Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev april
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

För fem år sedan
Vi startade Hagainitiativet för fem Ã¥r sedan. DÃ¥ fanns det inte pÃ¥ planeten att tala om att företag ska vara fossilfria. Vi uppfattades som ambitiösa dÃ¥ vi satte mÃ¥let att minska klimatpÃ¥verkan med minst 40 procent till 2020. Visst satte nÃ¥gra företag ännu mer lÃ¥ngtgÃ¥ende mÃ¥l. Och vi hade dÃ¥ mer ambitiösa mÃ¥l än regeringen. 

Idag är det fler och fler företag som berättar att de ska bli fossilfria och hur deras resa ser ut. SÃ¥ därför samlar vi nu pÃ¥ företagshistorier om företag som bestämt sig för att bli fossilfria eller om ambitiösa klimatresor. Berätta om din story i Hagas nästa nyhetsbrev i juni. Se nedan. 

Glad läsning!


 

HallÃ¥ där energiminister Ibrahim Baylan (S) som i förra veckan lanserade Belysningsutmaningen

Vad är Global Lightning Challenge och vad vill ni uppnÃ¥ med initiativet?
- Global Lighting Challenge är ett internationellt initiativ för att påskynda spridningen av energieffektiv belysning som lanserades vid klimattoppmötet i Paris i december. Målet är att få ut 10 miljarder energieffektiva lampor de närmaste åren. USA, Kina, Indien, Sverige driver initiativet som ett stort antal andra länder, företag och organisationer har anslutit sig till. Effektivare belysning är förstås bara en av många insatser som krävs för att minska klimatutsläppen, men det är inte obetydligt. Globalt står belysning för cirka 15 procent av elanvändningen och indirekt fem procent av de totala utsläppen av växthusgaser.

Vad innebär regeringens satsning på energieffektiv belysning och vad görs i Sverige?
- Syftet med regeringens nationella satsning pÃ¥ energieffektiv belysning, Belysningsutmaningen, är att halvera energibehovet för belysning i Sverige till Ã¥r 2020. Energimyndigheten har fÃ¥tt regeringens uppdrag implementera satsningen och se till att det händer konkreta saker runt om i landet de närmaste Ã¥ren. Med andra ord: Belysningsutmaningen är det svenska genomförandet av Global Lightning Challenge och vi utmanar nu andra länder att göra samma sak. 


Hur gör svenska aktörer ansluta sig till initiativet Global Lightning Challenge?
- Det är bara att gÃ¥ in pÃ¥ Energimyndighetens webbsida och formulera ett bidrag till Belysningsutmaningen och/eller ställa sig bakom mÃ¥let att vi tillsammans ska halvera elbehovet för belysning i Sverige. 

Mer information och anmälan hittas här.

Sverige antar Belysningsutmaningen
Den 3 maj arrangerade miljö- och energidepartementet ett seminarium kring den nationella satsningen Belysningsutmaningen - en kraftsamling för att halvera elbehovet för belysning. Läs intervjun med energiminister Ibrahim Baylan ovan.  Det var flera aktörer som berättade vad de gör för att öka andelen effektiv belysning bl a IKEA, Scandic och Coca-Cola Enterprises. Samtalen modererades av Hagainitiativets programdirektör Nina Ekelund. 

Lanseringen direktsändes på regeringens webbplats, se mer här.

Haga i Almedalen 2016 - Save the date

VÃ¥ren har äntligen kommit till Sverige och det betyder även att Almedalsveckan börjar närma sig med stormsteg. Hagainitiativet har likt tidigare Ã¥r flera aktiviteter i Almedalen. Välkommen förbi.

MÃ¥ndag 4 juli
Rubrik: Agenda 2030 - en katalysator eller bromskloss för välfärden?
Tid och plats: 8.55-11.30, Landshövdingens trädgård, Korsgatan 4
Arrangör: Hagainitiativet, Misum - Handelshögskolan, Stockholm Environment Institute
Beskrivning: Hur kan Agenda 2030 leda till en fortsatt välfärdsutveckling i Sverige och EU? Sveriges näringsliv – sporrar Agenda 2030 företag att gÃ¥ före? Ã„r hÃ¥llbar välfärd förenat med fortsatt tillväxt? 
Medverkande: Klas Eklund, hÃ¥llbarhetsekonom, SEB, Günther MÃ¥rder, vd, Företagarna, Anders Egelrud, vd, Fortum Värme, Nyamko Sabuni, hÃ¥llbarhetschef, Ã…F, Jens Henriksson, vd och koncernchef, Folksam, PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri, Eva Blixt, rÃ¥dgivare i miljöfrÃ¥gor samt forskningschef, Jernkontoret, Azita Shariati, vd Sodexo, Göran Holm, vd, HKScan samt ordförande i Livsmedelsindustrierna, Barbara Evaeus, Världsnaturfonden, Sammy Almedal, vd JAK medlemsbank, Lena Ander, GD Nätverket för HÃ¥llbart Näringsliv, med flera.
Moderatorer: Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet, Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute, Lin Lerpold, docent samt chef, Misum - Handelshögskolan.


Tisdag 5 juli
Rubrik: Hur kan näringslivet bidra till hållbar konsumtion?
Tid och plats: 11.00-12.30, Landshövdingens trädgÃ¥rd, Korsgatan 4
Arrangör: Hagainitiativet
Beskrivning: Svenska produktionsutsläpp har minskat men konsumtionsutsläppen fortsätter öka. Hur hanterar företagen importens klimatpÃ¥verkan? Är den globala decoupling-trenden här för att stanna? Kan företagen driva konsumenterna att handla mer hÃ¥llbart? PÃ¥ vilket sätt kan delningsekonomin och den cirkulära ekonomin bidra till att minska konsumtionsutsläppen? 
Medverkande: Eva Alfredson, analytiker, Tillväxtanalys, Anders StrÃ¥lman, vd och koncernchef, Axfood, Annika Carlsson Kanyama, forskare, KTH, Lars Andersson, nordenchef, AkzoNobel, Jakob König, projektledare, Fair Finance Guide, Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen, Pierre Decroix, vd, Coca-Cola Enterprises Sverige, Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet.


Onsdag 6 juli
Rubrik: Vd med fika - Politiker frågar ut vd:ar om klimat och miljö
Tid och plats: 11.45-12.45, Dagens Nyheters tält tillsammans med Löfbergs, Strandvägen 4
Arrangör: Hagainitiativet och Löfbergs
Beskrivning: Kända politiker frÃ¥gar vd:arna i Hagainitiativet sina vassaste frÃ¥gor om klimat och miljö. Menar verkligen vd:arna allvar med sitt klimat- och hÃ¥llbarhetsengagemang? Vad driver dem till att agera? Vems är ansvaret för klimatet egentligen? Är det verkligen lönsamt med klimatarbete? Här grillas vd:arna. 
Medverkande: Petter Holland, vd, Preem, Ulf Troedsson, vd, Siemens, Anders Egelrud, vd, Fortum Värme, Kathrine Löfberg, styrelseordförande, Löfbergs, Anders StrÃ¥lman, vd och koncernchef, Axfood, Jens Henriksson, vd Folksam, Lars Andersson, nordenchef, AkzoNobel, Staffan Persson, vd, Stena Recycling, Pierre Decroix, vd, Coca-Cola Enterprises Sverige, Carl von Schantz, divisionschef, Lantmännen, Matilda Ernkrans, (S), Johan Hultberg, (M), Kristina Yngwe, (C), Rickard Nordin, (C), Stina Bergström, (MP), Lars Tysklind, (L), med flera.

Sverige skriver under klimatavtalet från Paris
Den 22 april signerade klimat- och miljöminister Ã…sa Romson klimatavtalet frÃ¥n Paris i New York pÃ¥ inbjudan av FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon. Signeringen är ett första steg i att genomföra avtalet, varje land mÃ¥ste även ratificera eller godkänna avtalet innan det formellt träder i kraft.

Läs mer här.

Hej företag! När blir ni fossilfria?

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Hur ser resan ut för ditt företag att nå fossilfrihet 2030? I nästa nummer av Hagainitiativets nyhetsbrev kommer vi skriva om hur näringslivet kan bli fossilfritt, vi uppmanar företag att höra av er till oss och berätta om hur ni blir fossilfria eller hur ni minskar era utsläpp. Vi vill gärna skriva om er i nyhetsbrevet!

Är ni intresserade av att vara med? Skicka gärna mejl till oss med:
- 5 meningar om hur vägen ser ut för ditt företag att bli fossilfritt och vilket år ni satt som mål.
- Bild.
- Eventuellt länk till sida där ni berätta mer om vad ni gör.


 
Invigning av Sveriges största biokraftvärmeverk
Den 9 maj slÃ¥r Fortum Värme upp portarna och bjuder in till invigningen av Sveriges största kraftvärmeverk baserat pÃ¥ biobränsle. Investeringen pÃ¥ 5 miljarder kronor är ett viktigt steg för att utveckla en hÃ¥llbar energiförsörjning i Stockholm och Europa. Det nya biokraftvärmeverket kommer att globalt sätt att minska koldioxidutsläppen med cirka 650 000 ton. Läs mer här.
Preem satsar på bensin från cellulosa
Tillsammans med Sekab och Sveaskog  inleder Preem ett samarbete för att ta fram ett högkvalitativt drivmedel helt baserat pÃ¥ skogens resurser. RÃ¥varan vid tillverkningen baseras pÃ¥ rester frÃ¥n skogsindustrin, till exempel sÃ¥gspÃ¥n och grot, men även andra cellulosabaserade rÃ¥varor sÃ¥ som halm skulle kunna vara intressanta rÃ¥varor. BiorÃ¥varan omvandlas till sockerarter, som i sin tur omvandlas till iso-oktan som sedan omvandlas till bensin. HÃ¥llbara alternativ till fossila rÃ¥varor är avgörande för att nÃ¥ en hÃ¥llbar bioekonomi, det är mÃ¥lsättning som delas av samtliga företag i projektet. 
Miljarder för Sverige att tjäna genom satsningar på industrin
Svenska företag har alltid varit innovativa när det gäller ny teknik och digitaliseringen är en stor möjlighet där företagen på ledningsnivå måste fatta beslut om att göra de investeringar som krävs för att även i framtiden vara konkurrenskraftig. En ny studie från Siemens visar att svensk BNP kan bli hela 532 miljarder kronor högre till år 2040 om Sverige utvecklas i takt med andra jämförbara länder. Läs mer här.
Hållbarhet som affärsmodell
Hållbarhet och affärsmässighet är ingen motsättning – tvärtom går det hand i hand. När hållbarhet är en central del av verksamheten driver det utvecklingen av nya affärsmodeller. Exempel på projekt som Fortum Värme drivit på det sättet är Öppen Fjärrvärme och satsningen på biobränsle. Fortum Värme tittar nu också på en satsning som skulle möjliggöra mer återvinning och även biogasproduktion i anslutning till det avfallseldade kraftvärmeverket i Brista. Läs mer här.
Nästa generations PET-flaska av 100% växter
Coca-Cola i Sverige visar nu PET-flaskan tillverkad av 100% återvinningsbart växtmaterial för första gången i Sverige. Prototypen som The Coca-Cola Company har tagit fram tillsammans med bioteknikföretaget Virent har fått namnet PlantBottle. Se filmen om nya flaskan här.
Succé för McDonald’s vegetariska alternativ i SVT Plus
SVT Plus gjorde en test av olika restaurangkedjors vegetariska alternativ där McDonald’s stod som slutsegrare. McDonald’s arbetar för att hela tiden utveckla sin meny för att kunna erbjuda gästerna goda menyalternativ oavsett vilket protein gästerna föredrar. Det är ett långsiktigt arbete som har resulterat i att 30 % av McDonald’s försäljning idag utgörs av kyckling, vegetariskt och fisk. Läs mer här.


 
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Jakob König: Så kan konsumenternas sparpengar ge ett hållbarare näringsliv
"95 procent av svenskarna att deras pensionsfonder ska ta hänsyn till etik och hållbarhet. Kunderna vill kunna göra gröna sparval, problemet är att de har svårt att se vad pengarna går till och att göra informerade val." Läs mer här.
Petra Blomberg: Med rätt förvaringstemperaturer kan vi minska matsvinnet
“Om vi kan garantera 4 grader förvaringstemperatur i hela kedjan, kan vi förlänga våra bäst–före datum med många dagar och på så sätt minska matsvinn i såväl butik som hemma i hushållen. Det mest klimatsmarta vi alla kan göra är att inte slänga mat.“ Läs mer här.
Åsa Sandberg: Det ska vara lätt att göra rätt!
“Nudging är ett bra komplement till andra incitament för att få till en förändring och en greppbar metod som både företag, myndigheter och kommuner kan använda. Genom att förstå människors beteende kan vi få fler att göra ett mer hållbart val.” Läs mer här.
Henrik Ny: Dags att leva upp till och dra nytta av Parisavtalet, Sverige!
“Miljömålsberedningens föreslagna mål om nettonoll av växhusgasutsläpp till 2045 kommer inte att räcka för att Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet.” Läs mer här. 

Infografik om klimatavtalet frÃ¥n Paris    
Miljö- och energidepartementet har tagit fram infografik som i korta drag beskriver innehÃ¥llet i klimatavtalet frÃ¥n Paris.  Läs mer här.

SÃ¥ kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet
Det svenska näringslivet kan bli mer hÃ¥llbart, resurssmart och därmed internationellt konkurrenskraftigt. Men för det behövs en tydlig politisk avsiktsförklaring och riktlinjer. Företrädare för näringsliv, forskning och myndigheter listar sex omrÃ¥den där policyutveckling brÃ¥dskar. Läs debattartikel i Dagens Nyheter här.


 
Hagainitiativet bestÃ¥r av företag frÃ¥n olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpÃ¥verkan. I nätverket ingÃ¥r AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se


Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter