Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev september 2014
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Se möjligheterna!

Hållbarhet är ett viktigt värde för framtidens ledare. Det konstaterades på ett toppmöte om hållbarhet som arrangerades av Financial Times och Coca-Cola Enterprises. Hagainitiativets programdirektör Nina Ekelund medverkade i toppmötet (se bilden ovan).

Från det ena till det andra. Vi behöver inte välja mellan att bekämpa klimatförändringar eller öka tillväxten i världsekonomin säger Mexikos tidigare president Filipe Calderon. Bevisen är övertygande. I Hagainitiativets rapport Klimatarbete – lönsamt? radas argumenten upp. Vi är snarast förvånade över att inte fler ser möjligheterna. I våras intervjuade vi de politiska partiernas ekonomisk-politiska talespersoner i riksdagen. De konstaterade både att Sverige bör gå före i klimatomställningen och att klimatomställningen i sig är jobbskapande och positiv för svensk välfärd. Så kom igen nu!
 
Trevlig läsning!

Foto: Martina Huber, regeringskansliet
HallÃ¥ där Lena Ek, tidigare miljöminister och initiativtagare till New Climate Economy 
Varför tog du initiativ till New Climate Economy?
För att det behövdes nya argument i de globala klimatförhandlingarna som hade gÃ¥tt i stÃ¥. Vi behövde involvera den finansiella sektorn. 
Vilket är New Climate Economy-rapportens huvudbudskap som du önskar att näringslivet i Sverige tar med sig? 
Att det gÃ¥r att förena hÃ¥llbar tillväxt med minskade klimatutsläpp och dessutom, i vissa fall, är en hÃ¥llbar tillväxt en förutsättning för minskade klimatutsläpp. 
Vad vill du skicka med till din efterträdare angående näringslivets roll i klimatarbetet?
Se till att näringslivet gör sin omvärldsanalys och jobbar med de globala företagen. Använd New Climate Economyrapport! 
Läs rapporten här.

Hagainitiativet medverkade pÃ¥ toppmöte för hÃ¥llbarhet 
Hagainitiativet medverkade på Future for Sustainability Summit den 1 oktober som arrangerades av Financial Times och Coca-Cola Enterprises. Bland annat diskuterades framtida utmaningar för näringslivets arbete med hållbarhet.
- Klimatarbete är lönsamt bÃ¥de i form av kostnadsbesparingar och ökade intäkter. De företag som har förstÃ¥tt detta är de som kommer att vara mest lönsamma i framtiden, sa Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet, pÃ¥ toppmötet i London. Läs mer. 
The New Climate Economy
The Global Comission on the Economy and Climate konstaterar i ny rapport att ekonomisk tillväxt och klimatÃ¥tgärder kan kombineras.  
- The New Climate Economy report tillbakavisar idén om att vi måste välja mellan att bekämpa klimatförändringarna eller erhålla ökad tillväxt i världsekonomin. Det är ett falskt dilemma, säger Mexikos tidigare president, Filipe Calderon, ordförande i den Globala kommissionen. Läs rapporten här.
Lönsamma klimatåtgärder lyfter näringslivet
Företagen behöver bli bättre på att se affärsmöjligheterna i klimatomställningen och politiken behöver leverera ytterligare reformer som höjer tempot i arbetet. Det skriver vd:ar från företagen i Hagainitiativet och Act Now (Grundfos) i en debattartikel i Helsingsborgs Dagblad. Läs debattartikeln här
Klimatdagen i Helsingborg den 9 oktober
KlimatfrÃ¥gan i näringslivet - hur flyttar vi fram positionerna? Är klimatfrÃ¥gan uppe pÃ¥ företagens agenda? Vilka företag är vinnare i omställningen mot lägre klimatpÃ¥verkan? Hur kan ett dansk-svenskt samarbete gynnas av klimatomställningen? Vilka är de lÃ¥gt hängande frukterna? Vilka trender och innovationer bidrar till det gröna racet? Vilka trender kommer pÃ¥verka företagen i klimatomställningen? 

ActNow, Sustainable Business Hub, Familjen Helsingborg och Hagainitiativet bjuder in till Klimatdagen under Näringslivsdagarna den 9 oktober

Datum och tid: Torsdag 9 oktober kl. 8.30 - 16.45.
Plats: Helsingborg Arena. 
Anmälan: Läs hela programmet och anmäl dig här.


Medverkar gör bl.a. 
Claus Witt, area managing director the Nordic countries, Grundfos
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Anders Wijkman, ordförande Romklubben, tidigare EU-parlamentariker
Pernilla Hyllenius Mattisson, affärsområdesansvarig Mobility Management, Trivector
Emma Gunnarsson, projektingenjör, Kemira

Lene Peldrup Grønning, CEO, Act NOW

Nikki Brandt, handelssekreterare i Danmark, Business Sweden
Søren Lyngsgaard, creative director, grundare, partner, Vugge til Vugge
Anders Östlund, VD Öresundskraft

Med flera. 


Moderatorer: Claus Bindslev, VD, Bindslev och Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet

Välkomna!

Hagainitiativet bjuder in till Klimatstrategidagen 24 oktober
Vilket är medias ansvar i klimatdebatten? Vem avgör vad som är en viktig samhällsfråga? Hur ser media på sin egen roll i opinionsbildningen? Hur hamnar en viktig fråga på agendan? Hur ser näringsliv, politik och forskning på mediernas roll i klimatfrågan? Hur blir man en framgångsrik opinionsbildare?

Välkommen pÃ¥ en konferens om mediernas roll och ansvar i klimatomställningen. 

Datum och tid: Fredag den 24 oktober kl. 8.30 - 11.30. Frukost frÃ¥n kl. 08.00 och mingellunch kl. 11.30.
Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm.
Anmälan: Se inbjudan och anmäl dig här.    
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, en no-show avgift pÃ¥ 500 kr tillkommer vid frÃ¥nvaro utan avbokning. Avbokning sker senast den 23 oktober. 

Medverkande
Love Benigh, politiskt reporter, SVT

Maria Wetterstrand, fristående grön samhällsdebattör och skribent
Johan Kuylenstierna, VD, Stockholm Environment Institute
Ã…sa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar, Axfood 
Anna Roosvall, fil dr, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet
Poul Ronge, medierådgivare, Paul Ronge AB
Mattias Goldmann, VD, Fores 
Lydia Wåhlsten, projektledare miljö tillväxt och konsumtion, Timbro
Anders Thorén, pr-ansvarig, Löfbergs 

Med flera.

Moderator: Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet

Varmt välkomna!

Frukostmöte i Göteborg 
Tillsammans med Universeum arrangerade Hagainitiativet ett frukostmöte om klimatarbete och lönsamhet i Göteborg. Medverkade gjorde representanter frÃ¥n Hagaföretagen och Stefan Nyström, huvudsekreterare, Klimatfärdplan 2050. Stefan Nyström berättade om hur näringslivet kan bidra till  ett klimatneutralt Sverige Ã¥r 2050.
- Vi behöver hjälp av företag som gÃ¥r före och har förstÃ¥tt att det är lönsamt att ta klimatansvar. Det blir mycket svÃ¥rare och dyrare ju längre vi väntar. Tiden är mogen för att agera tillsammans, sa Stefan Nyström. 
Boklanserning 
Hagainitiativet medverkande tillsammans med Ordfront Förlag och Naturskyddsföreningen pÃ¥ lanseringen av Svante Axelssons bok VÃ¥r tid är nu - tio hoppfulla perspektiv pÃ¥ klimatkrisen. 
- Partiledarna skickar upp seglet och ser vart det blÃ¥ser. De behöver ocksÃ¥ roder och kompass, sa Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen.  
Ett år med soceller på Axfoods fryshus i Göteborg
Den 12 augusti 2014 har Axfoods solceller pÃ¥ fryshuset i Göteborg varit i drift i ett Ã¥r. Det ger tillfälle att summera det första Ã¥ret. Ã…rets produktion blev 99875 kWh vilket är 9 % mer än lovat och produktionen har inte haft nÃ¥gra större driftstörningar eller problem. Kalkylen hÃ¥ller och utfallet är mer än tillfredsställande.
Ã…tervunnen matolja tar Finnairs flyg till New York   
Statoil Fuel & Retail Aviation och SkyNRG levererade biobaserat flygbränsle till resan som tog delegater till FN:s klimatmöte i New York. Biobränsleblandningen som användes var delvis tillverkad av matlagningsolja som Ã¥tervinns frÃ¥n restauranger, ett exempel pÃ¥ ett bränslealternativ som jämfört med vanlig flygfotogen väsentligt minskar växthusgasutsläppen.
Miljöfördelar när Stena Recycling skrotåtervinning till Gävle hamn
Stena Recycling flyttar sin skrotåtervinning från centrala Gävle till hamnområdet. Fördelarna är många, mer kan återvinnas och servicen till lokalsamhället ökar, miljöskyddet har stärkts genom olika investeringar och dessutom kan åtskilliga transporter elimineras inne i tätorten. Ett nästa steg blir att undersöka möjligheterna att ta tågtransporter i bruk för att ytterligare minska behovet av vägtransporter. Läs mer.
Nya vägar för logistik 
Minskade koldioxidutsläpp och effektivare virkestransporter kräver nya logistiklösningar. Och utvecklingen går snabbt för Sveaskog. Tyngre fordon, smarta sensorer och miljöbränslen är några steg på vägen. Läs mer.
 
Grön satsning pÃ¥ förnybar energi i Värtan 
Grenar, trädtoppar och andra restprodukter från skogen är det gröna hjärtat i Fortum Värmes satsning på bioenergi. Biobränslet till det nya kraftvärmeverket i Stockholm kommer från skogsbruk i Skandinavien, Baltikum och Ryssland. Läs mer.
Foto: Hans Ekestang
Green Cargo först med start-stoppfunktion på diesellok
Tomgångskörning förbrukar diesel och orsakar klimatpåverkan, buller och slitage. Nu installerar Green Cargo ett automatiskt start-stoppsystem på ett lok för att utvärdera tekniken och om resultatet blir som förväntat ska alla stora diesellok utrustas med automatisk avstängning.
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Per Löfgren: Klimatarbete behöver nytänkande

Det behövs nytänkande för att hantera klimatfrÃ¥gan. Vi behöver lämna strävan efter att bara jaga minskat antal kilowattimmar och koldioxidekvivalenter. Först när vi hittar kreativa lösningar som förenar ökade sociala, marknadsmässiga och ekonomiska värden med en minskad miljöbelastning, skapas en drivkraft som möjliggör en större omställning av vÃ¥rt samhälle. Läs mer.

Ethel Forsberg: Fördomar hinder för svenska företag 
Regelbördan för de svenska företagen är ett stort problem skriver Svenskt Näringsliv... Nej, reglerna är bara ett stöd. Däremot är förutfattade meningar och fördomar ett hinder när en ny miljökvalitativ produkt ska vinna konsumenternas intresse.
Läs mer.
Viktoria Bignet: Eating ourselves to a healthier and more sustainable world 
Ultimately, it is us consumers that vote with our wallets, and it is our moral duty to inform ourselves about the food we eat, where it comes from and how it is produced. We need to recognise that our daily food choices can have tremendous positive impact. Let’s therefore use this leverage and improve the health of people and planet – bite by bite! Läs mer.
Annelie Lundell: HÃ¥llbar djurvälfärd 
Vi pratar dagligen om hur viktigt det är att ta ansvar för vår klimatpåverkan via utsläpp men hur ofta pratar vi om klimatförändringens påverkan på djurhälsan? Läs mer.
Stefan Henningsson: FrÃ¥n miljon-dutt till miljardsatsningar 
Hälften av de övervärderade fossila reserver som vi svenskar äger finns i ryska bolag och 35% i amerikanska. Klimatet undantaget, hur många av oss tror det är bra för vår framtid att de bolagen blir än mäktigare geopolitiskt och gentemot nationella beslutsfattare bl.a. genom vårt sparade kapital? Läs mer.
 

Företag ska rapportera icke-finansiell information   

Ett nytt direktiv som kräver att större företag rapporterar icke-finansiell information har beslutats om av EU:s ministerrÃ¥d. Direktivet berör cirka 6000 europeiska företag med fler än 500 anställda och innefattar information om bland annat miljö, socialt ansvar och medarbetare. Berörda företag kommer att rapportera enligt de nya kraven frÃ¥n Ã¥r 2017. Läs mer.

 

Tre av fyra mål nås till kontrollstation 2015

Av de fyra klimat- och energipolitiska målen till år 2020 som beslutats om av regering och riksdag, bedömer Energimyndigheten, i samråd med Naturvårdsverket och konjunkturinstitutet, att tre mål kommer att nås. Målet om minskad energianvändning med 20 procent till år 2020 nås inte enligt rapporten. Användningen bedöms minska med 19 procent med beslutade styrmedel. Läs mer
 
Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Statoil Fuel & Retail Sverige, Stena Recycling, Sveaskog samt Vasakronan.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se
Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter