Copy
Regionalna razvojna agencija Bačka - Newsletter
Email se ne prikazuje kako treba?
Pogledajte ga u browseru.

Obaveštenje za javnost:
Produžen rok za objavu konačne rang liste


 
Regionalna razvojna agencija Bačka u saradnji sa Gradskom upravom za privredu produžava rok za objavu konačne rang liste za Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja mikro i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Rok za objavu konačne rang liste se produžava zbog velikog broja pristiglih prijava. Konačna rang lista biće objavljena do 23. novembra 2020. godine.

Konačna rang lista će biti objavljena na internet stranici Razvojne agencije Bačka, u okviru vesti.

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST
 
RRA Bačka održala četiri radionice kroz projekat
IPARD PROGRAM ZA ODRŽIV LOKALNI I REGIONALNI RAZVOJ BAČKE - Međuinstitucionalna saradnja kao ključ razvoja ruralnih sredina u regionu Bačka
 Regionalna razvojna agencija Bačka
uz podršku Razvojne agencije Srbije realizuje II fazu projekta IPARD PROGRAM ZA ODRŽIV LOKALNI I REGIONALNI RAZVOJ BAČKE - Međuinstitucionalna saradnja kao ključ razvoja ruralnih sredina u regionu Bačka.
Projektne aktivnosti obuhvataju organizaciju radionica za korišćenje IPARD programa kako za predstavnike javnog, tako i za predstavnike iz privatnog i civilnog sektora, a na osnovu sprovedenih analiza kao i održanih radionica, potencijalnim aplikantima na program IPARD biće omogućena i savetodavna podrška eksperata u datoj oblasti.

Radionice su sprovedene u opštinama Srbobran, Bač, Temerin kao i u Gradu Somboru.

Teme koje su obrađivane na radionicama su :
 • Uvod u IPARD program - Pravila i procedure;
 • Iskustva EU i iskustva Srbije;
 • Mera 1 - Investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju;
 • Mera 3 - Investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda;
 • Mera 7 - Investicije u razvoj ruralnog turizma;
 • Najčešće prepreke i problemi u realizaciji IPARD projekata.
Kroz projekat je izrađena i brošura pod nazivom "Kako do IPARD podsticaja – uslovi za konkurisanje, procedure i koraci“. Brošura je obuhvatila sve važne kriterijume i principe prilikom konkurisanja za sredstva iz programa IPARD te omogućuje na jednostavan način sagledavanje svih relevantnih aspekata potrebnih za uspešno apliciranje na pomenuti program.

Brošura "Kako do IPARD podsticaja – uslovi za konkurisanje, procedure i koraci

Do završetka projekta će se održati još četiri radionice na teritoriji Bačke, kao i Info dan o IPARD programima u cilju bolje informisanosti krajnjih korisnika kao i efikasnijeg korišćenja sredstava iz pomenutog programa.Projekat se realizuje od januara 2020. godine do marta 2021, ukupne vrednosti 1.455.720,00 RSD, od čega je 50% sufinansiranje Razvojne agencije Srbije.
 
NAJAVA OBUKA:

1. OBUKA ZA POČETNIKE U POSLOVANJU
16. i 17. novembar 2020. godine
 

Mesto održavanja obuke: Novi Sad, Američki kutak, Kej žrtava racije 2b

Teme:
 • Motivi i osobine preduzetnika;
 • Analiza i vrednovanje poslovne ideje;
 • Pravni osnov poslovanja;
 • Registracija privrednih subjekata;
 • Porezi i doprinosi;
 • Biznis plan – praktičan deo.

Obuka je namenjena svim nezaposlenim licima kao i fizičkim licima koja žele da dobiju više informacija o mogućnostima vezanim za pokretanje sopstvenog posla.

Obuka će se održati navedenim danima od 10 časova.

Benefiti obuke: sertifikat koji dobijate po završetku obuke jedan je od uslova za konkurisanje za bespovratna sredstva kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe, sertifikat Vam daje prednost pri konkurisanju za sredstva kod Fonda za razvoj Republike Srbije.

Svi zainteresovani mogu da se prijave putem telefona na: 021/55-77-81 ili putem elektronske pošte na: nedeljko.ivanisevic@rra-backa.rs


 
2. FINANSIJSKO UPRAVLJANJE
23. i 24. novembar 2020. godine
 
Mesto održavanja obuke: Novi Sad, Američki kutak, Kej žrtava racije 2b

Teme:
 • Finansije za start-up i postojeća preduzeća,
 • Upravljanje gotovinom,
 • Obračun troškova i formiranje cena,
 • Evaluacija projekta za rast,
 • Dinamička finansijska analiza,
 • Finansijski „sistemski pregled poslovanja“

Obuka je namenjena svim MMSPP (mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima) i potencijalnim preduzetnicima.

Obuka će se održati navedenim danima sa početkom u 10 časova.

Svi zainteresovani mogu da se prijave putem telefona na: 021/55-77-81 ili putem elektronske pošte na: nedeljko.ivanisevic@rra-backa.rs

AKTUELNI KONKURSI

 
Javni poziv za podnošenje zahteva za kredite obezbeđene garancijom fonda za razvoj i učestvovanje u besplatnoj obuci u skladu sa programom promocije preduzetništva i samozapošljavanja
Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini
 
Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2020. godini
 

 
Copyright © 2020 Regionalna razvojna agencija Bačka

            


 
odjavite se sa mailing liste | izmenite profil 

Regionalna razvojna agencija Bačka osnovana je 28. aprila 2010. godine u Novom Sadu u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i akreditovana je od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Osnivači razvojne agencije su trinaest lokalnih samouprava sa teritorije Bačke, i to: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Bečej, Srbobran, Sremski Karlovci, Odžaci, Kula, Vrbas, Titel, Žabalj i grad Sombor. Negujući princip javno-privatnog partnerstva, regionalnoj razvojnoj agenciji su se kao osnivači pridružili i drugi subjekti javnog i privatnog sektora: Slovan progres – Selenča, Reciklažni centar Braća Ilić – Bačka Palanka, I2R d.o.o. Novi Sad, Evropski pokret u Srbiji – Novi Sad, Centar za organsku proizvodnju – Selenča. Inicijativa za osnivanje Regionalne razvojne agencije Bačka pokrenuta je od strane opština u Bačkoj, u želji da zajednički sarađuju i realizuju međuopštinske razvojne projekte, kroz domaće i inostrane programe, a u cilju osnaživanja rada lokalnih samouprava i unapređenja opšteg društveno - ekonomskog razvoja teritorije na kojoj deluju.
Email Marketing Powered by Mailchimp