Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev oktober 2014
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Efterlyses: Ledarskap i klimatfrÃ¥gan 

- Leaders must lead. Time is not on our side, sa Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare, när FN:s klimatpanels rapport presenterades i Köpenhamn i helgen. När utmaningen är att minska de globala utsläppen med 40-70 procent till år 2050 för att klara tvågradersmålet, och de stora minskningarna behöver ske innan 2030 - då behövs ledare. Modiga ledare som vågar gå före och som vill ta ansvar. Ledare inom politiken, näringsliv, civila samhället, ja till och med media (bild ovan från Hagaseminariet om media och klimat). Klimatfrågan måste genomsyra budget, företagens verksamhetsplaner och mål, men framförallt kan inte klimat hanteras som en fråga för enbart miljöpolitiker eller hållbarhetschefer, den måste ägas av finansministern och VD. Eller hur?

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet
Hej Ã…sa Romson, klimat- och miljöminister
Vilken är budgetens viktigaste Ã¥tgärd för minskad klimatpÃ¥verkan? 
- Ska jag nämna en enskild åtgärd så är det återinförandet av stöd till lokala klimatinvesteringar. Att kommuner tillsammans med lokala aktörer och företag investerar i framtidsinriktade och klimatsmarta lösningar är viktigt för att omställningen ska sätta fart. Det hette ju före 2006 ’Klimp’ och går nu under namnat ’Klokt’ då vi tror vi ännu mer effektivt kan få ut stödet med mesta möjliga klimatnytta.
Vilka åtgärder i budgeten leder till att näringslivet minskar sin klimatpåverkan ytterligare?
- Flera, upprustning av järnvägen är central för stora delar av näringslivet men också tydligheten med att miljöskatternas styrande verkan ska öka. Flera nya miljöskatter har aviserats såsom vägslitageavgift och flygutsläppsavgifter vilket jag tror påverkar näringslivet så att alla som kan göra mer för att minska utsläppen nu också går vidare och genomför omställningsåtgärder. Sedan är innovationsarbetet viktigt, där görs satsningar i budgeten bl a på miljöteknik.
Vilket budskap vill du skicka till näringslivet om deras roll i klimatomställningen? 
- Näringslivet är mycket viktiga i klimatarbetet, det är roligt att fler och fler inom näringslivet också vill vara en del av lösningen.

Läs budgeten här

HallÃ¥ där Lars J Nilsson, professor vid Lunds Universitet och deltagare i den svenska IPCC-delegationen 
Vad är rapportens viktigaste slutsats?
- Rapporten visar att och hur det är möjligt att snabbt minska utsläppen och begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader. Kostnaderna för att göra detta är låga och dessutom skapar åtgärder för lägre utsläpp många sidovinster. Detta är utöver värdet på minskade klimateffekter. På köpet får man exempelvis bättre luftkvalitet i städer, bättre hälsa, och ökad energisäkerhet.
Vilket är det viktigaste budskapet till näringslivet?

- Näringslivet har en viktig roll både när det gäller utsläppsminskning och anpassning till klimatförändringar, vilket rapporten noterar. Det handlar exempelvis om utveckling och uppskalning av ny teknik, offentlig-privata samarbeten, och finansiering eftersom det behövs investeringar. Omställningen skapar utrymme för innovation samt nya affärs- och marknadslösningar. Näringslivet kan vara pådrivande i hela den utvecklingen.
Läs IPCC:s sista rapport här

Vilken roll och vilket ansvar har media i klimatomställningen? 
Den frÃ¥gan besvarades pÃ¥ klimatstrategidagen den 24 oktober. Bland annat diskuterades framgÃ¥ngsrik opinionsbildning för klimatet. Vi har samlat nÃ¥gra av de matnyttigaste tipsen här:

1) Fler folkliga opinionsbildare behövs för att nå ut med miljöfrågor till en bredare massa, sa Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.
2) Bra opinionsbildare kommer med lösningar, sa Bo G Andersson, projektledare, Westander.
3) Säg inte att ni är i framkant – walk the talk, sa Paul Ronge, medierådgivare, Paul Ronge AB.
4) Var inte en kravställare, var en löftesleverantör, sa Mattias Goldmann, VD, Fores.

Missade du konferensen? Du kan se film, bilder eller lyssna pÃ¥ podcast frÃ¥n Klimatstrategidagen. 

IPCC publicerar sista rapporten
Den 1 november publicerade IPCC sin sammanfattande rapport kring kunskapsläget om klimatförändringarna. Rapporten tar avstamp i de tre tidigare rapporterna som har publicerats under 2013 och 2014.

I rapporten konstateras att de globala växthusgasutsläppen fortsätter att öka kraftigt och att vi är pÃ¥ väg mot en temperaturökning pÃ¥ mellan 3-8 grader vid slutet av detta Ã¥rhundrade. Rapporten visar att kostnaderna för omställningen till ett klimatneutralt samhälle endast skulle innebära en mycket liten minskning av den globala tillväxten. Vidare menar IPCC att de samhällsekonomiska vinsterna klart överstiger kostnaderna och att världens länder mÃ¥ste agera skyndsamt. Läs rapporten
Utsläppspriset avgörande för minskad klimatpåverkan
En ny undersökning frÃ¥n Hagainitiativet visar att ledande svenska forskare pÃ¥ klimatomrÃ¥det är överens om att priset pÃ¥ utsläpp är en viktig faktor för minskad klimatpÃ¥verkan. Flera lyfter ocksÃ¥ fram vikten av stöd för nya teknologier och en politik som driver fram hÃ¥llbara energi- och transportsystem. Läs mer
Vilka är dina tre bästa tips för lyckad opinionsbildning i klimatfrÃ¥gan? 
Klimatfrågan behöver komma upp på dagordningen och medias roll är central för att lyfta frågan. Därför har Hagainitiativet frågat ett antal profiler inom media, näringsliv, forskning, politik med mera om deras bästa tips på hur du blir en framgångsrik opinionsbildare för klimatet. Håll utkik - vi uppdaterar löpande med nya tips varje torsdag!

- För att lyckas med opinionsbildningen mÃ¥ste klimatfrÃ¥gan kopplas till andra, prioriterade samhällsprocesser, sÃ¥som ekonomi, fysisk planering, handelsfrÃ¥gor osv, säger Johan Kuylenstierna, VD, Stockholm Environment Institute. Läs mer
Julklappstips
Funderar du pÃ¥ vad du ska ge bort i julklapp? Ge bort kunskap om en bättre värld. Hagainitiativet delar med sig av tre boktips att ge bort till ledningsgruppen, anställda, vänner och bekanta i julklapp. 

1. Vår tid är nu - tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen, av Svante Axelsson
2. Makt, gift, plast och våra barn, av Ethel Forsberg
3. This Changes Everything, av Naomi Klein 
Klimatdagen i Helsingborg 
Näringslivets möjligheter stod i fokus på Klimatdagen som arrangerades av Familjen Helsingborg, Sustainable Business Hub, ActNow och Hagainitiativet tidigare i oktober.

- Energy reductions are good business - for us, partners and in the end users. The win-win-win concept, sa Claus Witt, Area Managing Director of the Nordic Countries, Grundfos.
Läs mer
Mer kaffe, mindre material
Säljer man väldigt mycket kaffe kan små förändringar ge stora, positiva effekter. Som när Löfbergs installerade en ny sträckfilmsutrustning som används när man packar kaffet på pallar innan transport. 25 gram mindre sträckfilm per pall minskar förbrukningen av plast med 1,3 ton per år.
 
Öppen fjärrvärme - ny marknad för Ã¥tervunnen energi 
Det finns mängder av överskottsvärme i Stockholm som ingen tar vara på. Nu finns en lösning för att återvinna denna outnyttjade resurs. Alla företag och verksamheter som har överskottsvärme och ligger nära fjärrvärme- eller fjärrkylanäten kan sälja den till Fortum Värme. Läs mer
Gamla korvbröd som blir till drivmedel 
Sedan mitten pÃ¥ oktober tar Lantmännen Agroetanols fabrik i Norrköping emot matrester. Det rör sig om restprodukter frÃ¥n Lantmännens produktionsanläggningar men även om matvarureturer frÃ¥n butiker. Nu kan bland annat gammalt bröd, pasta och deg Ã¥teranvändas som rÃ¥vara, och istället för att slängas blir maten till djurfoder och fordonsbränsle i form av etanol. I dagsläget tar fabriken emot tvÃ¥ till tre containrar med matrester i veckan, men mÃ¥lsättningen är att tio procent av rÃ¥varan för produktionen ska komma frÃ¥n rester istället för spannmÃ¥l Ã¥r 2017. 
Foto: Petra Bindel
KlimatfrÃ¥gorna pÃ¥ allvar pÃ¥ väg in i byggbranschen  
Vi vet att växande skog binder koldioxid och att koldioxid lagras i en träbyggnad under dess livslängd. Men det finns mÃ¥nga fler argument för varför träbyggande är gynnsamt för klimatet. Nyligen fick SkellefteÃ¥ kommun en egen träbyggnadsstrategi. MÃ¥let är att när kommunen är byggherre sÃ¥ är det trä som ska gälla vid byggande. Läs mer  
Statoil ökar försäljningen Svanenmärkt spolarvätska på pump
Att välja spolarvätska på pump är smidigt och dessutom positivt utifrån ett miljöperspektiv. Eftersom spolarvätskan som säljs i lösvikt transporteras i koncentrerad form i 200 liters fat minskas antalet transporter betydligt. Det minskar också mängden av förpackningsmaterial och emballage - samt gör att kunden kan köpa exakt så mycket spolarvätska hen vill ha. Även faten som spolarvätskan levereras i återanvänds i största möjliga utsträckning. Läs mer

 
Ny studie om hÃ¥llbarhetsarbete 
Coca-Cola Enterprises (CCE) har som en del i konferensen Future for Sustainability gett i uppdrag till Cranfield School of Management’s Doughty Centre for Corporate Responsibility med stöd frÃ¥n Financial Times att undersöka ”The future of Sustainability”.

50 företagsledare och 150 MBA studenter ingick i studien. Resultatet frÃ¥n studien var överraskande. 88 procent av dagens företagsledare och 90 procent av studenterna (framtidens företagsledare) var eniga om att alla företag mÃ¥ste ta sitt samhällsansvar. Men det vara bara 19 procent av framtidens företagsledare som tyckte att företag idag gör det, jämfört med 86 procent av dagens företagsledare. Läs mer
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Johan Sandström: Konsten att fÃ¥ ut sitt budskap  
Reflektioner frÃ¥n Klimatstrategidagen. Ett brett startfält med allt frÃ¥n förra miljöministern Lena Ek till Greenpeace chef Annika Jacobson ställde upp. Perspektiven skiftade frÃ¥n ansvarsfrÃ¥gor till krisen i media och hur man bör göra för att fÃ¥ fram sitt budskap. Läs inlägget
Emma Henningsson: Aktivt klimatarbete lönar sig 
Nu har EU fastställt klimatmålen för 2030 och jag är nog inte ensam om att vara besviken. Som så många andra hade jag hoppats på ett mer ambitiöst resultat som kunde ge globala beslutsfattare ännu mer styrka och stöd inför förhandlingar i Paris 2015. Läs inlägget
Henrik Nerell: Översätt information till handling
Att hålla en positiv ton, att ge utrymme för företag att dela med sig av olika initiativ, stora som små, som är steg i rätt riktning. Det sporrar, inspirerar och driver förändring. Läs inlägget
Antje Jackelén: Är tillväxt problemet eller lösningen? 
Man behöver inte vara trädgårdsodlare, barnmorska eller biolog för att förstå att växande är en av tillvarons grundprinciper. Därför är det lätt att inse att tillväxt inte bara kan stavas pengar. Om ekonomisk tillväxt ska ha ett bestående värde måste den samsas med social, ekologisk, kulturell och andlig tillväxt. Läs inlägget
Jonas Mosskin: Glappet mellan tanke och handling 
Vi påverkas av vad andra människor gör runt omkring oss. Vi är bra på att tänka kortsiktigt men har svårt att ta in långsiktiga perspektiv. Vi reagerar normalt starkt på hot, men har svårt att förstå det abstrakta klimathotet. Läs inlägget

Danmark överväger att fasa ut kolet till år 2025

I ett uttalande säger Danmarks klimatminister att Danmark bör överge kolet till Ã¥r 2025 och därigenom bli ledande i att bekämpa klimatförändringarna. Danmark har i dag som mÃ¥l att minska sina klimatutsläpp med 40 procent till Ã¥r 2020 jämfört med Ã¥r 1990.  
Läs mer


 

VD-guide för engagemang i klimatfrÃ¥gan  

World Business Council for Sustainable Development publicerar en VD-guide med tips på hur företag kan engagera sig för minskad klimatpåverkan. Gudien sammanfattar den senaste forskningen på klimatområdet och visar hur företag kan bidra och agera för att hitta lösningar i klimatfrågan.
Läs mer
Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Statoil Fuel & Retail Sverige, Stena Recycling, Sveaskog samt Vasakronan.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se
Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter