statssekreterare i Utrikesdepartementet hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Eva Svedling kommer huvudsakligen att ha ansvar för de frÃ¥gor som faller inom ramen för Isabella Lövins uppdrag som klimatminister och kommer närmast frÃ¥n en tjänst som kanslichef pÃ¥ Miljöpartiet de grönas riksdagskansli.

 
Missade du oss i Almedalen? Nu fÃ¥r du en ny chans att se bÃ¥de film och lyssna pÃ¥ poddavsnitt frÃ¥n nÃ¥gra av Hagas seminarier. 
 

Ny film ute: Är Agenda 2030 en katalysator eller bromskloss för välfärden?

- Till skillnad frÃ¥n milleniemÃ¥len är de nya globala mÃ¥len framtagna tillsammans med näringslivet. MÃ¥len Ã¤r breda och tydliga, alla företag som vill har möjlighet att bidra och därför sporrar Agenda 2030 näringslivet, sa Nyamko Sabuni, hÃ¥llbarhetschef pÃ¥ Ã…F under seminariet om Agenda 2030 i Almedalen. Seminariet arrangerades av Hagainitiativet tillsammans med Misum vid Handelshögskolan och Stockholm Environment Institute.

Se en filmen från seminariet här.
Se medverkande, bilder och citat frÃ¥n seminariet här. 

Se längre versioner frÃ¥n panelerna här:
Panel 1: Hur kan Agenda 2030 leda till en fortsatt välfärdsutveckling i Sverige och i EU?
Panel 2: Sveriges näringsliv – sporrar Agenda 2030 företag att gÃ¥ före?
Panel 3: Är hållbar välfärd förenat med fortsatt tillväxt?

 

Ny podd ute: Hur kan näringslivet bidra till hållbar konsumtion?

- Vi har nyligen lanserat Matkassen 2030. Var tredje matkasse som bärs hem idag slängs. Vi kan göra mycket själva och behöver inte konsumera mer än vad vi egentligen behöver. Vi ser ocksÃ¥ en enorm ökning av vego- och ekotrenden, de flesta av oss är väl redan flexitarianer? Det är viktigt med ett samspel mellan näringslivet och konsumenterna, vi har 9 miljoner betalande kunder inne i vÃ¥ra butiker varje mÃ¥nad och vi har en stor möjlighet att pÃ¥verkar kunderna att göra mer hÃ¥llbara val i matbutiken, sa Anders StrÃ¥lman, vd pÃ¥ Axfood när han gav exempel frÃ¥n Axfoods egen livsmedelsstrategi.

PÃ¥ Hagainitiativets seminarium om hÃ¥llbar konsumtion i Almedalen lyftes flera exempel pÃ¥ hur företagen kan bidra till en mer hÃ¥llbar konsumtion. 

- Tydliga skallkrav, dialog och samarbete mellan aktörer viktigt för att fÃ¥ till förändring. Näringslivet kan bidra genom att driva pÃ¥ för tuffare krav frÃ¥n politiken. Sedan gynnas företag med bäst kvalitativa produkter. Alla bär ansvar, sa Eva Alfredsson, analytiker pÃ¥ Tillväxtanalys.

Lyssna pÃ¥ podden här.
Se medverkande, bilder och citat från seminariet här.

Vd med fika: Politiker frÃ¥gar ut vd:ar om klimat och miljö

Tältet var fullbokat när Vd med fika arrangerades hos Dagens Nyheter. Medan Löfbergs bjöd pÃ¥ fika grillades Hagainitiativets vd:ar av kända politiker: Menar verkligen vd:arna allvar med sitt klimat- och hÃ¥llbarhetsengagemang? Vad driver dem till att agera?

Miljöminister Karolina Skog (MP) inledde med att fråga vad vd:arna önskar sig från politiken.
- Inför kvotplikt. Det är dyrt att ställa om, vi behöver hjälp frÃ¥n politiker med lÃ¥ngsiktiga styrmedel, Ã¶nskade Petter Holland, vd, Preem.
- Sweden are at the forefront of climate policy, sa Pierre Decroix, vd, Coca-Cola European Partner.

Vad skulle du göra om du vore miljöminister? 
- Jag hade sett till att ta ett systemperspektiv pÃ¥ miljöfrÃ¥gan och arbeta mer tvärsektoriellt, satt upp styrmedel som inte blev kontraproduktiva utan istället skapade resurseffektivitet, klimateffektivitet och förnybarhet tillsammans, svarade Anders Egelrud, vd, Fortum Värme.

Använder du ditt ledarskap till att göra världen till en bättre plats?
- Jag försöker göra det varje dag. PÃ¥ Löfbergs är hÃ¥llbarhetsfrÃ¥gorna uppe pÃ¥ styrelsenivÃ¥ och genomsyrar hela vÃ¥r verksamhet, sa Kathrine Löfberg, styrelseordförande, Löfbergs.

Se övriga medverkande, bilder och citat frÃ¥n Vd med fika här.

Solskatten - Axfood välkomnar regeringens omsvängning

Hagainitiativet har intervjuat Axfoods hÃ¥llbarhetschef Ã…sa Domeij som har varit drivande i frÃ¥gan om solskatten.

Du kritiserade skatten på solel när den nyligen infördes, varför är det en ”idiotskatt”?
- Den stoppar investeringar i solceller och ytor lämpliga för produktion, t ex tak, tas inte tillvara. Skatten ska tas ut pÃ¥ fastigheter som inte levererar nÃ¥gon el till nätet överhuvudtaget. Ska man i sÃ¥ fall ocksÃ¥ ta ut skatt pÃ¥ värme frÃ¥n solen som delvis värmer alla byggnader? Ska man ta ut skatt pÃ¥ arbete för arbete man gör Ã¥t sig själv, t ex laga mat?
 
Regeringen ska enligt Magdalena Anderson nu se över möjligheterna att sänka eller ta bort skatten helt, hur ser du på det?
- Det är mycket bra att regeringen är beredd att ändra sig.
 
Finns det andra frågor där EU:s regler om konkurrens och statsstöd bör ses över?
- Ja, biodrivmedlen behöver få en lösning på längre sikt med skattebefrielse.

 
Nu miljömärks flytande biobränsle
Preem Evolution Diesel Plus är namnet pÃ¥ biobränslet som nu klarat Svanens kriterier och fÃ¥r miljömärkning. Bränslet bestÃ¥r till hälften av förnybar rÃ¥vara, som tallolja. Bränslet mÃ¥ste innehÃ¥lla minst 50 procent förnybara rÃ¥varor och dessa ska vara spÃ¥rbara för att säkerställa att de inte kommer frÃ¥n omrÃ¥den där biologisk mÃ¥ngfald hotas. Ett annat kriterium är att palmolja eller PFAD inte fÃ¥r användas om Svanen anser att det finns bättre förnybara alternativ. Läs mer här.
Coca-Cola har signerat och förbundit sig till Science based targets
Science based targets hjälper företag att sätta mål som bidrar till att begränsa jordens temperaturhöjning med högst 2 grader. Coca-Cola är ett en av 13 företag i världen som har klimatmål som följer denna plan.
Läs mer här.
Löfbergs - första företag att flyga med biobränsle i Sverige
"Det känns självklart för oss att vara med och driva utvecklingen av bioflygbränsle. Det är uppenbart att flygets klimatpÃ¥verkan mÃ¥ste minska och om vi ska fÃ¥ till en förändring mÃ¥ste vi vara sÃ¥ mÃ¥nga som möjligt som samarbetar" Det säger Löfbergs hÃ¥llbarhetsdirektör Eva Eriksson som berättar om varför Löfbergs valt att vara pionjärer i denna frÃ¥ga (11 min in i filmen). Se filmen här. 
Ericsson värmer 15 000 lägenheter genom Öppen Fjärrvärme
Fortum Värme och Datacenter i Rosersberg AB, ett helägt dotterbolag till Ericsson, har tecknat avtal för leverans av kyla och värmeÃ¥tervinning för Ericssons nya datacenter norr om Stockholm. Överskottsvärmen räcker för att värma 15 000 lägenheter, motsvarande en stad av Arvikas storlek. Förutom den ekonomiska nyttan med att Ã¥tervinna överskottsvärme, innebär affären även ett stort miljövärde. Genom Ã¥tervinningen av värmen väntas koldioxidutsläppen minska med motsvarande 4 800 ton, per Ã¥r.  Läs mer här.
Investering i design för återvinning
3M anses vara ett av de mest innovativa företagen i världen och företaget har starkt fokus på hållbara lösningar för deras produkter. Stena Recyclings samarbete med 3M innebär bl a att tänka hållbart redan på ritstadiet av en produkt. Läs mer här.
Laddrekord på McDonald’s
Under juli mÃ¥nad laddades el motsvarande 50 000 kilometers körning pÃ¥ McDonald’s restauranger runt om i Sverige. Det är den högsta siffran för en enskild mÃ¥nad nÃ¥gonsin och motsvaras av en ökning med över 80 procent jämfört med juli 2015. Hittills i Ã¥r har 173 000 kilometer körning laddats vilket är en ökning med 40 procent mot samma period förra Ã¥ret. Läs mer här. 


 
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Ã…sa Domeij: Solskatt stoppar investeringar
"Det vore mycket smartare om politiken använde sig av företagens investeringslust för att lyckas med energiomställningen istället för att hämma den." Läs mer här.
 
Artificiella löv – nyckeln till framtidens energi?
Den 15 september anordnas Gordon Goodman Memorial Lecture, av Stockholm Environment Institute, Stockholms universitet och Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), och föreläsningen kommer hållas av den framstående forskaren professor Daniel Nocera, Patterson Rockwood Professor of Energy, vid Harvard.

Tid: 15 september, 13.30-17.00
Plats:  Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm


Mer information och anmälan hittar du här.
 
Kina och USA godkänner klimatavtal – före Sverige 
Kinas folkkongress har godkänt det klimatavtal som nÃ¥ddes i december i fjol dÃ¥ Frankrike stod som värd för det globala klimattoppmötet. Även USA har ratificerat avtalet pÃ¥ plats i Kina. Klimatavtalet frÃ¥n Paris ingicks mellan 175 länder, och börjar gälla när det ratificerats av minst 55 länder som stÃ¥r för minst 55 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Läs hela artikeln i SvD här.
Hållbarhet är allra mest en ägarfråga
HÃ¥llbarhet är en styrelse- och vd-frÃ¥ga konstaterade miljöprofessorn Johan Rockström. Det har han rätt i. Och sÃ¥ talade han om aktiestinna finansaktörer. Rätt det ocksÃ¥. Med klimathotet tycks problemet till sist ha blivit livsviktigt. Det är hög tid att vÃ¥rdslösa ägare växer upp. Under tiden mÃ¥ste politiker och centralbanker fundera pÃ¥ hur de ska fÃ¥ framtidsmaskinen att fungera bättre än i dag.​ Läs hela ledaren av Torun Nilsson i Di här. 
 
Hagainitiativet bestÃ¥r av företag frÃ¥n olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpÃ¥verkan. I nätverket ingÃ¥r AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter