Copy
Regionalna razvojna agencija Bačka - Newsletter
Email se ne prikazuje kako treba?
Pogledajte ga u browseru.

Održana Zatvarajuća konferencija projekta
“Agropodrška - podrška unapređenju ruralne ekonomije u regionu Bačka”

U subotu, 8. juna 2019. godine Regionalna razvojna agencija Bačka održala je zatvarajuću konferenciju projekta „Agropodrška - podrška unapređenju ruralne ekonomije u regionu Bačka“ koji je finansiran od strane Vlade Ruske Federacije i implementiran od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru programa “Pomoć za trgovinu – podrška jačanju proizvođačkih kapaciteta agro-industrijskog sektora u Republici Srbiji”.Konferencija je održana u opštini Sremski Karlovci, a prisutne su pozdravili predstavnik opštine Darko Milanković i direktor Regionalne razvojne agencije Bačka Aleksandar Sofić koji je ukazao na značaj ovakvog jednog projekta za region i istakao važnost saradnje sa UNDP. Projektni menadžer Nikolina Pupavac prikazala je rezultate projekta i aktivnosti koje su realizovane u toku projekta.

Osnovni cilj projekta, čija je ukupna vrednost 21.260,00 USD, je podrška razvoju ruralne ekonomije u regionu Bačka kroz održivo korišćenje lokalnih kapaciteta (ljudskih, prirodnih i kulturnih) kako bi se unapredio kvalitet života lokalnog stanovništva.

Od oktobra do danas, održane su četiri obuke, a u svrhu osnaživanja ljudskih resursa. Takođe, 10 privrednika i poljoprivrednika iz Bačke, koji teže izvozu svojih proizvoda, sklapanju poslovnih partnerstava i prikupljanju informacija o novim načinima plasmana, dizajna i promocije svojih proizvoda, posetilo je poljoprivredni sajam u Veroni, a u okviru studijskog putovanja koji je organizovan kroz ovaj projekat. Proizvođači iz Bačke uspostavili su kontakt sa ciljanim proizvođačima i distributerima iz Italije, u svrhu daljeg povezivanja i saradnje. Poslednja aktivnost koja je planirana u okviru projekta jeste organizacija Festivala Regionalni brend Bačke, koji je održan 08. juna u Sremskim Karlovcima uz učešće od 26 privrednika i poljoprivrednika iz regiona Bačke.

Zatvarajuća konferencija je bila prilika da se razmene i podele iskustva učesnika/korisnika projektnih aktivnosti, te su svoja iskustva podelili vlasnici preduzeća “Mlekara Carpe Diem”, PanićAgro17 i Vinarija Kolarović.

U Sremskim Karlovcima održan Festival Regionalni brend BačkeOpština Sremski Karlovci je u subotu, 8. juna 2019.g. bila domaćin po prvi put organizovanog Festivala Regionalni brend Bačke, koji čini jednu od poslednjih aktivnosti na projektu „Agropodrška - podrška unapređenju ruralne ekonomije u regionu Bačka“ koji je finansiran od strane Vlade Ruske Federacije i implementiran od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru programa “Pomoć za trgovinu – podrška jačanju proizvođačkih kapaciteta agro-industrijskog sektora u Republici Srbiji”.

Na glavnom platou centra Sremskih Karlovaca, asortimane svojih proizvoda predstavilo je 26 proizvođača – privrednika i poljoprivrednika iz regiona Bačke, postojeći i potencijalni korisnici oznake Regionalnog Brenda Bačke.

Svi posetioci imali su mogućnost da degustiraju i kupe proizvode koje su nosioci malih poljoprivrednih gazdinstava i manufakturnih radionica izradili koristeći lokalnu radnu snagu i lokalne resurse iz Bačke, te čiji cilj je da se uskoro njihovi proizvodi nađu na tržištu EU i Ruske Federacije.

AGRISUPPORT
Supporting Rural Economy growth in the region Backa
Ova brošura izrađena je u okviru projekta “Agropodrška - Podrška Unapređenju Ruralne Ekonomije U Regionu Bačka” koji finansira Ruska Federacija, a sprovodi ga Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka. Sadržaj je isključiva odgovornost Regionalne razvojne agencije Bačka i ne odražava nužno stavove Ruske Federacije ni UNDP-a.
Copyright © 2019 Regionalna razvojna agencija Bačka

            


 
odjavite se sa mailing liste | izmenite profil 

Regionalna razvojna agencija Bačka osnovana je 28. aprila 2010. godine u Novom Sadu u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i akreditovana je od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Osnivači razvojne agencije su trinaest lokalnih samouprava sa teritorije Bačke, i to: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Bečej, Srbobran, Sremski Karlovci, Odžaci, Kula, Vrbas, Titel, Žabalj i grad Sombor. Negujući princip javno-privatnog partnerstva, regionalnoj razvojnoj agenciji su se kao osnivači pridružili i drugi subjekti javnog i privatnog sektora: Slovan progres – Selenča, Reciklažni centar Braća Ilić – Bačka Palanka, I2R d.o.o. Novi Sad, Evropski pokret u Srbiji – Novi Sad, Centar za organsku proizvodnju – Selenča. Inicijativa za osnivanje Regionalne razvojne agencije Bačka pokrenuta je od strane opština u Bačkoj, u želji da zajednički sarađuju i realizuju međuopštinske razvojne projekte, kroz domaće i inostrane programe, a u cilju osnaživanja rada lokalnih samouprava i unapređenja opšteg društveno - ekonomskog razvoja teritorije na kojoj deluju.
Email Marketing Powered by Mailchimp