Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev november 2014
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Var generös med era bästa exempel 

Visst är det imponerande att Tesla släpper patentet på sin teknik för att de vill se fler elbilar. De tycker att det går för sakta med transformationen inom transportsektorn. Sir David King, Storbritanniens särskilde representant för klimatfrågor, var inne på samma linje när han i veckan besökte Hagainitiativet.

- Växla upp klimatarbetet genom att dela era bästa exempel och erfarenheter företag emellan. Det leder till transformation och är den enskilt viktigaste faktorn som näringslivet kan bidra med, sa han. 

Hela idén med Hagainitiativet är att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar. Vi har inte rÃ¥d att vänta pÃ¥ en lÃ¥ngsam klimatpolitik. Vi behöver agera nu för att hejda klimatförändringarna. Därför behövs generösa företag som bjuder pÃ¥ sina bästa exempel. 

Glad advent och trevlig läsning!

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet
Hej Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
Hur ser du att näringslivet kan bidra till klimatomställningen?
- Näringslivet kan bidra genom att utveckla och erbjuda klimatsmarta lösningar. Jag tror att vi i allt högre utsträckning kommer att se att hÃ¥llbarhetsfrÃ¥gan är en konkurrensfördel för svenska företag pÃ¥ den internationella marknaden. Svenska företag har redan en stark profil inom hÃ¥llbara innovationer men jag vill och är övertygad om att vi kan göra ännu mer. Därför vill regeringen nu förbättra förutsättningarna för innovation, export och stärka  insatserna för samverkan. Vi är ett litet exportberoende land som stÃ¥r och faller med vÃ¥r konkurrenskraft pÃ¥ globala marknader. 
Hur kan regering och näringsliv tillsammans växla upp gröna innovationer? 
- Först och främst genom att skapa ett starkare innovationsklimat generellt. Vi har utlovat ett innovationsrÃ¥d direkt under statsministern för att stödja regeringens arbete med innovationsfrÃ¥gor. RÃ¥det ska bestÃ¥ av ansvariga ministrar i regeringen och företrädare för näringsliv, akademi och fackliga organisationer. Det övergripande mÃ¥let är att skapa jobb och hÃ¥llbar tillväxt. Vi vet ocksÃ¥ att det statliga riskkapitalet är viktigt för gröna innovationer och vi kommer därför att stärka fokus pÃ¥ det. 
Ska de statliga bolagen gÃ¥ före det privata näringslivet när det gäller att minska klimatpÃ¥verkan? 
- I statens ägarpolicy för företag med statligt ägande slÃ¥s det fast att dessa bolag  ska agera föredömligt inom omrÃ¥det hÃ¥llbart företagande och agera pÃ¥ ett sätt sÃ¥ att de Ã¥tnjuter offentligt förtroende. Detta är centralt för oss i styrningen av de statliga bolagen och vi kommer att ha hÃ¥llbarhetsfrÃ¥gorna högt upp pÃ¥ agendan. 

 Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet
Hallå där Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör
Vad har du för förväntningar inför COP20 i Lima?
- Jag är försiktigt optimistisk, det finns ett positivt momentum och världens länder vill verkligen se en ny global klimatöverenskommelse. Uppslutningen och resultatet av klimattoppmötet i New York i september visade detta och den gemensamma deklaration som USA och Kina gjorde häromveckan var en viktig signal. Lima är ett mycket betydelsefullt  steg pÃ¥ vägen mot Paris nästa Ã¥r. Vi hoppas kunna lämna Lima med ett första utkast till avtal. Dessutom hoppas vi nÃ¥ klarhet kring formerna för de nationellt bestämda bidragen/Ã¥tagandena till överenskommelsen och vilken typ av information som ska Ã¥tfölja dessa.
Vad kan näringslivet göra för att bidra till klimatförhandlingarna blir framgångsrika?
- Näringslivet och andra intressenter kan visa vägen, inte bara genom att agera klimatsmart, utan också genom att trycka på förhandlingsprocessen och delta i olika sorters initiativ. Näringslivet var en viktigt aktör vid Abu Dhabi Ascent, det förberedande mötet inför klimattoppmötet och vid själva toppmötet i New York. Glädjande nog fanns flera svenska företag bland dem som utmärkte sig. Att många vänder sig från fossilinvesteringar är en viktigt signal, liksom att man t.ex. satsar på hållbara transporter. Många företag världen över har redan satt ett pris på koldioxid. Ett bra alternativ för det svenska näringslivet är att ansluta sig till Hagainitiativet.

Hello Sir David King
Storbritanniens särskilde representant för klimatfrÃ¥gor, Sir David King, har varit pÃ¥ besök i Sverige och träffade bland annat Hagainitiativet. Vi passade pÃ¥ att intervjua honom:
Does business play an important role in combating climate change?
- I think there are three partners to the business of combating climate change; business, the political community and civil community. All three partners have a critical part to play. 
Where do you see the most positive action being taken to address climate change?
- I think what is the most positive action is that the business community becoming fully engaged with policy makers, so that as we roll out our policies towards zero carbon dioxide emissions, we are taking the business community with us and the politicians are working closely with them. If we can deliver that, that means that we have a society in which we can still grow our economy, grow our wellbeing of the citizens and manage climate change. 
Are there any experiences from the British industry from working with the climate issue that you would like to share with the Swedish industry? 
- Sharing experiences between the Swedish industry and the British industry is the most important thing that we could do. What we have seen is that the sharing of information between companies has produced the biggest transformation. In other words, companies sharing their best experiences to each other is the most important factor. I would not pick out any one thing more than intercompany communication. That means we have to create save spaces where these challenges can be met.    
Klimatsmart ekonomi 
Vad behövs för att skapa en klimatsmart och ekonomiskt lönsam samhällsutveckling. Det var temat för Ã¥rets upplaga av Klimatforum. 

- Företag som har ett aktivt klimatarbete klarar kriser bättre, sa Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande, Folksam.

Ta del av konferensen i efterhand här.
Vilka är dina tre bästa tips för lyckad opinionsbildning i klimatfrÃ¥gan? 
Hagainitiativet publicerar löpande tips frÃ¥n ett antal profiler inom media, näringsliv, forskning, politik med mera kring hur du blir en framgÃ¥ngsrik opinionsbildare för klimatet. 

- Sluta svara på lobbyisternas och klimatförnekarnas påståenden, säger Johan Ehrenberg, ägare och styrelseordförande, ETC företagen.
- Tänk ”I have a dream” inte ”I have a nightmare, säger Fredrik Moberg, Communications Advisor at Stockholm Resilience Centre.

Läs mer
Näringslivets möjligheter
Sveriges Ingenjörer bjöd in Hagainitiativet till sin Ã¥rsstämma tidigare i november för att  lyfta näringslivets möjligheter i klimatomställningen. Anna Denell, hÃ¥llbarhetschef, Vasakronan och Nina Ekelund, Hagainitiativet medverkade.
- På Vasakronan har vi under de senaste fem åren minskat vår energianvändning med 30 procent. Det gör att våra energikostnader sjunkit med ungefär 100 miljoner kronor, sa Anna Denell.
Vasakronan utvecklar laddparker 
Vasakronan har en av Sveriges största laddparker för elbilar. Totalt byggs 66 nya laddplatser för att människor enkelt ska kunna ladda sin elbil, till exempel vid arbetsplatsen. Projektet är en del i Vasakronans arbete för fossiloberoende transporter och resor. Laddplatserna kommer att finnas i anslutning till Vasakronans byggnader, bÃ¥de i garage och pÃ¥ öppna besöksplatser. Läs mer 
Ny lösning gör det möjligt att återvinna aluminium ur restavfall
En stor del av Stena Recyclings aluminium förädlas hos systerföretaget Stena Aluminium i Älmhult och blir nya produkter för samhället. Nu har bolaget utvecklat en ny lösning som gör det möjligt att Ã¥tervinna aluminium ur slagg, vilket i sin tur tar bort lÃ¥ngväga avfallstransporter och minskar behovet av deponi. En investering pÃ¥ 30 miljoner i en ny anläggning kommer att vara avbetald pÃ¥ tre Ã¥r och visionen är att bli helt utan restprodukter i framtiden. Läs mer
Kraftig ökning av elbilsladdning på McDonald’s
Ã…r 2009 installerades den första laddstolpen pÃ¥ McDonald’s Lindvreten i Skärholmen. Idag finns 25 laddstolpar runt om i Sverige och även om det fortfarande finns fÃ¥ laddbara fordon sÃ¥ kan konstateras att möjligheten att ladda pÃ¥ McDonald’s utnyttjas allt flitigare. I oktober 2013 laddades el för ca 130 mils körning pÃ¥ McDonald´s restauranger och i oktober 2014 laddades el för över 2600 mils körning. Det innebär en ökning med drygt 2000 procent. 
Mer kaffe, mindre klimatpåverkan
Sedan 2005 har klimatpÃ¥verkan i kafferosteriet minskat med 31 procent. Det och mycket annat kan du läsa i Löfbergs nya hÃ¥llbarhetsredovisning. 
Läs mer
 
Värmande råd till kunder om energianvändning
Under 14 dagar har Fortum Värmes Hotspot varit på turné på Östermalm i Stockholm. Under dessa dagar har det genomförts hela 2489 samtal med allmänheten och 314 kundmöten. Ett syfte har varit att på ett lättillgängligt sätt ge råd kring effektiv energianvändning. Genom mötena har Fortum Värme lyckats skapa värdefulla relationer och fått prata om hur Fortum Värme tillsammans med kunden är en del i kretsloppet som bidrar till en hållbar stad. Fortum Värme erbjuder fjärrvärmekunder kostnadsfri rådgivning året om. Läs mer
Statoil’s miles diesel bio finns nu på 280 stationer
Produkten bestÃ¥r av upp till 30 procent förnybart bränsle. Det reducerar koldioxidutsläppen med upp till 22 procent jämfört med marknadens standarddiesel. Precis som i all miles diesel har det tillsatts ett multifunktionellt additiv som ger en effektivare förbränning och därmed minskad förbrukning med upp till 2 procent. Läs mer 
Mer förnybart hos HKScan Sweden 
HKScan Sweden fortsätter sitt arbete med att gÃ¥ över till förnybara energikällor. Den senaste satsningen har skett i Skara där olja bytts ut mot fjärrvärme och biogas, i storlek motsvarar övergÃ¥ngen cirka 650 villors Ã¥rliga energiförbrukning. Sedan tidigare pÃ¥gÃ¥r ett arbete med att Ã¥tervinna värmen och tillverkar 90 procent av det egna varmvattnet. 
Fortum har byggt sin största anslutning av vindkraft någonsin
20 vindkraftverk i kommunerna Orsa och Mora ska leverera el som motsvarar vad 33 000 normala hushåll använder på ett år. Läs mer
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Carl Hall: Energi är en affär - inte religion  
Vi börjar se klara tecken pÃ¥ att bÃ¥de vind- och sol hÃ¥ller pÃ¥ bli mer mogna branscher och att bidragsberoendet börjar minska. PÃ¥ senare tid har vi därför tittat pÃ¥ en del investeringsmöjligheter som har sett riktigt spännande ut. Läs inlägg 
Eva Eriksson: Samarbete lyfter klimatarbete 
Ingen kan göra allt, men alla kan göra nÃ¥got. Gör man saker tillsammans med andra kan man göra ännu mer. Det vet vi av erfarenhet. Lärdomen är att bÃ¥de ge och ta hjälp. Läs inlägg
Martin Johansson: Som man sår får man skörda
Den kunskap som vÃ¥ra bönder i generationer har utnyttjat för att bruka marken och sakta men säkert lärt sig bemästra för att fÃ¥ ut bättre och större skördar som kan mätta en ständigt växande befolkning. I ett framtida mer oförutsägbart klimat blir den kunskapen viktigare än nÃ¥gonsin. Läs inlägg 
Anna Roosvall: Mediebevakning av klimatförändringar 
Trots att det i Sverige i princip råder konsensus om att klimatförändringar är en realitet, att de är orsakade av människor, och att vi behöver göra något åt dem, är alltså debatten livlig här. Läs inlägg

Nasas film över koldioxidutsläpp 

I en video frÃ¥n Nasa visas hur utsläppen av koldioxid fördelas i atmosfären under ett Ã¥rs tid. Videon visar tydligt hur koncentrationen av koldioxidutsläpp i atmosfären varierar Ã¶ver Ã¥rstider samt pÃ¥ vilka platser de största utsläppen sker. Läs mer
 

KlimatfrÃ¥gan i fokus i SVT:s program Runda bordet   

De stora frÃ¥gorna om vad som pÃ¥verkar vÃ¥r omvärld, vÃ¥rt samhället och vÃ¥ra liv, lyfts fram i SVT:s nya program Runda bordet. KlimatfrÃ¥gan var fokus för det första avsnittet och de som deltar i samtalet är Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Recilience Centre, Annika Jacobson, chef Greenpeace Sverige, Karin Bradley, biträdande lektor i hÃ¥llbar stadsutveckling KTH, Gustaf Arrhenius, professor i filosofi och Olof Persson, vd och koncernchef Volvo. Läs mer
Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Statoil Fuel & Retail Sverige, Stena Recycling, Sveaskog samt Vasakronan.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se
Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter