Copy

Ilisimatusarfik newsshaping the Arctic


Årsfest

 

Den 29. september 2017 afholdte Ilisimatusarfik Årsfest.

Ilisimatusarfik afholder hvert år den traditionsrige Årsfest, hvor universitetet markerer sin grundlæggelse.

Vi fejrede universitetet med festtaler, fællessang, studentertale og tildeling af ph.d. beviser.

Æresdoktor
Til Årsfesten tildeltes også dette års æresdoktorat. I år var vi stolte af, at kunne tildele denne ære til Jakob Janussen. 

Jakob Janussen har ydet et stort bidrag til samfundsudviklingen i Grønland gennem en mangeårig indsats. Dette både som direktør for Hjemmestyret, formand for Den grønlandske Selvstyrekommission og chef for det grønlandske sekretariat for Den grønlandsk-danske Selvstyrekommission. 

På grundlag af Jakob Janussens omfattende virksomhed og betydningsfulde indsats for det grønlandske samfund med oplysning og uddannelse af befolkningen, udformning af det politiske system og arbejdet med den daglige administration af Hjemmestyret tildeltes han æresdoktorgraden ved Ilisimatusarfik.

Ph.d. beviser og vigtigheden af uddannelse 
Fungerende rektor Suzanne Møller uddelte også i år to ph.d.-beviser.

Til Andreas Møller Jørgensen for hans afhandling omhandlende: The Power Inherent in E-Democracy: Greenlandic Experiences, Practices, and Visions.

Til Ann Eileen Lennert for hendes afhandling omhandlende: A Millennium of Changing Environments in the Godthåbsfjord, West Greenland - Bridging cultures of knowledge.

Forskning og uddannelse er grundstene i Ilisimatusarfiks virke, og Suzanne Møller lagde også i sin tale vægt på netop uddannelsers store vigtighed:

At uddanne sig er at tage ejerskab. Intet i et samfund kan skabe så grundlæggende ændringer, som at befolkningen uddanner sig. Det har betydning for økonomi, levetid, sundhed, udvikling og forandring og meget andet”.

Foruden universitetets studerende og ansatte, deltog repræsentanter fra Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq, erhvervslivet og andre nære samarbejdspartnere i højtideligheden.


Journalistuddannelse i 35 år

 

I år fejrer Ilisimatusarfik at den grønlandske journalistuddannelse har eksisteret i 35 år, de sidste ti år som en del af Grønlands universitet.

Jubilæet markeres bl.a. ved udgivelsen af bogen ”Tusagassiornermik ilinniartitsineq 1982-2017 – Journalistuddannelsen i Grønland 1982-2017”. Den 212 sider lange bog  beskriver hvorfor og hvordan Grønland fik sin egen journalistuddannelse.

Forløbet igennem 35 år bliver levende beskrevet af nogle af nøglepersonerne i tilblivelsen af uddannelsen og i udviklingen af den, blandt andet overgangen til professionsbacheloruddannelse i 2008. Tidligere elever og studerende fortæller om oplevelser fra deres elevtid og tidligere og nuværende ledere beskriver de udfordringer uddannelsen har haft at kæmpe med.

Journalistuddannelsen i Grønland har fostret mange journalister igennem tiden og stadig flere kommer til. Men uddannelsen er lille og har da også igennem tiden været  udsat for flere ”attentatforsøg” -  indtil videre dog uden held.

Uddannelsen har i dag taget sit første skridt frem mod en forskningsbasering, og der ligger nu konkrete planer for etablering af en overbygning på bacheloruddannelsen. Det er en tiltrængt udvikling for et lille, men betydningsfuldt fag i Grønland.

Bidragydere til bogen er blandt mange andre Aqqaluk Lynge, Ole Ramlau-Hansen, Svend Møller, Rie Rasmussen, Ole Marquardt, Sofia Geisler, Naimah Hussain, Malînánguaq Marcussen-Mølgaard, Noah Mølgaard og Tungutaq Larsen.

Bogen indeholder også billeder fra alle dimissioner i uddannelsens historie.

Bogen udkommer på dansk og grønlandsk med et resumé på engelsk.


Med pensel og kniv

 

De studerende på 2. og 3. årgang med linjefaget kunst udstiller en række malerier i hovedbygningen på Ilinniarfissuaq, som de har lavet sammen med deres gæstelærer Henrik Saar. 

Udstillingen har fået titlen: ”Med pensel og kniv”. 

Med udgangspunkt i geometriens grundbegreber: ligesidet trekant, kvadrat og cirkel samt fænomenernes polygonere er der blevet givet en grundig indføring i de komponenter der forklarer, hvilke overvejelser, der ligger til grund for billedkomposition og form og farve i et moderne maleri. 

Dialogens betydning er også vægtet i de studerendes måde at arbejde på, idet de arbejder sammen 2 og 2 om hvert billede. I malerierne er der naturligvis arbejdet med pensel, men i nogle tilfælde også med kniv til at skabe tekstur og bevægelse i malerierne. Der kunne ligeså vel have været anvendt gaffel eller andre redskaber. Det er blevet sat fokus på ”Contemporary Art”, hvor man hele tiden sætter billedet ind i en relation mellem den historiske tradition og kulturelle relationer, herunder også det multikulturelle aspekt.

De studerende har gennemgået et forløb, der pr. erfaring umiddelbart kan føres ud i livet i såvel børneskolen fra 5. klasse som i voksenundervisning på højskoler eller lignende. 

Modellen tjener som eksempel på nogle pædagogiske og didaktiske overvejelser, man som lærer bør gøre sig i forhold til at give sine elever en på en gang grundig og almen indførelse i billedarbejde.


Du kan se nogle af billederne herunder - og endnu flere på vores Facebook-side
 


Første lærerstuderende med en eksamen i naturfagligt feltarbejde


Af Lars Demant-Poort

Lørdag d. 09. september blev der afholdt eksamen i feltarbejde for syv lærerstuderende med linjefaget ’naturfag’. Det er første gang, at det naturfaglige feltarbejde har været bedømt med en eksamen på læreruddannelsen.

Lars Demant-Poort, adjunkt ved Institut for Læring, fortæller at de studerende løbende gennem deres studietid på læreruddannelsen har haft undervisning i feltarbejde; både på land omkring vandløb, på fjeldet og på fjorden i samarbejde med Grønlands Naturinstitut.

Lars Demant-Poort fortæller videre at formålet med feltarbejdet og den afsluttende eksamen på læreruddannelsen er at give kommende naturfagslærere kompetencer til at rykke undervisningen ud i naturen på en faglig kvalificeret måde.

Her er der lagt særlig vægt på, at den naturfagsundervisning de kommende lærere tager med ud i folkeskolen kan være med til at vække begejstring for at arbejde naturvidenskabeligt; fx ved at elever undersøger planter og dyr ud fra egne hypoteser, at elever lærer at undersøge sammenhænge i naturen, og vigtigst af alt: at elevers nysgerrighed på verden omkring dem bliver styrket.

Det naturfaglige feltarbejde har yderligere til formål at styrke elevernes almene naturfaglige dannelse i folkeskolen, med et længere sigte på at flere grønlandske unge vælger en naturvidenskabelig uddannelse. 


Alle billeder herunder er taget af Lars Demant-Poort


Invitation to seminar: Public participation in Arctic extractive industries


Our Arctic Oil & Gas Research Centre invites to a seminar about Public participation in Arctic extractive industries.

This one-day intensive seminar explores the status of public participation in extractive industry decision making in the Arctic and look for ways to improve the quality of the experience and the results for all stakeholders.

Three panels of experts will examine in turn: resource development in Greenland; the international law regarding participation; and participation in practice.

There will also be three open discussion sessions during which all attendees will be encouraged to share their experiences and views. The seminar brings together experts from Greenland, Denmark, Iceland, Norway, Russia, Scotland, England and Brazil. 

The seminar is open to all and there is no fee to attend, but we request registration in advance to facilitate the necessary catering. 

The seminar will be held in English.

  • When: Tuesday 17 October 2017, at 08.00 - 18.15
  • Where: Auditorium at Ilisimatusarfik campus Ilimmarfik

 
Please register on our website


Ny direktør på Ilisimatusarfik


Den 01. september 2017 tiltrådte Henriette Nolsøe Rosing som ny direktør for Ilisimatusarfik, da Mette Barslund flytter til Danmark.

Henriette har i seks år arbejdet i Departementet for Finanser - hvoraf de sidste to år var som HR chef. Derudover har Henriette arbejdet med HR udviklingsopgaver i Mittarfeqarfiit. 

Valget af Henriette skyldes især hendes solide administrative og ledelsesmæssige kompetencer.

Henriette er uddannet cand. scient. adm. fra Ilisimatusarfik i 2008.

International Day


As a student at Ilisimatusarfik, you have the possibility to study abroad or to carry out a traineeship abroad as part of your studies.

To help our students on the way, Ilisimatusarfik arranged an International Day 20 September, where students got a lot of different info regarding studying abroad or doing a traineeship abroad.


Below you can see some pictures from our International Day

Arrangementer


Vi har løbende forskellige arrangementer på Ilisimatusarfik - og der er noget for enhver smag.

I den kommende tid har vi feks. disse arrangementer:
Du kan altid holde dig opdateret på vores kommende og allerede afholdte arrangementer via vores website.

I medierne


I den seneste måned er Ilisimatusarfik omtalt i medierne forskellige steder:

Som altid kan du se en opdateret og samlet oversigt over vores medieomtale på vores website.
Ilisimatusarfik | Grønlands Universitet | University of Greenland

Postboks 1061 | 3900 Nuuk | www.uni.gl | mail@uni.gl | Telefon +299 38 56 00
Kontakt os meget gerne på redaktionen ..
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ilisimatusarfik | Grønlands Universitet | University of Greenland · Postboks 1061 · Nuuk 3900 · Greenland

Email Marketing Powered by Mailchimp