Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev oktober
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Det händer!  

EU har rekordsnabbt ratificerat Parisavtalet - så nu träder i det i kraft! Detta skickar en tydlig signal till näringslivet om att klimatomställningen är långsiktig. Ingen tvekan om vad som gäller – det tackar vi för. Samtidigt har tempot i Hagainitiativet ökat. Vi har fler rapporter och seminarier på gång. Dessutom har vi under hösten träffat klimatföretagsnätverken i Finland och Norge. Ju fler företag som ser nya affärsmöjligheter i klimatomställningen desto snabbare blir Norden föregångsregion för klimatsmarta innovationer. Det borde leda till nya exportmöjligheter. Samarbete lönar sig! 

Glad läsning!

 

Hallå där klimatminister Isabella Lövin (MP)

I november möts världens länder igen under klimatmötet COP22 i Marrakech. Vad har hänt sedan Paris?
- Klimatavtalet från Paris var startskottet för mycket arbete, framförallt på hemmaplan där länder behöver få på plats klimatåtgärder för att genomföra avtalet, men också i klimatförhandlingarna där viktiga delar i Parisavtalet behöver förtydligas. Ett exempel är frågor om uppföljning och rapportering av utsläppsminskningar och klimatåtgärder. 

- I och med att den så kallade Action Agenda nu permanentats så sker också mycket arbete för att samla aktörer nationellt och internationellt kring gemensamma initiativ. Från svensk sida blir Fossilfritt Sverige en viktig plattform för engagemang. 


Vad finns på agendan för mötet i Marrakech?
- COP22 blir en COP för åtgärder och genomförande. Det är här världens länder ska visa hur vi ska nå upp till målen som sattes upp i Paris. Frågan om klimatfinansiering kommer ligga högt på agendan. Det kommer även vara diskussioner om den globala översynen av åtaganden som ska ske 2018. 

- Förhoppningsvis sker också det första partsmötet för parterna i Parisavtalet. Med det momentum som vi ser nu för ratificering är det troligt att avtalet träder i kraft innan COP22. Jag är oerhört glad över att EU nu tagit beslut om en ratificering vilket innebär att vi kan bli tungan på vågen som gör att avtalet träder i kraft.

Vad förväntar du dig att näringslivet levererar mellan Paris och Marrakech?
Ledarskap och lösningar. Hagainitiativet är ett bra exempel på företag som leder vägen. Det är oerhört viktigt. Företagen behöver komma med lösningar för utsläppsminskningar och som också visar vad som är möjligt. Det gör att också fler politiker vågar ta ett steg till.

Hej Kristofer Sundsgård, ny vd för Stena Recycling

Hur ser du att Stena Recycling bäst kan bidra till klimatomställningen?
- Återvinningens roll ur ett klimatperspektiv är enorm. Vår kärnverksamhet består i att hitta det mest resurssnåla sättet att ta vara på industrins restprodukter och att öka andelen material som kan användas som råvara om och om igen. Ju mer vi investerar i ny teknik för att öka materialåtervinningen, desto större blir klimatnyttan.

- Ett konkret exempel är vår satsning på Stena Nordic Recycling Center utanför Halmstad. Anläggningen använder beprövad teknik från andra branscher och unika processer framtagna av Stena Recycling. Satsning tar återvinningen till en ny nivå. Det betyder bl.a. att vi nu når EU:s krav på att återvinna en bil till 95 procent utan att behöva skicka material långväga för ytterligare bearbetning. 


Hur bidrar ni till att kundernas produkter och tjänster blir mer hållbara? 
- Vår roll är att hjälpa företag att öka sin lönsamhet genom att minimera spill och maximera materialåtervinningen. Vi har förmåga att se hur återvinningen kan effektiviseras lokalt hos kunden och hur vi kan fortsätta förädla produkten genom sortering, bearbetning och logistiklösningar. Idag har våra kunder en hög medvetenhet och de förväntar sig också att vi ligger i framkant i hållbarhetsfrågor. Numer kommer vi tidigare in i kundens värdekedja, vilket till stor del beror på vår materialkompetens. När ekonomi och miljönytta förenas, skapas konstruktiva drivkrafter och innovationer. 

Hur långt har vi kommit att i arbetat med att se avfall som resurs?
- Jag tycker att den resan har startat, men för att komma vidare måste det skapas långsiktiga relationer med hög transparens mellan berörda parter. Framförallt behöver vi vara fler som tänker och agerar cirkulärt.  För att få störst utväxling cirkulärt är det viktigt med affärsmodeller som bidrar till utvecklingen av nya lösningar, tjänster och produkter. För att påskynda detta krävs beslut som gör det lönsamt att använda återvunna råvaror. Först då blir resursbegreppet självklart.

Välkommen på frukostmöte i Göteborg 21 oktober

Varmt välkommen till ett frukostmöte om hur företagen kan bli vinnare i en värld där Parisavtalet sätter ramarna. Vad betyder Parisavtalet för svenska företag? Vad krävs för att företag ska bli vinnare i klimatomställningen? Vad gör politiken för att underlätta för företagen i klimatomställningen?

Tid: 21 oktober, kl.8-10 (Frukost från kl 7.30)
Plats: Universeum (lokal Universalen), Göteborg
Anmälan: Anmäl dig här.
Arrangörer: Hagainitiativet i samarbete med Universeum
Twitter: #haga16

Medverkande:
Birgitta Losman, regionråd Västra Götaland (MP)
Rickard Nordin, riksdagsledamot (C)
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg 
Kristofer Sundsgård, vd, Stena Recycling
Cecilia Våg, hållbarhetschef, Stena Recycling
Johan Widheden, global hållbarhetsexpert, AkzoNobel

Gunnar Bengtsson, director of environmental affairs, AB Volvo
Moderator: Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet
Med flera.

 

SAVE THE DATE: Frukostmöte i riksdagen 9 november

Välkommen på frukostmöte om hur politiken kan säkra svensk hållbar konkurrenskraft. Vilken politik vill svenska företag se? När är klimatarbete inte lönsamt för företagen? Hur kan miljö- och näringspolitiken tillsammans bidra till att nyindustrialisera Sverige? 

Seminariet arrangeras av Hagainitiativet och Företagarna i samarbete med Miljöpartiet. Bland annat medverkar miljöminister Karolina Skog (MP). 
Mer information och inbjudan kommer inom kort.

EU har ratificerat klimatavtalet från Paris 

I tisdags ratificerades Parisavtalet av EU efter beslut från EU:s miljö- och klimatministrar. Ratificeringen från EU innebär att avtalet nu godkänts av fler än 55 länder som står för mer än 55 procent av världens utsläpp vilket innebär att Parisavtalet kan träda ikraft inom 30 dagar och det blir därmed rättsligt bindande till COP22, klimatmötet, i Marrakesh i november. Läs mer här.
 
1 000 återvinnare i lantbruket
Håll landsbygden ren är ett initiativ av organisationen ”Håll Sverige Rent” samt Länsförsäkringar som erbjuder Sveriges lantbrukare möjlighet att återvinna skrot, farligt avfall och plast på ett säkert och hållbart sätt via Stena Recycling. I år har hela 1 000 jordbruk uppmärksammat möjligheten att få hjälp med sin återvinning och totalt har Stena Recycling hämtat 3 000 ton skrot och 450 ton farligt avfall under årets första nio månader.
Samarbete för hållbara tunga transporter
Etha är Lantmännen Agroetanols och Scanias gemensamma initiativ för hållbara tunga transporter. Det är en systemlösning som förenklar för företag att minska koldioxidutsläpp från transporter genom en komplett kedja från fordon till tankstation och drivmedel. Det första företaget att ansluta sig till Etha är Arla, vars etanoldrivna lastbilar kommer att reducera utsläppen av koldioxid med ca 52 ton per år och lastbil, vilket motsvarar en körsträcka på 6 700 mil. Läs mer här.
Förbättring av närmiljön i Gamla stan
Fortum Värme har de senaste tre åren arbetat med att byta ut små olje- och gaseldade pannor mot fjärrvärme i Gamla stan. Nu är Fortum Värme i slutskedet av etappen ”inre triangeln” och då har 6000 MWh fossil kraft bytts ut mot fjärrvärme från förnybara eller återvunna energikällor. Bara i den senaste etappen rör det sig om cirka 20 fastigheter. Det årligt minskade utsläppet hos kund blir 2 060 ton koldioxid per år.
 
Framtidens bussar är elektriska
Siemens senaste undersökning visar att fler är 8 av 10 svenskar vill se en satsning på miljövänliga och tystgående elbussar i sin hemkommun, och de lokala politikerna tycker samma sak som väljarna. Genom en enkät har svar från 1 520 kommun- och landstingspolitiker samlats in. Totalt tycker 84 procent att man bör satsa på eldrivna bussar i den egna kommunen eller regionen. Läs rapporten ”Framtidens bussar är elektriska” och se resultatet av Sifoundersökningen här. 
Belgium Direct - Ny direktlinje mellan Malmö och Antwerpen
Green Cargo kan nu erbjuda marknaden tre internationella direktlinjer där senaste tillskottet är Belgium Direct. Det blir marknadens snabbaste transportlösning på järnväg och sträckan Malmö till Antwerpen avverkas på 21 timmar. Startskottet går den 20 oktober med tre avgångar i vardera riktningen, varje vecka. Läs mer här.
Willys lyckade svinnsatsning
I början av året sjösatte matkedjan Willys en satsning på att minska matsvinnet i butikerna. Genom samverkan med lokala hjälporganisationer skulle mat som annars hade slängts istället gå till välgörande ändamål. Hittills har satsningen lett till att 100 ton mat gått till goda ändamål istället för att hamna i soporna. Läs mer här. 
 
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Annika Carlsson Kanyama: Övergången till ett låg-köttsamhälle
“Det största bidraget till att minska klimatpåverkan från kosten är genom att minska mängden animalieprodukter och då framförallt rött kött och mejeriprodukter. Vi skulle kunna bevara den djurhållning som bidrar till hagmarkernas biologiska mångfald, vilket en del av den svenska djurhållningen gör, samtidigt som vi ställer om kosten.” Läs mer här.
Rønnaug Vinje: Hållbara konsumtionsmönster ändras inte över en natt
Alla investeringar ger inte payback på kort sikt, utan det handlar om att utveckla teknik och program som därmed ökar lönsamheten över tid. Läs mer här.
 
Regeringens strategi för hållbar konsumtion
Hur kan konsumtionen göras mer hållbar? Hur kan det bli lättare för oss konsumenter att göra klimatsmarta val? Det är några av de frågor som står i fokus i regeringens strategi för hållbar konsumtion. Målet är att strategin ska bidra till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion. Se konsumentminister Per Bolund berätta om strategin här. 

 
India just ratified the Paris climate deal — bringing it extremely close to taking effect 
The Paris climate agreement sped even closer toward becoming active as India, the planet’s fourth-largest emitter of greenhouse gases, formally joined the accord. The agreement enters into force when at least 55 of 195 countries, representing 55 percent of global emissions, officially join the accord. Sixty-two countries have now joined, representing 51.89 percent of global emissions, according to the United Nations’ Framework Convention on Climate Change. Läs artikeln i the Washington Post här.
Kanada sätter pris på koldioxidutsläpp
Kanadas regering vill införa ett pris på koldioxidutsläpp. Från och med 2018 ska ett ton kosta 10 kanadensiska dollar (65 kronor), vilket ska öka med tio dollar per år till 2022. Läs artikeln i Dagens Nyheter här.
 
Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter