Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev mars
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Vändpunkt i klimatdebatten

Nyligen skrev AP7 och 2050 i Svenska Dagbladet att tvÃ¥ tredjedelar av företagen ser affärsmöjligheter med en tuffare miljölagstiftning. En vecka senare kom SSAB, LKAB och Vattenfall med ett utspel om att stÃ¥lindustrin ska bli fossilfri. Detta är en vändpunkt i klimatdebatten. Fler och fler företag ser värdet med klimatomställningen. 

FrÃ¥n Hagas sida brukar vi om och om igen lyfta fram varför klimatarbete är lönsamt. Därför bjuder vi pÃ¥ den 6 skälen igen: 

1.    Förstärkt varumärke och ökad kundlojalitet
2.    Kostnadsbesparingar
3.    Attraktivare arbetsgivare och mer produktiva medarbetare
4.    Nya produkter och affärsomrÃ¥den
5.    Proaktiv riskhantering
6.    Förbättrade finansieringsmöjligheter

Glad vår och god läsning!

 

HallÃ¥ där Ulf Troedsson, vd pÃ¥ Siemens, som är nya medlemmar i Hagainitiativet

Vad är det som driver er att minska klimatpåverkan?
- Världen står inför utmaningar och megatrender såsom globalisering, demografisk förändring och klimatförändringar. För att minska påverkan och bryta trenderna är teknik en del av lösningen. Siemens har en bred portfölj som bl a minskar koldioxidutsläpp, effektiviserar processer och som stort globalt företag har vi en stark röst i dialog med politiker och organisationer. Vi har ett starkt engagemang att vara med och göra skillnad.

Siemens har ett ambitiöst mål om att vara helt koldioxidneutrala år 2030, är det lönsamt för er att minska klimatpåverkan?
- Siemens släpper idag ut runt 2,2 miljoner ton koldioxid. Närmare hälften av vÃ¥ra utsläpp kommer frÃ¥n el vi använder, en betydande del kommer frÃ¥n uppvärmning av vÃ¥ra anläggningar och ytterligare en stor del frÃ¥n de fordon vi har i företaget. Därför har vi riktat in vÃ¥rt arbete pÃ¥ fordon, fastigheter/produktionsanläggningar och energi. Vi kommer att investera närmare 100 miljoner euro de närmaste tre Ã¥ren och vi räknar med att vi kommer minska vÃ¥ra energikostnader med närmare 20 miljoner euro per Ã¥r. Det tar endast fem Ã¥r för oss att räkna hem investeringen. VÃ¥rt klimatarbete för att minska vÃ¥ra utsläpp är inte bara bra för miljön utan även för vÃ¥r lönsamhet som företag. 


Hur kan ni göra klimatomställningen lönsam för era kunder?
- Närmare hälften av vÃ¥r bolagsportfölj bestÃ¥r av varor och tjänster som kan minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Hälften av vÃ¥ra globala intäkter kommer frÃ¥n att minska andra företag och länders klimatpÃ¥verkan genom bl a energieffektiva lösningar och förnybar energi som t ex vindkraft och energieffektiva elmotorer. Globalt har vi minskat vÃ¥ra kunders koldioxidutsläpp med närmare 428 miljoner ton. 

Varför har ni gått med i Hagainitiativet?
- Hagainitiativet står för många av de värden som också Siemens står för. Jag tror att näringslivet måste gå i bräschen och visa våra politiker på vilja och goda exempel och det är det som Hagainitiativet har blivit en bra plattform för.

Hej civilminister Ardalan Shekarabi (S)

Hur går arbetet med det nationella genomförandet av de globala hållbarhetsmålen?
- Ett lyckat nationellt resultat bygger pÃ¥ ett brett engagemang i hela samhället. En bred förankring av agendan och dess mÃ¥l är avgörande för att vi ska kunna lyckas. En nationell delegation har fÃ¥tt i uppdrag att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av agendan och att ta fram ett förslag till en övergripande handlingsplan. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hÃ¥llbar utveckling. 

Vilket stöd ger regeringen till företagen?
- I delegationens uppdrag ingÃ¥r att föra en bred dialog om hÃ¥llbar utveckling med länsstyrelser och andra myndigheter, företrädare för samverkansorgan, landsting, kommuner, arbetsmarknadens parter, näringsliv, civilsamhället och forskarsamhället. Företagen har en viktig roll att spela här genom att själva bidra till genomförandet och för att ge input kring vilket stöd näringslivet behöver.


Hur ser tidsplanen ut?
- Delegationen ska senast den 1 november 2016 lämna en delredovisning av handlingsplanen för Sveriges genomförande av Agenda 2030, som ska innehålla en översiktlig helhetsbild av i vilken utsträckning Sverige uppfyller agendans mål och delmål, inklusive en redovisning av på vilka områden det behöver vidtas ytterligare åtgärder. Slutredovisning lämnas den 1 mars 2017.

Läs mer här.

Kan alla företag bli vinnare med mer ambitiösa klimatmål?

Stärks konkurrenskraften med ambitiösa klimatmål? Vad säger företagen och vad säger branschorganisationerna? Vilka företag och branscher är förlorare i klimatomställningen? Vilka är vinnare? Är finansbranschen redo? Vad betyder det för Sverige med företag som ligger före?
FrÃ¥gorna diskuterades pÃ¥ Hagainitiativets frukostmöte pÃ¥ Myntkabinettet den 21 mars. 

Missade du frukostmötet?
Lyssna pÃ¥ podd frÃ¥n frukostmötet här.
Se intervjuer med talarna här.

Här kommer ett axplock citat från alla medverkande:


Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP): Hållbarhet är en konkurrensfördel och en möjlighet till ökade affärer.
Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning, AP7: Det är viktigt att vi har sju partier i riksdagen som idag stödjer klimatlagstiftningen. Det ger en långsiktighet som behövs.
Eva Alfredsson, analytiker på Tillväxtanalys och forskare på KTH: Kostnaderna att inte vidta klimatåtgärder är mycket större än att agera.
Günther Mårder, vd, Företagarna: Den som inte tar det ansvar som förväntas av samhället blir snart varse om det, transparensen ökar i takt med digitaliseringen.
Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetschef, Siemens: Siemens ska som första industriföretag halvera sin klimatpåverkan till 2020 och vara klimatneutrala 2030.
Ulf Wikström, hållbarhetschef, Fortum Värme: Likt avfallstrappan borde vi införa en energitrappa, det finns olika typer av kWh.
Rickard Nordin, riksdagsledamot (C): Idag finns många regler som vi inte följer upp. Vi borde börja med att följa befintliga regler, sedan ta bort subventioner till fossilt och därefter nya styrmedel.

Vad betyder Parisavtalet och hållbarhetsmålen för näringsliv och samhälle?

Hur agerar företagen med de nya internationella besluten på plats och vad gör politiken? Hur kan målen genomföras i företagen? Vilka affärsmöjligheter finns för företagen i den omställning som nu sker? Hur skapas bra samverkan mellan företag, det offentliga, forskning och civila samhället för att uppnå Parisavtal och hållbarhetsmål?

Missade du seminariet? 
Lyssna på podd från frukostmötet här.

Medverkande:
Ardalan Shekarabi, civilminister (S)
Anders Egelrud, vd, Fortum Värme
Cecilia Våg, hållbarhetschef, Stena Recycling
Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor samt forskningschef, Jernkontoret
Johan Hultberg, riksdagsledamot (M)
Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute
Lars Appelqvist, vd, Löfbergs
Olof Johansson, skogschef, Sveaskog
Rønnaug Vinje, hÃ¥llbarhetschef, Coca-Cola Enterprises Sverige
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Yvonne Ruwaida, statssekreterare, miljö- och energidepartementet (MP)
Moderator: Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet

Stärk svenska koldioxidsnåla företag internationellt

"Sverige har en unik chans att ta en plats i världen. Redan nu ligger många svenska företag långt fram i klimatfrågan. När nu övriga världen börjar vakna kommer marknaden explodera för klimatsmarta produkter. Men företag i resten av världen står inte stilla – det krävs att vi parallellt med att vi marknadsför våra produkter internationellt bygger vår framtida konkurrenskraft, även ur ett klimatperspektiv."

Det skriver Hagas 15 kommunikations- och hÃ¥llbarhetschefer i en debattartikel i Aktuell HÃ¥llbarhet. Läs debattartikeln här.
Lantmännen och Scania i samarbete för fossiloberoende fordonsflotta 
Tillsammans skapas projektet Etha. Bakgrunden till Etha är det beslut som riksdagen tagit och som fastslÃ¥r mÃ¥let om en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige Ã¥r 2030. Vi vill visa att kommersiella aktörer kan leda vägen och skapa en systemlösning som inkluderar hela kedjan frÃ¥n drivmedel till faktisk transport. Det är nÃ¥got unikt i branschen, och företag som väljer att gÃ¥ med i Etha ställer sig i framkant för omställningen till fossilfria transporter. Etanol är världens största förnybara drivmedel och etanolbränslet ED95 kan minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossila drivmedel. Läs mer här.
Preems Evolution drivmedel - 50 procent förnybart innehåll
Under förra Ã¥ret minskade Preems Evolution drivmedel sammanlagt koldioxidutsläppen med nästan 685 000 ton. Det motsvarar en minskning motsvarande koldioxidutsläppen frÃ¥n nästan 219 000 bilar.  2011 började Preem sälja sin unika diesel som delvis bestÃ¥r av tallolja, en restprodukt frÃ¥n den svenska skogsindustrin. Den har nu ett förnybart innehÃ¥ll med upp till 50 procent och är fri frÃ¥n palmolja och PFAD. Under 2015 infördes Preem Evolution Bensin pÃ¥ stationer i södra Sverige och är den första bensin som innehÃ¥ller tio procent förnybar rÃ¥vara.
Siemens studie om energieffektivisering
Potentialen att effektivisera energianvändningen i kommunägda bostäder och lokaler är både stor och oomtvistad. Men ändå tillvaratas bara en bråkdel av potentialen. Siemens undrade varför och har låtit undersöka vad som bromsar utvecklingen samt vad som krävs för att få igång en systematisk effektivisering. Studien visar att svenska kommuner kan spara 18 miljarder på energieffektivisering. Läs mer här.
Willys samarbetar med välgörenhetsorganisationer för minskat matsvinn
Willys etablerar samarbeten med lokala välgörenhetsorganisationer för att skänka mat som fortfarande håller bra kvalitet men som inte längre går att sälja. Över 20 butiker runt om i landet är redan igång och hittills har 43,5 ton mat gått till behövande istället för att slängas. Willys söker fler samarbeten och har som målsättning att halvera matsvinnet till 2020.
Läs mer här.
Rören binder samman Fortum Värme och Elementica
Nu ligger de rör på plats som i Värtahamnen skall binda samman Bahnhofs planerade datahall Elementica med Fortum Värmes biokraftvärmeverk ett stenkast därifrån. Jon Karlung, vd på Bahnhof och Anders Egelrud, vd på Fortum Värme hoppas på raka rör mot gröna datahallar och en alltmer hållbar stad. Ledningarna som nu dras ska leda överskottsvärmen från Elementica direkt in i Värtaverket där Fortum Värme förädlar den till fjärrvärme. Läs mer här.

 
Ett initiativ för nyanlända akademiker 
Den sociala hÃ¥llbarhetsdimensionen blir allt mer viktig inom näringsliv och företagande. UtifrÃ¥n detta perspektiv har Arbetsförmedlingen och Stockholms universitet initierat projektet Korta vägen, som syftar till att tillvarata kompetenser och korta vägen till den svenska arbetsmarknaden för akademiker med utländsk bakgrund. MÃ¥nga aktörer inom näringslivet är involverade , sÃ¥ även Fortum Värme om redan har välkomnat de första tvÃ¥ personerna. De kommer att fÃ¥ Ã¥tta veckors praktik och tre veckors yrkeskompetensbedömning.
Läs mer här.
Matrester som blir biobränsle och bättre körning ska minska miljöpÃ¥verkan
Fler lastbilar som körs pÃ¥ förnybart bränsle samt ett nytt modernt system för effektivare körning. SÃ¥ ska lastbilarna som distribuerar maten till Hemköp och Willys butiker minska klimatpÃ¥verkan nu och i framtiden – i vissa fall med närmare 90 procent. Läs mer här.

 
Minskad energianvändning från kylskåpen
Kylskåp och dryckesautomater som står utplacerade hos kunder utgör en stor del av Coca-Cola Enterprises Sveriges
klimatpÃ¥verkan. Nu övergÃ¥r de successivt till ”smarta” kylskÃ¥p med energibesparande sÃ¥ kallad EMS-teknik. Tekniken anpassar kyla och belysning efter när och hur ofta dörrarna öppnas, och sparar upp till 35 % energi. PÃ¥ renoveringscentret eftermonteras även EMS pÃ¥ äldre kylskÃ¥p. Ytterligare Ã¥tgärder för en energisnÃ¥l kylskÃ¥pspark är övergÃ¥ng till LED-belysning och montering av dörrar pÃ¥ öppna kylskÃ¥p. Under 2015 har den totala elförbrukningen för kylskÃ¥pen minskat med ca 27,2 %, detta trots att antalet kylskÃ¥p har ökat. 
 
McDonald's ranskas högt i ganskning av djurvälfärd
För andra Ã¥ret i rad rankas McDonald's högt i Business Benchmark for Farm Animal Welfare. BBFAW är en rapport pÃ¥ hur 90 globala livsmedelsföretag arbetar med djurvälfärdsfrÃ¥gor och granskningen genomförs av de oberoende djurskyddsorganisationerna Compassion in World Farming och World Animal Protection i samarbete med Coller Capital. Läs mer här.
Löfbergs lanserar växtbaserade kaffekapslar för Nespressosystemet
Som ett svar på debatten kring kapslar som kulminerade med att staden Hamburg förbjöd inköp av kaffekapslar lanserade Löfbergs under mars kapslar tillverkade av fiber från sockerrör och sockerbetor, vilka har en mycket lägre total miljöpåverkan än en kapsel av aluminium eller plast. Kapseln är dessutom komposterbar enligt EU:s regler för industriell kompostering. Läs mer här.
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Mats Andersson: Hållbarhet är ett medel för att på lång sikt öka avkastningen
“Inget företag eller organisation kan vara långsiktigt framgångsrik om inte hållbarhet står högt på agendan.” Läs mer här.
Lena Bruce: Klimatet kräver att vi ser framåt och utvecklar affärerna
“Tillväxten för hållbara investeringar är stark, när Sveaskog nyligen emitterade en grön miljard som ”pure play” obligation sålde den omedelbart slut.” Läs mer här.
 
Ulf Svahn: Inför kvotplikt för en säkrad biodrivmedelsmarknad
“Det är dags för svenska regeringar att ta fram ett ambitiöst långsiktigt kvotpliktsförslag för biodrivmedel.” Läs mer här.
Cecilia Våg: Tänk efter före!
“De som redan nu tänker efter före, kommer att ha ett försprång. De vet vad produkten eller tjänsten består av, de vet hur den används på bästa sätt och de vet hur den ska återvinnas.” Läs mer här.


 

SÃ¥ ska stÃ¥lindustrin bli fossilfri    
"Stålindustrin är en av de branscher som släpper ut mest koldioxid. Vi är villiga att ta ett stort ansvar för att hitta en långsiktig lösning på koldioxidfrågan för stålindustrin och bidra till ett fossilfritt Sverige."
Läs debattartikeln i Dagens industri här.

Svenska företag vill se tuffare miljölagstiftning
Svenska företag ser inte tuffare miljölagstiftning som ett hot, utan som något som stärker deras affär – ofta redan på kort sikt, skriver Johan Florén, AP7, och Markus Ekelund, 2050, i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Läs debattartikeln här.


 
Hagainitiativet bestÃ¥r av företag frÃ¥n olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpÃ¥verkan. I nätverket ingÃ¥r AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter