Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev september 2015
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Fusk lönar sig inte

Det gÃ¥r inte att fuska sig till minskad miljö- och klimatpÃ¥verkan. Det visar med all önskvärd tydlighet Volkswagens dieselfusk. Men detta kan föra nÃ¥got gott med sig. Det visar vilken sprängkraft som finns i klimat- och miljöfrÃ¥gor och att alla företag mÃ¥ste förstÃ¥ att företagets lönsamhet pÃ¥verkas av klimat- och miljöfrÃ¥gor. Om nÃ¥gon missat det sÃ¥ blev det väldigt tydligt med de gigantiska kostnader som nu uppstÃ¥tt. Stranded assets har fÃ¥tt ett syskon; stranded cars. 

Företagens klimat- och miljöarbete är lönsamt och ökar välfärden. Idag är det nog fler som skriver under pÃ¥ det. 

Trevlig läsning!

PS. Förresten –vem har kunskap om miljö, klimat och/eller hÃ¥llbarhet i din styrelse? Bara en tanke… 

 

 

Välkommen till näringslivshearing
 

Fredag 23 oktober arrangerar Svenskt Näringsliv och Hagainitiativet ett gemensamt seminarium i samverkan med MiljömÃ¥lsberedningen. Var ligger de stora klimatutmaningarna? Hur gÃ¥r Sverige före? Hur kan transportsektorn bli fossilfri? Hur skapas rätt förutsättningar för näringslivet att minska sin klimatpÃ¥verkan och öka klimatnyttan?

När: 23 oktober kl. 9.00-12.30
Plats: Förstakammarsale
n, riksdagen
Anmälan: Anmälan görs här. Seminariet är kostnadsfritt. 
Seminariet webbsänds

Medverkande:

Per Bondemark, SSAB och ordförande i Näringslivets Transportråd
Anders Egelrud, vd, Fortum Värme
Mattias Goldmann, vd, Fores med 2030-sekretariatet
Göran Holm, vd, HKScan Sweden och ordförande i Livsmedelsföretagen
Jens Holm, riksdagsledamot (V)
Johan Hultberg, riksdagsledamot (M)
Tina Karlberg, City Account Manager, Siemens
Jan Kilström, vd, Green Cargo

Susanne Lindqvist, energi- och klimatsamordnare, Sandvik Materials Technology

Maria Långberg, hållbarhetsdirektör, SSAB samt vd, Merox
Ulf Perbo, vice vd, Bil Sweden
Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef, Stockholm Resilience Centre
Carl von Schantz, divisionschef, Lantmännen
Ulf Svahn, vd, SPBI
Anders Wijkman, ordförande, Miljömålsberedningen
Ebba Åkerlund, miljöchef, Kubal
Moderatorer: Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv och Nina Ekelund, Hagainitiativet

 

Hej Åsa Romson, klimat-och miljöminister och vice statsminister

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna i budgeten som stärker det svenska näringslivets möjligheter i klimatomställningen?
- KlimatKlivet, som investerar totalt två miljarder under mandatperioden i klimatsmarta lösningar kommer underlätta för företag att komma med innovationerna som minskar klimatutsläppen allra mest. Solcellerna som tillsammans med höjning av elcertifikat och skattebefrielse för solcellsproduktion för egen användning upp till 255 kW kommer göra stor skillnad för företagen att få självförsörjande och förnybar elproduktion. Samt slutligen 75 nya mnkr årligen förstärker miljöteknikinnovationer i tidigt skede.


Förra veckan avslöjades Volkswagens dieselsvindleri, vilka viktiga lärdomar kan Sverige dra av detta?
- Miljökrav driver utvecklingen framåt och skapar nya innovationer. Efterlevnaden av miljökraven måste kontrolleras så att företag får lika villkor och kunder får den produkt som de har blivit lovade.

Läs mer här.

HallÃ¥ där Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson (C) och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Du efterträder Lena Ek som miljöpolitisk talesperson. Vilka frågor kommer du att fokusera på?
- Här under hösten blir det sÃ¥ klart fokus pÃ¥ klimatförhandlingarna i Paris, där det blir viktigt att lyfta det klimatarbete som mÃ¥ste göras bÃ¥de internationellt, nationellt och lokalt. Jag kommer ocksÃ¥ arbeta vidare med ”Giftfri vardag”, inte minst kopplat till hÃ¥llbar konsumtion av textilier och hygienprodukter. 

Regeringen presenterade nyligen höstbudgeten, vad gillar ni och vad saknar ni i budgeten på klimatområdet?
- I budgeten nämns att fossilfri fordonsflotta är en prioriterad frÃ¥ga för regeringen, och man stärker supermiljöbilspremien för elbilar och inför stöd för elbussar. Detta är en prioriterad frÃ¥ga även för Centerpartiet, men jag saknar satsningar pÃ¥ biodrivmedel som t ex klimatbaserad kvotplikt, investeringsstöd för laddstolpar för bättre elinfrastruktur i hela landet och miljöpremie för tunga fordon.

Hur kan näringslivet bäst bidra till att minska Sveriges klimatpåverkan?
- Idag upplever jag att näringslivet ofta går före politiken när det gäller att vara proaktiva i klimatarbetet, så näringslivet spelar en viktigt roll i att både driva den hållbara konsumtionen framåt men också att driva på politiken för att vi ska skapa långsiktiga och ambitiösa spelregler för minskad klimatpåverkan. Näringslivet spelar också en viktig roll för att visa att tillväxt och klimatarbete går hand i hand.

Kulturhuset förvandlas till Klimathuset

2-3 oktober skruvar Naturskyddsföreningen upp volymen inför klimatförhandlingarna i Paris tillsammans med Kulturhuset Stadsteatern där Hagainitiativet kommer att medverka. Då förvandlas Kulturhuset till KLIMATHUSET med två heldagsprogram fulla av pepp och inspiration!

Ur programmet: Johan Rockström, Åsa Romson, Benny Andersson & Frida Hyvönen, Shima Niavarani, Klädbytardag, Filmfestival: To Future with Love och massa mer!

Mer information och biljetter hittar du här.

 
Grattis världen! Nya hållbarhetsmål antagna av FN

De 17 nya hÃ¥llbarhetsmÃ¥len antogs i helgen av FN:s medlemsländer. De nya mÃ¥len, Sustainable Development Goals, efterträder millenniemÃ¥len. Läs mer här.
 
Samarbete ökar hållbarheten i samhället
 

Hur kan näringslivet bidra till att lösa samhällsproblem, bli en del av lösningen och därmed göra skillnad? Detta diskuterades på ett seminarium som Coca-Cola Enterprises arrangerade och där de bjudit in samarbetspartners för att diskutera hur vi kan nå ett mer hållbart samhälle. Medverkade gjorde bl a Hagainitiativet, Stadsmissionen, Städa Sverige.

Alla är överens om att det enda sättet att ta oss an hÃ¥llbarhetsutmaningarna i samhället är genom samarbete. Men hur skapar man framgÃ¥ngsrika partnerskap inom hÃ¥llbarhet? Hur mäter man resultat? Hur skapar man engagemang? Läs mer pÃ¥ Twitter under #cceansvar eller intervju med Rønnaug Vinje, Coca-Cola Enterprises Sveriges hÃ¥llbarhetschef. Läs mer här.


 
Lantmännens hållbara odlingsmetod
Lantmännen har utvecklat ett nytt sätt att odla för klimat och natur, som är en del av lösningen på livsmedelsproduktionens miljöbelastning. Den nya odlingsmetoden för spannmål har upp till 20 procent lägre klimatpåverkan och bidrar även till ökad biologisk mångfald. Redan nu har det odlats 70 000 ton vete enligt metoden på svenska åkrar. Läs mer här.
Stena Recycling - exklusiv partner i BÃ¥tretur
Nätverket Båtretur, båtbranschens insamlingssystem för återvinning av fritidsbåtar, lanseras i höst. Båtretur består av Stena Recycling AB, Sweboat och Båtskroten Sverige. I dagsläget finns det närmare 1 miljon fritidsbåtar, men det har inte funnits något etablerat sätt att lämna in dessa för återvinning. Nu får båtägarna tillgång till ett system där en uttjänt båt tas om hand på ett miljösäkert sätt.

 
TrädgÃ¥rdsavfall blir till klimatpositiv värme och biokol 
Inom kort öppnas Stockholms första biokolsanläggning där trädgårdsavfall omvandlas till biokol och värme till Fortum Värmes fjärrvärmenät. Det är ett kretslopp som gynnar miljön och bidrar till en hållbar stad. Biokolet är även en pusselbit för att motverka klimatförändringarna eftersom det bidrar till att sänka nivån koldioxid i atmosfären under många år framåt. Läs mer här.
Nu ökar mängden förnybart hos Statoil
Under de senaste åren har inblandning av förnybart bränsle ökat allt mer. I skrivande stund så har Statoils diesel upp till 40% inblandning av förnybart, något som innebär en reduktion av koldioxidutsläpp med 33%, jämfört med en standarddiesel. Detta motsvarar en reduktion på ca 1 ton koldioxid för en dieselbil som kör ca 2000 mil på ett år. Läs mer här.
Green Cargo startar intermodal pendel mellan Skåne och Stockholm
Nu finns det möjlighet att frakta containers och lastbilstrailers på tåg fem dagar i veckan mellan Skåne och Stockholm. I mitten av oktober kommer även Trelleborg att kopplas till pendeln. Godset kan lämnas sent på dagen och är framme tidigt nästa morgon. Läs mer här.

 
Stockholm - framtidens hub för datahallar
Tillgång till förnybar energi och unika möjligheter att återvinna överskottsvärme gör Stockholm till framtidens hub för världens nya basindustri – datahallsindustrin. Det är Fortum Värmes övertygelse och fler ser nu möjligheterna till nya investeringar och
energieffektiva lösningar nära staden. Det är några av slutsatserna från Fortums Värmes nyligen arrangerade seminarium om värmeåtervinning från datahallar. Läs mer här.

 
En in, tre ut
När Löfbergs installerade en ny kvarn sattes samtidigt en ny tryckstyrd pump till kylvattnet in. Den ersatte tre gamla pumpar som förbrukade 28 000 kWh per Ã¥r. Den nya pumpen förbrukar 6 000 kWh per Ã¥r, en minskning med hela 80 procent. Det motsvarar hushÃ¥llselen i fyra normalstora villor


 
Elbilsladdning på McDonald’s mot ett nytt rekordår
Utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta kommer att kräva utbyggd infrastruktur för laddning av elfordon. Tillsammans med Fortum har McDonald’s byggt ut möjligheterna att snabbladda på sina restauranger något som har blivit mycket uppskattat. Utvecklingen går åt rätt håll – till och med juli 2015 har det laddats mer än vad som laddades under hela förra året. 2015 kommer att bli ett rekordår för mängden elbilsladdningar på McDonald’s.

 
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Johan Hall: En rättvis klimatpolitik
Genom att själva föra en nationell klimatpolitik som rättvis fördelar kostnaderna för omställningen kan vi visa hur en klimatsmart ekonomi går att förena med rättvisa och en hög ekonomisk och social standard. Läs me
r här.
Peter Franke: Miraklens tid får inte vara förbi
Kan påven tänka stort och nytt borde världens ledare och svenska företag också kunna göra det. Miraklens och förnuftets tid får inte vara förbi. Läs mer här.
Joe Franses: Being listed on this year’s Dow Jones Sustainability Index is much more than just an accolade
We’ve always been of the mindset that it’s not just about reaching our sustainability goals, it’s about surpassing them.
Läs mer här.
Fossil-Fuel Divestment Movement Exceeds $2.6 Trillion
Portfolio managers have pledged to steer $2.6 trillion in investments away from fossil fuels in an effort to prevent catastrophic climate change. That’s a 50-fold increase from the cumulative total a year ago, $50 billion, as environmental groups increased pressure on universities, insurance companies and individual investors to abandon stocks tied to coal, oil and natural gas according to a report recently released by Arabella Advisors.
Läs mer här.

Volkswagen - Det sluttande planet

Hur kunde världens näst största bilkoncern sätta sitt rykte, ja hela sin framtid, pÃ¥ spel med ett simpelt bedrägeri? I synnerhet som risken för upptäckt var lÃ¥ngt ifrÃ¥n försumbar. Det skriver Susanna Baltscheffsky i Affärsvärlden. Volkswagen-gate bestÃ¥r sannolikt av ungefär samma ingredienser som liknande skandaler i historien.VW:s koncernchef Martin Winterkorn har avgÃ¥tt, men lovat att samarbeta med myndigheterna. Läs mer här.
 
Hagainitiativet bestÃ¥r av företag frÃ¥n olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpÃ¥verkan. I nätverket ingÃ¥r AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Statoil Fuel & Retail Sverige, Stena Recycling samt Sveaskog.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter