Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev: COP21 special
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Näringslivet vill se ett ambitiöst klimatavtal

- Det som ocksÃ¥ nämns av bÃ¥de företag och policy är att företagen behöver bli än mer transparenta, redovisa sin klimatpÃ¥verkan, införa science-based targets, inkorporera klimat i sin dagliga verksamhet. Det finns en självkritisk ton men än starkare lyser viljan att verkligen vilja bidra till en bättre värld och vara en ansvarsfull samhällsaktör, skriver Nina Ekelund i Hagabloggen med en direktrapport frÃ¥n Paris. 

Detta nyhetsbrev är fullspäckat med nyheter frÃ¥n klimatmötet i Paris. Varje dag ändras förutsättningarna i klimatförhandlingarna, men just nu ser det ljust ut. Vi hÃ¥ller tummarna för ett ambitiöst klimatavtal. Vi passar ocksÃ¥ pÃ¥ att önska er alla en God Jul och Gott Nytt Ã…r. 

Trevlig läsning!

PS. SÃ¥klart har vi alla skrivit pÃ¥ Fossilfritt Sverige: Hagainitiativet och AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, HKScan Sweden, Stena Recycling samt Sveaskog.

 

Hallå där Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen

Hur har det gÃ¥tt hittills i förhandlingarna i Paris? 
-
Det har gÃ¥tt lite bättre än förväntat. Konstruktiv anda men de viktigaste knäckfrÃ¥gorna Ã¥terstÃ¥r. 

Vad vill du se i avtalet?
-
Beslut om att minska utsläppen med minst 70-90% till 2050 vilket ocksÃ¥ i praktiken leder till 1,5 grader. Det är oerhört viktigt att fÃ¥ till tidiga revideringar, helst 2018, för att skärpa de otillräckliga utsläppsminskningarna. 

Hur har näringslivets ambition förändrats sedan tidigare förhandlingar?
-
Näringslivet är mycket mer synliga och konstruktiva under detta COP möte. Nu vill de ha koldioxidskatt och ser affärsintresset i att bli fossilfria. Det skapar hopp när avtalet trots allt bara kan bli ett golv i det globala klimatarbetet. Väggar och tak bygger företag, städer och individer.


 

Hej Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv

Hur har det gÃ¥tt hittills i förhandlingarna i Paris? 
- Just nu är det spänd väntan här nere pÃ¥ ännu en ny version av förhandlingstexten. Den som kom i onsdags var ett tydligt steg framÃ¥t i termer av förhandling när man hade minskat omfÃ¥nget kraftigt och även det som man inte var överens om. FrÃ¥n näringslivet finns dock en önskan om att tydligare finnas med i avtalet som en viktig part för att klara klimatutmaningen, vilket vi saknade i den versionen. Det är ocksÃ¥ fortfarande oklart hur det ska följas upp att länder verkligen genomför sina Ã¥taganden, nÃ¥got som ocksÃ¥ är viktigt för det europeiska näringslivet.  


Vad vill du se i avtalet?
- Vi vill se ett bindande avtal som omfattar alla länder. Det är ocksÃ¥ nödvändigt med bra mekanismer för uppföljning av vad enskilda länder gör, och även med revisioner av nationella Ã¥taganden med jämna mellanrum. VÃ¥r önskan är ocksÃ¥ att ett globalt pris pÃ¥ koldioxid ska möjliggöras, även om det inte finns sÃ¥ stor chans att det kommer in i avtalet här i Paris. Men det är viktigt att framväxten av internationella marknader för koldioxid inte hindras.

Har näringslivets ambition förändrats sedan tidigare förhandlingar?
- Ja, det tycker jag. Kanske inte de svenska eller europeiska företagen utan främst företag frÃ¥n andra delar av världen, som tidigare varit mer tveksamma och avvaktande. Idag finns det finns en stor samsyn om att klimatfrÃ¥gan är viktig, och att det är en utmaning som mÃ¥ste lösas. Det finns ocksÃ¥ en betydligt större samsyn om att  pris pÃ¥ koldioxid är rätt väg att gÃ¥. I ett pressmeddelande frÃ¥n i tisdags underströk näringslivets organisationer sin ambition här i Paris med uttalandet: “We’re here, we’re involved, and we’re in it for the long haul,” och bad att fÃ¥ en tydligare roll i processen.


 

Hallå där Mattias Goldmann, Fores

Hur har det gÃ¥tt hittills i förhandlingarna i Paris? 
-
Enormt bra! Flera av de frågor vi var säkra på skulle bli problematiska har passerat utan problem, såsom hur ofta man ska se över sina klimatåtaganden och hur avtalet ska ratificerat, och inga nya oförutsedda problem har uppkommit. De frågor som är kvar är sådana vi dragits med under tjugo år av klimatförhandlingar; hur långtgående klimatmålet ska vara, hur den framtida ansvarsfördelningen ska vara och var pengarna ska komma ifrån.

Vad vill du se i avtalet?
-
Ett ambitiöst klimatmÃ¥l, med minst 70% minskning till Ã¥r 2050 är avgörande, kombinerat med en trovärdig process för att nÃ¥ dit, och i övrigt skrivningar som alla kan gÃ¥ med pÃ¥. Det betyder tyvärr att avtalet blir bindande bara strikt formellt; ett riktigt bindande avtal skulle flera stora utsläpparländer vägra skriva under. Men bygger vi vidare pÃ¥ den utsläppsminskande dynamik som nu finns sÃ¥ är det ett billigt pris att betala. 

Hur har näringslivets ambition förändrats sedan tidigare förhandlingar?
-
Om! När förhandlarna sätter sig vid bordet gör de det med ett starkt näringslivstryck i rummet - och inte längre bara frÃ¥n uppstarts-cleantech utan frÃ¥n stora bolag ur alla sektorer. Det är den största enskilda skillnaden jämfört med Köpenhamn, och det är det främsta skälet till att tro att klimatmÃ¥let vi sätter i Paris överträffas av verkligheten. 

 

Seminarium om Fossilfritt Sverige: Nu är tid att agera

Under det pågående klimatmötet COP21 höll klimat- och miljöminister Åsa Romson och finansmarkandsminister Per Bolund ett seminarium om initiativet Fossilfritt Sverige den 5 december. Deltog gjorde representanter från Stockholm, Göteborg, Östersund, IKEA, Volvo Group och Ericsson, som är några av de aktörer som på kort tid valt att ställa sig bakom initiativet. Hagainitiativets Nina Ekelund modererade seminariet.

- Vi vill visa resten av världen hur snabbt ett land kan bli fossilfritt, hur snabbt det går att genomföra implementeringen och hur snabbt det går att exportera idén till andra länder, sa klimat- och miljöminister Åsa Romson under seminariet.

Med lanseringen av initiativet Fossilfritt Sverige har regeringen satt ett tydligt mål – Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Genom att visa att Sverige tar ansvar på hemmaplan skickar regeringen också en uppmaning till andra länder om att bli fossilfria genom att intensifiera sitt klimatarbete. Läs mer här.

Sidoevent: Fossila subventioner avvecklas i flera länder

PÃ¥ sidoeventet Fossil Fuel Subsides and climate change presenterades initiativet som handlar om att fasa ut fossila subventioner. IEA:s vd Fatih Birol berättade att de, sedan 15 Ã¥r tillbaka, redovisar hur de fossila subventionerna ser ut per land. Världens totala fossila subventioner uppgÃ¥r till 500 miljarder dollar varje Ã¥r. EU:s koldioxidpris uppgÃ¥r till 10 dollar/ton, att jämföra med fossilsubventionerna som motsvarar 110 dollar/ton i subventioner. ”Situationen är absurd”, sa Fatih Birol. 

Flera länder har nu ocksÃ¥ börjat avveckla sin fossila subventioner. Filippinerna beskattar bensin och satsar pÃ¥ utbildning istället, Ghana gÃ¥r samma väg. Indien tar bort subventionerna pÃ¥ diesel och satsar pÃ¥ mikrofinansiering av solenergi. Om de klarar av det, dÃ¥ borde alla klara av det, sa Scott Vaughan frÃ¥n Kanada.  Filipe Calderon, Mexikos tidigare president, menade att fossila subventioner skadar bÃ¥de tillväxt och miljön och förslog istället mer satsningar pÃ¥ utbildning, förnybart och att kompensera de som drabbas. 
Läs mer här.

Klimatarbete ger en framgångsrik ekonomi

Bättre tillväxt och bättre klimat inte är motsättning framhöll sir Nicolas Stern, London School of Economics, på Tysklands sidoevent Climate action and a Successful Economy – an Oxymoron?
 
Stern menade också att det behövs också en bättre finansiering till låga kostnader för gröna investeringar. Regeringar kan idag låna med nästan nollränta. Så regeringar kan hjälpa till att låna ut pengar till grön infrastruktur. Vi kommer lära oss mycket på vägen. Vi vet redan tillräckligt, det är en attraktiv framtid och en väldigt oattraktiv framtid om vi gör det fel, avslutade Stern.
 
John Danilovich, generalsekreterare för Internationella handelskammaren, sa att näringslivet är redan drivande. Klimatavtalet behöver komma på plats. Men det behövs också styrmedel för att skapa innovationer. Näringslivet klarar inte det arbetet själv, inte heller regeringarna, avslutade Danilovich.
 
 

Alla måste vara en del av lösningen

 - Alla mÃ¥ste vara del av lösningen. Fler företag tar ledning i klimatfrÃ¥gan än nÃ¥gonsin i mänsklighetens historia. Vi har sett vilken kraft samarbete ger, sa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon pÃ¥ högnivÃ¥seminariet i Paris som arrangerades av FN-initiativet Caring for Climate som riktade sig till företag och investerare.
- Det är dags för företag att inkorporera klimat i dagliga verksamheten. Det behövs ansvarsfulla företag i denna viktiga tid, avslutade Ki-moon. 

- Ett avtal är inte en "silver bullet", det är inte slutet på arbetet. Tvärtom sätter avtalet en riktning för vägen framåt. Regeringar kan sätta ramverk men det är näringslivet som måste agera. Näringslivet har en kritisk roll, det är viktigt att ni pressar politiken för att få bästa resultat, sa John Kerry, utrikesminister USA.

- Vi mÃ¥ste sluta lÃ¥na frÃ¥n framtida generationer, sÃ¥ Paul Polman, CEO Unilever. Polman är även ordförande i VD-nätverket Alliance of CEO Climate Leaders, som kräver djärvare agerande i klimatarbetet. Nätverket omfattar 150 länder med 99 vd:ar.

 

McDonald’s stödjer Fossilfritt Sverige
Att stödja det viktiga initiativet Fossilfritt Sverige är att ta ställning för en utveckling utan fossila bränslen och det är nÃ¥got McDonald's har arbetat med i mÃ¥nga Ã¥r. Nästan 90 % av deras transporter i Sverige körs idag pÃ¥ förnyelsebara bränslen och mÃ¥let är 95 % till 2020.
Läs mer här.
Fortum Värme stödjer Fossilfritt Sverige
Senast 2030 ska Fortum Värme vara klimatneutrala. Ett viktigt steg för att nå målet är det nya kraftvärmeverk som snart kommer driftsättas. Det kommer drivas av 100% biobränslen och bidra med att sänka koldioxidutsläppen i Stockholm med 126.000 ton, motsvarande biltrafiken under en och en halv månad. Att stödja Fossilfritt Sverige är en viktig del i Fortum Värmes klimat- och hållbarhetsarbete. Läs mer här.
Green Cargo stödjer Fossilfritt Sverige
Ett ton gods med max 1 kg CO2-utsläppp, då kommer lastbilstransporten 2 mil men eldrivna godståg i Sverige kommer över 900 mil. Green Cargo stödjer initiativet Fossilfritt Sverige och ser möjligheten för många företag att redan idag ta avgörande steg in i en fossilfri transportvärld. Vi kör ca 95 procent av våra tåg på förnybar el och ska utveckla våra kunderbjudanden så fler företag kan komma med på tåget mot fossilfritt Sverige. Läs mer här.

 
Coca-Cola stödjer Fossilfritt Sverige
– Det är viktigt för oss att skriva under detta initiativ och därmed visa vårt stöd för regeringens ståndpunkt när det gäller klimatet och vägen framåt. Vissa av våra största kunder, som ICA och Axfood, har också skrivit under initiativet, säger Rönnaug Vinje, hållbarhetschef på Coca-Cola Enterprises Sverige
Fler väljer vegetariskt enligt Axfood
Mer än var tredje svensk (36%) äter vegetarisk mat en eller flera gånger i veckan – och 22 procent planerar att äta mindre kött det närmaste året. Det visar en undersökning TSN-Sifo gjort på uppdrag av Axfood om svenska folkets ändrade matvanor. Vi äter allt mer vegetarisk mat och säger att vi på sikt ska minska vårt köttätande och det främst av miljö-och klimatskäl, men även av hälsoskäl. Läs mer här.
Öppen Fjärrvärme i Stockholm uppmärksammas i Europa
Intresset för Öppen Fjärrvärme och den marknad för handel med överskottsenergi som Fortum Värme öppnat upp för är idag stort, både nationellt och internationellt. Allt fler uppmärksammar de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att sälja och leverera överskottsenergi till fjärrvärmenätet.
Läs mer här.
SunPine - årets tillväxtföretag i Piteå
SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en biprodukt från pappers- och massatillverkning och ett hållbart skogsbruk. Bolaget visar att det med grunden i ett hållbart skogsbruk går att bidra till en fossiloberoende fordonsflotta och samtidigt vara lönsamt. Läs mer här.
Minskade utsläpp med nytt tågflöde
Sveaskog och Setra har tillsammans testat ett nytt tågflöde som kortar transporterna med lastbil. Det nya tågflödet innebär minskade kostnader för både Setra och Sveaskog, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.
Läs mer här.
Det ska bli grönt hela veckan
Fortum Värmes fjärrvärme är grön sex av sju dagar i veckan. Nu uppmanar Fortum Värmes hållbarhetschef Ulf Wikström politikerna att skärpa utsläppskraven för att ge incitament att avveckla det sista fossila här i Stockholm och göra fjärrvärmen grön hela veckan. Läs mer här.
Stabil, miljömässig grund
För att kunna växa bygger Löfbergs ett nytt, energieffektivt höglager i Karlstad. Här valde Löfbergs att använda Miljö LC-betong istället för traditionell betong. Det minskade miljöbelastningen med 230 ton CO2, vilket motsvarar utsläppen från ca 80 bilar under ett år.


 
10 % lägre energiförbrukning 2017
HKScan har satt som mÃ¥l att pÃ¥ tre Ã¥r minska energiförbrukningen med 10 %. Till de konkreta Ã¥tgärderna för bättre energieffektivitet hör installation av värmepumpar, optimering av kylsystem och tillvaratagande av spillvärme för att värma upp varmvatten. Som ett led i arbetet har anläggningarna i Halmstad under hösten certifierats enligt energiledningssystemet ISO 50 001. Läs mer här.
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Nina Ekelund om COP21:
Nu ser näringslivet möjligheter med klimatomställning

Näringslivet har gått från ord till handling. Visst finns det företag och organisationer som inte är på banan, men de blir färre och hörs inte lika mycket. Det sätter inte agendan. Som sir Nicolas Stern uttryckte det ”kolsamhället är dyrt och riskerar bli dyrare, men lågkolsamhället kommer vara attraktivt.” Vem vill vara i det förlorande laget? Läs mer här.

 
Per Löfgren: Klimatarbete kräver långsiktighet
I september i Ã¥r lanserades FNs nya hÃ¥llbarhetsmÃ¥l med sikte pÃ¥ en hÃ¥llbarare värld till Ã¥r 2030. Vi som företag har nu en fantastisk möjlighet att spänna bÃ¥gen och sätta lÃ¥ngsiktiga klimatmÃ¥l i linje med FNs mÃ¥l. Läs mer här. 

 
Ã…sa Domeij: Klimathopp i Paris?
Det är viktigt att politiken underlättar för alla de företag som vill göra mycket i klimatfrågan. Läs mer här.

 
Stefan Edman: Låt oss lära av Danmark
Sverige tillhör de bästa forskningsnationerna i världen men halkar efter när det gäller konsten att förvandla forskningsresultat till industriproduktion och utveckling. Läs mer här.


 
Henrik Nerell: Dags att modernisera avfallshanteringen
För att kunna gå mot en mer cirkulär ekonomi så är det dags att modernisera avfallshanteringen i Sverige och möjliggöra för vår verksamhet att ta det ökade ansvaret som vi vill ta. Läs mer här.

Fores blogg: Klimatförhandling
Fores har funnits på plats vid klimatförhandlingarna sedan 2009. Bloggen samlar viktig information och kunskap om de internationella klimatförhandlingarna. Läs bloggen här.

 

Top 10 Clean Energy Trends
Driving the Global Clean Energy Revolution

The world’s energy systems, markets, and values “are rapidly changing in response to climate disruption — and those mitigation efforts may be starting to move the needle.” That's the top conclusion of the first of a pair of annual Clean Energy Canada assessments, released last month. 
Läs mer här.

 
 
Hagainitiativet bestÃ¥r av företag frÃ¥n olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpÃ¥verkan. I nätverket ingÃ¥r AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Stena Recycling samt Sveaskog.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter