Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev januari
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Klimat största risken och möjligheten 

I World Economic Forum (WEF) Ã¥rliga riskrapport har totalt har 750 experter och beslutsfattare rankat 29 risker som är hot mot stabiliteten i världen; klimatförändringen toppar risklistan. Samtidigt visar Parisavtalet att klimatomställningen är här. Det är ingen tvekan om vilken väg världen behöver gÃ¥. Nu behöver varje land sätta upp ambitiösa mÃ¥l och styrmedel som skyndar pÃ¥ klimatomställningen, för svensk del finns allt att vinna. Eva Alfredsson skriver i Hagabloggen: ”Det innebär en ekonomisk katastrof att inte agera pÃ¥ klimathotet. Det är betydligt mer ekonomiskt att genomföra en grön omställning. Den gröna omställningen innebär, särskilt nu när riktningen är utstakad, stora ekonomiska möjligheter.”

Det är inget konkurrenshinder att agera ambitiöst för minskad klimatpÃ¥verkan! Politiken och näringslivet kan och bör gemensamt staka ut den klimateffektiva vägen. Vi ser fram emot ambitiösa förslag under 2016. 

Trevlig läsning!

 

Hallå där Ola Alterå, vd på Sustainable Innovation och regeringens nya utredare för cirkulär ekonomi

Vad är det du ska utreda?
- Jag har fått i uppdrag att utreda och föreslå styrmedel som kan stimulera övergången till en mer cirkulär ekonomi - alltså från ”slit och släng och deponera avfall” till resurseffektiva kretslopp som bygger på återanvändning, återvinning, delning och förnybara resurser.

Det nämns att styrmedel kan ”leda till nya affärsmodeller, nya företag och nya jobb”, kommer du att samverka med näringslivet kring detta?
- Absolut! Det här är ett område där både entreprenörer och etablerade företag redan är engagerade, utvecklar nya affärsmodeller och driver omställningen. Jag kommer att behöva deras hjälp i att identifiera hinder i dagens regelverk och goda idéer hur man kan få bort sådana hinder.

Hur kan företag redan idag börja anpassa sig till en mer cirkulär ekonomi?
- Till stor del behöver man inte alls vänta pÃ¥ utredningar eller politiska beslut.  Det handlar om att utveckla affärsmodellerna. Genom att sätta ett tydligt fokus pÃ¥ hÃ¥llbarhet eller cirkulär ekonomi kan man stärka innovationsförmÃ¥gan i sin organisation. Det kan skapa nya tankebanor, mening och engagemang som ocksÃ¥ bidrar till smartare och bättre affärer.


 

Välkommen pÃ¥ frukostmöte om Parisavtal och hÃ¥llbarhetsmÃ¥len

Hur agerar företagen med de nya internationella besluten på plats och vad gör politiken? Hur kan målen genomföras i företagen? Vilka affärsmöjligheter finns för företagen i den omställning som nu sker? Hur skapas bra samverkan mellan företag, det offentliga, forskning och civila samhället för att uppnå Parisavtal och hållbarhetsmål?

Tid: Tisdag 5 april, kl. 8.00-9.30 (frukost från 07.30)
Plats: Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Medverkande:
Ardalan Shekarabi, civilminister (S)
Yvonne Ruwaida, statssekreterare, miljö- och energidepartementet (MP)
Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute
Olof Johansson, miljöchef, Sveaskog

R
ønnaug Vinje, hÃ¥llbarhetschef, Coca-Cola Enterprises Sverige

Fler talare tillkommer

Anmälan: Anmälan görs här. Frukostmötet är kostnadsfritt.
 

EU ETS remissammanställning

Nu finns de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet pÃ¥ Förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030 samlade. Hagainitiativet har lämnat in sitt remissvar. Du kan ta del av remissammanställningen här.

Hagainitiativet medverkar pÃ¥ Caminos hÃ¥llbarhetsdag

Vilken droppe fÃ¥r bägaren att rinna över? Vad är det som händer när individer, samhället, företag eller organisationer plötsligt vänder och slÃ¥r in pÃ¥ en annan riktning? Vilka processer och faktorer är avgörande för att fÃ¥ till viktiga förändringar. 

Tid och Plats: MÃ¥ndag 7 mars, Artipelag, Stockholms skärgÃ¥rd, kl 9-17.00 
Anmälan:: www.caminomagasin.se/tippingpoints och anmäl dig direkt genom formuläret. 
Bland talarna finns Isabella Lövin, Mats Andersson, Karin Bradley, Nina Ekelund m.fl.

Greentimes konferens om hÃ¥llbart ledarskap 

Den 4-5 april hålls Grentimes konferens om hållbart ledarskap för en bättre och grönare framtid på Yasuragi i Stockholm. Bland talarna finns Mattias Goldmann, Fores och Nina Ekelund, Hagainitiativet. Mer information om konferensen och anmälan hittar du här.

Regeringen inleder arbetet med att genomföra de globala målen

Regeringen startar nu arbetet med Sveriges genomförande av Agenda 2030. Den 18 januari bjöds representanter för kommuner, landsting, länsstyrelser, forskare, näringsliv och det civila samhället in till en konferens för att diskutera möjligheter och utmaningar med de globala målen. Läs mer och se webbsändning från seminariet här.

Fortum Värme första energibolag i Europa med FSC-certifierat biobränsle
Fortum Värmes mål är att fjärrvärmen senast 2030 till 100 procent ska baseras på återvunnen eller förnybar energi. Biobränslen ska komma från hållbara uttag. Fortum Värme har nu som första energibolag i Europa och det andra i världen blivit certifierade enligt FSC® – Chain of Custody (CoC) Standard, spårbarhetsstandard. Läs mer här.
Stena Recycling satsar på fossilfria transporter
Stena Recycling tecknar sitt första fossilfria transportavtal och det är ÖGS bolaget i Örebro som kör transporterna. Fordonen kommer att drivas enbart på bränslet HVO, Hydrogenerated Vegetable Oil, som ger ett betydligt lägre CO2-utsläpp i jämförelse med fossil diesel.
Läs mer här.
Skogens nytta i det globala klimatarbetet
COP21-avtalet har gett diskussionen om hur förnybara resurser ska ersätta fossila nytt bränsle. Från skogsägarhåll konstateras att klimatavtalet ger svensk skogsindustri goda affärsmöjligheter. Om det dessutom kommer politiska tvingande rekommendationer avseende materialanvändning kommer trycket på skogsråvaran att öka. Läs mer här.

 
Löfbergs hållbarhetsredovisning 2014/2015
Kaffe från certifierade odlingar, utvecklingsprojekt i odlarländer, förnybar energi och jämställdhet. Det är några av de saker du kan läsa om i Löfbergskoncernens hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014/2015. I slutändan handlar det om en sak: att kaffe både ska smaka och göra gott.
Läs mer här.


 
Green Cargo kör nyskapande hamnpendel åt MacAndrews
Rederiet MacAndrews integrerar tÃ¥g i sitt erbjudande. Med en lösning där godset gÃ¥r direkt frÃ¥n hamnen i Helsingborg i en triangel till Oslo – Hallsberg och Ã¥ter till  Helsingborg transporteras godset effektivt, miljöanpassat  och anpassat till fraktbÃ¥tarnas anlöp. Läs mer här.


 
Nytt rekordår för elbilsladdning på McDonald’s!
Utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta kommer att kräva utbyggd infrastruktur för laddning av elfordon. Tillsammans med Fortum har McDonald’s byggt ut möjligheterna att snabbladda på sina restauranger något som har blivit mycket uppskattat. Utvecklingen går åt rätt håll – 2015 ökade mängden laddad energi med över 100 procent och under 2016 kommer ytterligare snabbladdare adderas på McDonald's restauranger. Läs mer här.
Halverade koldioxidutsläpp till 2020
Ã…r 2020 ska Coca-Cola Enterprises minskat koldioxidutsläppen med 50 procent i Europa och endast använda el frÃ¥n förnybara källor. För att nÃ¥ mÃ¥let installerades en helt ny energisparande tryckluftsanläggning i Sverige under 2015. Med de nya moderna kompressorerna minskar elförbrukning med 1000 MWh per Ã¥r, vilket motsvarar 65 villors Ã¥rsförbrukning av el. 
Miljöchef Jonas Wittefeldt säger att det här ett tydligt exempel pÃ¥ att klimatarbete lönar sig. Läs mer här.
Vasaparkens is värmer grannarna
Vasaparkens isbana bidrar till värme och varmvatten till ett par hundra lägenheter i området. Överskottsvärmen från kylningen av isen återvinns till fjärrvärmenätet via Fortum Värmes affärsmodell Öppen Fjärrvärme, något som både skridskoåkarna, grannarna, Stockholms stad, Fortum Värme och miljön vinner på. Läs mer här.


 
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Eva Eriksson: HÃ¥llbara samarbeten
Långsiktighet är en viktig aspekt när det gäller hållbar utveckling. En annan är samarbete. Att jobba tillsammans med andra aktörer för att möta utmaningar och ta tillvara på möjligheter på hållbarhetsområdet. Läs mer här.

 
Johan Kuylenstierna om Paris:
En framgång för internationell samverkan, bra för näringslivet

Nu är ett bra läge att sätta upp tydliga, egna målsättningar om fossilfri verksamhet eller "netto 0". Läs mer här.

 
Johan Widheden: Tillsammans är ordet för 2016
Om livcykelarbetet ska ge frukt handlar det om samarbete mellan företag, i branschorganisationer och andra initiativ. Läs mer här.
Eva Alfredsson: Mer TAPAS 2016 – Klimatomställning för en god ekonomisk utveckling
Målet är nära nollutsläpp globalt 2050. För rika länder är betinget tuffare och för Sverige med goda förutsättningar och höga ambitioner är det en brant utsläppsminskningskurva med sikte på 2030 som gäller. Läs mer här.
Louise Trygg: Omställningen till ett förnybart energisystem
100 procent förnybart är inte längre en framtida utopi, det är en nåbar verklighet. Läs mer här.


 

Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige        
Regeringens nyindustrialiseringsstrategi ska stärka företagens omställningsförmÃ¥ga och konkurrenskraft. Fyra fokusomrÃ¥den har valts ut av särskilt vikt för detta; Industri 4.0, hÃ¥llbar produktion, kunskapslyft industri och testbädd Sverige. Läs mer här.
 

Svenskarna snart bäst på ekomat
Den svenska försäljningen av ekologiska livsmedel ökade snabbast i världen 2015. Ökningen var 39 procent, visar ny statistik från Ekoweb. Allra mest ökade Systembolaget, nästan var tionde såld flaska är ekologisk. Läs mer från artikeln i Dagens Nyheter här. 
Hagainitiativet bestÃ¥r av företag frÃ¥n olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpÃ¥verkan. I nätverket ingÃ¥r AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Stena Recycling samt Sveaskog.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter