Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev februari 2017
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Vi behöver hopp!

För något år sedan berättade ledarna för USA och Kina att de nu skulle minska sin klimatpåverkan, världen andades ut. Trump tog klivet tillbaka och tog bort Obamas klimatinitiativ och satte en klimatskeptiker som chef för USA:s naturvårdsverk. Samtidigt i World Economic Forums riskrapport toppar klimat och klimatkonsekvenser fyra av fem hot för ekonomisk stabilitet och välgång i världen.

Det behövs hopp i världen. Är det inte hopp som får oss att springa snabbare? Vem vill agera på ”I have a nightmare” istället för ”I have a dream”. Visioner och goda exempel var också lösningen som diskuterades på Hagas seminarium om klimatledarskap. Lyssna gärna. I veckan presenterade vi också Hagas nya klimatmål –  fossilfria företag till 2030 och det är lönsamt om vi tillsammans med politiken undanröjer hinder. Tillsammans kan vi! 

Trevlig läsning!

Hi there Kevin Anderson, Zennström Visiting Professor in Climate Change Leadership at Uppsala University

What is good climate leadership to you?
-  Good climate leadership is not the sole responsibility of political leaders, but just as importantly is something we all need to demonstrate, within our families, amongst our friends, at work, across our municipalities and in our active engagement with national politics. At the heart of good climate leadership is a careful and cogent understanding of the issues and a recognition that equity needs to be at the core of our responses to the existential challenges climate change poses.

How would you describe the role of the business sector in climate leadership?
- It is fundamental. If the global community is to respond to the commitments enshrined in the Paris Agreement, the business sector needs to demonstrate leadership. As with nations, virtually no business is actively pursuing an equitable and scientifically appropriate mitigation agenda – so big changes are needed – now. If the carbon budgets for 1.5 and 2°C are not to be exceeded, then significant innovation from within the business sector is required – not just technical, but in business and ownership models, in developing not-for profit and steady-state organisations, in working within a small and rapidly dwindling carbon budget, with equity as a key issue, and a much greater awareness of the international implications of their activities. Businesses are central to a progressive low-carbon transformation, but thus far they have fallen far short of the mark.


Läs hela intervjun här.

Hagainitiativet sätter nytt klimatmål: Fossilfritt till 2030

Hagainitiativet har beslutat om nya klimatmål; att vara fossilfria till 2030. De nya målen innebär att företagen kommer att nå nollutsläpp 15 år tidigare än vad som anges i regeringens klimatmål. Ambitionen är att visa att svenska företag kan minska klimatpåverkan med ökad lönsamhet och samtidigt bidra till nya jobb och därmed ökad välfärd.

- Det är ett unikt beslut vi har fattat och jag är stolt över att kunna presentera våra nya mål. Företagen i Hagainitiativet representerar vitt skilda sektorer men alla ser konkurrensfördelar med klimatomställningen. Det som förenar dem är att de alla har modet att gå i framkant i en av vår tids viktigaste frågor. Vi har en stor utmaning framför oss men jag har goda förhoppningar om att vi kommer att lyckas, säger Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet.

Från vänster: Ulf Troedsson, vd Siemens AB, Jens Henriksson, vd Folksam, Pierre Decroix, vd Coca-Cola European Partners Sverige. 

Hagas vd:ar om de nya målen
- Siemens har som globalt mål att bli koldioxidneutrala till 2030 med ett första delmål att halvera våra koldioxidutsläpp till 2020. Vi investerar en miljard kronor på att minska våra utsläpp och räknar med att räkna hem investeringen på fem år. Våra innovativa produkter och lösningar är viktiga för nå vårt egna interna mål och självklart ser vi stor potential att även hjälpa våra kunder nå offensiva klimatmål, säger Ulf Troedsson, vd Siemens AB.

- För oss i försäkringsbranschen har klimatförändringarna en direkt påverkan på vår affär och våra kunder. Det är därför självklart för oss att arbeta med att minska koldioxidutsläppen och driva på mot ett mindre fossilberoende. Vi har därför tagit beslut om den nya inriktningen nära noll koldioxid i vår verksamhet till 2030, säger Jens Henriksson, vd Folksam.

- Sedan 2007 har vi reducerat våra utsläpp med 75% i Sverige. Vi har lyckats att göra det genom att ha en tydlig vision om vårt klimatarbete i kombination med bra affärsidéer om hur vi ska investera i grönare teknologi, förnybart bränsle och energi. Ökade investeringar och utrullning av mer effektiva kylar, och ökat vårt fokus på förnybart bränsle i vår lastbilsflotta kommer bli våra prioriteringar under kommande år, säger Pierre Decroix, vd Coca-Cola European Partners Sverige. 

Läs mer om Hagas nya klimatmål och kommentarer från fler av Hagas vd:ar här.

Hagas nya klimatmål har fått stor spridning i media och uppmärksammats av bl.a. SvD Näringsliv och SR Vetenskapsradion.

Läs pressmeddelande här.
Läs artikeln i SvD här.
Lyssna på SR Vetenskapsradion här.

Podd om klimatledarskap

I förra veckan arrangerade Hagainitiativet ett frukostmöte; Har vi rätt ledare i världen för att rädda klimatet? Bland annat medverkade klimatminister Isabella Lövin (MP), Petter Holland, vd Preem, Anders Egelrud, vd Fortum Värme med flera. 

Lyssna på podd här.
Se bilder och citat från talarna här.

Hagainitiativet välkomnar klimatlagen

Den 2 februari presenteras regeringens förslag till ny klimatlag för Sverige. Lagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Förslaget bygger på Miljömålsberedningen förslag.

För fem år sedan skrev vd:ar för företagen som är med i Hagainitiativet i Dagens industri om att Sverige kan inspireras av den brittiska klimatlagen och vikten av att sätta bindande klimatmål till 2050.  Hagainitiativet välkomnar den nya klimatlagen då den ger den långsiktighet och förutsägbarhet som leder till att öka tempot för gröna investeringar.


Se pressträff om den nya klimatlagen här.

Seminarium om Storbritanniens klimatpolitiska råd

Den 3 februari arrangerade Miljö- och energidepartementet tillsammans med Storbritanniens Ambassad i Stockholm ett seminarium om Storbritanniens klimatpolitiska råd: The Committee on Climate Change. Under semianriet berättade bl.a. Mathew Bell, vd för brittiska Committee on Climate Change, om det brittiska klimatrådets uppgifter och resultat. 

Nina Ekelund från Hagainitiativet, Stefan Henningsson från WWF och riksdagsledamoten Lars Tysklind, reflekterade kring vilka lärdomar Sverige kan dra av arbetet i en avslutande panel. Nina Ekelund lyfte vikten av långsiktighet och förutsägbarhet vilket leder till ökade gröna investeringar i näringslivet.

Se Hagas intervju med Matthew Bell här. 
 
90 procent förnybart bränsle i Coca-Cola's transporter
Under 2016 lyckades Coca-Cola i Sverige gå från att använda 76 procent förnybart bränsle till 90 procent i egna transporter. Det innebär att 30 bilar nu körs med HVO (Hydrogenated Vegetable Oil). HVO är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer. Läs mer här.
En grönare framtid
Preem kan redan idag ta emot förnybara råvaror, till exempel tallolja, och omvandla den till högklassig diesel, identisk med fossil diesel på sina raffinaderier. Nästa steg är att kunna ta in fler typer av råvaror och producera fler typer av drivmedel. Men det är inte bara produktionen som bidrar till grönare raffinering utan också hur man hanterar restprodukter som koldioxid och restvärme. Läs mer här.
Stockholm internationellt centrum för hållbara datahallar
Stockholm Data Parks är en satsning på en storskalig etablering av hållbara och energieffektiva datahallar i Stockholm. Idén är att nyttja synergierna mellan ett utbrett fjärrvärmenät, pålitlig leverans av förnybar el och huvudstadens position som ett ledande internationellt centrum för informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Bakom initiativet står Stockholms stad, Fortum Värme, Ellevio och Stokab. Läs mer här.

 
AkzoNobel öppnar för samarbeten kring innovation 
Allt består av kemi och kemi är avgörande för att lösa världens miljöutmaningar. Med den inriktningen startar AkzoNobel Imagine Chemistry. Fokus ligger på start up-företag i proof of concept-fas, men även forskare i akademin och anställda i koncernen kan delta. Läs mer här och se film om Innovation Challenge här.
Löfbergs nya hållbarhetsredovisning
Mer hållbart kaffe, minskad energianvändning, ökad jämställdhet. Så kan man sammanfatta utvecklingen på hållbarhetsområdet 2015/2016 för Löfbergsgruppen. Läs mer här.
Mjölkgård från Tvååker belönas med HKScans Miljöpris
Årets vinnare av HKScan miljöpris är bröderna Fredrik och Mattias Lindeberg som driver ett mjölk- och köttföretag i Tvååker i Halland, Gården Olof Lars AB. Gården har bl.a. implementerat många energibesparande åtgärder, anammat modern teknik i sin växtodling och minskat sojaanvändningen i fodret. Gården visar att en integrerad mjölk- och köttproduktion är effektiv och ger nötkött med lägst klimatpåverkan. Läs mer här.
Fjärrvärmens klimatpåverkan minskar
Klimatpåverkan från fjärrvärmen minskade sammantaget från 83 till cirka 64 gram per kWh fjärrvärme eller sammanlagt 70 000 ton under 2016. Nio av tio kilowattimmar fjärrvärme producerad av förnybara eller återvunna energislag. Från och med våren 2016 bidrar Forum Värmes nya biokraftvärmeverk i Värtan till att andelen förnybar energi ökar markant, eftersom det drivs med bioenergi. Målet är att nå 100 procent förnybara eller återvunna bränslen i  produktionen långt före 2030. Läs mer här.
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
 
Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter