Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev maj 2015
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Behöver vi lägga ner Sverige AB?

Ja, det är faktiskt rubriken på Hagainitiativets seminarium i Almedalen. Med dagens utsläppstrend krävs en global tvärnit av utsläppen inom trettio år för att klimatmålet ska klaras. Om alla ska få utvecklas så behöver den rika världen minska sina utsläpp mer och tidigare, det är därför Haga har föreslagit politiken att se över ett mål nära noll till 2030. Går det verkligen att förena en smart klimatpolitik med stärkt konkurrenskraft? Det ska vi prata om på vårt seminarium i Almedalen – geniala affärsstrategier eller floskelmakande. Välkommen!
 
Om och om igen bekräftas att företag som tar hållbarhets- och klimatansvar presterar bättre. Läs gärna intervjun med professor Eccles, Harward Business School, om varför hållbara företag presterar bättre och hans råd till företagen.
 
Trevlig läsning!
 
PS. Bilden ovan är tagen frÃ¥n tÃ¥gfönstret väster om Jönköping. 


 

Hi there professor Robert G. Eccles, Harvard Business School

Why does sustainable business perform better?
In a research paper I did with some colleagues in which we compared set of 90 high sustainability and 90 low sustainability companies we found five important differences between the two; the high sustainability companies had dramatically higher levels of stakeholder engagement, they were using a broader range of performance metrics for managing the business, much more transparent in reporting, they took sustainability more seriously at the board level in terms of corporate governance and rewarding executives on a broader range of metrics. Finally, as a result of their reporting, governance, and compensation practices the high sustainability firms had a higher proportion of long-term shareholders.
 
Which investor strategy is the better; to divest in unsustainable businesses or to stay as a shareholder and influence companies for the better?
There is no simple answer to this because it is a function of the investor’s strategy, time frame, and the sector. For example, some believe that oil companies do not have sustainable long-term strategies unless they realize they have to become energy companies. In this case, divestment is the right answer. Other than that, I’m a big fan of engagement by investors. That said, engagement takes time and resources. A small investor can’t make a meaningful difference here and the costs in doing so are unwarranted. But the large long-term investors with big positions, such as pension funds, should engage out of their own economic self-interest.


Läs hela intervjun här

Hello professor Hans Joachim Schellnhuber, Postdam Institute for Climate Impact Research

Se hela Hagainitiativets intervju här.

Do we have the time to save the climate?
We have to bring down global emissions to zero by 2050, but to set a stage for such a trend we need to act within the next 10-15 years. We still have time but it is urgent.

What does the the rich world need to do until 2030?
The poor countries have little emission and almost does not contribute to climate change. The rich countries need to pioneer the transition. Who else can provide the knowledge, money and capacity? Lets stop using the poor as a hostage to our inaction. We have to act, we have to move forward.

Professor Schellnhuber medverkade under EAT Stockholm Food Forum och du kan se hela hans föredrag här.

Klimatpolitiken kan säkra svensk konkurrenskraft
Den nylanserade rapporten En vinnarpolitik för klimatet och näringslivet  visar vilka förändringar av politiken som Hagainitiativet vill se för att stimulera en omställning till utsläpp nära noll till 2030. Rapporten är framtagen för att vi är övertygade om att global utveckling enligt ”business as usual” leder till en kostsam klimatförändring som ingen vill se. Därför vill Hagainitiativet att Sverige och svenska företag gÃ¥r före vilket vi bedömer ökar lönsamhet och konkurrenskraft. 

I samband med att rapporten lanserades träffade Hagainitiativets vd:ar och miljöchefer finansminister Andersson och närings- och innovationsminister Damberg samt miljö- och klimatminister Romson och finansmarknads- och konsumentminister Bolund för att prata om en vinnarpolitik för näringslivet och klimatet.


Läs rapporten här 
Almedalen börjar närma sig med stormsteg och vi ser fram emot att träffa mÃ¥nga av er där. Klicka vidare för inbjudan och program till Hagainitiativets alla aktiviteter (ingen anmälan behövs).
MÃ¥ndag 29 juni
Hållbarhet, välfärd och konkurrenskraft är allt mer sammanlänkade. Politiken och näringslivet behöver gå i takt – och gemensamt skapa de förutsättningar som krävs för att Sverige ska kunna ligga i framkant när det gäller innovation och hållbarhetstänk. Hur ser samspelet ut och vad behöver förändras?

Medverkande:
Kristina Persson, (S). Mats Andersson. Klas Eklund. Anders Strålman. Azita Shariati. Johan Rabe. Erik Brandsma. Annika Helker Lundström. Fredrick Federly, (C). Sofia Arkelsten, (M). Viveka Risberg. Anders Wijkman. Jan Kilström. Svante Axelsson. Eva Lindström, (S). Lorentz Tovatt, Grön Ungdom. Ellinor Eriksson, SSU. Rasmus Törnblom, MUF. Sara Skyttedal, KDU. Lars Strannegård. Gunnela Hahn. Björn Stigsson. Kai Eide. Åke Iverfelt. Gunhild Anker Stordalen. Stina Billinger. Nina Ekelund. Johan Kuylenstierna. Lin Lerpold.


Hela programmet hittar du här.


 
Tisdag 30 juni
Med dagens utsläppstrend krävs en global tvärnit till noll inom 30 år om klimatmålet ska klaras. Vilka krav ställer det på de mest utvecklade länderna? Hur skapas goda exempel som katalyserar den omställning som behövs? Vi antar utmaningen att samhället ska nå utsläpp nära noll till 2030.

Medverkande:
Åsa Westlund, riksdagsledamot (S). Johan Hultberg, riksdagsledamot (M). Johan Kuylenstierna, vd, SEI. Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen. Jens Henriksson, vd, Folksam. Anders Egelrud, vd, Fortum Värme. Anders Strålman, vd och koncernchef, Axfood. Pierre Decroix, vd, Coca-Cola Enterprises Sverige. Lars Appelqvist, vd, Löfbergs. Staffan Persson, vd, Stena Recycling. Carl Von Schantz, chef division energy, Lantmännen. Jan Kilström, vd, Green Cargo. Per-Olof Wedin, vd, Sveaskog. Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet.


Hela programmet hittar du här.

 
Onsdag 1 juli
Kända politiker frågar vd:arna i Hagainitiativet sina vassaste frågor om klimat och miljö. Menar verkligen vd:arna allvar med sitt klimat- och hållbarhetsengagemang? Vad driver dem till att agera? Vems är ansvaret för klimatet egentligen?

Medverkande:
Anna Johansson, infrastrukturminister (S). Peter Eriksson, EU-parlamentariker (MP). Johan Hultberg, riksdagsledamot (M). Jytte Guteland, EU-parlamentariker (S). Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare (KD). Anders Wallner, partisekreterare (MP). Jakob Forssmed, riksdagsledamot (KD). Jens Henriksson, vd, Folksam. Anders Egelrud, vd, Fortum Värme. Carl von Schantz, chef division energi, Lantmännen. Jan Kilström, vd, Green Cargo. Johan Skoglund, vd, JM. Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet.


Hela programmet hittar du här.

 
Sex av fjorton företag har nått klimatmål fem år i förtid

Hagainitiativets medlemsföretag har som mÃ¥l att minska sin klimatpÃ¥verkan med minst 40 procent till 2020. Sex av fjorton företag har redan nÃ¥tt sina mÃ¥l; Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Lantmännen, McDonald’s Sverige, Sveaskog och Vasakronan. Med fem Ã¥r kvar är slutsatsen att utsläppen sjunker och att företagen med största sannolikhet kommer att klara sina mÃ¥l. Hagainitiativet har idag lanserat klimatbokslutet 2014, det femte klimatbokslutet i ordningen.

Läs hela klimatbokslutet 2014 här.

Frukostmöte 31 augusti

Vad är affärsnyttan med ett transparent klimat- och miljöarbete? Är regeringens planer på att införa lagstadgade krav på hållbarhetsrapportering rätt väg att gå? Vilka fördelar ser finanssektorn med transparens och lagstadgade krav på rapportering?
 

Datum och tid: MÃ¥ndag 31 augusti kl 08.00-09.00. Vi bjuder pÃ¥ frukost frÃ¥n kl. 07.30

Plats: Stacken pÃ¥ Nalen, David Bagares gata 15-17, Stockholm

Medverkande:

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar, Nordea

Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat, Svenskt Näringsliv

Ulf Wikström, hållbarhetschef, Fortum Värme

Cecilia Våg, hållbarhetschef, Stena Recycling

Claes Johansson, chef hållbar utveckling, Lantmännen

m.f.

Moderator: Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet

Anmälan: Du anmäler dig här. Välkommen!
Special om EAT - mat, hälsa och miljö

EAT Stockholm Food Forum avslutades nyligen som syftar till att försöka hitta svaren på mat, hälsa och miljö och tillsammans lösa många av de stora utmaningarna vi står inför. Konferensens utkomst ska bland annat resultera i ett antal inspel till rekommendationer till FN:s kommande globala hållbarhetsmål som ska beslutas i höst i New York. Mer om EAT här
 
Dr. Gunhild Anker Stordalen: Tro inte att du har en hel livstid – agera nu!
Ohälsosamma dieter dödar fler än rökning. Så inledde Dr Gunhild Anker Stordalen EAT. Hälften av maten slängs och fler än någonsin får diabetes innan nio års ålder. År 2015 är ett globalt fönster av möjligheter med beslut om FN:s nya hållbarhetsmål och bindande klimatmål i Paris.
–Tillsammans kan vi förflytta kunskap till agerande för denna generation och kommande generationer. Om du inte agerar, vem ska agera, avslutade Stordalen sitt anförande. Se här
 
Prof. Johan Rockström: Hälsosamma dieter inom planetens gränser
Mat relaterar till alla nio planetära gränser, det vill säga de gränser som visar det säkra manöverutrymme som naturen ger oss. Jordbruk är den enskilt största källan till de risker som vi ser framför oss.
- År 2015 kan vi säga att vi är den första generationen, som vet om, att vi riskerar hela stabiliteten för jordens ekosystem och därför vår egen framtid och vi är den sista generationen som har lösningarna, sa professor Johan Rockström. Se här
 
Dame Ellen MacArthur: Vi missar tillfällen utan den cirkulära ekonomin
Hur funkar den globala ekonomin? Hur ser flödar materialet genom ekonomin? Vi måste använda mindre och vara mer effektiva. Dock är effektivitet inte tillräckligt, det köper oss tid. Vad är det då som fungerar långsiktigt? Vårt ekonomiska system är linjärt. Vi tar material och vi kastar bort det. Istället behövs ett system där materialet inte blir avfall utan designas och används cirkulärt. Vi missar tillfällen idag. Se här
 
Kronprinsessan Mette-Marit av Norge

- Planeten säger: Rädda mig. Vi har kunskapen, men medborgarnas intresse dalar, sa kronprinsessan Mette Marit från Norge.

Ett av skälen till att vi inte agerar för att minska klimatpåverkan är klimat presenteras på avstånd med hotfulla ord och typiska hot och rädsla triggar vår respons att fly i den mänskliga hjärnan. Vi behöver en helt ny berättelse om gröna frågor. Vi behöver lyfta möjligheter som människor kan göra i vardagslivet som är enklare, meningsfulla och roliga. Se här


 

Frukostmöte i riksdagen 7 maj

En grönare finanssektor, vilka politiska beslut behövs? Den 7 maj diskuterades frågan i riksdagen under ett frukostmöte som Hagainitiativet arrangerade tillsammans med Miljöpartiet. Här har vi samlat ett par citat och viktiga slutsatser från några av de medverkande:

  • Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister:  "Suget efter gröna obligationer är stort, allt som läggs ut köps direkt. " 
  • Anders Egelrud, vd Fortum Värme: "Varje svenskt sparande leder till 7,5 ton CO2/Ã¥r och fossila tillgÃ¥ngar i marken motsvarande 750 ton."
  • Karin Stenmar, miljöchef Folksam: "Att pÃ¥verka som en ansvarsfull ägare är en av de viktigaste verktygen för en hÃ¥llbar agenda."
  • Mats Andersson, vd AP4: "Tre förslag för en grönare finanssektor; pris pÃ¥ CO2, redovisa klimatrisker, ge relevant info."
  • Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning, AP7 samt ordförande, SWESIF:  "Finanssektorn skulle kunna bli den stora möjliggöraren inom klimatfrÃ¥gan."
  • Gunnela Hahn, leder arbetet med hÃ¥llbara investeringar, Svenska kyrkan: "Svenska kyrkan gjorde sig fria frÃ¥n fossilindustrin 08-09 av framförallt etiska skäl. Idag är vi även glada för det av finansiella skäl."
  • Martin Ã…dahl, chefsekonom Centerpartiet: "Det statliga kapitalet mÃ¥ste bli grönare."

"There is no business on a dead planet"
- Vi mÃ¥ste gÃ¥ i takt med naturen, det är sÃ¥ vi bygger starka företag i framtiden, säger Nina Ekelund i en intervju av Radio Sweden efter Hagaintiativets riksdagsseminarium. 
Lyssna pÃ¥ hela intervjun här

 

AP7 #framtidstankar

– Att förstå att klimatfrågan är en av de största finansiella riskerna som finns att hantera. Det är både mänsklighetens viktigaste överlevnadsfråga och en fråga om att säkerställa framtida välfärd, säger Nina Ekelund i intervjun.

AP7 arrangerade seminariet "Framtidsforum 2015" tidigare i maj för att lyfta frÃ¥gan om finansbranschens bidrag till den nya klimatekonomin. Hagainitiativets Nina Ekelund fanns med i panelen och deltog senare i en intervju av AP7 för att dela med sig om sina tankar kring finanssektorns största framtida utmaningar för att ta sig an klimatutmaningen.

 

Klimatveckan i Jönköpings län

Under sista veckan i maj arrangerades Klimatveckan av KlimatrÃ¥det i Jönköpings län i samverkan med Elmia. Klimatveckans syfte är att bidra till att uppnÃ¥ KlimatrÃ¥dets vision – Plusenergilän 2050. Detta genom att sprida kunskap, inspirera samt skapa och lyfta fram möjligheter. Nina Ekelund frÃ¥n Hagainitiativet var där och pratade om lönsamt klimatarbete i näringslivet och uppmanade alla kommuner och företag att sälla sig frÃ¥gan: Vad är vÃ¥rt bidrag i klimatomställningen?

Läs mer om klimatveckan i Jönköping här.

Sveriges största gröna företagsobligation
I maj gav Fortum Värme ut den hittills största gröna företagsobligationen i Sveriges historia – en transaktion motsvarande 2,5 miljarder SEK. De gröna obligationerna kommer att finansiera nyinvesteringar i förnybar och återvunnen fjärrvärme- fjärrkyla- och elproduktion samt andra gröna projekt. Läs mer här.

 
Stenastipendium i cirkulär ekonomi
I samband med skolavslutningarna 2015 delar Stena Metallkoncernen för första gÃ¥ngen ut stipendiet Stena Circular Economy Award. Stipendiet riktar sig till gymnasieelever som har visat särskilt intresse för hÃ¥llbarhetsfrÃ¥gor. Läs mer här.
Sveaskog tar täten i satsning på sänkta fordonsutsläpp
Sveaskog genomför just nu en stor expansion av användningen av miljöbränslet Biomax för sina tyngre transporter. Under 2014 lade Sveaskog nära fyra miljoner kronor på inköp av Biomax, och nu expanderas användningen ytterligare. Tack vare denna investering uppfylls sannolikt Sveaskogs drivmedelsmål för 2015. Leverantören av Biomax är OKQ8. Läs mer här.
Statoil och Öresundskraft ingår samarbetsavtal kring snabbladdning av elbilar
Antalet elbilar har potential att öka i framtiden och genom samarbetet med Öresundskraft, där de sätter upp snabbladdare pÃ¥ vÃ¥ra stationer, som ger möjlighet för elbilsförare till ett klimatsmart alternativ. Läs mer här.
Biobränsle med tåg till nya biokraftvärmeverket
Cirka 40 procent av bränslet till Fortum Värmes nya biokraftvärmeverk i Värtan kommer att fraktas med tÃ¥g och i april blev det klart att samarbetspartner blir Hector Rail. TÃ¥gen kommer att dras av elektriska lok utrustade med teknik där bromsenergin omvandlas till el som matas ut pÃ¥ elnätet. Läs mer här.

 
Ny ventilation - mindre energi
Att minska klimatpåverkan är ett ständigt pågående arbete på Kafferosteriet Löfbergs. Nyligen bytte företaget ut två ventilationsaggregat i den stora kaffeskrapan i Karlstad. Det gjorde att energibehovet för ventilationen sjönk med 90 procent. Besparingen motsvarar hushållsel för 135 villor under ett år.
Trågbyte halverar koldioxidpåverkan
HKScan Sweden har börjat använda tråg tillverkade av hög andel rPET till det kött som konsumentförpackas i Linköping. rPET-trågen halverar klimatpåverkan jämfört med vanliga tråg, det kan jämföras med en lastbil med släp som kör 9.4 varv runt jorden per år.
 Läs mer här.

 
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Per Grankvist: Fem enkla sätt att fÃ¥ de anställda mer engagerade i hÃ¥llbarhetsarbetet
Utmaningen ligger i att visa på hur man tänkt att de gröna visionerna rent konkret ska omsättas i praktiken, samt hur de kommer bidra till att göra företaget lönsammare. Läs inlägg
Cecilia Våg: Slut cirkeln – använd, ta tillvara och återanvänd
Alltför mycket förbränns idag som skulle kunna återvinnas. För att vi ska bli ännu bättre på att återvinna behöver vi ett förbud mot att förbränna avfall, som inte först har sorterats för materialåtervinning. Stena Recycling välkomnar därför EUs arbete med att ta fram ett lagstiftningspaket för detta. Läs inlägg
Johanna Sandahl: Sverige ska vara ett föregångsland
Om Sverige ska vara ett föregångsland värd namnet behövs utsläppsmål som speglar vad som krävs. Näringsliv, kommuner och miljörörelse vill ha en klimatpolitik som siktar mot utsläpp nära noll år 2030. Läs inlägg
Johan Florén: Världen behöver grönare pengar
I dagsläget finns ett antal direkta hinder för en hållbar utveckling. Så länge det globala samhället till exempel inte prissätter koldioxidutsläpp på ett effektivt sätt, samtidigt som fossila bränslen får ofantliga subventioner, kommer marknadskrafterna inte att fungera som de ska. Läs inlägg


Rata börsens smutsiga aktier
Sky koldioxidutsläpp som pesten, skriver Richard BrÃ¥se i en artikel i Dagens Industri. 
Det är en grundinställning varje investerare bör bära med sig. Inte bara pÃ¥ grund av rena miljöargument, utan för att utsläppsvärstingarna tenderar att vara dÃ¥liga pÃ¥ det som verkligen räknas pÃ¥ börsen – att leverera avkastning. Läs mer

Fossila bränslen subventioneras – 850 miljoner kronor i  minuten 
Världen subventionerar fossila bränslen med 5 300 miljarder USD om Ã¥ret – mer än världens regeringars totala utgifter pÃ¥ hälso- och sjukvÃ¥rd, enligt SvD Närignsliv. Beräkningen kommer frÃ¥n den internationella valutafonden IMF, som själv kallar siffran för ”chockerande”. Läs mer

En till? 
 

Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Statoil Fuel & Retail Sverige, Stena Recycling, Sveaskog samt Vasakronan.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se
Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter