Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev oktober 2015
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Dags nu

En ofta Ã¥terkommande frÃ¥ga frÃ¥n journalister är: Vad gör företagen själva för att klara nollutsläpp till 2030? Enligt forskarna behöver världen närma sig nollutsläpp i världen till 2050, för att klara det behöver den rika världen minska sina utsläpp mer och tidigare. MÃ¥nga Ã¥tgärder sker redan idag i företagen och det räcker en bit pÃ¥ vägen, men för att nÃ¥ längre behövs mer politisk uppbackning och lÃ¥ngsiktiga tydliga spelregler.

Att rikta in klimatpolitiken med mål nära noll till 2030 är jobbskapande, ökar tillväxten och bidrar därmed till ökad välfärd. Att inte göra något är inget alternativ.
 
Med en mÃ¥nad kvar till klimatmötet i Paris sÃ¥ behöver alla visa att näringslivet kan och vill och därför bör företagen frÃ¥ga sig själva: Hur ser vÃ¥r plan ut för att nÃ¥ nära noll eller fossilfrihet till 2030 inom vÃ¥rt företag? Hur lÃ¥ngt kommer vi och vilket politiskt stöd behöver vi för att komma längre?
 
Det är dags nu!
   
 

HallÃ¥ där klimatambassadör Anna Lindstedt

Vad är viktigt för Sverige i klimatförhandlingarna?
- Det är viktigt för Sverige att nÃ¥ ett avtal som över tid bidrar till att hÃ¥lla den globala temperaturökningen sÃ¥ lÃ¥ngt under tvÃ¥ grader som möjligt. Det ska vara rättsligt bindande, lÃ¥ngsiktigt, dynamiskt, rättvist och alla ska vara med. Vi ser oss som en brobyggare mellan olika länder och ländergrupper. 

Länderna har lämnat in sina åtaganden – hur många har lämnat in och når vi 2 grader?
- Bortåt 160 länder har hittills lämnat in sina klimatplaner, sk INDCs (Intended Nationally Determined Contributions) och fler är på väg. Detta är ett stort steg framåt, även om de inte i sig innebär att vi når målet. Planerna måste skalas upp och kompletteras med initiativ från städer, regioner och företag. Det är också viktigt att planerna åtföljs av ett bra regelverk för att mäta, rapportera och följa upp åtagandena.

Vad förväntar du dig från näringslivet inför COP21?
- Det är viktigt att näringslivet ligger i framkant och gör egna Ã¥taganden om klimatinsatser. Parisavtalet bör ge en tydlig signal till alla aktörer, inte minst näringslivet, att det är dags att ställa om. 

Näringslivshearing:
Sveriges klimatansvar och näringslivets klimatnytta

 

Missade du seminariet? Ingen fara. Seminariet webbsändes, se här.

Fredagen 23 oktober arrangerade MiljömÃ¥lsberedningen, Svenskt Näringsliv och Hagainitiativet ett gemensamt seminarium i riksdagen där frÃ¥gor som "var ligger de stora klimatutmaningarna?" "Hur gÃ¥r Sverige före?" "Hur kan transportsektorn bli fossilfri?" Hur skapas rätt förutsättningar för näringslivet att minska sin klimatpÃ¥verkan och öka klimatnyttan?" diskuterades. Här är ett axplock citat frÃ¥n seminariet. 

Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef Stockholm Resilience Center: "Om Sverige, som det land som har bäst förutsättningar i världen, inte gÃ¥r före och visar att det gÃ¥r att ställa om till en fossilfri välfärdsstat, dÃ¥ kan hela världen misslyckas och det drabbar i sin tur oss." 

Johan Söderström, vd, ABB Sverige: "Det finns områden där det tar tid att ställa om men det finns också områden där det går exponentiellt snabbt. Det uppkopplade samhället, delandets ekonomi, energieffektivisering, nya generationer som inte är lika materialistiska, här finns jättemöjligheter. Jag väljer att vara på den optimistiska sidan utan att vara naiv."

Göran Holm, vd, HKScan och ordförande i Livsmedelsföretagen: "Vi mÃ¥ste hitta olika lösningar för olika sektorer. Om de sektorer som har det svÃ¥rast att klara mÃ¥lsättningarna, som t.ex. stÃ¥lindustrin, fÃ¥r styra hur vi tar oss framÃ¥t dÃ¥ kommer det gÃ¥ för lÃ¥ngsamt." 

Höjda klimatmål gynnar företagen


Högt satta mÃ¥l i klimatpolitiken stimulerar innovationstakten, reducerar kostnader och stärker vÃ¥ra varumärken och konkurrenskraft. Vi välkomnar regeringens nya klimatmÃ¥l. Nu behövs konkreta beslut, skrev vd:arna frÃ¥n företagen i Hagainitiativet i Göteborgs-Posten för nÃ¥gra veckor sedan. Läs mer här.
 

Axfood uppnår mål om hållbar sojaproduktion
Axfood, med butikskedjor som Willys, Hemköp och Tempo, nÃ¥dde i oktober mÃ¥let när det gäller användningen av hÃ¥llbart producerad soja i produktionen av bolagets egna varor. Det innebär att 100 procent av den soja som nu används antingen är certifierad eller kompenserad genom köp av certifikat. Certifieringen ställer bland annat krav pÃ¥ stopp för avskogning, bättre produktionsmetoder, förbud mot barn- och tvÃ¥ngsarbete samt diskriminering, säkra arbetsförhÃ¥llanden och rimliga löner. Läs mer här.
Samarbete för konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme
Fortum Värme och Norrenergi har tecknat slutliga avtal som förvekligar ett av Sveriges största produktionssamarbeten inom fjärrvärmeomrÃ¥det. Det innebär att företagen tillsammans kan uppnÃ¥ bästa möjliga effektivitet sett till bÃ¥de energi, miljö och kostnader. Det skapar ocksÃ¥ förutsättningar för ytterligare utveckling av förnybar kraftvärme i Stockholmsregionen och stärker fjärrvärmens konkurrenskraft. Läs mer här. 

 
Solceller ger miljövänligare butiker
Axfoods lågpriskedja Willys tar nästa steg för mer energieffektiva och miljövänliga butiker och installerar solceller på butikernas tak. I ett första steg gäller det två testbutiker – en i Huddinge och en i Göteborg – men förhoppningen är att kunna satsa i större skala.
– Butikstaken är en outnyttjad resurs. När solen lyser som mest och när det är som varmast är vårt energibehov som störst. Genom solcellerna kan vi spara både på kostnader och på miljön, säger Willys vd Thomas Evertsson. Läs mer här.

 
Systemperspektiv med miljönytta intresserar EU
Fortum Värme fick fint besök i oktober. Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande och ansvarig för Energiunionen, besökte tillsammans med Sveriges energiminister Ibrahim Baylan det nya biobränslekraftvärmeverket i Värtan. Syftet med besöket var att få en bild av hur man med hjälp av ett systemperspektiv, biobränslen och teknikneutrala styrmedel formar ett hållbart energisystem som är kostnadseffektivt, energieffektivt och ger stor miljönytta. Läs mer här.
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Johanna Grant:
15 år kvar att ställa om fordonsflottan - hinner vi?

Att nå Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 innebär att en enorm förändring måste ske under kort tid. Tre ben måste gå åt samma håll: Beteendet, Bilen och Bränslet. Läs mer här.

 
Claes Johansson: Förändring här och nu
För att minska matkonsumtionens klimatpåverkan måste vi använda hela verktygslådan. Ingen kan på egen hand lösa de tuffa utmaningar vår planet står inför. Men alla kan göra något. Och Lantmännen har nu lanserat en produkt som gör skillnad här och nu. Läs mer här.

 
Ulla Pettersson: Näringslivets ansvar i klimatfrågan
Alltför länge har ansvaret för klimatfrågan lämnats åt politiken. Låt oss se sanningen i vitögat, politiken klarar inte det här. Inte ensam. Läs mer här.


 

Growth within:
A circular economy vision for a competitive Europe

The results of a major study reveals that by adopting circular economy principles, Europe can take advantage of the impending technology revolution to create a net benefit of €1.8 trillion by 2030, or €0.9 trillion more than in the current linear development path. This would be accompanied by better societal outcomes including an increase of €3,000 in household income, a reduction in the cost of time lost to congestion by 16%, and a halving of carbon dioxide emissions compared with current levels. Läs mer här.


 

Big corporates leading the way on climate change with carbon pricing
New CDP report shows 150 major companies already use an internal price on carbon and more than 200 businesses, or around 10% of the largest companies surveyed, are directly engaging policymakers in support of carbon-pricing legislation. Läs mer här.
 
 
Hagainitiativet bestÃ¥r av företag frÃ¥n olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpÃ¥verkan. I nätverket ingÃ¥r AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Statoil Fuel & Retail Sverige, Stena Recycling samt Sveaskog.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter