Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev februari
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Är det så krångligt med klimatfrågan?

Ja, det är krÃ¥ngligt när biobränslen är dyrare än fossilt och när lÃ¥ngsiktigheten saknas. Läs intervjun med Petter Holland, vd för Preem.  Och nej, lösningar finns här, företagen ser att varumärket stärks med ett ambitiöst klimatarbete och att ”hÃ¥llbara affärer är lönsamma affärer pÃ¥ sikt”. 

Hagainitiativet har också kommenterat Miljömålsberedningens förslag. Vi ser att ambitiösa klimatmål triggar och skapar innovation. ”Vår erfarenhet är att ett långsiktigt och klokt klimatarbete stärker varumärket, attraherar nya kunder och skapar jobbtillfällen.”

Det är helt enkelt inte så krångligt.


Trevlig läsning!

 

HallÃ¥ där Petter Holland, vd pÃ¥ Preem, som är nya medlemmar i Hagainitiativet

Vad är det som driver er att minska klimatpåverkan?
- Transportsektorn står idag för en tredjedel av de svenska klimatgasutsläppen. Som Sveriges största producent av drivmedel och med en vision som siktar högt ”Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle” har Preem ett stort ansvar i arbetet med att minska utsläppen av koldioxid och möta de krav på minskade utsläpp av växthusgaser som kommer från både nationellt och internationellt håll.

Är det lönsamt att ställa om från olja till förnybart?
- Vi på Preem har de tekniska förutsättningarna i våra raffinaderier, vi har infrastrukturen på plats och vi har kompetensen i våra medarbetare. Vi arbetar med att gradvis ställa om våra raffinaderier mer och mer mot bioraffinaderier och succesivt byta ut den fossila råvaran mot förnybara. Men för att lyckas med det behöver vi investera och satsa långsiktigt. Nu är det upp till regeringen att i lagstiftning och andra spelregler som de upprättar visa att de menar allvar med sina högt ställda mål. Men vi är övertygade om att en hållbar affär är lönsam affär på sikt både för oss och kommande generationer.


Varför har ni gått med i Hagainitiativet?
-
Genom att bli medlem i Hagainitiativet har vi tillsammans med andra företag med höga ambitioner precis som vi,  en stark plattform att visa hur industrin är en del av lösningen.

 

Välkommen pÃ¥ frukostmöte 21 mars

Stärks konkurrenskraften med ambitiösa klimatmål? Vad säger företagen och vad säger branschorganisationerna? Vilka företag och branscher är förlorare i klimatomställningen? Vilka är vinnare? Är finansbranschen redo? Vad betyder det för Sverige med företag som ligger före?

Tid: Måndag 21 mars, kl. 8.00-9.30 (frukost från 07.30)
Plats: Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Medverkande:
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP)
Fil Dr Eva Alfredsson, analytiker på Tillväxtanalys, forskare på KTH och expert i Miljömålsberedningen
Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning, Sjunde AP-fonden
Günter MÃ¥rder, vd, Företagarna 
Rickard Nordin (C) ledamot
Ulf Wikström, hållbarhetschef, Fortum Värme
Moderator: Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet


Fler talare tillkommer.

Anmälan: Anmälan görs här. Frukostmötet är kostnadsfritt, först till kvarn gäller.

Välkommen pÃ¥ frukostmöte 5 april

Hur agerar företagen med de nya internationella besluten på plats och vad gör politiken? Hur kan målen genomföras i företagen? Vilka affärsmöjligheter finns för företagen i den omställning som nu sker? Hur skapas bra samverkan mellan företag, det offentliga, forskning och civila samhället för att uppnå Parisavtal och hållbarhetsmål?

Tid: Tisdag 5 april, kl. 8.00-9.30 (frukost från 07.30)
Plats: Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Medverkande:
Ardalan Shekarabi, civilminister (S)
Yvonne Ruwaida, statssekreterare, miljö- och energidepartementet (MP)
Johan Hultberg, (M), ledamot
Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor samt forskningschef, Jernkontoret
Anders Egelrud, vd, Fortum Värme
Olof Johansson, miljöchef, Sveaskog
Rønnaug Vinje, hållbarhetschef, Coca-Cola Enterprises Sverige
Moderator: Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet


Anmälan: Anmälan görs här. Frukostmötet är kostnadsfritt.

Hej Olof Johansson, tf chef för stab skogsbruk pÃ¥ Sveaskog som nu ger ut en grön obligation

Varför ger ni ut grön obligation? 
- Vi använder obligationslån till finansiering av verksamheten. Genom att nu introducera gröna obligationer vill vi dels profilera Sveaskog men också pröva efterfrågan på en snabbt växande marknad där hållbarhetsaspekter blir allt viktigare.
 
Gröna obligationer har hittills mest använts till att finansiera specifika hÃ¥llbarhetsprojekt, vad är skillnaden med den obligation Sveaskog ger ut? 
- Skillnaden är att denna obligation kan användas till allmän finansiering av verksamheten eftersom den i sin helhet bedöms ha en övervägande positiv miljöpåverkan.
 
Sveaskog har efter granskning av norska DNV GL bedömts som ett så kallat ”pure play company” vad är det?

- Det är beteckningen på ett företag som har en utpräglat grön profil genom att minst 90% av intäkterna kommer från verksamhet med tydligt positiv miljöpåverkan. Viktiga delar i detta för Sveaskogs del är uthållig produktion av förnybar råvara, ett ambitiöst naturvårdsprogram och en tydligt positiv klimateffekt av verksamheten.

Läs mer här.

Hagainitiativet medverkar pÃ¥ Naturskyddsföreningens seminarium: Hur kan finanssektorn bidra till hÃ¥llbar utveckling?

Med ett klimatavtal i hamn och växande krav på företagens ansvarstagande, samtidigt som förtroendet för finanssektorn minskar, öppnar sig möjligheter för att utveckla hållbara finansiella produkter. Allt fler finansiella institutioner har börjat inse värdet av att arbeta långsiktigt för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hur ser denna utveckling ut? Hur kan banker, försäkringsbolag, fastighetsförvaltare och offentliga institutioner påverka utvecklingen i en mer hållbar riktning och beakta även sociala och miljömässiga aspekter vid kreditgivning och i investeringsbeslut?

Den 9 mars kl. 15.30-18.00 arrangeras det första seminariet inom ramen för Naturskyddsföreningens projekt inom hÃ¥llbar finans och sparande. 

Läs mer här.

Debattartikel: Starkt klimatmål sporrar svenska företag

Dagens Industri skrev i veckan om den kritik som Svenskt Näringsliv, LO och LRF lagt fram mot klimatmÃ¥len.

- Vi ser att ett ambitiöst mÃ¥l kan trigga innovation och det ger en tydlig signal till näringslivet att klimatfrÃ¥gan är prioriterad. Ett ambitiöst mÃ¥l kommer driva innovation av klimatsmart och fossilfri teknik. Alla sektorer kan inte springa lika fort. Men utan mÃ¥l – ingen tävling, skriver Nina Ekelund, programdirektör pÃ¥ Hagainitiativet i ett svar i en debattartikel i Miljöaktuellt. Läs debattartikeln här.

Nu proveldas Fortum Värmes biokraftvärmeverk
Fortum Värme gÃ¥r nu in i slutskedet av driftsättningen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan, i Stockholm. Senaste veckorna har pannan börjat eldas med flis och när anläggningen är i drift tas ett stort steg mot mÃ¥let att fjärrvärmen ska produceras till 100 procent av förnybar eller Ã¥tervunnen energi. Läs mer här.
Willys mål för minskat matsvinn
Nyligen införde Frankrike en lag som gör det förbjudet för franska livsmedelskedjor att slänga mat. PÃ¥ hemmaplan i Sverige gÃ¥r Axfoods butikskedja Willys före och tar upp kampen mot matsvinnet genom att inleda samarbeten med lokala välgörenhetsorganisationer över hela landet. MÃ¥lsättningen för 2016 är att 200 ton mat ska gÃ¥ till välgörenhet istället för att slängas. 
Läs mer här.
Bra Miljövalintyg till Stena Recycling
Den 11 februari hölls det årliga seminariet Hållbar logistik i Stockholm där 10 företag, bland annat Stena Recycling AB, tilldelades Green Cargos nya Bra Miljövalintyg. Läs mer här.

 
Samarbete för att hjälpa smÃ¥skaliga kaffebönder 
Ã…r 2001 bildade Löfbergs tillsammans med fyra andra familjeägda europeiska kaffeföretag International Coffee Partners som arbetar för att hjälpa smÃ¥skaliga kaffebönder möta klimatförändringarna som har pÃ¥tagliga effekter pÃ¥ kaffeodlingen pÃ¥ mÃ¥nga hÃ¥ll runtom i världen. Se en film om vad Löfbergs tillsammans med deras partners gör inom Coffee & Climate här. 
Köttfria måndagar för JM
Som ett led i hÃ¥llbarhetsarbetet vill JM att maten Ã¤r lika hÃ¥llbar som övriga delar av verksamheten. En av Ã¥tgärderna är att det frÃ¥n och med februari inte serveras nÃ¥got kött pÃ¥ mÃ¥ndagar pÃ¥ huvudkontoret i Solna, varken till frukost, fika eller lunch. ”Matproduktionen stÃ¥r för en stor del av utsläppen och därför känns det viktigt att vi ser över även denna del, trots att det inte är en del av vÃ¥r kärnverksamhet”, säger Per Löfgren, hÃ¥llbarhetschef pÃ¥ JM. Läs mer här.
Klimatsmart bränslebyte för McDonald’s
I samarbete med sin logistikpartner Havi Logistics Sverige byter McDonald’s förnyelsebart bränsle för sina transporter och går över till HVO. I år kommer 90 % av transporterna köras på enbart förnyelsebart bränsle och till 2020 ska andelen vara 95 %. Läs mer här.
Biogas hos HKScan Sweden
PÃ¥ anläggning i Skara kopplades under 2015 in biogas för att producera Ã¥nga. Tidigare användes olja för att producera Ã¥nga och nu när bÃ¥de fjärrvärme och biogas är i fullt bruk i Skara har oljeanvändningen minskat med ca 85 %. HKScan Swedens totala GHG utsläpp beräknas minska med ca 4 %.  Läs mer här.
Axfood lanserar klimatsmart ekokorv
Svenskarnas vilja att äta mer grönsaker, och betydelsen av minskad köttkonsumtion, har fått Axfood att ta fram en korv med 50 procents kötthalt och 50 procent vegetabilier under det egna varumärket Garant. Korven produceras av Mälarchark i Eskilstuna och finns i två smaker: ekologisk mungbönskorv och ekologisk korngrynskorv. 50/50-korvarna är ytterligare ett steg mot ett mer hållbart sortiment hos Axfoods butikskedjor Willys, Hemköp och Tempo.
Läs mer här och här.
Minskad oljeanvändning trots kylan i januari
Årets första månad blev kall och Fortum Värmes produktionsanläggningar gick på högvarv för att förse stockholmarna med värme och varmvatten. Genom Öppen Fjärrvärme och återvinning av överskottsvärme från bland annat datahallar och livsmedelsindustri kunde oljeanvändningen under januari månad, kylan till trots, minskas med 195 ton vilket motsvarar uppvärmning av cirka 370 villor. Läs mer här.
Green Cargos pris Klimatkometen till rederiet MacAndrews 
Green Cargo arrangerar årligen seminariet Hållbar logistik, i år med Lena Erixson från Trafikverket och tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt. Under seminariet delades priset Klimatkometen ut till MacAndrews för deras integration av sjöfart och tåg i Helsingborgs hamn. Läs mer här.


 
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Mattias Goldmann: Dags för ny formtopp, Sverige!
“Knappast någon är emot visionen om Sverige som ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Låt denna enighet vara grunden för ett rejält svenskt klimatkliv, en ny formtopp!” Läs mer här.

 
Mojtaba Ghodsi: Cirkulärt tänk – en revolution inom skadereglering
“Ett cirkulärt tänk när vi jobbar med skadereglering är för Folksam ett centralt element för att minska våra kunders energi- och materialanvändning. Det är dessutom affärsnära och driver ökad nöjdhet bland våra kunder.” Läs mer här.
 

Det är alldeles för tyst om fördelarna med kött     
Det är lätt att tro att många problem vore lösta om vi alla blev veganer, eller i alla fall vegetarianer.
Men det finns en annan sida av köttfrågan som det i dag är alldeles för tyst om – producerat på rätt sätt kan kött medföra stora värden för miljön, skriver Line Gordon och Olof Olsson från Stockholm Resilience Centre.
Läs artikeln i Expressen här.

Bill Gates: World will deliver 'clean energy breakthrough' within 15 years
Tech billionaire predicts innovation will deliver the clean energy the world desperately needs, but only if young people, businesses, and governments step up to the plate, reports Business Green. 

Läs artikeln i The Guardian här.


 
Hagainitiativet bestÃ¥r av företag frÃ¥n olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpÃ¥verkan. I nätverket ingÃ¥r AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Preem, Stena Recycling samt Sveaskog.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter