Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev augusti 2015
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Ta större klimatansvar

Vi gÃ¥r en spännande höst till mötes. Om nÃ¥gra fÃ¥ veckor möts alla FN:s länder för att besluta om de nya hÃ¥llbarhetsmÃ¥len. BistÃ¥ndsminister Isabella Lövin har kommenterat hur näringslivet pÃ¥verkas av de nya mÃ¥len. ”Företagen kan stimulera mycket större investeringar och kapitalflöden än bistÃ¥ndet kan göra” säger Lövin. 

Samtidigt säger Lars Andersson, Nordenchef i AkzoNobel och nya medlemmar i Hagainitiativet, att de kommer med i Hagainitiativet för att bidra med att pÃ¥verka företag, politik och opinion att ta ett större klimatansvar. 

Just så är det! Vi från Hagainitiativet uppmuntrar företag att ta större klimatansvar. Ju fler företag som tar klimatansvar, desto fler hållbara investeringar. Tack Isabella och tack Lars!

Trevlig läsning!


PS. Har ni sett att Johan Rockström och Mattias Klum har kommit ut med en ny bok Big World Small Planet? Borde inte denna bok ligga pÃ¥ varje VD:s nattduksbord? 


 

Hej bistÃ¥ndsminister Isabella Lövin (MP)

Den 25-26 september ska de nya globala hÃ¥llbarhetsmÃ¥len, som ska efterträda milleniemÃ¥len, antas av alla FN:s medlemsländer i New York. 

Vad betyder de nya hållbarhetsmålen för Sverige?
- Den nya agendan och dess 17 mÃ¥l för hÃ¥llbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling  ger hela världen en möjlighet att tillsammans systematiskt jobba för att uppnÃ¥ verklig global hÃ¥llbarhet i alla dess tre dimensioner; social, ekonomisk och miljömässig. 
För Sverige utgör den en unik chans att skapa ett nationellt lÃ¥ngsiktigt samarbete för hÃ¥llbar utveckling mellan olika aktörer - regeringen, näringslivet, fackföreningsrörelsen, civilsamhället, akademia och medborgare. 

Vad kommer hållbarhetsmålen betyda för näringslivet?

- Den ger näringslivet en ytterst viktig roll, och det svenska näringslivet stÃ¥r förhÃ¥llandevis väl rustat för detta arbete. Ansvarstagande är enda sättet att lÃ¥ngsiktigt gynna företagsklimat och lÃ¥ngsiktigt hÃ¥llbart växande i det globala syd. Företagen kan genom sitt agerande stimulera mycket större investeringar och kapitalflöden än nÃ¥gonsin bistÃ¥ndet kan göra. DÃ¥ är det extremt viktigt att dessa investeringar stimulerar en socialt och miljömässig hÃ¥llbar utveckling.

Vad behövs för att kunna uppnå målen?
- Politiskt ledarskap, samarbete, resurser och engagemang frÃ¥n alla aktörer och invÃ¥nare i Sverige. Detsamma gäller förstÃ¥s ocksÃ¥ i det internationella samarbetet, där FN kommer att spela en central roll för att stödja genomförandet. Samarbete och lärande mellan olika regeringar och aktörer kommer att bli centralt. Men medborgarengagemang, bottom-up initiativ och entusiasm kommer att bli  avgörande för att fÃ¥ momentum och politisk vilja - och för att utkräva politiskt ansvar. Allas deltagande blir avgörande.


Läs mer här.

HallÃ¥ där Lars Andersson, Nordenchef, AkzoNobel, som är ny medlem i Hagainitiativet

Varför går ni med i Hagainitiativet?
- Hagainitiativet innebär att vi kan dela med oss av vårt arbete i värdekedjan och lära oss av vad andra företag som tar stort klimatansvar, gör för att minska sina utsläpp. Samtidigt är det en fantastisk plattform för att påverka företag, politik och opinion i stort att ta ett större klimatansvar.

Vad vill ni berätta om ert klimatarbete?
- Vi arbetar ständigt med att energieffektivisera och se över avfallsströmmar och direkta utsläpp på våra anläggningar, men främst har vi insett att vi behöver arbeta med hela värdekedjan, från naturresurser till återvinning av våra produkter, för att kunna minska klimatpåverkan av våra produkter.

Hur ser ni att ni bäst kan bidra till klimatomställningen?
- Kemins funktion är att effektivisera processer. Genom att fokusera på mer hållbara lösningar för våra kunder, och att göra det med produkter som producerats från förnybara råvaror, kan vi ge vinster för oss, våra kunder och vår planet.


Läs mer här.
En transparent klimatredovisning - nya affärer?


Vad är affärsnyttan med ett transparent klimat- och miljöarbete? Är regeringens planer på att införa lagstadgade krav på hållbarhetsrapportering rätt väg att gå? Vilka fördelar ser finanssektorn med transparens och lagstadgade krav på rapportering?

Här kommer några citat från Hagainitiativets frukostmöte den 31 augusti. Större delen av panelen ställer sig positiv till lagförslaget om obligatorisk hållbarhetsredovisning och anser att det är ett steg i rätt riktning.

Parul Sharma, rektor, the Academy for Human Rights in Business: 83% av vd:ar anser att en reglerad hållbarhetsredovisning är rätt väg att gå.

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar, Nordea: Vi ser inget negativt med lagförslaget. Lagstiftningen kommer leda till att fler företag får ut ett högre investeringsmässigt värde.

Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat, Svenskt Näringsliv: Att redovisa hållbarhetsarbete är inte samma sak som att faktiskt arbeta med frågorna. Det går att göra utan krav på redovisning.

Anders Egelrud, vd, Fortum Värme: En ökad transparens i hållbarhetsredovisning leder till mer finansiering av hållbara insatser.

Cecilia Våg, hållbarhetschef, Stena Recycling: Vi vill samarbeta med leverantörer som hållbarhetsredovisar, det underlättar också Stena Recyclings egna hållbarhetsarbete.

Claes Johansson, chef hållbar utveckling, Lantmännen: Affärnyttan för Lantmännen? Starkare varumärke, bättre affärer, minskade risker och effektivare resursanvändning.

Läs mer
här. 

 
Ett stort tack till alla er som kom till Hagainitiativets seminarier under Almedalsveckan.
Hagainitiativet arrangerade tillsammans med Stockholm Environment Institute och MISUM Handelshögskolan ett seminarium om hållbar näringslivspolitik. Vi har samlat ett axplock bilder och citat från seminariet här.
 
Behöver vi lägga ner Sverige AB?

Med dagens utsläppstrend krävs en global tvärnit till noll inom 30 år om klimatmålet ska klaras. Vilka krav ställer det på de mest utvecklade länderna? Hur skapas goda exempel som katalyserar den omställning som behövs? Hagainitiativet antar utmaningen att samhället ska nå utsläpp nära noll till 2030.

Går det att nå nollutsläpp till 2030?
Anders Egelrud, vd, Fortum Värme: Vi lovar att fjärrvärmen når nära noll 2030 inklusive värdekedjans utsläpp. Vi kan skapa klimatsänkor som vi sedan kan exportera.

Vilket stöd behövs från politiken för att kunna höja ambitionerna ytterligare?
Anders Strålman, vd och koncernchef Axfood: Vi behöver långsiktiga politiska lösningar som går över blockgränsen.


Fler bilder och citat från talarna hittar du här.
 
VD med fika

Kända politiker frågade ut vd:arna i Hagainitiativet med sina vassaste frågor om klimat och miljö vid Löfbergs Kaffevagn. Menar verkligen vd:arna allvar med sitt klimat- och hållbarhetsengagemang? Vad driver dem till att agera? Vems är ansvaret för klimatet egentligen?

Johan Hultberg, riksdagsledamot (M), var en av politikerna som fick chansen att grilla vd:arna. Se fler bilder och citat frÃ¥n de andra politikerutfrÃ¥gningarna här.

 
Ambitiösa miljömål stärker näringslivet

Hagainitiativet medverkade på frukostmötet Hur kan ambitiösa miljömål stärka näringslivet i Östergötland som arrangerades av Cleantech Östergötland och Östsvenska Handelskammaren. Kommunalråd från Linköping och Norrköping, ledamöter från Miljömålsberedningen samt representanter för miljöteknikföretag i regionen diskuterade på vilket sätt klimatförändringarna ställer krav på ökat tempo i omställningen till förnyelsebara bränslen och hållbara lösningar. Slutsatsen var att tekniken finns men politiken ligger efter. Flera medverkande såg också stora möjligheter med att stärka näringslivets konkurrenskraft genom en tuffare miljöpolitik.
Läs mer här.
Hagainitiativet om Johan Rockströms förslag

Supermiljöbloggen har nyligen haft en artikelserie där de frÃ¥gat representanter för samtliga riksdagspartier, men ocksÃ¥ till ett antal företag och organisationer hur de ser pÃ¥ det förslag som professor Johan Rockström vid Stockholm Resilience Centre lyfte under hans sommarprat i P1 i somras, om att det behövs ett nytt svenskt klimatmÃ¥l. Supermiljöbloggen kontaktade Hagainitiativet för att höra hur vi ser pÃ¥ förslaget om att Sverige kan bli världens första helt fossilfria välfärdsnation till 2030.

-Vi välkomnar Johan Rockströms förslag som ligger i linje med vad Hagainitiativet föreslog i mars i Ã¥r. I vÃ¥r rapport, En vinnarpolitik för klimatet och näringslivet, föreslog vi att klimatpolitiken riktas in mot utsläpp nära noll i Sverige vid 2030 och för hela EU bör samma mÃ¥lsättning gälla senast 2040. Detta förslag har vi ocksÃ¥ lagt fram i MiljömÃ¥lsberedningen, svarar Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet, i en kommentar. Läs mer här.

Johan Rockström avslutade artikelserien om möjligheterna att skapa ett fossilfritt Sverige till Ã¥r 2030. Läs mer här.

Företagare - du har väl berättat om ditt klimatmål?

I december träffas världens ledare för att besluta om ett nytt klimatavtal. Du har möjlighet att bidra positivt till processen genom att berätta om vilket klimatmål ditt företag har på NAZCA:s hemsida. - Ju fler företag som berättar om sina klimatmål desto bättre. Då bidrar vi till att visa att det finns ett tryck i klimatfrågan från näringslivets håll, säger Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet.

NAZCA - the Non-State Actor Zone for Climate Action – visar klimatlöften från företag, städer, regioner och investerare. NAZCA lanserades på klimatmötet i Lima och syftet är att bygga momentum inför COP21 i Paris.

Läs mer här.
En vision om den hållbara staden
Hur kan Stockholm se ut år 2030 och hur kan ett energibolag bidra till en hållbar stadsutveckling? Fortum Värme och arkitektbyrån White har tagit fram en film som sammanfattar resultatet från dialogmöten mellan Fortum Värme och energikunder, fastighetsägare, forskare och hållbarhetsspecialister under våren 2015. Se filmen här.
Pant även på saftflaskor
FrÃ¥n och med den 15 september blir det för första gÃ¥ngen möjligt att panta även saftflaskor i Sverige, ett initiativ frÃ¥n Axfood. Ã…sa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar pÃ¥ Axfood, hoppas och tror att detta är början pÃ¥ en utvidgad och förändrad syn pÃ¥ pantsystemet i Sverige.
– Vi är de första som gör detta på frivillig väg. Ökad pant är bra för såväl klimatet som för minskad nedskräpning. De flaskorna går dessutom att smälta ner och göra nya av.
Läs mer här fr.o.m. 14 september.
Debattartikel: Sverige kan skapa en fossilfri transportsektor
Under oljekrisen pÃ¥ 70-talet var det skogstillgÃ¥ngarna som gjorde det möjligt för Sverige att bryta beroendet av kol och olja i el- och värmeproduktionen. Vi kan idag göra samma resa frÃ¥n fossila drivmedel till förnybara. Det skulle skapa jobb och minska vÃ¥ra totala utsläpp av koldioxid med en tredjedel, motsvarande 18 miljoner ton. Läs mer här.
Gröna datahallar ger Stockholm unika möjligheter
Fortum Värmes koncept Öppen Fjärrvärme ger datahallar nya möjligheter att sälja tillbaka spillvärmen som tidigare fläktades ut. Detta gör Stockholm världsunikt som framtida etableringsplats. Värmen från Green Hub som byggs i Norra Djurgårdsstaden kommer till exempel att kunna värma cirka 20 000 invånare. Läs mer här.
Seminarium om hållbarhet och partnerskap
Alla är överens om att enda sättet att ta oss an hÃ¥llbarhetsutmaningarna i samhället är genom samarbete. Men hur skapar man framgÃ¥ngsrika partnerskap inom hÃ¥llbarhet? Hur mäter man resultat? Hur skapar man engagemang? Välkommen till Coca-Cola Enterprises seminarium som bland annat gästas av Stadsmissionen, Städa Sverige och Hagainitiativet. Läs mer här.
Skrotbilar i naturen - ett växande problem
Dumpning och illegal skrotning av fordon i naturen blir ett allt större problem. Stena Recycling AB tillsammans med Bil Sweden, Håll Sverige Rent, SKL, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund samt Bilretur kommer med anledning av det med ett gemensamt förslag på åtgärd för att skapa ytterligare möjligheter för markägarna att agera. Enligt förslaget bör staten och kommunerna ersättas när övergivna bilar tas om hand och det görs förslagsvis genom att höja och utöka användningen av Vägtrafikregisteravgiften. Läs mer här.
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Johan Sandström: Intermodal trafik är framtiden
För ett hållbart transportsystem så är ofta kombinationen tåg den långa sträckan och lastbil sista biten det bästa alternativet som minskar buller, trängsel, olyckor och klimatpåverkan. Läs mer här.
Jenny Sonesson: Agera för den gröna oljereserven
VÃ¥r skog kan bidra till bättre klimat, ökad export, fler jobb, en levande landsbygd och stärkt konkurrenskraft för skogsnäringen. Läs mer här.
Anders Wijkman: Därför är pÃ¥vens encyklika sÃ¥ viktig
Vad klimatdebatten i första hand måste handla om är vårt gemensamma ansvar både för människors välbefinnande, nu och i framtiden, och för övriga livsformer på planeten. Den diskussionen har på något egendomligt sätt hamnat i skymundan fram till idag. Det är därför påvens nyligen publicerade encyklika är så viktig. Läs mer här.
Vera Söderberg: Elefanten i rummet för köttproduktion
Köttproduktion står för 14.5 procent av de globala utsläppen, de största klimatutsläppen uppstår i primärproduktionen, när djuren föds upp. Genom att globalt använda de bästa produktionsmetoderna som finns idag i varje region kan man minska de totala utsläppen med 20-30 procent enligt FAO. Läs mer här.
Klimatmarta städer kan rädda världen
Gröna byggnader och bättre infrastruktur skulle inte bara stimulera ekonomisk tillväxt utan också minska utsläppen av koldioxid motsvarar Indiens årliga produktionen. Läs mer här.

5 Ways to Reduce the Drivers of Climate Change
World Bank Group President Jim Yong Kim laid out five key areas where policies and growth choices can help reduce the drivers of climate change.
“We have to keep the economy growing – there is no turning back on growth,” 

Läs mer här.
 
Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Statoil Fuel & Retail Sverige, Stena Recycling, Sveaskog samt Vasakronan.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter