Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev november
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Klimatambitiösa företag är här för att stanna 

Det är som att det finns två verkligheter; en verklighet som Trump lever i som klimatförnekare där han vill starta igång nedlagda kolkraftverk och dra sig ur Parisavtalet. Den andra verkligheten är det växande antal företag som ser att klimathotet är en realitet men reagerar med att se affärsmöjligheter i klimatomställningen. Utmaningen nu är att locka över fler företag till den vinnande sidan – det är bara företag som ställer om och som väljer att se möjligheterna som kommer att vara framtidens vinnare. 
 
Förresten – såg ni att 3 av 4 stora bolag på Stockholmsbörsen klimatredovisar jämfört med för två år sedan då bara 1 av 4 gjorde det. Helt frivilligt! 
 
Kan det vara så att de klimatambitiösa företagen är den nya miljörörelsen? Glad läsning!

Hallå där Göran Holm, vd, HKScan

Grattis, ni har tagit beslut om nya klimatmål för HKScan. Vad är det för mål? 
- Vårt klimatmål är att minska vår påverkan av utsläpp med hela -95 procent till 2030 jämfört med när vi startade 2003. I målet ingår utsläpp från företagets produktionsanläggningar, personalens tjänsteresor och djurtransporter.

Varför har ni höjt ambitionen i era klimatmål? 
- I och med Parisavtalet har världen satt riktningen mot en fossilfri ekonomi. Vi vill ta vårt ansvar och bidra till en hållbar värld. Vi nådde vårt tidigare mål i förtid, nu måste vi höja ribban, innovationer och investeringar i fossilfria lösningar växer snabbt, så det går om vi vill och anstränger oss.

Hur stärker ert klimatarbete er affär?
- Att arbeta med miljö-och klimatfrågor är en lönsam affär. Vi får ökat förtroende i hela vår omvärld, medarbetare, kunder, leverantörer och konsumenter visar tydligt att detta är viktigt. 
Hela vårt ledningssystem genomsyras av förbättringsarbete inom alla områden inte minst miljö-och klimatförbättringar

Varför ingår inte idisslande kossor i målet?
- Primärproduktionen ingår i målet men i det perspektivet att vi ska ta fram underlag och formulera strategier för hur och vad vi kan göra. När vi har det framme kan vi starta aktiviteter och sätta mål.

Hej Lars Ronnås, Sveriges nya klimatambassadör

Den 4:e november träder Parisavtalet i kraft, vad är nästa steg i arbetet med att omsätta avtalet i praktisk handling?
- Vad gäller förhandlingar handlar det om att utarbeta den regelbok som behövs för att granska varje stats fastställda nationella bidrag för att nå Parisavtalets mål. Avtalet är ju konstruerat som ett  ”pledge and review” arrangemang. Det andra uppdraget är att finna former för det samarbete som behövs mellan länder för att gemensamt styra in utvecklingen mot klimatsmart ekonomi. Det ligger i mångt och mycket utanför förhandlingsprocessen.


Bör Sverige gå före?
- Självfallet ska Sverige gå före! Därför att vårt eget samhälle ligger i framkant i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi har lösningar på samhällsproblem som kan intressera andra länder. Vi har en trovärdighet i vår utrikespolitik som bär även inom detta område.

Världens länder möts igen under klimatmötet COP22 i Marrakech, vad hoppas du kommer ut från det mötet?
- Förhandlarna i Paris tog höjd för att avtalet skulle träda i kraft om några år.  Det tog mindre än elva månader.  Nu gäller det att upprätthålla momentum.  Och att förmedla att vi står inför en samhällsomvandling där det går att förena ekonomisk tillväxt, förbättrade levnadsvillkor världen över med hållbarhet över generationer. 

Vad förväntar du dig av näringslivet i en värld där Parisavtalet sätter ramarna?
- Det är inom näringslivet kraften finns att omsätta tekniska landvinningar och konsumenters sociala medvetande till en ny klimatsmart ekonomi. Det är ett ansvar som också öppnar stora möjligheter till nya framgångar.

Hur kan politiken säkra svensk hållbar konkurrenskraft?

Hagainitiativet ordnade tillsammans med Företagarna och Miljöpartiet frukostmöte i riksdagen om hur klimatpolitiken kan bli lönsam för företagen. Vilken politik vill svenska företag se? Vad krävs för att företag ska bli vinnare i klimatomställningen? Vad gör politiken för att underlätta för företagen i klimatomställningen?

Under det pågående frukostmötet stod det klart att Donald Trump vunnit valet i USA och det konstaterades att det är än mer viktigt med företag som tar ansvar och går före i klimatomställningen. Åsa Domeij, ansvarig för miljö och socialt ansvar på Axfood var en av deltagarna delade med sig av sina tankar i en blogg.

Karolina Skog, miljöminister MP: "Det är en turbulent tid vi lever i, för några dagar sedan firade vi ikraftträdandet av Parisavtalet och idag vaknar vi till en valseger för Trump. I Sverige har vi kommit långt och vår exportbaserade ekonomi gynnas av en omställning till ett fossilfritt samhälle".


Johan Florén, AP7 och Markus Ekelund, 2050: "Två av tre företag ser att tuffare lagstiftning på miljöområdet gynnar lönsamheten visar vår nyligen presenterade undersökning.

Petter Holland, Preem: "Omställningen från fossilt till förnybart är helt avgörande för Preems överlevnad".

Per-Olof Wedin, Sveaskog: "Skogen är avgörande för ett fossilfritt Sverige men vi behöver mer närvaro i Bryssel för att driva Sveriges linje och lyfta skogens betydelse".

Anders Egelrud, Fortum Värme: "Vi har satsat 7 miljarder kr på en omställning från fossilt. Vi är nära målet om 100 procent återvunnet och förnybart och vi ger oss inte förrän vi är där".

Åsa Domeij, Axfood: "Företag idag har en viktig roll som samhällspåverkare. Axfood är aktiv i dialogen och vi vill vara en positiv kraft".

Frukostmötet avslutades med ett panelsamtal med företagsrepresentanterna, Lise Nordin (MP), Kristina Yngwe (C), Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen och Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet. Det konstaterades bl.a. att näringslivet går före i klimatfrågan men att politiken spelar en viktig roll genom att ta ansvar och sätta regelverk som lyfter bottenplattan och att ge företagen långsiktiga förutsättningar som tryggar investeringar. Med Parisavtalet är agendan satt och en snöboll är redan rullning och kan inte stoppas, inte ens i en värld där Trump är president.

Frukostmötet kommer att sändas i SVT Forum måndag 14 november kl.12.05-14.05 och går att se här. Tiden är preliminär, håll utkik i Hagas kanaler i sociala medier för mer information.

 

Ny rapport: Klimatarbete – när är det inte lönsamt?

Företagen i Hagainitiativet har bedrivit ett ambitiöst klimatarbete sedan flera år och bevisat att det är lönsamt att gå före i klimatfrågan. Efter Parisavtalet går det att konstatera att resten av världen kommer att följa samma väg: vi ska klara klimatutmaningen. Därför har företagen i Hagainitiativet kartlagt vad som krävs för att de ska kunna röra sig mot nära nollutsläpp till 2030 i rapporten Klimatarbete – när är det inte lönsamt? Vilka är de stora hindren längs vägen och vad krävs för att röja undan dem?

Läs rapporten här.
Läs artikel på DN Debatt här.
Läs pressmeddelande här.

Högtidlighållande av Parisavtalets ikraftträdande

Hagainitiativet närvarade när högtidlighållande av Parisavtalets ikraftträdande hölls som klimatminister Isabella Lövin bjudit in till. Tidigare miljöministar delade med sig av sina erfarenheter från det internationella klimatarbetet och flera andra samhällsaktörer gav sina framtidsspaningar om vägen framåt efter Paris.

Från vänster: Olof Johansson, Andreas Carlgren, Åsa Romson, Isabella Lövin, Lena Ek, Birgitta Dahl och Lena Sommestad.

Klimatkliv för storbolag

Grattis till Hagaföretagen JM och Axfood som tillsammans med 15 andra företag på Stockholmsbörsens stora bolag är "bäst i klassen" på transparens i klimatfrågor. Närmare tre av fyra bolag på Stockholmsbörsens storbolagslista redovisar sina klimatutsläpp, visar en ny sammanställning som Dagens industri nyligen rapporterade om. Skulle undersökning gjorts på alla Hagaföretagen så hade alla minst fått 90 poäng. 

”Jag är positivt överraskad av att det har gått framåt så snabbt”, säger Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet.

De svenska storbolagen har blivit rejält bättre på att frivilligt berätta om sin klimatpåverkan och ställa mål. Den 26 oktober röstade riksdagen igenom regeringens förslaget om obligatorisk hållbarhetsrapportering för företag av viss storlek. Lagen baseras på ett EU-direktiv som hade gällt cirka 100 svenska bolag, men regeringen har valt att gå längre och utsträcka kraven till cirka 1 600 bolag.

Frukostmöte i Göteborg 21 oktober: Parisavtalet - hur blir företagen vinnare? 

Hagainitiativet arrangerade tillsammans med Universeum ett frukostmöte om hur företagen kan bli vinnare i en värld där Parisavtalet sätter ramarna. Vad betyder Parisavtalet för svenska företag? Vad krävs för att företag ska bli vinnare i klimatomställningen?

Rickard Nordin (C): "Fordonsflottan kan ställa om till en större andel el och biobränslen behöver ersätta fossila drivmedel, Våra skogsbrukare är de nya oljeshejkarna!"

Kristofer Sundsgård, Stena Recycling: "Resan mot att se avfall som en resurs har redan startat. För att komma vidare måste det skapas långsiktiga relationer med hög transparens mellan berörda parter. Vi behöver vara fler som tänker och agerar cirkulärt."

Hilda Klingvall, Handels Students for Sustainability: "Vi möter ett stort intresse och engagemang kring klimatfrågan bland studenter men det behöver integreras mer i ekonomiutbildningen."

Johan Widheden, AkzoNobel: "Till 2020 har vi satt ett ambitiöst mål om att minska utsläppen med 25-30 procent över hela produktens livscykel."

Thomas Sterner, Handelshögskolan Göteborg: "Det var väldigt få ekonomer i Paris och det var kanske därför vi inte såg ett pris på koldioxid i avtalet. Men idag måste jag säga att det lyfts fram ovanligt många konkreta och bra förslag från talarna här".

Mer information och talarnas presentationsbilder från frukostmötet hittar du här.

 
Folksamgruppen investerar ytterligare 2,5 miljarder i gröna obligationer
Som ett led i arbetet med att flytta fram positionerna inom ansvarsfull kapitalförvaltning har Folksamgruppen investerat 2,5 miljarder kronor i en grön obligation som Kommuninvest nyligen gett ut. Folksam har totalt investerat omkring 5 miljarder kronor i gröna obligationer sedan maj i år och ambitionen är att öka innehavet. Investeringen gynnar Folksams kunder och samhället i stort då investeringarna är både miljösmarta och ger trygg avkastning. Läs mer här.
Stena Nordic Recycling Center – Här får mer material nytt liv
Stena Nordic Recycling Center är invigd. En unik anläggning som kommer att ha en stor betydelse för industrin och samhället som helhet. Satsningen betyder bland annat att vi nu når EU:s krav på att återvinna varje bil till 95 procent. Läs mer här.
Vegotrenden håller i sig
Nästan varannan svensk äter vegetariskt en eller flera gånger i veckan och var fjärde planerar att i ännu högre utsträckning välja vegetariskt framför kött nästa år. Det visar en ny undersökning Sifo gjort på uppdrag av Axfood om svenska folkets ändrade matvanor. Undersökningen visar också tydligt att konsumenterna hungrar efter mer kunskap kring vegetarisk mat och matlagning, och att recept och ökad inspiration från butikshåll skulle få dem att handla ännu mer vegetariskt. Läs mer här.
Minskade koldioxidutsläpp med 70 procent på fem år
Sedan 2010 har Svenska Skogsplantor minskat sina koldioxidutsläpp med 70 procent vid uppvärmning av växthusen. Det lyckade resultatet beror både på nya typer av bränslen och smarta odlingsmetoder som minskat bränsleförbrukningen. Läs mer här.
Siemens ligger längst fram i Sverige inom additiv tillverkning
I februari invigde Siemens sin första 3D-verkstad vid anläggningen i Finspång för serietillverkning 
av metallkomponenter genom en teknik som kallas för additiv tillverkning. Maskinerna kommer främst användas för att snabbt skapa komponenter för Siemens serie av industriella gasturbiner eftersom att additiv tillverkning möjliggör upp till 90 procent minskade ledtider jämfört med konventionella metoder och förkorta utvecklingscyklerna från år till månader eller veckor. Företaget bygger nu upp kompetens och erfarenhet som kan leda till nya idéer och utveckling inom området.
Grönare gasol från Preem
Idag efterfrågar allt fler företag förnybara alternativ för att kunna möta sina miljömål. Därför lanseras nu Preem Evolution Gasol på den svenska marknaden. Gasolen har 20 procent förnybart innehåll, vilket minskar växthusgasutsläppen med 19 procent.
Läs mer här.
EU-kommissionen uppmanas göra mer för att förbättra byggnaders energieffektivitet
42 av Europas större företag inom konstruktion och byggnadsmaterial, däribland AkzoNobel, har i ett brev adresserat till president Jean-Claude Juncker och vice president Frans Timmermans, uppmanat EU-kommissionen att visa framsynthet när direktiv för energieffektivitet nu revideras. Företagsledarna varnar i brevet för att EU:s mål om ”nära noll energi i byggnadsbeståndet” inte kan nås till 2050 utan åtaganden från högsta politiska ledning. Revidering ses som en unik möjlighet att skapa jobb och få ekonomier på rätt spår för att möta Parisavtalet. Läs mer här.
Smarta energilösningar för hemmet
Fortum Värme och Manetos har inlett ett samarbete för att främja innovation och gemensamt utveckla lösningar för att mäta och styra energianvändningen i hemmet. I ett första steg lanseras klimatsmart värmestyrning av villan till utvalda områden på Lidingö och i nästa steg väntar pilottester med utvalda bostadsrättsföreningar.  Läs mer här.
Start för start – stopp på diesellok
Just nu installeras start – stoppautomatik på 62 av Green Cargos diesellok för att minska klimatpåverkan. Dieseldrift står för mindre än 5 procent av Green Cargos transportarbete men merparten av koldioxidutsläppen.
Läs mer här.
Grön trend inom datahallsbranschen
Grönt är ett ord i tiden, liksom gröna datahallar. För att möta marknadens växande efterfrågan av datahallstjänster jobbar Fortum Värme sen en tid tillbaka tillsammans med ett antal strategiska partners för storskalig etablering av världens mest miljövänliga och energieffektiva datahallar i Stockholm. Att tre viktiga aktörer som Ericsson, IBM och GleSYS nu tecknat avtal visar på ett ökat intresse för kylalösningar och värmeåtervinning. Läs mer här.
Coca-Cola European Partners tar plats på 2016 Climate A List
För första gången har Coca-Cola European Partners upptagits på 2016 Climate A List som listar företag som arbetar för att motverka klimatförändringar. Listan sammanställs av CDP (Carbon Disclosure Project). Läs mer här.
Pris till AkzoNobel för metodik för koldioxidkrediter inom fartygstransporter
Varje år utser det amerikanska nyhetsföretaget Environmental Leader ”Product of the Year for 2016”, det vill säga en produkt med föredömliga miljöegenskaper. I år gick utmärkelsen bl.a. till en metodik för koldioxidkrediter för fartygstransporter som utvecklats av AkzoNobel. Metodiken riktar sig till fartygsägare som konverterar existerande fartyg från traditionell bottenfärg till en biocidfri bottenfärg som gör att fartyget markant minskar sin bränsleförbrukning. Genom den nya metodiken får fartygsägaren ett verktyg för att ansöka om koldioxidkrediter via Gold Standard. Läs mer här.
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Mattias Goldmann:
COP22 – Viktigare än Paris!

Om Paris var nyårsfesten då vi gav högtidliga löften om hur mycket bättre vi ska bete oss i framtiden, så är Marrakech den där viktiga träffen med vännerna där man får svara på de svåra frågorna om hur det går med löftena vi gav.” Läs mer här.
Eva Eriksson: Någon måste gå först!
“Efter flera års utvecklingsarbete kan Löfbergs nu tagit fram helt växtbaserade kaffekapslar som fungerar i Nespressosystemet. Någon måste gå först och nu hoppas vi att övriga i kaffebranschen följer efter.” Läs mer här.

 
Cecilia Våg:
Det finns ingen plan B – It starts here

“Det finns oerhörda möjligheter att påverka en produkts eller tjänsts hela livscykel ur perspektivet– gör rätt från början. Hela 80 procent av en produkts miljöpåverkan bestäms faktiskt vid ritbordet.” Läs mer här.
Per Löfgren:
Klimatfrågans strategiska betydelse

“Med vår övertygelse om klimatfrågans strategiska betydelse har vi i år beslutat att vi radikalt ska minska våra klimatpåverkande utsläpp till nära noll år 2030.”
Läs mer här.

 
Claes Johansson:
Cirkulär bioekonomi tar oss framåt

“Producera – förbruka – kasta bort är modellen som gör att vi årligen använder resurser som kräver motsvarande ca 1,4 jordklot för att produceras. För att klara morgondagens utmaningar krävs nya angreppssätt, en helhetssyn och samarbete på riktigt.”
Läs mer här.
Eva Blixt: Vi ska ha noll koldioxidutsläpp, säger lagstiftaren
“Det bästa med stål är återvinningsbarheten, en förutsättning för cirkulär ekonomi. Skulle Eiffeltornet återvinnas och byggas med dagens stålkvalité blir det fyra nya torn”.
Läs mer här.


 
Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter