Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev december
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Vilket klimatår för företagen!

Företag som tar klimatansvar har peakat under det senaste året. Mitt under klimatmötet i Marrakech kom uppropet med över 500 företag ”Business backs low-carbon USA” med önskemål om att USA ska fortsätta stödja Parisavtalet, investera klimatsmart och fortsätta med aktiv klimatpolitik - allt för att värna USA:s framtida välfärd. Heja! 

Samtidigt har Haga släppt rapporter, arrangerat seminarier, skrivit artiklar och mött politiker för att samtala om hur klimatpolitiken kan bli än mer lönsam för företagen. Mycket är redan lönsamt – det visar undersökning efter undersökning – stärkt varumärke, kostnadsbesparingar och efterfrågan från kunder toppar listan. Men samarbetet mellan företag och politiker kan stärkas – vi ser fram emot fler klimatledare under 2017. 

God Jul och glad läsning!

PS. Apropå ”klimatledare” – vi syns den 25 januari 2017.

 

Hallå där Carl von Schantz, tf vd, Lantmännen Agroetanol

EU-kommissionen presenterade nyligen en färdplan för förnybar energi, hur ser ni på förslaget? 
-  Om vi börjar med det positiva, så är det bra att det verkar bli ett fungerande regelverk för fasta biobränslen. Negativt är Kommissionens förslag till utfasning av grödbaserade biodrivmedel, där vi tycker att man hamnat helt fel och tyvärr drar dåliga och bra biodrivmedel över en kam. Man vill fasa ut alla grödbaserade biodrivmedel, men vi menar att man istället borde skärpa kraven på klimateffektivitet och hållbarhetskriterierna samt kontrollerna vid produktionen av grödorna. Mycket av den negativa synen på grödbaserade biodrivmedel kommer av kritiken mot palmoljeproduktionen i Sydostasien och då borde man snarare skärpa kraven på den typen av produktion och inte fasa ut grödbaserade biodrivmedel som bevisligen är hållbara och klimateffektiva.

Vad önskar du dig inför julen?

- Snö och kyla. Låt oss göra allt vi kan för att minska den globala uppvärmningen.

Läs hela intervjun här.

Välkommen på frukostmöte 25 januari

Leda för att bli omvald eller leda för en hållbar värld? Vilket ansvar för klimatet har ledarskapet? Hur kommer Brexit och Trump påverka klimatpolitiken? Vilka är de nya klimatledarna i Sverige och i världen? Hur bör Sverige leda för att höja tempot i klimatfrågan?

Tid:  25 januari 2017, kl. 8.00-9.30 (frukost från 07.30)
Plats: Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Arrangör: Hagainitiativet
Twitter: #haga17
Anmälan: Anmäl dig här

Medverkande:
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat (MP)
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
Anders Egelrud, vd, Fortum Värme
Göran Holm, vd, HKScan
Björn-Ola Linnér, professor vid Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet
Mona Riabacke, Fil.Dr. Risk- & Beslutsanalys, författare och rådgivare
Moderator: Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet
Fler talare tillkommer

Missade du frukostmöte om hur klimatpolitiken kan bli lönsam för företagen?

Hagainitiativet ordnade tillsammans med Företagarna och Miljöpartiet frukostmöte i riksdagen om hur klimatpolitiken kan bli lönsam för företagen 9 november. Vilken politik vill svenska företag se? Vad krävs för att företag ska bli vinnare i klimatomställningen? Vad gör politiken för att underlätta för företagen i klimatomställningen?

Missade du frukostmötet? Det går att se på SVT Forum här.

 

Nu krävs blocköverskridande samarbete kring EU:s viktigaste styrmedel

- Vi välkomnar den skärpning som regeringen nu föreslår för utsläppshandeln och nu behövs mer än någonsin blocköverskridande samarbete och enighet. Företag som satsar på klimatsmart teknik gynnas av en skärpt utsläppshandel. Utsläppshandeln är EU:s viktigaste styrmedel för att nå EU:s klimatmål och Parisavtalet. En stärkt utsläppshandel höjer priset för den som påverkar klimatet, vilket främjar ny teknik bland innovativa företag. 

Det skriver 
Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet i Aktuell Hållbarhet, läs debattartikeln här.

 
Siemens på bra väg att bli klimatneutrala
För ett år sedan, inför klimatavtalet i Paris, lovade Siemens att som världens första globala industriföretag nå klimatneutralitet år 2030 med ett delmål att halvera utsläppen till år 2020. Så här ett år senare har företaget tagit ett rejält kliv i rätt riktning och minskat sina koldioxidutsläpp med hela 20 procent. Läs mer här.
Matbutiker inför digitala kvitton
Under ett år har tio Handlar´n-butiker testat att erbjuda sina kunder digitala kvitton istället för papperskvitton. Resultatet visar att 80 procent av kunderna valde digitalt kvitto, vilket sparade i snitt 35 333 papperskvitton per butik och år. Nu har Axfood skrivit avtal med Findity AB, som tagit fram den tekniska lösningen, om att erbjuda tjänsten till fler butiker. 
Lantmännens klimatsmarta svamp tvåa i Vinnovas proteintävling
Femton olika projekt beviljades i våras en halv miljon kronor var från Vinnova för att utveckla ett klimatsmart protein. Lantmännens bidrag är en svamp med högt proteininnehåll och låg klimatpåverkan. I november var det dags för tävling och provsmakning i Grythyttan. Lantmännen serverade miniburgare och friterade falafelbollar med svampprotein som bas och lyckades få en hedrande andraplats. Ett projekt med Lupinärtor vann förstapriset. Läs mer här.
Grönare kaffetransporter
Minimal klimatpåverkan var en viktig aspekt när Löfbergs nya höglager i Karlstad. För att transportera kaffet mellan rosteriet och lagret används en ny Scaniahybrid som minskar koldioxidutsläppen med drygt 90 procent. Läs mer här.
Spontan reningsprocess minskar klimatpåverkan
Stena Recycling i Halmstad utvecklar en reningsprocess för behandling av oljehaltigt eller industriellt avloppsvatten som bolaget tar emot. Den energi som uppstår i processen kan också tas tillvara och därmed ersätta fossilt bränsle. Läs mer här.
Minskat matsvinn med rätt förpackning
Matsvinn är en global utmaning. Med tanke på att nästan allt livsmedel vi äter idag har varit förpackat i någon form, spelar förpackningens utformning och kommunikation en viktig roll för att bevara innehållet hela vägen från packare, lager och butik ända hem till slutkonsument. I utvecklingsprojektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn”, som Axfood medverkar i sedan start, är målet att kartlägga mängd och orsak till svinn i hela värdekedjan och utveckla nya innovativa förpackningslösningar som reducerar svinnet. Läs mer här.
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
 
Elisabet Qvarford: Klimatfrågan är en av flera anledningar till att välja svenskt kött
"Utan betande djur skulle vi på sikt bli av med våra öppna landskap. Våra hagmarker skulle växa igen och bli till skog. Det skulle drabba många insekter, fjärilar, bin och många fåglar som är beroende av just hagmarkerna. Mångfalden av arter som lever i det öppna landskapet har god inverkan på såväl matproduktion, ren luft, kolinlagring och pollinering". Läs mer här.
Mikael Karlsson: Marrakech – en klimatmanifestation för framtiden
“Den klimatpolitiska gryningen i Paris var bara en början. Åtgärdssolen lyser allt högre på himlen och det kan inte ens den mest trumpna aktör förstöra.” Läs mer här.

 
Svante Axelsson: Trump är trots allt bara ett farthinder – främst för USA
"Att Trump blev vald till USA president sände förstås en chockvåg genom församlingen men fick snarare en sammanhållande kraft än tvärtom. Kina visade ledarskap och inget land tycktes darra på manschetten även om Trump har sagt sig vilja hoppa av Parisavtalet.”
Läs mer här.


 
Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partner Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter