Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev april 2017
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Vi kan springa snabbare i Norden

Johan Rockström med flera publicerade nyligen en artikel i Science där de skrev utsläppskurvan för koldioxid måste vända nedåt senast 2020 och sedan snabbt komma ner till nära noll 2050 i världen. Från Hagas sida ställer vi oss bakom detta och ser att länderna i Norden kan springa snabbare. Även om vi har små utsläpp så ser vi att det ligger i Sveriges och svenska företags intresse att utveckla varor, tjänster och lösningar som resten av världen behöver i klimatomställningen och i en framtida grön ekonomi. Vi ser att det är affärsstrategiskt att gå före i klimatomställningen. 

Just nu arbetar vi med två rapporter som kommer under våren; dels vårt klimatbokslut (hur väl lyckas vi nå våra mål att minska utsläppen) och dels en rapport om klimat och lönsamhet. Håll utkik - vi kommer att berätta om dem här. 

Glad vår!

Hej Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood

Du skrev nyligen på DN Debatt tillsammans med övriga vd:ar för Hagaföretagen om att det är möjligt att blir fossilfria, varför är det viktigt att näringslivet går före politiken?
- Näringslivet har en viktig roll i samhällsdebatten. Ju fler vi är som engagerar oss och tycker likadant, ju starkare blir vår röst att kunna påverka politikerna och beslut som de är på väg att fatta. Hagainitiativet och klimatfrågan är ett bra exempel på det. 

Vad har du för förväntan på samarbetet i Hagainitiativet? 
- Det är väldigt bra när företag från olika branscher har en möjlighet att nätverka och byta erfarenheter. Det bidrar också till att höja både min och mina medarbetares kompetens i klimatfrågan. Sedan är det viktigt att Hagainitiativet bidrar till att näringslivet av politikerna upplevs som en partner som man kan diskutera klimatpolitiska förslag med och inte bara hamnar i nej-sägande. 


Uppfattar du att företagsledare ser klimatfrågan som en lönsamhetsfråga?
- Alla företagsledare tycker förstås inte samma sak. Men allt fler ser det som en lönsamhetsfråga. För ungefär 10 år sedan var det kanske mest fokus på att minska kostnader, som att minska energiförbrukningen och använda material effektivt. Men idag är det väl så viktigt för företagens varumärke mot kund och för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hallå där Anna Lindstedt, ambassadör i Kina

Vad betyder det att Kina står fast vid Parisavtalet då det oklart om hur USA kommer agera?
-  Det är av mycket stor betydelse att Kina står fast vid både Parisavtalet och den globala ledarroll som landet är på väg in i på klimatområdet. Det är viktigt för Kina och dess folk, men också för hela världen.

Har det kommit några kommentarer i kinesisk press om att USA valt lämna Clean Power Plan?
- USA:s exekutiva order om att avveckla Clean Power Plan har rönt uppmärksamhet i kinesiska media. I huvudsak är man kritisk till beslutet och ser en roll för Kina att träda fram och ta på sig ledartröjan.


Vad kan vi från Sverige bidra med till Kina med när det gäller klimatarbete
- Sverige har mycket att erbjuda, både i form av policydialog och tekniksamarbete.

Hagas vd:ar på DN Debatt: Sverige bör bli utsläppsfritt tidigare

Den 24 mars skrev 10 av Hagas vd:ar på DN Debatt; ”Sverige bör bli utsläppsfritt tidigare – vi vet att det går”. Samma dag publicerade tidskriften Science en vetenskaplig artikel om de nödvändiga steg världen måste ta för att klara Parisavtalet. Den globala temperaturökningen måste hållas långt under 2 grader. En konsekvens är att Sverige måste bli utsläppsfritt tidigare än 2045. Hagainitiativet vet att det går: vi blir fossilfria 2030. Vi ställer oss bakom förslaget att de länder som redan ligger långt framme i miljöarbetet ska göra ännu mer, ännu snabbare.

Läs debattartikeln på DN Debatt här.
Läs slutreplik av Hagainitiativets Nina Ekelund här.

Läs artikeln i Science här (av Johan Rockström m.fl.)

Seminarium i Washington 21 april

Välkommen till seminariet Business Opportunities for the Climate and Economy som arrangeras av Hagainitiativet tillsammans med UD, The New Climate Economy, World Resources Institute och The New Climate Economy. Medverkar gör klimatminister Isabella Lövin, Nicholas Stern, President of the British Academy, Felipe Calderón, f.d. president i Mexico, Jens Henriksson, vd och koncernchef på Folksam, Göran Nyström, Vice CEO på Ovako, m.fl.

Tid: 21 april kl 13-14.30
Plats: House of Sweden, 2900 K Street, NW, Washington, DC 20007
Se inbjudan här.

Haga i Almedalen 2017 - Save the date

Almedalsveckan börjar redan närma sig och Hagainitiativet arrangerar likt tidigare år flera aktiviteter under veckan. Välkommen förbi!

Måndag 3 juli: Ledarskap i en osäker värld – hur går vi vinnande ur hållbarhetskrisen?
Arrangör: Stockholm Environment Institute och Hagainitiativet
Tid: 9-11 (frukost från kl. 8)
Plats: Länsstyrelsens trädgård

Måndag 3 juli: EU och klimatet - allt du inte visste att du undrade
Arrangör: EU-kommissionens representation i Sverige och Hagainitiativet
Tid: 15-15.45
Plats: EU-paviljongen

Tisdag 4 juli: Noll till 2030 - vad krävs för att företagen ska springa ännu snabbare?
Arrangör: Hagainitiativet
Tid: 11-12.30 (därefter lunch och mingel)
Plats: Länsstyrelsens trädgård

Onsdag 4 juli – Vd med fika
Arrangör: Hagainitiativet tillsammans Löfbergs
Tid: 12-13
Plats: DN:s tält

Nytt klimatmål tar stort kliv
Lantmännen sätter nytt mål för egen produktion om minskade utsläpp till 2020 med ytterligare 40 procent. Målet är fossilfri produktion och energieffektivisering om 3 procent per år och per producerad volym, till 2020. Produktionen ska vara fossilfri i Sverige och Norge senast 2025, i övriga Norden 2030 och övriga Europa 2040. Läs mer här.
Löfbergs minskar matsvinnet
På många kaféer och restauranger blir det mat över ibland. På Löfbergs rosteri och kaffebar i Stockholm och Karlstad säljer man överbliven mat lite billigare genom apparna Karma och Resq club. Det har räddat 500 måltider på kort tid. Ett fiffigt sätt att minska matsvinn och onödig klimatpåverkan.
5 000 tåg med 100 procents punktlighet
Under 10 år har Green Cargo transporterat flygbränsle mellan Gävle Hamn och Brista utanför Arlanda. Idag kör Green Cargo två tåg om dagen sex dagar i veckan. Tack var denna lösning har 136 000 lastbilar med flygbränsle försvunnit från vägarna och ersatts av en järnvägslösning med hög säkerhet och låg klimatpåverkan. Läs mer här. 
Axfood Snabbgross i Umeå har fokus på minskad energiförbrukning
I början av 2016 öppnade Axfood Snabbgross en ny butik i Umeå. Butiken har högt fokus på att minska energiförbrukningen, bl.a. genom att ha flera olika temperaturzoner, ledbelysning, lock och dörrar på alla kyl- och frysdiskar samt återvinning av värmen från frysaggregaten. Även matsvinn är en viktig fråga i hållbarhetsarbetet och butiken skänker mat till den lokala hjälporganisationen Bakfickan.
Samarbete mellan forskning och näringsliv viktigt för hållbar utveckling 
Genom att låta forskning och näringsliv mötas uppnås resultat som gör skillnad. Det är en av grundtankarna bakom Preems samarbete med Chalmers. Preem, som är ledande i Sverige på produktion av förnybara fordonsbränslen, har i flera år samarbetat med Chalmers om hållbar produktion av förnybara fordonsbränslen, energieffektivisering samt koldioxidinfångning. Läs mer här.
AkzoNobel blir klimatneutrala globalt år 2050
Som världens första färgföretag stakar AkzoNobel på vetenskaplig grund ut en väg mot att bli klimatneutrala och använda 100 procent förnybar energi globalt år 2050. Företaget har under mer än ett decennium varit bland de globala ledarna för hållbarhet, och detta nya mål bekräftar AkzoNobels övertygelse att hållbarhet och bra affärer går hand i hand. Läs mer här.
Siemens toppar lista över världens mest hållbara företag
I årets upplaga, som presenterades under World Economic Forum i Davos, toppade Siemens listan över världens mest hållbara företag. Siemens knep listans förstaplats genom att bland annat vara det mest energieffektiva företaget inom sitt område, ha låga koldioxidutsläpp och en låg personalomsättning samt en stor andel av affärsverksamheten inom miljövänliga lösningar och produkter. 
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
 
Maria Baldin: Industrin kan visa vägen i klimatomställningen
“Siemens kan och tänker leda övergången till en lågkoldioxidekonomi – både med vår portfölj samt vårt eget mål att bli koldioxidneutrala till år 2030.” Läs mer här.
Annette Magnusson: Innovationstävling för klimatet
“Under flera år som världens andra största institution för hantering av s.k. investeringstvister har vi kunnat se hur den internationella investeringsrätten sätter kraft bakom orden i internationella avtal. Nu vill vi använda den erfarenheten för att skapa helt ny folkrätt som innebär att gröna investeringar både uppmuntras, främjas och skyddas.” Läs mer här.
Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter