Copy

Ilisimatusarfik newsshaping the Arctic

Velkommen til sidste udgave af Ilisimatusarfik news - shaping the Arctic inden sommerferien .. næste nyhedsbrev udkommer 01 september


Nye sygeplejersker

 
Otte nye sygeplejersker dimitterede mandag d. 26. juni på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab på Ilisimatusarfik - med flotte afsluttende eksamenskarakterer.

De otte sygeplejersker er nu klar til at arbejde i det grønlandske sundhedsvæsen.

Vores nyuddannede sygeplejersker er: Birthe Magdaline Tabia Rasmussen, Karen Mette Zeeb, Lisa Ivalu Lind Jensen, Nielsigne Petrine Petersen, Nivi Maline Magdaline Sara Willumsen, Paninnguaq Carla Willumsen Lyberth, Paarma Egede Lund & Tupaarnaq Pauline Lennert Evaldsen.

Vi ønsker dem alle sammen et stort tillykke med uddannelsen.


Nye lærere

 
Fredag d. 16. juni 2017 dimitterede vi vores nye lærere på Institut for Læring.

De nye lærere er: Ajaaja Gabrielsen, Amma Kvist, Aviâja Thorin, Christina Knudsen, Erik Pedersen, Hanne Dorph, Helga Løvstrøm, Kunuunnguaq Kleist, Maaliaaraq Nielsen, Ludvig Nathansen, Nive Kielsen, Nivi Fly, Nivi Frederiksen, Nukanngiuaq Jensen, Kristine Olsvig, Paneeraq Jensen, Pilunguaq Olesen, Paana Frederiksen Lund, Rita Nielsen Mørch, Rita Stidsen & Samuel Lange.

Et stort tillykke til vores nye dimittender.
Ann Eileen Lennert's PhD defense, 27 June 2017 | watch it now on our YouTube channel


Obstetrik-praktik i Nepal

 
Skrevet af sygeplejestuderende Naduk Eriksen

Jeg har fået den fantastiske mulighed at have lov til at komme i praktik i Nepal i obstetrik på 5. semester. Personligt og professionelt synes jeg, at det var spændende at skulle i praktik i udlandet, fordi jeg altid har fundet kultur spændende. Praktikken foregik gennem Global Contact, som er en del af Mellemfolkelige Samvirke, og som bekæmper sult og fattigdom.

Inden vi tog til Nepal, var vi først på introkursus i København, hvor vi mødte mange andre studerende, der også skulle i praktik i udlandet.  Her blev vi forberedt på kulturen og arbejdsmåden i de lande, vi skulle rejse til.

Praktik

Vi blev forberedt på, at det ville være meget kaotisk, når vi ankom til Kathmandus lufthavn. Vi blev forberedt på, at folk i lufthavnen der ville tilbyde hjælp til at bære vores bagage, men at de ville kræve penge for at levere vores bagage. Der var som forventet meget kaotisk, da vi kom ud, men der var to mænd fra vores praktiksted, der hentede os i lufthavnen. 

Nepalesere er meget afslappede, og vi ventede mindst i en halv time uden for en lille restaurant og ventede på hospitalets grundlægger, da han også skulle have et lift efter at have siddet i møde.  Kathmandu var ligesom i film; biler og motorcykler dyttede af hinanden, og færdselsreglerne er ikke ligesom i Europa. Der kunne sidde tre mennesker i en lille motorcykel, udover personerne var der også poser, der hang i motorcyklen, som skulle transporteres hjem. Det lugtede anderledes, det lugtede af mad samtidig med, at det lugtede af bilos og røg fra affald. Jeg kunne ikke rigtig fastslå, om det var koldt eller varmt, sanseindtrykkene var virkelig på overarbejde. 

Jeg var på min første dag i fødegangen. Der er tre gæstesenge, som bruges til kvinder, som skal føde og har veer, disse gæstesenge bruges til at observere de fødende. Udover disse tre gæstesenge er der omkring 18 senge på tre stuer og en fødestue. Alle huse, inklusive hospitalet, er lavet sådan, at de ikke er isolerede, derfor er der meget koldt døgnet rundt indendørs.  


Læs hele Naduks artikel om sit praktikophold i Nepal på vores website ..


Model Arctic Council

 
Kære studerende;

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 16 september, hvor Inuit Ataqatigiit Folketingimi, i samarbejde med Ilisimatusarfik, inviterer jer studerende til en spændende dag med fokus på vores hjørne af verden, nemlig Arktis. Vi vil gennem en såkaldt ”Model Arctic Council” inddrage jer og høre jeres perspektiver på samfundsudfordringer på tværs af den arktiske region. Til Model Arctic Council får I lov til at agere arktiske udenrigsministre og beslutningstagere for en dag.

HVAD
Eventet, der afholdes på engelsk, er en smagsprøve på det internationale Model Arctic Council, hvor unge fra alle arktiske lande deltager. Dagen vil introducere jer til en ny måde at arbejde med internationale relationer og navigere i de forskellige interesser i Arktisk Råd.

HVEM
Vi glæder os til at se en masse grønlandske unge til en spændende og dynamisk debat. Alle studerende er velkomne og tidligere erfaring fra Model Arctic Council eller Model United Nations konferencer er ikke nødvendigt.

HVOR
Ilisimatusarfik campus Ilimmarfik

HVORNÅR
Lørdag d. 16. september 2017

HVORFOR
  • For at diskutere politik, udfordringer og visioner for Grønland og Arktis
  • For at blive bekendt med processerne i Arktisk Råd
  • For at udvikle unge grønlandske ledere til på sigt at påtage sig lederroller i Arktis
  • For at øve offentlige taleegenskaber, lederskab, diplomati, forhandling og politisk samarbejde
Vi glæder os til at se jer til en spændende dag om Grønlands rolle i verden, storpolitik og internationale relationer i Arktis. Mere information og officiel invitation følger efter sommerferien, i august 2017.

De bedste hilsner;

Aaja Chemnitz Larsen

Briefing note #5

 
Rachael Lorna Johnstone & Anne Merrild Hansen, professorer i Arktiske Olie og Gas studier & Direktører for Forskningscentret for Arktisk Olie og Gas

I maj 2017 besøgte vi byerne Qaqortoq and Narsaq i Sydgrønland, for at mødes med borgere og lære om deres håb og bekymringer for udviklingen i regionen. Disse byer er beliggende i nærheden af to mineprojekter, henholdsvis Tanbreez projektet og Kvanefjeld projektet. Vi mødtes og snakkede med folk om deres opfattelser af regionens fremtidsmuligheder og om deres forventninger til mineprojekternes indflydelse på udviklingen og om andre økonomiske udviklingspotentialer.

I alt mødtes vi med 17 personer inklusiv repræsentanter for Kommune Kujalleq (Sydgrønlands Kommune), mine industri, turisme, fårehold, uddannelse, kultur, politi, service industri og miljøforeninger, (Urani Naamik! e. Urani, Nej Tak!) og andre medlemmer af lokalsamfundene.

Vi fandt at selvom ingen af minerne er udover efterforskningsfasen, så har projekterne allerede haft påvirket lokalbefolkningen væsentligt. Særligt udsigten til minedrift kombineret med en langvarig produktionstilladelse (eller afvisning) proces har skabt frustration og passivitet blandt lokale beboere. Både de der er for og de der er imod potentiel minedrift er ivrige efter, at der træffes en beslutning eller i det mindste gives information om hvornår de skal forvente en beslutning. Usikkerheden gør det vanskeligt at lave fremtidige planer eller investeringer i enten komplementære eller potentielt konkurrerende industrier. Denne effekt er mere udtalt i Narsaq end i Qaqortoq.

Nogle personer rapporterede, at mineprojekterne har forstyrret den sociale samhørighed i lokalsamfundet mellem dem der er for og dem der er imod projektet, hvilket gør det sværere at arbejde sammen om fælles mål, der ikke er relateret til miner. Der er manglende tillid til de oplysninger, som mineselskaberne og som internationale ikke-statslige organisationer har fremlagt, og mange beboere mente, at deres behov og deres fremtidsønsker blev ignoreret af disse magtfulde eksterne aktører. Nogle deltagere føler, at deres stemmer ikke bliver hørt, mens praktiske barrierer som afstand og timing af møder, begrænset internetforbindelse og udfordringer med at overskue komplekse videnskabelige oplysninger (eksempelvis tilgængelig viden på nettet, der ofte er på engelsk) gør det vanskeligt at engagere sig mere i processen eller opnå pålidelig information. Mens de fleste af dem vi snakkede med mener, at det er rigtigt at Nallakkersuisut (Selvstyret) har den endelige beslutningskompetence, så mener nogle dog, at der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til lokale interesser, eller at beslutningstagerne i Nuuk ikke fuldt ud giver lokale forhold og bekymringer den nødvendige opmærksomhed i processen. De er ikke overbeviste om, at projekterne vil være til fordel for de byer, der vil bære de sociale konsekvenser af sådanne store projekter eller risikoen for miljøforurening.


Læs hele Briefing note #5 på vores website ..


Ph.d.-forsvar ved Andreas Møller Jørgensen


Fredag d. 18. august forsvarer Andreas Møller Jørgensen sin ph.d.-afhandling med titlen ”The power inherent in e-democracy – Greenlandic Experiences, Practices and Visions”. 

Forsvaret finder sted kl. 13.00 i auditoriet på Ilisimatusarfik campus Ilimmarfik. 


Forskningspræsentationer


I juli og august måned præsenterer vi nogle af vores forskeres forskningsprojekter.

Her kan du f.eks. se forskningsprojekter om:  Der kommer løbende flere forskningsprojekter til.

Præsentationen af vores forskeres forskningsprojekter kan ses på første sal på Ilisimatusarfik campus Ilimmarfik.

Alle er velkommen.


Udstillingen #HereIstand


I anledning af 500-års reformationsjubilæet, så præsenterer vi i juli og august måned udstillingen #HereIstand om Martin Luther, the Reformation and its Consequences

Udstillingen er venligst udlånt af den Tyske Ambassades Kulturafdeling.

Udstillingen om Martin Luther kan ses på første sal på Ilisimatusarfik campus Ilimmarfik.

Alle er velkommen.


Offentlig paneldebat


I forbindelse med at Ilisimatusarfik er værter for UArctic Rådsmøde (14/08-17/08), afholder vi en offentlig paneldebat om ”Sprog i relation til internationalisering og nations opbygning” mandag d. 14. august.

I panelet vil sidde en række menneske med forskellige professioner, indgange og interesser til emnet.

Debatten finder sted kl. 20.00 til ca. 21.30 i kantinen på Ilisimatusarfik campus Ilimmarfik.

Alle er velkomne.


Del din viden - kursus i forskningsformidling


Lær at gøre din bacheloropgave om forfatninger interessant for den grønlandske befolkning.

Lær at finde interessante historier i komplicerede kriminalstatistikker.

Prøv kræfter med at forklare rejens økonomiske og historiske betydning fra dækket af en trawler.


I august 2017 afholder Ilisimatusarfik nemlig et kursus i forskningsformidling. Her lærer deltagerne journalistiske metoder til at formidle akademisk viden til almindelige mennesker. I samarbejde med KNR vil kursisterne lære at producere radio og podcasts om selvvalgte videnskabelige emner.

Kurset er åbent for Ilisimatusarfiks studerende (som kan få ECTS-point) såvel som udefrakommende.

Læs mere og tilmeld dig her ..

Find publikationer


På vores website har vi en god funktion til vores mange brugere: man kan søge efter vores forskeres publikationer.

Man kan blandt andet søge efter emne, titel, forfatter m.m.

Vores publikationsside bliver løbende opdateret - så kig endelig forbi og få faglig inspiration.

Find forsker


Står du og mangler faglig ekspertise - til f.eks. en artikel eller lignende?

Så er hjælpen heldigvis meget tæt på.

På vores website har vi et voksende fagligt emnekatalog, hvor du kan finde en forsker indenfor mange forskellige fagområder.

Emnekataloget og siden bliver løbende opdateret - så kig endelig forbi med jævne mellemrum.


Arrangementer


Vi har løbende forskellige arrangementer på Ilisimatusarfik - og der er noget for enhver smag.

I den kommende tid har vi feks. disse arrangementer:
Du kan altid holde dig opdateret på vores kommende og allerede afholdte arrangementer via vores website.

Husk: vi live-streamer også mange af vores offentlige foredrag.


I medierne


I den seneste måned er Ilisimatusarfik omtalt i medierne forskellige steder:

Som altid kan du se en opdateret og samlet oversigt over vores medieomtale på vores website.
Ilisimatusarfik | Grønlands Universitet | University of Greenland

Postboks 1061 | 3900 Nuuk | www.uni.gl | mail@uni.gl | Telefon +299 38 56 00
Kontakt os meget gerne på redaktionen ..
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ilisimatusarfik | Grønlands Universitet | University of Greenland · Postboks 1061 · Nuuk 3900 · Greenland

Email Marketing Powered by Mailchimp