Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev februari 2015
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Nu är det också lönsamt att rädda snön
SMHI visade nyligen i en ny rapport att vintrarna har blivit grönare, med mindre snö i stora delar av Sverige. Man kan tycka att betalningsviljan för att rädda snön borde vara hög i Sverige, men dessbättre visar en rad nya studier återigen att det är klart lönsamt att motverka klimatförändringarna. Vi behöver därför inte göra ett val mellan miljö och ekonomisk utveckling – det finns många lönsamma och spännande affärsmöjligheter i en ”low-carbon economy”. Det var ett tydligt besked från det årliga mötet World Economic Forum i Davos. Liknande budskap sprids nu världen över i kölvattnet av rapporten New Climate Economy. Globalt ansvarstagande och en vit jul är två sidor på samma lönsamma mynt.
 

Trevlig läsning!

Hej Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholms stad
Hur ser Stockholms klimatmål ut och hur har ni motiverat att ni har detta mål?
- All forskning visar att vi måste böja den globala utsläppskurvan av koldioxid senast 2020, vilket innebär att ett land som Sverige i princip måste vara fossilfritt till 2030-2040 eftersom fattigare länder behöver en längre omställningstid. Vi har därför skärpt kravet på fossilfritt Stockholm från 2050 till 2040, som vi anser kommer vara möjligt att nå.


Hur ska Stockholm lyckas klara sitt klimatmål?
- En viktig pusselbit är att avveckla kolkraftvärmeverket i Värtahamnen. Vi behöver ocksÃ¥ minska energiförbrukningen i fastigheter och satsar därför pÃ¥ en stor utbyggnad av solceller pÃ¥ stadens egna tak. Insamlingen av Stockholms matavfall ska öka kraftigt och vara en del i omställningen till förnyelsebara drivmedel. Staden ska ocksÃ¥ upphandla fler miljöbilar och arbeta för en ökad framkomlighet för kollektivtrafik och cykel. Vi har ocksÃ¥ inrättat en funktion under stadsledningskontoret som ska driva och samordna hela stadens klimatarbete.

 Hur arbetar ni med näringslivet för att nÃ¥ mÃ¥len?
- Genom nätverket Klimatpakten samlar staden aktörer för att inspirera företag och stödja varandra i arbetet med att bli klimatneutrala.  Staden har även tillsammans med näringslivet arbetat med projekt som exempelvis CleanTrucks och GrowSmarter.

Frukostseminarium om lönsamt klimatarbete
Företagens klimatarbete är lönsamt – hur växlar vi upp? FrÃ¥gan diskuterades pÃ¥ Hagainitiativets frukostseminarium pÃ¥ Nalen den 18 februari 2015. Här har vi samlat ett par viktiga slutsatser frÃ¥n paneldebatten:
  • Panelen var överens: Styrelserna behöver ta till sig magnituden pÃ¥ hÃ¥llbarhetsfrÃ¥gan, den pÃ¥verkar business.  
  • Det finns möjlighet för konsumenter att pÃ¥verka genom sina konsumtionsval men det är viktigt att lyfta politikernas roll och hur beslut kan pÃ¥verka, sa Jens Holm (V), riksdagsledamot.
  • Miljöpolitiken mÃ¥ste integreras pÃ¥ alla nivÃ¥er, sa Jens Holm (V) och Rickard Nordin (C).
Missade du konferensen? Läs mer
Ny masteruppsats om näringslivets lönsamma hållbarhetsarbete
Hanna Grahn, masterstudent i finans pÃ¥ Handelshögskolan Stockholm, presenterade intervjuundersökningen  "Hur ser näringslivets lönsamma hÃ¥llbarhetsarbete ut?” under Hagainitiativets frukostmöte 18 februari.

För att undersöka om investeringar i hÃ¥llbara projekt ger ökad lönsamhet intervjuades hÃ¥llbarhetsansvariga pÃ¥ ledande svenska bolag som representerar olika branscher, bolagsformer samt ägarstrukturer. Likt mÃ¥nga tidigare rapporter, som bland annat sammanfattas i Hagainitiativets lönsamhetsrapport, visar Hanna Grahns undersökning att hÃ¥llbarhetsarbete skapar värde inom svenskt näringsliv genom:
  • Kostnadsbesparingar
  • Employee brandig & retention
  • Stärkt varumärke & kundlojalitet
  • Innovation – nya affärsmöjligheter
  • Reglering & proaktiv riskhantering
  • Finansiering
Hannas presentation från seminariet hittar du här
 
Hallå där Linnéa Haeggström, ny samordningsansvarig för Hagainitiativet

Vem är du?
- Jag har ett stort intresse för miljö- och hÃ¥llbarhet. Nu senast kommer jag frÃ¥n Telenor Sverige där jag haft en tjänst som Business Controller och arbetat med att driva forecast, uppföljning och analys. Jag är ekonom i grunden och har läst fristÃ¥ende kurser inom miljöekonomi och hÃ¥llbar samhällsutveckling. Under 2014 var jag även aktiv i nätverket Cradle Net. Jag har en nyfunnen kärlek till segling, när säsongen börjar hittar du mig kryssandes genom Stockholms skärgÃ¥rd.

Vad kommer du att göra som ny samordningsansvarig i Hagainitiativet?
- Jag kommer tillsammans med företagen och Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet, att arbeta för att minska näringslivets klimatpÃ¥verkan, försöka bidra till att klimatfrÃ¥gan lyfts och att vi visar att ambitiösa klimatstrategier ger ökad lönsamhet. Jag hoppas att vi träffas pÃ¥ Hagainitiativets frukostmöten och i Almedalen i sommar.

Förnybar el i Fortums Värmes nya biokraftvärmeverk ger minskad klimatpåverkan
Turbinen och generatorn till Fortum Värmes biobränsleeldade kraftvärmeverk som byggs i Stockholm är pÃ¥ plats. Delarna kommer att vara hjärtat i verkets elproduktion. Den förnybara el som ska produceras leder till minskad klimatpÃ¥verkan genom att den ersätter el som annars skulle produceras med fossila bränslen i Norden och Europa. Biokraftvärmeverket minskar Europas koldioxidutsläpp med 650 000 ton per Ã¥r.  Läs mer
Framtidens återvinning
Visste du att Stena Recycling återvinner mer än 200 000 bilar varje år? Hur går det till när en bil finfördelas och sorteras till råvaror? Se berättelsen om planerna för Europas modernaste återvinningsanläggning här.
Behovsstyrda pumpar sparar el 
När Kafferosteriet Löfbergs byter pumpar som förser rostmaskinerna med vatten väljer man en tryckstyrd variant som bara används vid behov. Det innebär att pumparna använder 70 procent mindre el. Besparingen motsvarar hushållselen för två villor. Läs mer
Grön el hos HKScan Sweden
Sedan första januari 2015 har HKScan Sweden använt enbart grön el i sin produktion. Företaget har en mycket stor andel elektricitet i sin totala energiförbrukning och övergången till grön el är ett viktigt steg för att gå mot mer förnybar energi. Samtidigt satsar man på att minska den totala energiförbrukningen.
Läs mer
Lantmännen lanserar Sveriges mest hållbara biodrivmedel
Lantmännen Agroetanol lanserar nu etanoldrivmedel anpassat för dieselfordon. Drivmedlet tillverkas i Sveriges största etanolfabrik av närproducerad spannmål och minskar koldioxidutsläppen från dieselfordon med 90 procent.

- Vi vill använda vÃ¥r kunskap för att bidra till en mer hÃ¥llbar fordonstrafik. För att nÃ¥ mÃ¥let om en fossiloberoende trafik Ã¥r 2030 sÃ¥ kommer alla tillgängliga förnybara drivmedel att behövas, säger Bengt Olof Johansson, vd Lantmännen Agroetanol. Läs mer          
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Mattias Goldmann: Reapris på olja - nu behövs ledarskap
StÃ¥r tillräckligt mÃ¥nga företag emot lockpriserna pÃ¥ olja, klarar vi de svenska klimatmÃ¥len, inklusive det världsledande "fossilbränsleoberoende fordonsflotta Ã¥r 2030".  Läs inlägg


 
Lisa Sennerby Forsse: De areella näringarna och klimatet 
Klimatförändringar och en växande global befolkning innebär att livsmedelsproduktionen i Norden blir allt viktigare. Läs inlägg

 
Staffan Laestadius: Sänkt ränta ökar utsläppen
Riksbankens inflationsmÃ¥l strider mot Sveriges klimatmÃ¥l. Tar man klimathotet pÃ¥ allvar mÃ¥ste den ekonomiska politiken bli stark selektiv: allt som ökar utsläppen bestraffas, allt som minskar dem belönas. Läs inlägg


 
Henrik Grenert: Från svart till grönt
Vi ser ett behov av lÃ¥ngsiktiga och konkurrensneutrala styrmedel som förändrar läget idag dÃ¥ snart sagt alla fossila bränslen är billigare än motsvarande förnybara alternativ. Läs inlägg


 

HÃ¥llbara konsumtionsmönster - gÃ¥r det? 
Det går att nå svensk klimatmässigt hållbar konsumtion till år 2050 med bland annat förändrade mat- och resvanor. Den slutsatsen drar forskare i en studie de genomfört på uppdrag av Naturvårdsverket.
Läs mer

Samarbete över blockgränserna i klimatfrÃ¥gan i Storbritannien 
Premiärminister David Cameron (R), vice premiärminister Nick Clegg (C) och oppositionsledaren Ed Milliband (L) har hyllats för deras "inspirerande ledarskap" med sin gemensamma klimatdeklaration.
Läs mer

Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Statoil Fuel & Retail Sverige, Stena Recycling, Sveaskog samt Vasakronan.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se
Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter