Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev juni
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Politikerna börjar förstå
Har det skett en förändring hos politikerna gällande näringslivet och klimatfrÃ¥gan? Nya miljöministern Karolina Skog (MP) sa i en intervju i Aktuell HÃ¥llbarhet att  â€jag kommer att jobba nära näringslivet för att hitta samarbeten som även stärker konkurrenskraften”. Toppen säger vi. Det har vi sagt frÃ¥n Hagainitiativets sida i 5 Ã¥r. Nu gäller det att gÃ¥ frÃ¥n ord till handling.
När ses vi? Läs gärna intervjun med Karolina Skog nedan. 

Vi tycker att Sverige behöver bra berättelser om vad företagen i Sverige gör för att minska klimatpÃ¥verkan och som samtidigt är lönsamma, ökar innovationstakten och stärker konkurrenskraften. Nu är alla företag välkomna att berätta hur de närmar dig fossilfritt eller ambitiösa klimatminskningar. 

Vi är i Almedalen – vi ses kanske?

Glad läsning!


 

Hallå där Karolina Skog, ny miljöminister

Du har lyft fram vikten av att jobba med näringslivet, i vilka frågor ser du att det är särskilt viktigt att ha ett nära samarbete med näringslivet?
- Inom ramen för projektet med företagsnätverket Fossilfritt Sverige har regeringen fÃ¥tt till stÃ¥nd en viktig och ständigt växande (för närvarande cirka 160 medlemmar) arena för företag att minska sina klimatavtryck,  fÃ¥ ömsesidig inspiration och utveckla sina hÃ¥llbarhetslösningar och hÃ¥llbarhetsprofiler. Det är ett inspirerande exempel pÃ¥ att näringslivet menar allvar med att bli en del av en progressiv samhällsutveckling. Ingen ensam sitter pÃ¥ alla svaren, samarbete är helt nödvändigt för att vi ska nÃ¥ de högt uppsatta mÃ¥len.

Hur kan näringslivet bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan i Sverige?
- Som politiker har vi förväntningar på företagen att ta ansvar som samhällsaktörer. För detta är vi beredda att både ställa krav och skapa förutsättningar.

- Jag kommer frÃ¥n en miljö i Malmö där det offentliga och det privata driver pÃ¥ och utmanar varandra och det är den typen av dynamisk samverkan som jag menar behövs för att knäcka de verkligt svÃ¥ra frÃ¥gorna. Och med risk för att slÃ¥ in en öppen dörr - idag är klimatsmarta tjänster, hÃ¥llbarhetslösningar och koldioxidsnÃ¥l produktion nÃ¥got som ger svenskt näringsliv oerhört viktiga konkurrensfördelar. EfterfrÃ¥gan pÃ¥ hÃ¥llbara produkter och tjänster kommer vi bara att fÃ¥ se mer av, inte minst internationellt. Klimatavtalet i Paris gör att världens länder söker efter sätt att minska sina utsläpp, och här har Sverige stora exportmöjligheter. En sektor som har allt att vinna pÃ¥ stark hÃ¥llbarhets- och miljöprofilering är Sveriges expansiva turistnäring: Här är hÃ¥llbarhet och miljömässighet ett av de starkaste korten för att skapa attraktionskraft.


Hur skapas bra samverkan inom politik, näringsliv och forskning?
- Att miljöfrågorna ställs mitt i samhällsutvecklingen och inte i ett stuprör vid sidan av är en helt avgörande grund. Att vi har en gemensam problemformulering och en uppslutning bakom synen på att en samhällsmodell som inte sker på bekostnad av miljö och klimat inte är ett steg tillbaka, utan representerar ett samhälle som är eftersträvansvärt. Det handlar om utvecklingsoptimism; företag i symbios med politik och forskning representerar idag strävan efter ett mer utvecklat samhälle. En bättre värld helt enkelt.

Haga har minskat utsläppen av växthusgaser med 900 000 ton

Hagainitiativets företag har bidragit med 900 000 ton minskade växthusgasutsläpp, jämfört med sina basår. 900 000 ton motsvarar 1,7 procent av det svenska utsläppet av växthusgaser år 2014. Hagainitiativet lanserar nu klimatbokslut 2015, det sjätte klimatbokslutet i ordningen.

För fem Ã¥r sedan satte Hagainitiativet mÃ¥let om att minska klimatpÃ¥verkan med minst 40 procent till 2020. Nio av tretton medlemsföretag har redan klarat 40 procentsmÃ¥let, 5 Ã¥r innan mÃ¥lÃ¥ret 2020. 
Här är några kommentarer från tre av Hagas vd:ar om varför de lyckats med stora utsläppsminskningar.

Staffan Persson, vd Stena Recycling: “För oss på Stena Recycling är återvinningens roll för minskad klimatpåverkan lika självklar som att klimatrapportera. I år ser vi att vi minskat utsläppen med 37 procent sedan 2008, vilket i stort sett beror på kontinuerlig transportoptimering, ursprungsmärkt el och bränslebesparing”.

Göran Holm, vd, HKScan Sweden: ”Tack vare både energieffektivisering, användning av förnyelsebara energikällor som av biogas och via övergång till att köpa ursprungsmärkt el har vi på HKScan Sweden minskat våra utsläpp med 72 procent sedan 2003. Att vi har uppfyllt vårt klimatmål fem år före utsatt tid är ett bevis på stort engagemang i företaget samt att åtgärderna har varit lönsammare än vi förväntat oss”.

PO Wedin, vd, Sveaskog: ”På Sveaskog har vi minskat våra utsläpp med 23 % sedan förra året, och detta tack vare att vi arbetat aktivt med att införa förnybara bränslen i våra egna arbetsmaskiner.”

Läs pressmeddelande här.
Läs Hagas klimatbokslut 2015 här.

I år arrangerar Haga fyra seminarier i Almedalen. Varmt välkommen!
 

Hagainitiativet tillsammans med Misum vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm Environment Institute inbjuder till seminarium "Agenda 2030 – en katalysator eller bromskloss för välfärden". 

Tid: Måndagen den 4 juli kl 8.55-11.30 (vi bjuder både på frukost och lunch från LEVA)
Plats: Länsstyrelsens trädgÃ¥rd, Korsgatan 4 i Visby


Hur kan Agenda 2030 leda till en fortsatt välfärdsutveckling i Sverige och EU? (8.55-10.00)
Medverkande: Klas Eklund, hÃ¥llbarhetsekonom, SEB, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, SIDA, Günther MÃ¥rder, vd, Företagarna, Kim Jacobsson, vd, Ungdomar.se, Anders Egelrud, vd, Fortum Värme, moderator: Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute.

Sveriges näringsliv – sporrar Agenda 2030 företag att gå före? (10.00-10.45)
Medverkande: Nyamko Sabuni, hÃ¥llbarhetschef, Ã…F, Jens Henriksson, vd och koncernchef, Folksam, PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri, Eva Blixt, rÃ¥dgivare i miljöfrÃ¥gor samt forskningschef, Jernkontoret, Erik Brandsma, generaldirektör, Energimyndigheten, Ã…sa Westlund, riksdagsledamot, (S), Sara Paulsson, ansvarig samhällsrelationer, IKEA Sverige, moderator: Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet.

Är hållbar välfärd förenat med fortsatt tillväxt? (10.45-11.30)
Medverkande: Azita Shariati, vd Sodexo, Göran Holm, vd, HKScan, Barbara Evaeus, Världsnaturfonden, Sammy Almedal, vd JAK medlemsbank, Lena Ander, GD Nätverket för HÃ¥llbart Näringsliv, Mattias Höjer, professor i miljö- och framtidsstudie, KTH, moderator: Lin Lerpold, docent samt chef, Misum - Handelshögskolan.


Läs mer här.

Svenska produktionsutsläpp har minskat men konsumtionsutsläppen fortsätter öka. Hur hanterar företagen importens klimatpÃ¥verkan? Är den globala decoupling-trenden här för att stanna? Kan företagen driva konsumenterna att handla mer hÃ¥llbart? PÃ¥ vilket sätt kan delningsekonomin och den cirkulära ekonomin bidra till att minska konsumtionsutsläppen? 

Tid: Tisdagen 5 juli kl 11.00-12.30 (vi bjuder pÃ¥ lunch frÃ¥n LEVA)
Plats: Länsstyrelsens trädgÃ¥rd, Korsgatan 4 i Visby


Medverkande: Eva Alfredson, analytiker, Tillväxtanalys, Anders StrÃ¥lman, vd och koncernchef, Axfood, Annika Carlsson Kanyama, forskare, KTH, Lars Andersson, nordenchef, AkzoNobel, Jakob König, projektledare, Fair Finance Guide, Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen, Pierre Decroix, vd, Coca-Cola Enterprises Sverige, Ã…sa Westlund, riksdagsledamot (S), Jonas Carlehed, hÃ¥llbarhetschef, IKEA, moderator: Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet.

Läs mer här.

Hagainitiativet tillsammans med bland annat LRF och Svenskt Näringsliv inbjuder till seminarium "Post miljömÃ¥lsberedningen – hur ökar vi Sveriges välfärd mot klimatmÃ¥len 2045?"

Sverige har i en världsunik ansats lyckats förenat sju partier över blockgränserna i en gemensam färdplan mot ett fossilfritt och klimatneutralt samhälle till 2045. Hur kan vi öka Sveriges välfärd och konkurrenskraft mot klimatmålet?

Tid: Tisdagen 5 juli kl 14.30 - 15.30
Plats: Mellangatan 7


Medverkande: Anders Wijkman, ordförande, MiljlömÃ¥lsberedningen, Sven-Erik Hammar, vice ordförande, LRF, Maria Suner Fleming, Svenskt Näringsliv, Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet, Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen, Johan Hultberg, riksdagsledamot (M), Matilda Ernkrans, ordförande miljö- och jordbruksutskottet (S), moderator: Elina Matsdotter, LRF.

Läs mer här.

Kända politiker frÃ¥gar vd:arna i Hagainitiativet sina vassaste frÃ¥gor om klimat och miljö. Menar verkligen vd:arna allvar med sitt klimat- och hÃ¥llbarhetsengagemang? Vad driver dem till att agera? Vems är ansvaret för klimatet egentligen? Är det verkligen lönsamt med klimatarbete? Här grillas vd:arna. 

Tid: Onsdagen 6 juli kl 11.45-12.45
Plats: DN:s tält, Strandvägen 4 i Visby


Medverkande: Petter Holland, vd, Preem, Ulf Troedsson, vd, Siemens, Anders Egelrud, vd, Fortum Värme, Kathrine Löfberg, styrelseordförande, Löfbergs, Anders StrÃ¥lman, vd och koncernchef, Axfood, Jens Henriksson, vd Folksam, Lars Andersson, nordenchef, AkzoNobel, Staffan Persson, vd, Stena Recycling, Pierre Decroix, vd, Coca-Cola Enterprises Sverige, Carl von Schantz, divisionschef, Lantmännen, Göran Holm, vd, HKScan Sweden, Matilda Ernkrans, (S), Johan Hultberg, (M), Kristina Yngwe, (C), Rickard Nordin, (C), Caroline Szyber, (KD), Stina Bergström, (MP), Lars Tysklind, (L), Lars Thunberg, (KD), Nina Ekelund, Hagainitiativet.

Läs mer här.

Unik chans! Berätta om hur ert företag blir fossilfritt – nu får ni gärna skryta!

Vi vill skriva om det positiva som händer i Sverige. Detta kommer vi göra i Hagas nyhetsbrev, på hemsidan och i sociala medier i höst. Vill ditt företag vara med?

Vad ska ni göra?
Berätta om när ni blir fossilfria, eller er ambitiösa plan för att minska klimatpåverkan och hur er resa dit ser ut. Vare sig det gäller utsläppsminskningar i er verksamhet eller i hela värdekedjan. Gärna procentsiffror, årtal och annat som gör det konkret för läsaren. Utmaningen är att det ska vara kort och krispigt.

Är ni intresserade av att vara med? Skicka gärna mejl till oss med:
- Max 5 meningar om när ni blir fossilfria, eller er ambitiösa plan för att minska klimatpåverkan och hur er resa dit ser ut.
- En länk där ni berättar mer vad ni gör.

Krav:
- Dokumentation som stödjer er “klimatresa”.

Kom in med er intresseanmälan, vi kommer att publicera positiva klimatberättelser i höst. Mejlet skickas till: linnea.haeggstrom@hagainitiativet.se senast den 17 augusti 2016.

Vi ser fram emot att höra från er!


 

EAT Stockholm Food Forum 2016 

Den 13 – 14 juni välkomnar EAT Stockholm Food Forum, för tredje året i rad, världens ledande personligheter inom vetenskap, näringsliv, icke-statliga organisationer och politik.

Bland talarna finns bland andra Michael Pollan, professor pÃ¥ UC Berkeley och en av jordbruks- och livsmedelsindustrins största kritiker, Paul Polman, CEO för Unilever, Lise Kingo, Executive Director för UN Global Compact och H.K.H Prinsessan Mette-Marit. Tillsammans söker de lösningar för ökad hÃ¥llbarhet i livsmedelsproduktionen, världens livsmedelssystem, livsmedelsäkerhet och kostvanor. MÃ¥let är att förbättra hälsan hos världens växande befolkning och motarbeta matens negativa miljöpÃ¥verkan. 

– Vårt globala livsmedelssystem orsakar några av de största hälso- och miljöproblemen. Om vi inkluderar alla som får för lite, för mycket eller fel mat, är ungefär hälften av världens befolkning klassificerad som undernärda eller felnärda. För att kunna försörja den växande befolkningen på jorden måste vi arbeta gränsöverskridande och finna gemensamma lösningar som gynnar både miljön och människors hälsa, säger EAT Foundations grundare Gunhild A. Stordalen.


Läs mer här.

How can we enable sustainable consumption?

As a main business partner to the EAT Stockholm Food Forum, Tetra Pak is organizing an open breakfast seminar in connection to the main event, with the aim of showcasing inspiring examples and sharing new knowledge related to sustainable consumption.

Time: Mondag 13th June, 8.00-9.30 (Breakfast from 7.30)
Place: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand (Klarabergsviadukten 90, Stockholm)
Please register by 3rd June by e-mail to joanna.frank@tetrapak.com 
Ny pilotanläggning för förnybara drivmedel
Nu byggs en pilotanläggning, en sÃ¥ kallad slurry-hydrokracker, för förnybara drivmedel baserade pÃ¥ skogsrÃ¥vara i PiteÃ¥ och Preem är en av flera finansiärer i projektet. Anläggningen ska bidra till att utveckla ny teknik för att öka produktionen av svenska förnybara drivmedel. Idag tillverkar Preem HVO-diesel av främst tallolja och slakteriavfall, men ser en stor potential i fler restprodukter frÃ¥n svenskt skogs- och jordbruk. MÃ¥let är att Preem till Ã¥r 2030 ska tillverka närmare 3 miljarder liter förnybar bensin och diesel. Läs mer här.
McDonald’s laddinfrastruktur för elbilar
McDonald’s installerade den första laddstolpen för elbilar redan 2009. Idag kan McDonald’s gäster snabbladda elbilen på 14 restauranger och flera nya installationer kommer i år. Utvecklingen följs upp månadsvis och du kan se laddrapporten här.
Green Cargo utökar verksamheten i Norge
Green Cargo har expanderat sin verksamhet till att omfatta de flesta större järnvägssträckorna i Norge och har nu en daglig trafik som kopplar ihop Oslo med Bergen, Stavanger, Åndalsnes och Trondheim. När Cargolink tidigare i år annonserade att de lägger ner sin verksamhet på järnväg startade Green Cargo upp en omfattande verksamhet i Norge på under 6 veckor för att kunderna ska kunna fortsätta frakta miljöanpassat. Läs mer här.
Elflygplan till 2030
Elbilar, elbussar och elvägar är redan verklighet, men varför inte ta elektrifieringen av transportsektorn ett steg längre och utveckla eldrivna flygplan? Siemens och Airbus har nyligen slutit ett samarbetsavtal för att utveckla det första eldrivna planet med mÃ¥l att det ska lyfta till 2030. Med det europeiska utsläppsmÃ¥let att sänka koldioxidutsläppen med 75 procent till 2050, jämfört med utsläppen 2000, ska prototyper tas fram pÃ¥ drivsystem frÃ¥n nÃ¥gra hundra kilowatt upp till tio megawatt eller mer. De är avsedda för flygplan för 100 passagerare för lokalflyg, medeldistansflyg, helikoptrar och obemannade flygplan. Läs mer här. 
Stockholm ska bli ett internationellt centrum för gröna datahallar
Stockholm ska vara det självklara valet vid etablering av större datahallar. Det är vad Stockholm Business Region, Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Stokab tillsammans med Fortum Värme och Ellevio vill. Därför har aktörerna beslutat att inleda ett strukturerat samarbete. Läs mer här.
KlimatpÃ¥verkan minskar med 230 ton 
I augusti invigs Löfbergs nya automatiska lager om 6000 m2 och 13.000 pallplatser i Karlstad. Ett s.k. höglager som byggs enligt miljöbyggnad silver med tuffa krav pÃ¥ isolering, ventilation, energi, inomhustemperatur och dagsljusinsläpp. Lagret hÃ¥ller en hög miljöprestanda, t.ex. har miljöbetong använts vid gjutningen vilket beräknas minska klimatpÃ¥verkan med 230 ton koldioxid. Läs mer här.
Nya biokraftvärmeverket i Värtan är ett viktigt steg mot 100% förnybart för Stockholm.
Härom veckan invigdes det nya biokraftvärmeverk i Värtan. Från och med i höst, när det är i kommersiell drift, kommer nästan 200 000 hushåll att förses med värme härifrån – värme från förnybart biobränsle. Anläggningen är ett viktigt bidrag för Stockholm i arbetet att nå ett 100 procent förnybart eller återvunnet energisystem. Läs mer här.
Flera Hagaföretag stÃ¥r bakom svenska Sojadialogen 
Hagaföretagen HKScan Sweden och Lantmännen ingår bland de företag som genom branschsamarbetet ”Sojadialogen” säkerställer att sojan som använts i den egna produktionen, antingen direkt eller i djurens foder, är ansvarsfullt producerad. Det innebär att sojan är certifierad enligt en standard som granskas av en tredje part. Standarden ställer krav på hänsyn till natur, miljö och lokalsamhället och expansion av odlingar får inte sker i områden med höga sociala- eller naturvärden, som Amazonas.
Läs mer här och här.
Coca-Cola Enterprises Sveriges hållbarhetsrapport 2015-2016
I rapporten kan man bland annat läsa om hur CCES under 2015 gick in i ett nytt partnerskap med Stadsmissionen med det gemensamma mÃ¥let att skänka mÃ¥ltider till människor som lever i utsatthet. Eller om arbetet med transporter, kylutrustning och belysning för att reducera koldioxidutsläppen. Läs mer här.
 
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Ulf Wikström: En självklarhet att redovisa klimatavtryck – men det räcker inte
"Genom Hagainitiativet har vi under många år arbetat med att mäta vårt klimatavtryck och varje år redovisar alla vi företag som är med ett utförligt klimatbokslut. Vi inte bara mäter vår klimatpåverkan – vi offentliggör den också!" Läs mer här.
Anna Lindstedt: Cirkeln är sluten – klimatambassadörens sista möte
“Cirkeln är sluten och jag lämnar fem Ã¥rs Golgatavandring – med lätta steg men med ett sting av vemod. â€œ Läs mer här.
Maria Baldin: Hållbarhet är lönsamt
“Den viktigaste drivkraften för företag bör vara att det går att förena lönsamhet och hållbarhet, även på lång sikt.”” Läs mer här.
Helene Samuelsson: HÃ¥llbart till varje pris!
“När vi väljer förnybara råvaror till nästa generations drivmedel gäller det att välja rätt. Att sikta på 100 procent fossilfritt utan att ha generationsmålet som vägledande är inte rätt väg att gå. Förnybart måste också vara hållbart.” Läs mer här.
Johan Sandström: Thailandsresa och kravmärkt
“Vi kommer att behöva transportera oss själva och gods klokare i framtiden. Energisnålt och förnybart är nyckelord, i den ordningen.” Läs mer här. 
Statsministern lanserar fem strategiska samverkansprogram  
Den 1 juni lanserade regeringen fem strategiska samverkansprogram som ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar Sverige står inför; nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär biobaserad ekonomi, life science, uppkopplad industri och nya material. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi vill regeringen skapa nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Läs mer här.
Passivitet mycket dyrare än effektiva klimatåtgärder
I dag avkrävs den som förespråkar skärpta mål och styrmedel i klimatpolitiken bevis för att dessa är lönsamma. Det är absurt. All forskning visar att passivitet är det klart dyraste. Därför bör den som förordar oförändrad politik kunna visa att den är samhällsekonomiskt lönsam, skriver Eva Alfredsson och Mikael Karlsson, miljöforskare vid KTH. Läs debattartikeln i Dagens Nyheter här.
 
Hagainitiativet bestÃ¥r av företag frÃ¥n olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpÃ¥verkan. I nätverket ingÃ¥r AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter