Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev mars 2017
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Tack politiker!

Nu har regeringen tagit beslut om propositionen om klimatpolitiskt ramverk och i juni ska riksdagen besluta om denna. För fem år sedan föreslog vd:arna från företagen i Hagainitiativet att Sverige borde låta sig inspireras av den brittiska klimatlagen då det ger den förutsägbarhet och långsiktighet som näringslivet behöver för att öka tempot med gröna investeringar. Den samsyn som politikerna visade i Miljösmålsberedningens arbete inger hopp och visar att klimatfrågan är viktig.

Missa inte intervjuerna med två vd:ar från Haga som nu lämnar sina företag. Anders Strålman på Axfood säger att ”klimatet är en av mänsklighetens stora utmaningar” och Göran Holm på HKScan svarar på frågan varför det är viktigt att arbeta med klimatfrågan då den ger ”licence to operate”. Just så – den är avgörande ur ett mänskligt perspektiv men också central för företagen. 

Glad läsning!

Hej Anders Strålman, vd på Axfood

Du har varit med i Hagainitiativet genom Axfood sedan starten och kommer under våren att sluta som vd på Axfood. 

Varför är det viktigt för Axfood att arbeta med klimatfrågan?
-  Klimatet är en av mänsklighetens stora utmaningar. Självklart måste företagen bidra. Dessutom innebär fokus på hållbarhet så mycket positivt när det gäller modernisering och affärsutveckling. Det är också lättare att rekrytera medarbetare till ett företag där det finns engagemang. Dessutom känner jag ett personligt engagemang. Jag vill inte att mina barn ska ha en sämre miljö än vad jag har.

Bidrar Axfoods arbete med klimatfrågan till nya affärer hos er?
- Det bidrar inte så mycket till helt nya affärer. Vi köper och säljer mat helt enkelt. Men det påverkar hur vi gör det. Fast ibland kan det faktiskt bli nya affärer som att lagret i Jordbro har blivit leverantör av fjärrvärme till Vattenfall istället för att vara en stor fjärrvärmekund. 


Vad är ditt råd till andra vd:ar – hur sätter man igång att jobba med klimatfrågan?
- Engagera din ledningsgrupp och få dem att känna att du verkligen uppskattar deras engagemang i frågan. Sedan är det viktigt att personligen intressera sig och se till att det finns resurser när det behövs.


Läs hela intervjun här.

Hej Göran Holm, vd på HKScan

Du har varit med i Hagainitiativet sedan starten och kommer under våren att sluta som vd på HKScan.

HKScan har satt upp målet att vara fossilfria till 2030 – varför är det viktigt att arbeta med klimatfrågan?
-  Kort sagt, ansvarstagande och ”licence to operate”.

Ger ert klimatarbete er nya affärer?
- Ja, utan tvekan. Ambitiöst och framgångsrikt klimatarbete är en kvalitetsstämpel och kvitto på att vi är ett juste företag. Kunder är människor och människor gör hellre affärer med företag man gillar, än företag man inte gillar. Att vara bäst i branscher differentierar oss och dessutom leder klimatarbete alltid till effektiviseringar.


Vad är du mest stolt över att Haga har åstadkommit? 
- Att vi visat att det inte bara är nödvändigt med klimatarbete utan också att det går och att det bidrar till sista raden. Och vi sedan ett antal år ligger före politiken och driver politiken ”framför oss”.


Läs hela intervjun här.

Hagainitiativet ny partner i We Mean Business

Hagainitiativet går med som partner i We Mean Business, en sammanslutning av organisationer som arbetar tillsammans med flera tusen av världens mest inflytelserika företag och investerare. Nätverket arbetar för att lyfta fram näringslivets röst, agera som katalysator i klimatfrågor och driva på för en mer ambitiös klimatpolitik.

- Målen som företagen i Hagainitiativet har satt upp, att bli fossilfria till 2030, är ambitiösa men möjliga att uppnå. Vi välkomnar och stödjer Hagainitiativet som en partner och ser fram emot att jobba nära tillsammans med dem i framtiden, säger Nigel Topping, vd We Mean Business.
 
Läs mer om We Mean Business här.
Läs We Mean Business blogg om partnerskapet med Haga här.
Läs pressmeddelande här.

Haga i Almedalen 2017 - Save the date

Almedalsveckan börjar redan närma sig och Hagainitiativet arrangerar likt tidigare år flera aktiviteter under veckan. Välkommen förbi!

Måndag 3 juli: Ledarskap i en osäker värld – hur går vi vinnande ur hållbarhetskrisen?
Arrangör: Hagainitiativet och Stockholm Environment Institute
Tid: 9-11 (frukost från kl. 8)
Plats: Länsstyrelsens trädgård

Måndag 3 juli: EU och klimatet - allt du inte visste att du undrade
Arrangör: Hagainitiativet och EU-kommissionens representation i Sverige
Tid: 15-15.45
Plats: EU-paviljongen

Tisdag 4 juli: Noll till 2030 - vad krävs för att företagen ska springa ännu snabbare?
Arrangör: Hagainitiativet
Tid: 11-12.30 (därefter lunch och mingel)
Plats: Länsstyrelsens trädgård

Onsdag 4 juli – Vd med fika
Arrangör: Hagainitiativet tillsammans Löfbergs
Tid: 12-13
Plats: DN:s tält

Remissyttrande om förslaget om en ny svensk flygskatt

Den 30 november 2016 överlämnade Utredningen om skatt på flygresor sitt betänkande “En svensk flygskatt” till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur en skatt på flygresor kan utformas med syfte att minska klimatpåverkan från flyget och bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Läs Hagas remissvar här.

Regeringen beslutar om klimatpolitiskt ramverk

Den 9 februari beslutade regeringen om propositionen om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. I propositionen föreslår regeringen en klimatlag och nya klimatmål.

Hagainitiativets vd:ar föreslog för fem år sedan att en klimatlag borde införas, för att det ger den långsiktighet och förutsägbarhet näringslivet behöver för att påskynda gröna klimatsmarta investeringar. När riksdagen godkänt propositionen den 14 juni så har Sverige ett klimatmål som leder till netto-nollutsläpp år 2045. Från Hagainitiativets sida vill vi tacka alla politiska partier som tillsammans i miljömålsberedningen arbetat för det klimatpolitiska ramverket.


Läs mer här.
 
Nu fasas det sista kolet i Stockholm ut
I mitten av februari fattade Fortum Värmes styrelse beslut om att det sista kolet i Värtan ska fasas ut 2022. Det innebär att både bolaget och Stockholm stad kommer klara sina klimatmål betydligt tidigare än beräknat. Styrelsen gav också Fortum Värme klartecken att fortsätta planera för ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i nordvästra Stockholm. Det är ytterligare en del i bolagets resa mot 100 procent förnybar energi. Läs mer här.
Merkel och Löfven visar stort intresse för elvägar 
Under Tysklands förbundskansler Angela Merkels statsbesök i Sverige i februari lanserades det gemensamma initiativet "Innovation och samarbete för en hållbar framtid". Det syftar till att stärka de två nationernas hållbara, ekonomiska och tekniska konkurrenskraft och omfattar fyra områden; varav ett är transporter och elektrifiering av vägtransporter. Läs mer här.
Minskat matsvinn med 250 ton
Minskat matsvinn är ett av Axfoods stora arbetsområden för minskad klimatpåverkan. För ett år sedan sjösatte Willys satsningen Svinnsmart för att minska matsvinnet i sina butiker. Hittills har Svinnsmart lett till att mer än 250 ton mat gått till goda ändamål istället för att hamna i soporna. Detta tack vare samarbeten med närmare 60 välgörenhetsorganisationer runt om i landet. Läs mer här.
Lantmännen torkar spannmål med förnybara bränslen
Ytterligare ett steg tas mot förnybar produktion när Lantmännens spannmålstork i Sala konverteras från eldningsolja till biobaserad fjärrvärme. Investeringen är delvis finansierad genom Klimatklivet och ska sänka både energikostnaden och utsläppen från växthusgaser – helt i linje med Lantmännens strategi att fasa ut fossila bränslen. Läs mer här.
Stockholm Data Parks får stort genomslag i internationell media 
I slutet av januari lanserades Stockholm Data Parks av bland andra Fortum Värme. Målet är att locka stora datahallsaktörer till Sverige. Datahallar producerar stora mängder värme som Fortum Värme kan återvinna i fjärrvärmenätet och som därmed kan värma upp hem i Stockholmsområdet. Läs mer här.
Matmissionen öppnar ny butik
Den 14 mars öppnar Matmissionen sin andra butik, denna gång i Hägersten söder om Stockholm. Matmissionen, som Axfood är medgrundare till, möjliggör för människor i ekonomisk utsatthet att handla mat till reducerat pris. Samtidigt minskas Axfoods matsvinn då verksamheten bygger på donationer från bland annat Willys och Hemköp. Målet är att det ska finnas tre butiker i Storstockholm inom tre år.  Läs mer här.
Coca-Cola European Partners listas som ett av världens mest hållbara företag
Coca-Cola European Partners har blivit listade som ett av världens mest hållbara företag enligt World Economic Forum. Läs mer här.
 
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
 
Karin Stenmar: Folksam investerar i gröna obligationer
"Våra kunder anförtror oss sina pengar och de vill att vi ska förvalta pengarna på ett sätt som är både lönsamt och hållbart. Gröna obligationer är ett bra exempel på hur det kan se ut i praktiken.” Läs mer här.
Ulf Wikström: Kolet i Stockholm är borta 2022
“Utsläppen av koldioxid kommer att minska med omkring 450 000 ton per år och detta är mig veterligen den största enskilda klimatåtgärden i Stockholms historia.” Läs mer här.
 
Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter